Posts Tagged ‘horoskopy’

Horoskop pro 21. týden 2018

Týden přehlídky velkých trigonů.

Planetární konfigurace „velký trigon“ přináší volné plynutí energie, nalezení vlastní vůle, spirituální povzbuzení a dobré vyhlídky těm, kteří jsou připraveni či při vědomí. Jinak může svádět k lenosti, odtažitosti a vyhýbání se čemukoliv, co by mohlo přinést problémy.

Pondělí 21. – Měsíc ve Lvu

Pondělí neudrží pod pokličkou nic z toho, co se v nás odehraje. Na gestech a v mimice se odrazí nálady, libosti a nelibosti. Počítejme s tím, že můžeme být usilovnější, naléhavější a také vše notně dramatizovat. (Tohle jsem psala před rokem do kalendáře pro prescogoup a hle, aniž bych si vzpomněla, už jsem ráno napsala email, kde projevuji svoje nálady a nelibosti. Jen doufám, že jsem tolik nedramatizovala… Takže, vážení čtenáři, jedu v tom také a zdravím.)

Měsíc je dopoledne v T-kvadratuře s Merkurem a Jupiterem. Jeho pozice ve vrcholu pravoúhlého trojúhelníku T-kvadratury touží po tom spojit nás během dne s lidmi, kteří jsou na podobné či stejné vlně. To by byl ideál, který pokud se někomu podaří, tak ukáže, jak je dobrý neklid a napětí, neb je motivací ke spojování a hledání nových cest.

 

 

Úterý 22. – středa 23. – Měsíc v Panně, 22.5. první čtvrť

Praktické dny Měsíce v Panně zchladí horké hlavy a poukážou na to, co je důležité. Milovníci přírody, zahrady a procházek by měli zbystřit. Nastupují dny výsadby a hrabání se v záhonech. Pustíme-li se do drobných oprav, nebo oprášíme-li záliby, budeme večer spokojení. Barvíme vlasy a děláme si dobře na těle i na duchu.

Úterý je zajímavé tím, že Měsíc se spojí do velkého zemského trigonu se Saturnem a Uranem. Budeme moci pozorovat pokusy a návrhy, jak urovnat na úrovni společenské to, mezi čím se pěkně zostra rozevřely nůžky. Takže sledujme politiku.

Zkusme zpomalit čas tím, že si do života během úterý pustíme kousek přírody. Úterý přinese praktické nápady a podpoří zručnost, ale k té potřebujeme inspiraci. Právě propojení s přírodou nám ji může dopřát. Pěší chůze, malá procházka parkem, loukou, lesem nám pomůže urovnat roztěkané myšlenky. Navíc naléhavost toho, co se v našem ekosystému děje, je velká a každý, kdo si to uvědomí, může přispět svým vědomím k urychlení změny v přístupu k planetě Zemi. Výtečný den pro obchod, skládání zkoušek, uzavírání smluv a organizační a obchodní záležitosti.

Ani středa nebude k zahození. Měsíc se pro změnu do trigonu spojí s Merkurem a Plutonem a podpoří ty, kteří budou chtít něco pochopi, proniknout k podstatě tématu a k příčinám. Den tak může prospět všem, kteří něco hledají, píší, vyjadřují či s něčím obchodují. Můžeme si vyměnit zajímavé a hlavně věcné zkušenosti, které nás obohatí. Napětí dnu nebude chybět, takže bychom neměli propadnout lenosti, ale v celku rychlém sledu zvládnout to, co by dříve potřebovalo více času.

 

Čtvrtek 24. – pátek 25. – sobota 26. – Měsíc ve Váhách

Planetární konfigurace velký trigon bude pokračovat i třetím dnem ale praktický a přemýšlivý živel zemský promění do svižného, zvědavého a komunikativního živlu vzdušného. Měsíc se spojí se Sluncem v Blížencích a Marsem ve Vodnáři. Čtvrtek tedy připraví půdu pro celkové uvolnění. Slova poplynou a možná ani nebude důležité dobrat se nějaké „pravdy“, jako si popovídat a vypovědět část vlastních příběhů, spojit se s těmi, kteří jsou pro nás důležití a vyměnit si informace. Den bude vhodný pro jednání a uzavírání smluv. Můžeme najít vhodné kompromisy či si konečně promluvit s těmi, na které jsme z nejrůznějších důvodů neměli čas. Výrazná zdržení mohou přinést jen rozhovory, které upadnou do žvanivosti a zbytečné žoviálnosti. Štíři a Býci by měli udržet věcnost, ale lidé v ohnivých znameních budou v pokušení zaplést se do plytkých debat, při kterých mohou mnohé zbytečně podcenit. Takže zůstaňme při vědomí toho, že máme vůli i odvahu změnit směr debat.

Pátek nás dotlačí směrem k povinnostem. Krása trigonů bude už za námi. Budeme si muset připomenout všechny resty a pořádně šlápnout do pedálů. Doslovně i tak, že si dáme trochu do těla fyzickou prací, nebo tím, že vyrazíme na kolo. Páteční podvečer může být trochu zmatečný a uspěchaný. Udržme se při vědomí a nedělejme něco jen proto, že se to od nás očekává či vyžaduje.

Sobota nám v mnohém ohledu může změnit plány. Buď nebude nálada, nebo ochota se přizpůsobit. Vsaďme na samostatnost a svou vůli. Nakonec mnohé dokážeme i bez pomoci! Venuše v přesné opozici vůči Saturnu vyvolá pochybnosti. Ti, kteří jsou narozeni 29. a 30. července a 29. a 30. prosince z první ruky. Saturn symbolizuje tlak na soustředění, formu a strukturu, a tak emoce a city, které patří k našim nejintimnějším oblastem a rodině budou potřebovat najít správnou formu. Jakmile si ji stanovíme sami a vydržíme nutnost soustředit jen na to, co je přímo před námi a nebudeme chtít víc, budeme mít vyhráno. Pokud propadneme pocitu, že jsme omezování a tlačeni k formalitě, budeme poněkud nešťastní. Citové prázdno při této konstelaci vezměme s chladnou hlavou jako pauzu, vyprázdnění před přívalem nových emocí. Nedělejme žádné vážné závěry.

 

Neděle 27. – Měsíc ve Štíru

Hle, máme tu čtvrtý velký trigon tohoto týdne. V neděli však vodní. Měsíc spěje k Jupiteru a uzavírá krásný trigon s Venuší a Neptunem. Váhu dostanou znamení, vnuknutí a intuice. Nezpochybňujme si city a důvěřujme víře, kterou v sobě nosí naše srdce. Můžeme vykročit či najít nezbytnou podporu pro vykročení důležitým směrem. Příval citů a dojmů neuzavírejme v sobě a nechme ho vyplynout v tvorbě a kontaktu s vším životem kol nás a to bez výjimek. Soucit, také v sobě obsahuje i to, že se dobrovolně zřekneme něčeho, co způsobuje jiným utrpení. Soucit v sobě také obsahuje i ochotu vydat své city všanc druhým lidem. Takže zvažme míru obžerství a to, zda projevujeme své city. Odvahu. Jde to!

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Karel Jerie

Horoskop pro 20. týden 2018

Můžeme se kochat krásou bouře.

Můžeme čekat, co se z napětí vyklube.

Můžeme dělat, že se nic neděje.

Můžeme podlehnout úzkosti a strachu.

Můžeme přijmout napětí se stoickým klidem,

ale také si můžeme uvědomit,

že je třeba mobilizovat síly

a žít změnou přístupu k vztahům s lidmi a životnímu prostředí.

John Brosio, Čekání 1994

 

Pondělí 14. – úterý 15. – Měsíc v Býku, 15. 5. novoluní a Uran vstupuje poprvé do Býka

Zprávy a informace, které se k nám během víkendu dostaly, bude nutné zpracovat. Vtiskněme svá rozhodnutí do praxe, byť by to bylo jen něco drobného. Měsíc v trigonu k Saturnu nám poskytne vcelku přijatelné tempo. Záležet bude na naší kondici a vůli, jak si věci uspořádáme. Rozhodneme-li, mělo by se nám v pondělí dařit. Pro lidi, kteří musí jako já překonávat únavu, vcelku optimistické vyhlídky.

Úterní novoluní bude klíčové pro oslavence, kteří ve svém narozeninovém roce vykročí novým a v mnohém ohledu revolučním směrem. Zajímavé to bude zvláště proto, že Býci zrovna nepatří k milovníkům změn a zvratů. Jejich vlídná a vcelku klidná povaha si vysloužila podporu Pluta a Marta. Budou mít dostatek síly, vůle a dostatku vcelku dobré podpory. Napětí opozice novoluní a Jupitera bude jen známkou, že nastává pro oslavence čas prosadit vlastní požadavky či si z možných nabídek konečně dobře vybrat. Změny tedy mohou mít plynulý průběh.

Pro nás ostatní přinese novoluní impulz vzít opravdu z gruntu vše, co se dostalo do centra naší pozornosti. Velice vhodná doba pro začátky, rozjezdy projektů. Neváhejme a nebojme se počátečních zmatků. Konstelace symbolizují, že na holičkách nezůstaneme.

Úterní proměny počasí by nás neměly zarazit. Uvědomme si, že je třeba vody a nehudrujme na zataženou oblohu.

Po osmi letech vstupuje poprvé Uran do Býka. (Druhý vstup 6. listopadu, v Býku se Uran definitivně usídlí až od 6. března 2019). Uran v Býku se stane symbolem otevření cesty novým zkušenostem a přístupům k tomu, co vlastníme i máme, k věcem, tělu, duchu ale i Zemi a způsobu našeho pobytu, způsobu, jak se“tradičně“ jen konzumujeme prosto a plody přírody, k novým podobám toho, co je považováno za tradiční! Začněme si všímat ekologických aktivit, toho jak se na společenské rovině proměňují zvyky a tradice, jak vznikají nové tradice a zanikají staré a na vyostřující se střet mezi ortodoxií zvyků pohledu na člověka, zvíře a přírodu a lehkovážným uznáním kultury odtržené od reality.

 

Středa 16. – čtvrtek 17. – Měsíc v Blížencích, 16. května Mars vstupuje do Vodnáře (bude však retrográdní a plně vstoupí do Vodnáře až 11. září)

Během středy si povšimněme toho, co se kolem nás mění. Rozhovory, módy, nálady a preference a emoce lidí. Jsme s nimi v souladu, nebo bychom mnohé chtěli jinak? Středa a čtvrtek nás popostrčí k tomu si věci vysvětlit a doptat se. Jak to přesně druzí mají? Jsme mimo, nebo jen máme svůj směr? Neváhejme se podívat na to, co nás trápí a co nás zajímá. Můžeme najít zajímavé a hlavně inspirativní odpovědi, byť by nebyly příjemné. Negativní odezvy mohou být v těchto dnech pákou k tomu, posunout se dál a vymanit se z osobních bludů, lenosti či přílišné umanutosti.

Čtvrtek bude zajímavý v tom, že Měsíc vstoupí do konjunkce s Venuší Večernicí a společně vytvoří s Jupiterem a Marsem bikvintilový trojúhelník. Bikvintili patří k pozoruhodným aspektům, které symbolizují vnitřní vnuknutí, rodící se z neklidu a napětí ovšem směřující do úspěšné praktické realizace. To, co nás trápí, můžeme najít řešení. Nepodřizujeme se vzlykům a pocitům, že nic nemáme sílu změnit. Máme. Jen se nesmíme bát prvotního zápasu se sebou samými a po té s materiálem, z kterého chceme něco vytvořit. Pod slovo matriál si každý vložme to, co je chceme změnit.

Dny vhodné pro „hrubší“ zubařské zákroky. Do truhlíků sázíme balkonové květiny.

 

Pátek 18. – sobota 19. – Měsíc v Raku, 19. května Venuše vstupuje do Raka

Pátek probudí naše hodnoty a slova budou klíčem k srdci. Takže se osmělme a pišme, telefonujme a především mluvme s těmi, kterým jsme nakloněni. Den bude přát cestování a sportu. Slunce v trigonu vůči Marsu a Plutu nabídne hlubší podporu a pocit sebejistoty nejenom oslavencům, ale i nám ostatním, kteří se budeme snažit něco vykonat. Odpoledne přinese soukromou náladu. Budeme preferovat dobré známé a prověřená místa. Žádné experimenty. Naopak tradiční kuchyně, tradiční spojení se budou jevit jako to nejlepší. Udělejme si radost nějakým tradičním rodinným receptem. Na rovině společenské neočekávejme žádné zázraky. Vše inklinuje k upevnění pevných hranic a potvrzení stávajících norem.

Sobota díky pozici Měsíce vyčaruje vodní trigon opřený o pozici Měsíc Pluto. Venuše Večernice vstoupí do Raka. Nabídka trigonových vazeb jen lehce zmírní napětí. Dejme si pozor, ať nepodceníme situaci či to, co se děje ve vztazích. My ani druzí nemusí tak snadno mávnout rukou nad netaktností, uražením či významným mlčením. I vztahovačnost se umí dobře maskovat. Je však i příjemnější stránka soboty a tou bychom měli zakončit. Výhodou bude sobotní rytmus, který bude střídat akci s uvolněním a my si díky němu můžeme zažít plný a bohatý den. Takže se pusťme do plánovaných prací, výletů a nezapomeňme dát prostor zvuků šumění stromů, zpěvu ptáků nebo hudbě, kterou máme rádi.

 

Neděle 20. – Měsíc ve Lvu

Nedělní dopoledne může být poněkud náročnější. Na svá bedra si toho poměrně dost nabereme. Možná by stálo za pokus, dát věcem volný průběh a tolik netlačit na pilu. Zkusme! Sekáme trávu na sena či pro zvýšení hustoty.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: John Brosio, Čekání 1994

Horoskop pro 19. týden 2018

Dát prostoru nový význam, najít nové souvislosti, je možné jen ve stavu „nikoho“. Chceme-li najít správný směr, musíme se vnitřně stát „nikým“, ztratit sami sebe, své já. Není na tom nic složitého, stačí si začít hrát-tvořit s tím, co je kolem nás a nenechat se rušit pocity trapnosti, méněcennosti a nepatřičnosti.

 

Andy Goldsworthy

Pondělí 7. – úterý 8. – Měsíc ve Vodnáři, 8. 5. druhá čtvrť

Pondělí začne pěkně zhurta. Než se probereme, bude mnohé za námi. Uspějí ti, co nepodcenili přípravu. Napětí bude během dne posilovat. Dostaneme se do situací, ve kterých nám bude chvílemi pěkně těsno. Neunáhleme se ve svých závěrech. Spíše reagujme na to, co je přímo před námi a ne na to, co si domyslíme, představíme či na co si vzpomeneme. Merkur Prométheus v kvadratuře vůči Plutonovi je krapet ošemetná věc. Tlak učinit jasné, pevné a definitivní závěry nenabízí bezproblémovou cestu. Naše všímavost by neměla opomenout chvíle, kdy si budeme „až moc něčím jisti“, kdy budeme příliš ostře něco hodnotit, svéhlavě se rozhodovat či někoho a něco příliš rasantně odmítat. Budou to právě zbrklé a uspěchané akce, které přinesou karamboly.

Úterý přinese tolik potřebné uvolnění. Zharmonizuje nás rozhovor s někým, koho máme hodně rádi. Měsíc se spojí trigonem s Venuší Večernicí a ukáže nám, že mezi lidmi, v poli informací a humoru je člověk nebývale spokojený. Přijde den plný interakce, jednání, spojování se slovem, skutkem ale i přes internet. Pro cestování výhodný den. Získáme-li odvahu vykročit i za hranice frází a formálních řečí, můžeme se dozvědět o světě i druhých nejednu zajímavost. Vtipní lidé budou vynikat. Pro zkoušky, cesty a jednání výhodný den. Za pokus stojí hledat na internetu, odepisovat na inzeráty a reagovat na podněty, které se k nám nečekaně dostanou.

 

Středa 9. – čtvrtek 10. – pátek 11. – Měsíc v Rybách

Středa a čtvrtek promíchají sny s realitou a kolikrát nepoznáme, co kam patří. Improvizace nám dopomůže vyřešit situace, ve kterých se dostaneme do slepé uličky. Cit a intuice budou hrát prim. Dobře naslouchejme tomu, co po nás partneři chtějí. Podobně se i my sami pokusme vyjádřit to, co chceme od nich. Pro obchod a jednání výhodné dny. Ve středu se nám připomene, že paličaté a umíněné chování záhy narazí do zdi, kterou si svým chováním samo postavilo. Odpoledne si hlídejme emoce. Jakmile nás něco začne dostávat do varu, vyhoďme záchranou kotvu ve formě aktivity, která odvede přebytečné napětí. Za úvahu stojí, nechat ve středu odpoledne a večer jen tak plynout. Netlačit se do namáhavých akcí. Ono se to lehce řekne a věřte, že i lehce udělá. Jakmile totiž začneme dělat věci na pohodu a budeme se chvíli věnovat tomu, na co máme chuť, budeme přirozeně tvořiví a uvolnění. I malá aktivita, nás občerství. Nemusíme urvat všechny pracovní aktivity a mít kolem sebe pořádek a být sedření. Můžeme udělat méně, ale s pocitem pohody. Poslouchejme hudbu, nebo zvuky přírody a sedněme si na chvíli s knihou. Večer může být v mnohém ohledu inspirativní.

Čtvrtek přiblíží Měsíc k Neptunovi, do trigonu k Jupiterovi a sextilu na Slunce. Konstelace zvaná Rádlo přinese produktivní klima výhodné pro ty, co podnikají, obchodují, kreativně něco vytváří či vaří. Povedený den završí romantický večer. Takže bez ohledu na počasí, šup, šup, ven mezi lidi nebo ve dvou na procházku. Nechme proudit fantazii až do míst, kde ovlivní příliš racionální a logické operace. V praxi se nebojme oslovit druhé a citově projevit. Berme vše jako experiment a ten vždy dobře dopadne. Buď se ukáže, že dané propojilo nebo nepropojilo, nic víc. Brát život jako experiment, chrání člověka před přílišnou vztahovačností a ulpíváním a to je slušný argument, nemyslíte?

Páteční dopoledne dopřeje prostor soustředěné práci, ale už po poledni můžeme vystřelit najednou za více záležitostmi. Chuť stihnout vše, co chceme, bude vítězit na úkor kvality. O tom, že nás poslední pracovní den pěkně rozhýbe, není pochyb. V odpoledních hodinách budeme více aktivní a zvládneme i větší zátěž. Dopředu se proto ničeho nelekejme. Vše potřebné bychom měli obstarat.

 

Sobota 12. – neděle 13. – Měsíc v Beranu

Sobota bude plná nápadů, kterými překvapíme sebe i okolí. Spontaneita nebude bezduchá. Měli bychom si být vědomi mezí a svých možností. Prima vyhlídky! Měsíc naváže v průběhu dne kvintily a bikvintily, což jsou aspekty, které spojujeme s vynalézavostí, spontánností, tvůrčím zápasem a tlakem na sebevyjádření. Jak se však říká, pečení holubi nám sami do huby nespadnou. Chceme-li mít jiný, zvláštní a tvořivý den, budeme se muset tvorbě vystavit. V praxi to znamená, že prostě do něčeho pustíme. Až se začneme potýkat s momentem, kdy naše představa narazí na hranice materiálu, který k jejímu ztvárnění potřebujeme, ukáže se výše uvedená konstelace v praxi. Můžeme najít zcela originální řešení i efektní projevení. Neváhejme tedy něco podniknout, dělat nebo se vydat na průzkum míst, která neznáme.

Neděle však může ubrat na ochotě hlídat si své meze. Můžeme být prostě prostořecí. Chceme-li se vymezit, směle v před, ale nechceme-li se pohádat, prst na pusu! Ostrost našich reakcí, tlak na výkon a rychlost může mnohé obsednout za volantem. Zejména v pondělí a neděli sledujme světovou situaci, neboť se nám může opět poodkrýt další závoj chystaných změn.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Andy Goldsworthy

Svatojánský lunární kalendář 19. týden

Horoskop pro 18. týden 2018

Světlo v temnotách

aneb vědomě uchopená temnota nese o poznání menší destruktivní následky.

Robin Isely

Pondělí 30. – úterý 1. – Měsíc ve Štíru, 30. 4. úplněk

Úplněk zdůrazní starý keltský svátek Beltain, ohně Svatojanské, nebo chceme-li Filipojakubskou noc či předvečer Máchova Máje. Napětí úplňku bude odvedeno trigony, a to jak z pozice Sluce (trigon vůči Saturnu), tak z pozice Měsíce (trigon vůči Neptunu). Pro nás z toho vyplývá, že se situace nastíněná novoluním (16. 4.), začíná dostávat do pevnějších kolejí. To, co jsme před úplňkem začali, čemu jsme se otevřeli či čemu nastavili náruč, bude naplněno, završeno a zpevněno za využití našich citů i pravidel a standardních postupů obvyklých pro danou záležitost. V praxi se tak můžeme přesvědčit, jak pevné jsou naše hodnoty, a jak jsme si své plány formulovali. Vlastně je to podobné přísloví: Jak si usteleš, tak si lehneš. Jakým směrem jsme se po novoluní zaměřili a posléze vykročili, s takovou „krajinou“, prostorem se po úplňku budeme potýkat.

Úplněk je nadějný, ale odkazuje k rozběžnému trioktilu mezi Venuší Večernicí a konjunkcí Marse s Plutonem. Pudové reakce, tlaky směřující k nalezení moci dávají hodnotám představovaným Venuší pěkně zabrat. Kdo má propady nálad, temperamentnější reakce, pořádný vztek, větší sklon se hádat, vynucovat si pozornost, si může uvědomit, že tyto emoce jsou ve své podstatě energie. Je to stejné, jako s příjemnými emocemi. Ty jsou také energií. Uvědomme si to. Vzpomeňme si na radostné chvíle, kdy jsme nadšení, jak práce či naše aktivity pěkně plynou. V takovou chvíli se cítíme silní a aktivní. Říkáme si, to nám to jde, to máme nadšení, to máme energie. Pozitivní emoce jsou energií vedoucí k mobilitě celého organismu. Podobně je tomu i s emocemi, které označujeme jako nepříjemné, negativní či temné. Pro tyto emoce platí to samé, jsou energií. Motivují nás k akcím, které se nám však posléze nelíbí, které nehodnotíme dobře. Co se však dělo? Např. podlehneme vzteku a jdeme, do něčeho kopneme, nebo křičíme, nebo jdeme rychle ven něco dělat.  Není v takovém jednání značná dynamika, energie? Je. Teď jde o to ji přesměrovat. Lehce se řekne, obtížněji dělá. Přesto je to možné. V době po úplňku můžeme objevovat, jak energie emocí v těle a mysli pracují. Neměli bychom nic potlačovat a raději zkoumat, co se to s námi, v nás děje. Rozpoznat to, co se v nás děje, poznat souvislosti a taky vzorce, které je vytváří, je základem sebepoznání a nalezení rovnováhy. V čase od pondělního úplňku dostaneme skvělé příležitosti si výše uvedené na vlastní kůži ujasnit a ozkoušet. Klíčové impulzy získají zejména lidé narozeni mezi 13. – 17. prosincem a 27. – 29. květnem.

V pondělí se navíc z našeho pohledu začne Měsíc přibližovat k Jupiteru. Proměna počasí odstartuje v rovině praktického života dostatek impulzů k větší výkonnosti. Mnohé zařídíme, uděláme a připravíme. Pondělní večer bude nejenom z důvodů magické noci příhodný pro setkávání, posezení i seznámení.

Úterý dopoledne bude svižné a praktické. Svátek práce by mohl na povrch přinést témata, hluboce se dotýkající každého z nás. Otázkou je, zda je třeba šoku, abychom si něčeho důležitého všimli, nebo zda stačí naznačit? Obávám se, že je třeba šoku. A kdo nebude šokován, ten bude dál povlávat v toku běžných konzumních starostí. Odpoledne buďme opatrní, neboť to, co se dozvíme, nemusí rezonovat s tím, co chceme.

 

Středa2. – čtvrtek 3. – Měsíc ve Střelci

Měsíc v harmonickém spojení s Merkurem by během středy měl probrat mysl k vědomé akceschopnosti. Na obrazy středy bychom měli rychle a bystře reagovat a co víc, poznané si uvědomit. Hravost se přirozeně prolne do našich činností. Pro studenty, úřední řízení, setkání, cesty vhodný čas. V pozdním odpoledni a večeru můžeme být ovšem nesoustředění a přetažení. S tím je třeba počítat.

Nečekané čtvrteční události nám mohou přihrát do ruky vyslovené podklady! Měsíc v trigonech vůči Merkuru a Uranu bude symbolem rychlých akcí, svižnosti, hravosti, ale také soutěživosti a přímosti. Půjdeme rovnou k věci. Žádné zdržování a otálení. Určitá míra riskování se vyplatí stejně, jako ochota improvizovat ve chvílích, kdy si nebudeme vědět rady.

 

Pátek 4. – sobota 5. – neděle 6. – Měsíc v Kozorohu

Produktivní pátek by mohl vytrhnout trn z paty těm, kteří něco opomněli a zanedbali. Pro dokončování bude den ideální. Práce půjde od ruky, tak se obujme do našich povinností. V odpoledních a podvečerních hodinách posílí vztah Měsíce a Saturna (oba můžeme vidět po 1 hodině ranní v sobotu na východním obzoru). Formální přístup, věcnost a také stručnost budou strhávat svou pozornost. Nečekejme víc, než nám situace může nabídnout. Skvělé pro soustředěnou činnost.

Víkend v sobě obsáhne potřebné napětí, které bude motivované chutí něco podniknout, ale také touhou si užít, mít se dobře. Překonáme překážky, které nás oddělují od pohody. Nalezneme vhodné strategie, abychom se s druhými domluvili. Pro upevnění vztahů neocenitelné východisko! Nepodceňme přípravu na pondělní povinnosti. Nedělní odpoledne bude vypjaté, buďme pozorní. Nepřetěžujme se prací či sportovním výkonem. Chyby mohou nastat v momentu přílišného tlaku, přílišné námahy či spěchu. Napětí mezi planetami není nezanedbatelné.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Robin Isely