Posts Tagged ‘Astrologická poradna’

Horoskop pro 15. týden 2018

Lunace odráží světlo Slunce. Slunce je hvězda, takže proměnlivé tváře Měsíce nás učí, jak vnímat sílu vztahu, který k nám chová nejbližší hvězda – Slunce.

Aktuálně vstupujeme po závěru lunárního cyklu, jsme po druhé lunární čtvrti. Měli bychom hledat smysl svých aktivit.

Lordofmasks

Pondělí 9. – úterý 10. – středa 11. – Měsíc ve Vodnáři

Pondělí vnese průvan do našich plánů. Málo co se nám bude dařit dotáhnout tak, jak jsme si představovali. Může těkat z jednoho na druhé, nebo jen tak zabíjet chvíli hovory s přáteli a chatováním na internetu. Potřebujeme-li někoho soukromě nebo profesně oslovit, pišme zprávy a dopisy až v podvečerních hodinách. Dostatečně pijme vodu a hydratujeme ruce. Kůže nám nyní ukáže, jak na tom jsme.

Úterý nás bude lehce konfrontovat s našimi zvyky a zlozvyky. Do změn se nám však nemusí chtít. Měsíc v kvadratuře vůči Venuši bude rozporovat naše touhy. Naše potřeba získat pevné a jasné kontury, bude rozptylována slovy a ideály druhých lidí. Jak se nám podaří soustředit se na podstatné, bude dopoledne opravdovou výzvou. Odpoledne se uvolníme a bez tlaku objevíme způsob, jak věci dělat jednoduše a ve spolupráci s druhými i bez pomoci druhých.

Ve středu nás situace mohou vyzvat k nutnosti improvizovat. Překvapí nás úspěch, kterého dosáhnou naše akce. Dovolí-li počasí, vyjděme si odpoledne či v podvečer na procházku, nebo jeďme na kole. Můžeme se výrazně občerstvit a uvolnit nashromážděný stres. K večeru si nechme prostor pro sny, fantazii, tajemno či kulturní akce.

 

Čtvrtek 12. – pátek 13. – Měsíc v Rybách

Závěr týdne může svádět k tomu věci odkládat. Rozvolněná nálada bude ovlivněná počasím a většinovým chováním lidí. Měsíc vstupuje do konjunkce s Neptunem. Rozplynout se v emocích, vzpomínkách, ztratit se z očí, to mohou být nápady, kterým nemusí být jednoduché uniknout.

Pátek však posílí naši emoční stránku a opětované city nás mohou dostat do správných kolejí. Měsíc bude opouštět spojení s Neptunem v trigonu na Jupiter a textilech k Venuši a Marsu se Saturnem. Převaha harmonických aspektů je opravdu krásná. Sextilové trojúhelníky jsou příslibem produktivnosti a efektivnosti našich snah. Důvěřujme hlasu těla a intuici. Budeme mít mimořádnou příležitost uvědomit si, jak tělo reaguje, jak vibruje a „objevuje“ spojení s druhými lidmi, přírodou a prostředím kolem nás. V tyto dva dny můžeme zažít důležité vnitřní „setkání“, která mohou posílit naše vzájemná pouta a nechat zaznít vlnu soucitu, která jediná mí proměnit naše vztahy i svět kolem nás.

Sobota 14. – neděle 15. – Měsíc v Beranu

Určitá svéhlavost bude pro sobotu typická. Upusťme páru při samostatné činnosti a druhým, se nepleťme do cesty. Sobota zvýší adrenalin soutěživým lidem, což se odrazí na jejich výkonu.

V neděli se ke slovu dostanou autority, kterým se nemusí jít vhod naše chování. Někteří sklouznou k rigidním postojům a druzí budou bojovat o své prosazení. Konfliktní situace, které mohou protřepat to, o čem se delší čas nemluvilo. Buďme opatrní.

 

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Lordofmasks

Horoskop pro 14. týden 2018

Jakmile se poměr světla a tmy roztančí, vyjeví příroda základní tvary, které strukturují náš svět. Později, až jedna ze sil výrazně posílí, učiní oslňující plnost barev tyto strukturující tvary nepostřehnutelnými.  

 

Visoth Kakvei

Úterý 3. – Měsíc ve Štíru

Úterý přinese pohodou a také inspirací do budoucna. Vize a lány mohou být opravdu nosné a to i přes to, že nemusíme vidět jejich momentální praktický užitek. Měli bychom být k takovým impulzům všímaví, vítat je a jejich poselství nebagatelizovat. Můžeme získat posilu pro svou cestu. Měsíc v konjunkci s Jupiterem v trigonech na Neptun a bikvintilech k Slunci s Merkurem, sextilem k Plutonovi monitorují právě možnost nových cest a objevů. Pro spuštění našich aktivit dobrý den. Budoucnost je mnohačetná možnost. Má-li se něco nového v našem životě prosadit, je třeba se rozhodnout. Právě v úterý bychom nemuseli plýtvat silami a vybírat si to, co je pro nás důležité a do budoucna platné. Teplotní skok, který Měsíc, Jupiter a Venuše právě monitorují, je vlastně podobenstvím i pro naše aktivity. Měli bychom skočit po všem, co probudí naše emoce a vůli. Pracovní i osobní setkání mohou být během úterý výjimečně přímé a nosné.

 

Středa 4. – čtvrtek 5. – pátek 6. – Měsíc ve Střelci

Středa a čtvrtek nám dodají odvahu v situacích, kdy budeme muset jednat sami za sebe. Pro vyřizování nepříjemných záležitostí skvělý čas. Organizační práce, soutěže, konkursy nebo cesty budou dynamické a úspěšné. Všímaví bychom měli být k informacím, které se k nám dostávají. Merkur je retrográdní a zostřuje kvadraturu k Saturnovi a Marsu do Kozoroha. Symbolizuje se nám tak určitá nedobrovolná svázanost se starými zkušenostmi, se zaběhlými postupy, s tvrdými, přísnými a možná i chladnými řešeními. Odraz toho můžeme vidět ve společnosti a politickém světě. Napětí mezi tlakem pevně a silově strukturovat sebe a své okolí, nebo tím najít spontánní cesty komunikace, může dolehnout nejenom na Berany, Kozorohy, Váhy a Raky, ale i v odlesku na další znamení.  Středeční kulminace zmiňovaného aspektu bude do soboty držet prim, a pak se rozpadne. Co se za tu dobu může „natropit“, je otázkou za milion. Na rovině osobní si všímejme momentů, které nás povedou k tvrdým projevům vůči druhým či nám samý. Askeze, zákazy a rezolutní rozhodnutí bychom měli nyní prověřovat, neboť mohou být hrou ega, které chce lásky plné srdce zase dostat pod svou tvrdou kontrolu.

Pátek bude vcelku vlídný, tak se snažme nespěchat, ať nevylijeme dítě i s vaničkou. Na druhou stranu se nebojme postavit a prosadit vůči těm, kteří nás omezují či autoritativně tlačí do směru, který je pro nás nepřijatelný. Konstelace mají i své výhody, a když jsme mluvili o kvadratuře mezi Merkurem a Saturnem s Marsem, musíme také napsat, že právě lidé, kteří se cítí utlačeni či zahnáni do kouta, by měli využít odporu a vymezit se. Ti, co mají slabé hranice, by je měli nyní zpevnit a dát najevo těm, co využívají jejich slabostí, že se umí bránit. Takže odvahu. Každá z „autorit“ má jen dočasnou moc, závislou na tom, jak dlouho kolem ní budou ti, co ji vyživují. Pravá autorita nepotřebuje důkazy své moci, neboť je pilotem uprostřed mokřin a za takový pilot – opěrný bod, je každý, kdo ho potká vděčen!

Pátek zvláště v odpoledních a večerních hodinách bude pozvánkou ke smyslným prožitkům, tvůrčím aktivitám a hlavně k tomu, co nám prakticky udělá dobře na těle i na duchu. Udělejme si radost a dovolme si trochu zpestřit život. Prostřeno pro láskyplné prožitky.

Vysazujeme ovocné stromy a růže, roubujeme a zároveň novou výsadbu chráníme před mrazy. Dny velice výhodné pro masáže, lymfatické masáže a tvarování těla.

 

Sobota 7. – neděle 8. – Měsíc v Kozorohu, 8. 4. druhá čtvrť

Sobota a neděle zabarví naši optiku těmi, které nosíme ve svém srdci. Budeme praktiční a nenecháme si proklouznout citová vzplanutí. Vášnivé dny však nezatemní naši mysl. Budeme přemýšliví a vše si dobře zorganizujeme. Můžeme si naplánovat cesty, budoucnost anebo se rovnou někam společně vydat. Emočně silné dny však mohou narazit na určitou komunikační strohost. Nepočítejme s tím, že je ve vztahu něco „automaticky“. Nic není automaticky ani proto, že jsme z toho udělali zvyk. Měli bychom právě jasně formulovat, co chceme, kam společně jdeme, a také kam nejdeme či jít opravdu nechceme. Můžeme si „nalít čistého vína“ a ujasnit si mnohé. Udělejme si společně radost, neboť dny poukážou na to, co je pro nás důležité a nosné. Kdo si postaví hlavu či se příliš uzavře, toho emoční a smyslný náboje dnů zcela mine. Ukáže se, jak na tom jsme na osobní i na společenské rovině. Dívejme se na druhé, na své vztahy i svět kolem. Barvy přírody se objevují a my skrze ně můžeme vidět tvary, které jsou jinak našim očím skryty a s chutí zvelebujeme své vnitřní i vnější zahrady.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Visoth Kakvei

Svatojánský lunární kalendář 14. týden / Lunar calendar 14. week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Horoskop pro 13. týden 2018

Jsem-li jako ovce, pak mohu přijít o rouno a taky o život,

ale ne o svůj původ a svou inspiraci.

SUSANA RODRÍGUEZ

Pondělí 26. – úterý 27. – středa 28. – Měsíc ve Lvu

Raketový nástup pondělí nám může pomoci rychle vklouznout do našich úkolů a povinností. Vhodný den pro úřady, spuštění projektů, natírání dřeva a kladení podlah. Přesto je nutné připomenout, že Měsíc má ještě vztah napětí k Uranu, Venuši a Plutonovi. Zvláště dopoledne až do 14h se mohou situace lehce, vlastně obratem vyhrotit a my můžeme sklouznout k zbytečně fatalistickým úsudkům a hodnocením. Pondělní odpoledne bude volnější, takže klid a hlídejme si emoční výkyvy. Večer bude příjemný a mohl by padnout do noty těm, kdo se chtějí pobavit ale i něco vytvořit. Inspirativní večer, probudí vášně i touhy a na nás bude najít pro ně prostor a cíl.

Úterý a středa přinesou nápady a inovace. Chuť se blýsknout před druhými může být zdárnou motivací k překonání překážek. Tvůrčí nálada se odrazí i v tom, co díky ní nabudeme. Finančně si můžeme polepšit nebo alespoň něco výhodně získat či vyměnit. Večery nad námi otevřou vášnivou oblohu. Pro rande, schůzky skvělé vyhlídky. Ve středu to nepřehánějme s prací. Měsíc je v kvadratuře k Jupiteru a můžeme toho po sobě i druhých chtít víc, než je zdrávo. Středeční kulminace počasí a jeho následná proměna, deště mohou přinést citlivějším lidem důležité podněty, ale také vpád nezvané únavy či zátěže.

 

Čtvrtek 29. – pátek 30. – Měsíc v Panně

Na Zelený čtvrtek se budeme opírat o to, co dobře známe, co prověřila zkušenost, či co je obecně platné. Ustoupíme od experimentů a přidržíme se obvyklých postupů. Citová oblast bude lehce ochlazena, ale to si neberme nijak osobně. Pozornost je napřena na nás samé a na to, dát se do kupy. Den vhodný pro návštěvu lékaře, kadeřníka ale i terapeuta.

Velký pátek bude rušný. Ti, kteří se chtějí soustředit na svět vnitřní, si budou muset klid vysloveně vydobýt. Naopak ti, co chtějí svátku využít k zábavě, cestování nebo setkávání budou daleko spokojenější. Podaří-li se nám se věnovat čas svému nitru, můžeme večer prožít opravdu pozoruhodně. Projděme se a pak si dejme do vztahu naše plány, reálné možnosti a vytkněme si nové plány. Nebojme se opřít o celek větší, než jsme my sami a požádejme o pomoc. Páteční noc je kouzelná. Objevuje se mnohých mýtech a završuje se v křesťanské tradici. Příroda se proměňuje a my bychom se měli této proměny účastnit.

Pro oslavence těchto dnů klíčová chvíle, kdy by se měli připravit na poněkud těžkopádnější období, ve kterém se budou muset koncentrovat na podstatné a ustoupit od toho, co prostě v danou chvíli není reálně možné. Pokud se přimějí koncentrovat, překážky sice nezmizí, ale promění se v pevné schodiště k úspěchu.

Výtečné dny pro barvení vajec přírodními materiály, pro jejich zdobení a tvorbu vůbec. Můžeme přesazovat květiny.

 

sobota 31. – neděle 1. – Měsíc ve Váhách, 31. 3 úplněk

Úplňková Bílá sobota rozruší duši mnoha vnitřně nevyrovnaných lidí. Objevit se mohou naše nedostatky, závisti a neochoty spolupracovat. Velmi neklidný den. Program by neměl být nijak náročný, abychom nepodtrhly ostré hrany napětí. Měsíc v opozici na Slunce s Merkurem v T-kvadratue k Marsu se Saturnem a oktilem k Jupiteru bude známkou pro určitou suchost, strohost, přísnost a rigidnost. Narazit můžeme právě na svou umanutost či zkratkovitost

v hodnocení druhých a nastalých situací. Buďme k sobě víc laskaví, neboť den bude náročný.

 

Venuše vstupuje do Býka a dostává se do prostoru, kde je jí dobře. Pro nás to bude známkou propuknutí jara, ale také s touhou dát věci v sobě i kolem sebe do pořádku, mít klid a pohodu. Jenže, jak se říká, pečené holuby nám ani při Venuši v Býku nepřiletí jen tak do huby. Bude třeba něco udělat. Opřít se o tradici, které je opravdu nosná. Právě v těchto dnech se totiž ukazuje nástin věcí budoucích, tedy toho, co se bude dít, až plně vstoupí Uran do Býka. Teď je ještě Venuše s Uranem v konjunkci, Uran je na konci Berana, a tak se věci jen připravují. Sledujeme to, co se děje. Vracíme se ke starým tradicím, ale jen na individuální úrovni, rušíme některé zvyky, ale nenabízíme jiné aktivity, které by se staly tradicí, staráme se o své vlastnictví, ale o věci obecné nás nezajímají, stahujeme se k svému utrpění, ale nespojujeme si ho s utrpením tvorů v okolí. Objevují se otázky, které by měly postupně být zodpovězeny.

 

Nedělní Boží hod velikonoční bude kvalitativně lepší a veselejší. Velkou důležitost budou mít naše vyřčená slova a také úsudky, které si uděláme. Pokud s námi zacloumal úplněk, pak den po něm bude v naší mysli doznívat vše prožité. Neváhejme být aktivní a jednat dle toho, co potřebujeme. Nestagnujeme. Lidé ve znamení Berana, Kozoroha, Váhy a Raka by se měli mít na pozoru a rozvážit si své aktivity, jít jen po tom, co je opravdu láká. Vynucené kompromisy budou těžce snášet.

 

Vše dobré astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Susana Rodríguez

Horoskop pro 12. týden 2018

Mike: „Ty jsi vzhůru?“

Cooper: „Na sto procent!“

Mike: „Konečně.“ (Twin Peaks III.e16)

Lordof Masks

 

Stejně naléhavě jako řinčící zvuk budíku, probouzí jarní rovnodennost vědomí rovnoprávného spojení mezí vůlí a odvahou, světlem a tmou, kteří tak dávají vzniknout novému.

 

Pondělí 19. – Měsíc v Beranu

Po ostrém týdnu přichází velmi napjaté pondělí. Právě teď bychom neměli zapomenout na to, co nás podporuje a posiluje sebedůvěru. Mnohé se může nepříjemně vyhrotit a napřít směrem, který se nám nebude líbit. Měli bychom tedy držet obvyklé tempo a nepřepínat síly v už tak dost akčním dnu. Planety Merkur, Venuše, Měsíc a Uran jsou v kvadratuře vůči Plutonovi. Rozběžné kvadratury symbolizují stupňující se tlak, po kterém následuje nezbytná akce, často unáhlená, bez rozmyslu a zohlednění vlastních možností. Během pondělí si všímejme právě těch chvil, kdy ucítíme, jak se napětí stupňuje.

 

Úterý 20. – středa 21. – Měsíc v Býku

Úterý pomůžeme napravit včerejší obtíže a neplechy. Přinese uvolnění, prostor a tolik potřebnou pružnost. Postavme se čelem k překážkám. Bude se nám dařit. Najdeme zdroje i podporu. Finančně si můžeme polepšit. V podvečer (17.04h) nás čeká jarní rovnodennost, vstup Slunce do Berana. Nárůst světla vnese naději a radost do našeho života. Přesto nezapomeňme, že tímto dnem ještě není vyhráno. Je třeba respektovat dění v přírodě, i přesto že se tolik těšíme na teplé počasí. Podvečer bude příjemný a měl by nás motivovat k oslavě tohoto významného ročního předělu.

Středa toho na nás navalí víc, takže můžeme běhat od jednoho k druhému. Nenechme se zahltit. Měsíc se dostane do opozice vůči Jupiteru. Proměna počasí upraví směr našich aktivit. Ve výsledu však příjemný den, který bude plný možností. Neměli bychom zapomínat na péči o tělo a dopřát mu podporu.

Dny vhodné pro pečení, vaření, masáže, vysévání či rozsazování listové zeleniny.

 

Čtvrtek 22. – pátek 23. – Měsíc v Blížencích

Rušný čtvrtek nahraje setkáním, cestám a studiu. Zvýší se bystrost a zvědavost. Chceme-li něco získat, najít, zařídit, neměli bychom váhat. Ovšem můžeme i zaplést do plytkých debat, které nás připraví o drahocenný čas! Udržme si nadšení a také vůli rozvíjet témata a dávat si získané informace dohromady. Máme-li před sebou společenské akce, připravme se na živá setkání a příjemné náhody.

Pátek bude přát seznámení a něžným citům. Můžeme prolomit zbytečné obavy, strachy a předsudky a objevit lidi, s kterými bude stát zato být. Napětí, které minulý týden kulminovalo se ani tento týden neztratí. Jen bude uvolňováno a zpracováváno. Využijme toho, co to jen jde. Odpočiňme si a odreagujeme se od toho, co nás tíží. V pátek přímo vyzve k posezení s přáteli nebo výpravou za hudbou a kulturou.

 

Sobota 24. – neděle 25. – Měsíc v Raku, 24. 3. první čtvrť

Sobota zvýší napětí. Kritické okamžiky vyvolají špatně načasované aktivity. Odmítněme spěch a udržme si svůj rytmus. Na silnicích si buďme opatrní. První čtvrť totiž navíc uzavře T-kvadraturu se Saturnem a Marsem. Zvýšená strohost zabalená do potřeby být efektivní a věcní se snadno překlene do pedantického či drsného jednání. Zvláště odpoledne a večer si hlídejme, ať se nezapleteme do zbytečných diskusí a hádek.

Neděle se pokusí rozvolnit napětí minimálně touhou po odpočinku, pohodě a taky nárůstem soucitu. Přesto či právě proto můžeme na druhé naléhat. Buďme si toho vědomi a neurážejme se, když nebude hned po našem. Den bude posilovat emoční prožitky, a tak dopřeje-li nám počasí, jděme do přírody, zkusme se porozhlédnout po tom, co se kolem nás děje. Pohledy do krajiny ale také na oblíbenou architekturu nás mohou uklidnit a navodit inspirativní stavy. Tvůrčí lidé a nezapomínejme, že to jsme v jádru všichni, získají důležité podněty!

Dny vhodné pro zalévání a hlavně přesazování a přihnojování květin.

Vše dobré astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Lordof Masks