Posts Tagged ‘lunační cyklus’

Horoskop pro 46. týden 2018

Není špatné postavit něco tak říkajíc „na hlavu“, neboť v takovou chvíli k nám začne promlouvat jiný jazyk viděného a prozradí nám pravý smysl toho, co pozorujeme a odhalí i toho, kdo pozoruje.

 

Eric Wert

Pondělí 12. – úterý 13. – Měsíc v Kozorohu

Produktivní začátek týdne podpoří naše aktivity. Měsíc v oktilech k Jupiteru a Marsu bude symbolizovat potřebu jednat, stimulovanou určitým neuchopitelným neklidem. To není vůbec k zahození. Napětí nás může podpořit v tom čelit lenosti. (U nás doma jsme dnes zaspali, a to bylo rychlé ráno! Jak se všichni stihli vypravit do školy cca za 11  minut, neuvěřitelné.)

V pondělí můžeme dobře investovat (nejenom materiálně, ale i duševně) a zejména odpoledne seriózně jednat o našich plánech s dalšími lidmi. Pevnost a kvalita bude hrát hlavní roli. Využijeme toho při jednání, obchodování a zařizování. Tlak na zodpovědnost budeme muset se ctí ustát.

 

Úterý zamíchá našimi city. Co se zdálo jisté a pevné, může ukázat své slabé stránky. Nepanikařme. Pozorujeme. Měsíc ve vrcholu pravoúhlého trojúhelníku napěťových aspektů na Urana a retrográdní Venuši Jitřenku může snadno vytáhnout zapomenuté či nechtěné inklinace, které svou prchlivostí a svéhlavostí mohou natropit paseku ve vnitřním i vnějším světě. Večer vše urovná a uklidní. Vzpomeňme na to, až nás něco vyburcuje k radikálním či vášnivým reakcím. Všimněme si toho, co se děje? Mohou se nám poodkrýt záležitosti, které jsme dříve nechtěli vidět. Nebuďme zaslepení vlastními zvyky a pravidly a zvláště v úterý si všimněme, co je možné dělat jinak, či kde příliš slepě důvěřujeme společnosti, potravinářskému průmyslu, prodejcům a jak moc naše mínění ovlivňují nadpisy článků. Napětí úterní konstelace může pomoci oddělit zrno od plev, což se hodí, ne? Ohledem úterý žádné předhůzky. Prostě je třeba být ve střehu víc, než obvykle a všimnout si toho, jak jinak! Pro ty, kteří mění životní styl, přechází na dietu velmi důležitý den, který může přinést posun a podporu.

 

Středa 14. – čtvrtek 15. – Měsíc ve Vodnáři, 15 první čtvrť

Středa přinese uvolnění a určitou svobodu. Na chvíli si můžeme užít pocit, že když někde nebudeme, nic se nestane. Den není vhodný na to něco či někoho ovlivňovat a to v jakémkoliv směru. Marné snažení, tak neplýtvejme energií a raději se vrhněme na květiny a zahradu a všechny pěkně ukliďme a zazimujme, neboť ve čtvrtek už by jim mohlo být ouvej. Ve čtvrtek se můžeme rozloučit s tím, co chceme nechat minulosti a vyrazit novou cestou. První lunární čtvrť spojená i s napětím Měsíce vůči Jupiteru by měla provázet obrat v počasí, což přeji hlavně do Kalifornie, ale tyhle cykly se o přání jednoho člověka nestarají. Měsíc navíc bude harmonicky spojen s retrográdní Venuší Jitřenkou, kterou podporuje Mars. Naše rozhodnutí a kroky budou tedy posvěceny dostatkem ráznosti, energie a hlavně vize, která nás bude do dalších dnů sytit. Ve čtvrtek bude stát za to, zamyslet se nad tím, co máme za vize a ideály? Jak je naplňujeme a jak s nimi žijeme? Máme svůj plán? S kým se můžeme spojit, kdo je nám ideově blízký? Přemýšlejme! Čtvrtek je velmi vhodný den pro zahájení šalvějové očistné 14 denní kúry. Výstrahou je, že bychom měli být opatrní a rozhodně nemanipulovat zbrkle s těžkými předměty. Dbejme na to, jak věci zvedáme. Uvědomme si, jaká je struktura našeho těla. Právě struktura těla nás drží pohromadě a naše vědomí by jí mělo vyjít vstříc.

 

Pátek 16. – sobota 17. – neděle 18. – Měsíc v Rybách

V pátek se nenechme odradit neurčitými výrazy nebo uzavřeností druhých lidí. Jednejme věcně. Nakonec dohodneme dobré obchody, výměny, konce i půjčky. Vztahy v průběhu dne ožijí. Z toho tedy plyne: Žádné unáhlené závěry, opatrně s předsudky a velmi úsporně zacházejme s látkami, které mění naše vědomí – káva, alkohol, drogy, sladkosti…

 

Měsíc ve spojení s Neptunem a v napětí vůči Merkuru a Uranu se odrazí v určité snivosti, pomatenosti a nejasnosti našich slov a činů. Sváteční sobota může nabrat podobu tak neskonale líného a mdlého dne, že bude na síle naší vůle, dokopat se k nějaké smysluplné činnosti. Neptun s Měsícem se stanou symbolem mas a masového názoru a hnutí. Většinové nálady a tendence budou hrát prim. Na své si přijdou jen ti, kteří se otevřou soucitu a podají ruku vztahům je přesahujícím. Pro meditace, vnitřní usebrání uměleckou a tvůrčí činnost výhodný den. Také ti, co si vědomě naordinují oddych, poslech hudby a relaxaci, neprohloupí. Chybou je a v sobotu to vynikne, nechat se jako ovce nést obecnou náladou, lenosti či nudou.

Večer nám mohou dojít zajímavé souvislosti. Klidně si na podvečer a večer nechme nějakou činnost. Podaří se nám ji efektivně a rychle vykonat.

Příjemná neděle nechá práci a naši činnost pěkně plynout. Dobře udělají ti, kteří se půjdou koupat s dětmi do bazénů. Neděle bude jednoduše příjemným závěrem a těm, co jsou otevřeni životu přinese nadšení pro věc. Připravme se na neděli, ať si jí zplna užijeme a během soboty si alespoň trochu vědomě vydechněme a věnujme svou pozornost věcem, které jsou, jak se říká „mezi nebem a zemí“.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Eric Wert

Svatojanský lunární kalendář 46. týden

Horoskop pro 45. týden 2018

„Člověk musí mít plán. Pokud nemáš plán, staneš se součástí plánu někoho druhého“, lysohlávky ústy Trence McKenna

Pondělí 5. – úterý 6. – Měsíc ve Váhách

Začátek týdne bude náročný, ale jasně nás postaví před to, co je třeba udělat. Bylo by chybou něco odkládat nebo přesouvat. Soustřeďme svou roztěkanou mysl a ona se nám odmění skvělým postřehem a praktickými nápady. Měsíc bude v oktilu k Jupiteru a kvadratuře vůči Plutonovi, což je kombinace hodná zvláště v dopoledních hodinách vědomého přístupu. V opačném případě mohou nálady a podněty okolí rozcupovat na kusy naši koncentraci a vůli. Odpoledne se přidá trinus na Mars a karta s otočí. Můžeme velmi efektivně postupovat i jednat se svým okolím. V podvečer zvolněme a nechme prostor odpočinku, četbě a hlavně spánku! Nenechme se strhnout výkony, neboť organismus může vysílat pocit, že toho ještě hodně zvládneme, ale vytvoří se tím notný deficit.

Během úterý se rozhoří plamen vášně. Do stolu bouchnout ti, kteří se cítí ve vztahu potlačeni, zanedbávání či opomíjeni. Změny budou k užitku všem, kdo se pro ně rozhodnou. Za vším hledejme Venuši, kterou v podobě Jitřenky podpoří do opozice na Uran Měsíc. Venuše je jištěna trínem na Mars. Vážení, Venuše se retrotrgrádní, tak prosím, nespěchejme a hlídejme si pudové reakce, které nemusí být vždy výhodné, tedy pokud zrovna nepotkáte medvěda, ale na toho už líčí pasti jiní borci. V úterý je třeba zachytit odvahu, která nás může popohánět k tomu být trochu drzejší, otrlejší a rychlejší. Udržíme-li si toto napětí pod kontrolou vůle, můžeme objevit vhodnou chvíli na promluvu s lidmi, na které jsme si dřív netroufli. V rovině citové, můžeme podniknout zcela pošetilé akce. Nebraňme se tomu. Maximálně můžeme být trapní, ale co? Kdo nebyl někdy trapný? Zisk z odvážného jednání může být větší. Můžeme se seznámit, prolomit bariery ve vztahu, který je pro nás důležitý, nebo v stávajících vztazích vnést důležité téma.

Večer bude konstruktivní, ale oproti dnu může překvapit nárůstem rezervovanosti. Takže se nebojme, že divokost dne je ta tam. Večer jen nabere produktivní a věcnou rovinu. Během úterý můžeme mít za sebou hodně práce, ale také příjemných a rychlých setkání, které se hluboce zapíší do našeho srdce.

 

Středa 7. – čtvrtek 8. – Měsíc ve Štíru, 7. novoluní

Středeční novoluní bude v harmonickém aspektu vůči Neptunu. Posílí pocit sounáležitosti s druhými, s jejich názory a vírou. Větší emocionální prožívání výrazně ovlivní reakce a výsledky dne. Vliv toho, co nám média přináší, výrazně posílí během nastávajícího měsíce. Dočkat se můžeme jak zajímavých zpráv, tak i těch, které nás budou chtít zpracovat tak, abychom přijali cizí názory za vlastní. Komu věřit a kde hledat opravdové či objektivní informace? Správná otázka pro novoluní. Jednoduchá odpověď. Dejme si pozor na příliš dychtivé chtění a vzrušení při četbě zpráv, ale také opatrně s nadšením, které nás bude popohánět do nějaké aktivity. Nadšení je třeba, ale dychtivost, která ho může doprovázet, je velmi ošemetnou rádkyní, natož aby byla pomocnicí. Pro téma nového měsíce si pamatujme, že vřelost v sobě neudrží dychtivost. Dychtivost se rychle nasytí a chce žrát dál. Vřelost je neustále otevřená možnostem, neboť jejím základem je spontánní úsměv, který symbolizuje přijetí vztahu, vztahu s druhými, vztahu s okolím. Usmívejme se, ať nás dychtivost nepřivede na práh fanatismu, neboť v partě stejně dychtivých lidí, je vše jasné, srozumitelné a přehledné, ale pod rouškou skupinového blaha, dostává naše srdce hrubou masáž cizího ideového programu. Na druhou stranu chceme-li konečně s něčím začít, propagovat své umění, zkušenosti či práci, tak se od novoluní pusťme do práce. Inzerujme, propagujme a dějme naší věci reklamu s úsměvem.

Čtvrtek ostře zatočí s tím, co je marnivé a nedůležité. Přesto či právě proto budeme hledat okliky, jak se vyhnout nechtěným aktivitám. Buďme pozorní, ať se nenecháme napálit, ošálit, obloudit sladkými řečmi nebo dokonce okrást. Rádoby racionální řešení, mohou být jen staré, otřepané postupy, které se budou tvářit novátorsky jen proto, že je jejich zastánci zahalí do moderního hávu. Můžeme opět čekat obrat v počasí. (Už se to skoro bojím psát, neboť se to většinou projeví tím, že u nás neprší a jinde na světě se dějí opravdu tristní přírodní úkazy. Stále doufám, že u nás bude pršet.)

Novinkou je, že do znamení Střelce vstoupí Jupiter. Střelci ho budou zažívat z první ruky, ale na své si přijdou i Lvi a Berani. Co čekat? Pro ohnivce se právě otevírá rok, ve kterém se mohou víc prosadit, získat větší vliv i se obohatit. Jupiter spojujeme s expanzí a růstem, takže dveře se do zahrady splněných přání se otevírají. Střelci by si měli připomenout, co si vlastně přejí. Bacha na to, přání se přejí a leckdy i ta, co jsme „jen tak plácli do vzduchu“. Nenechají-li se Střelci zahltit možnostmi, mohou si výrazně polepšit. Na druhou stranu je třeba připustit i to, že expanduje vše, tedy i to, co jsme zanedbali. Právě Střelci mohou být konfrontováni s tím, co opomíjeli, zapomněli či ošulili. Speciálně ohledem svého zdraví byste měli být důslední a rychle si rozpomenout na zdravotní doporučení, jinak může Jupiter vnést expanzi do vašich bloků a přinést nechtěné zdravotní komplikace. Na duševní rovině se otevřete novým zdrojům a informacím, ale i na této rovně si hlídejme, ať se nedostanete do zahlcení či do přílišného vlivu okolí. (PS. To, co píšu je záležitost roku, který se od čtvrtka otevírá!)

 

Pátek 9. – sobota 10. – Měsíc ve Střelci

Pátek spojí Měsíc s Merkurem do kvadratury na Neptuna. Znovu se nám připomene sladkost mámivých slov, která nás mají pro „něco“ získat. Nechme se ovlivnit soucitem, ale pozorní zůstaňme k těm, co budou útočit na naše slabiny a vytvářet emoce strachu. Pátek je vhodný pro přípravu plodů určených k sušení a pozdější výzdobě. Stříháme větve na věnce. V pracovní oblasti můžeme rychle vyřídit vše potřebné. Využijeme techniku na maximum.

Sobota je vhodná pro kurzy, školy, workshopy a setkání. Otevřenost, zvědavost a upřímná snaha proniknout do neznámého nám pomůže se v učivu zorientovat a poučit. Den vhodný pro výsev salátu do skleníku. Vyrábíme a dáváme uležet vizovické těsto. Příjemný den si opravdu vychutnejme. Dobře nám bude s přáteli a hlavně v pohybu. Tak se do něčeho pusťme, nebo jděme na výlet. Nakonec počasí není překážkou.

 

Neděle 11. listopadu – Měsíc v Kozorohu

Neděle posune Měsíc do Kozoroha a tam na něj čeká Saturn. Den bude strukturovaný a praktický. Můžeme najít správné a možná i překvapivě snadné cesty, jak něco udělat nebo překonat. Proč? Protože Měsíc i Saturn budou v trinu na Uran. Nehleďme na to, jak se kdo tváří, ale na to, co činí. Právě skutky budou pro neděli rozhodující! A to i ve vztahu! Neděle by měla patřit těm, kteří se v předstihu připravují na Vánoce. Zpracováváme a pečeme vizovické těsto. Pečeme cukroví. Krémujeme boty a ošetřujeme kožené bundy, tašky a potahy.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: internet (nepodařilo se mi objevit autora)

 

Horoskop pro 44. týden (jen 31. 10. – 4.11)

„…univerzální darwinismus předpokládá, že určitý kulturní artefakt, koncept či myšlenka se dokáže úspěšně sociálně šířit a reprodukovat tehdy, jestliže svým nositelům přináší konkrétní výhody, vyšší míru adaptability na sociokulturní a přírodní prostředí či intelektuální, existenciální nebo emocionální uspokojení.“ Ivo T. Budil, Spiritualismus a odvrácená strana přírody.

Wishbow

Středa 31. – čtvrtek 1. listopadu – Měsíc ve Lvu, 31. druhá čtvrť

Středa přinese důležitý zlom. Ve vztazích můžeme přijmout radikálnější řešení, která však mohou pomoci nerozhodným nebo závislým lidem. Větší ostrost a spontaneita bude motorem našich aktivit. Měsíc v druhé čtvrti(v kvadratuře vůči Venuši, Slunci a Uranu) vytváří T-kvadraturu, která je pěkně ostrá. Odvedená je tríny na Jupiter a Merkur, což je sice pěkné, takže snad nic nepůjde do extrému, ale na druhou stranu může přinést velké zvraty. Venuše Jitřenka, ve své retrograditě, vystupuje ze Štíra a změní kvalitu našeho prožívání. Zaměřme se na to, co se mezi námi děje. Myslím to tak, že si můžeme povšimnout struktur a vazeb, kvalitu a hlavně hodnotovou rovinu, na které se snažíme své vztahy udržet. Jak druhé, vztah a sebe hodnotíme? Co si vzájemně vyměňujeme? Máme rovnoprávné vztahy? Události středy si tedy zaslouží pozornost, neboť nám mohou připomenout, co je třeba udělat. V předvečer Svátku Všech Svatých nebo chcete-li Samhainu si nechte chvíli na osobní rekapitulaci. Vzpomínka na naše zemřelé může pomoci spojení a získání rady od předků. Nakonec jejich odkaz žijeme a je i v jejich zájmu, abychom ho co nejlépe naplnili, tak se nebojme zeptat na to, co potřebujeme vědět.

Svátek Všech Svatých, Samhain bychom neměli opomenout a vzpomenou na naše předky. Dny nás mohou motivovat k rozpoznání rodinných tlaků, které se jako červená nit nesou generacemi. Měsíc v opozici vůči Marsu bude krapet tlačit na pilu, takže pozor na spěch, pýchu a podceňování druhých či přeceňování vlastních sil. Motivací by měla být ochota k akci, ne spěch natož tlak.

 

Pátek 2. – sobota 3. listopadu – Měsíc v Panně

Dušičkový pátek bude plný různorodých aktivit. Skloubit je a dát smysl našim aktivitám nebude snadné, přesto možné. Mnohým může hlava předbíhat tělo. Víc toho vymyslíme a namluvíme, než zrealizujeme. Odrážet budeme napětí mezi Měsícem a Merkurem s Jupiterem, kteří by nejenom mohly přinést zvrat do vývoje počasí, ale také symbolizovat naši roztěkanost. Na druhou stranu bude Měsíc ve velkém trinu s Uranem a Saturnem. Taková konstelace je skvělá na uvádění věcí do praxe, ale vůli k akci nevyčaruje. Její posílení je na jen a jen na nás. Úkol zní: Nezaplést se do blbostí, zbytečných řečí a nebát se přiložit ruku k dílu, neboť pátek nám a zejména zemským a vodním znamením bude přát.

V sobotu si nechme prostor dát se dohromady. Nepřetěžujme ani tělo ani ducha. Vypusťme návštěvy a akce, které nejsou bezpodmínečné nutné. Rozvrhněme své síly, ať večer nespláčeme nad výdělkem. Měsíc v opozici k Neptunu, oktilu k Venuši, trioktilu k Uranu a trinu k Plutonovi, z čehož plyne, že vlastně mnohé můžeme poplést, pokud nedáme prostor emocím a svým obvyklým rituálům. Necpěme se tam, kde to neznáme jenom proto, že tam jdou druzí. Držme se svých vlastních opratí, neboť kůň, kterého máme zapřaženého, se umí stavět pěkně na zadní. Pusťme se do „krocení“ vlastních vrtochů a podivných nálad. Dejme si bylinkový nebo zelený čaj a nechme sladkosti ladem. Malý asketismus vykouzlí vcelku velmi zajímavý a příjemný večer.

 

neděle 4. listopadu – Měsíc ve Váhách

V neděli budeme pružní a čilí. Zvláště ti, co v sobotu zvolnili tempo, ocení, co vše jim během neděle jde dělat a zařizovat. Dovolí-li počasí, můžeme mýt okna, větráme, odstraňujeme plísně, uklízíme zahrady. Máme-li možnost pěší chůze, vyrazme si na výlet.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Wishbow

Svatojanský lunární kalendář 44. týden