VI. Merkur – tajný agent 007

Jistě si se mnou vzpomenete na některý z filmových dílů agenta 007. Před očima se objeví hrdina, který si pokaždé poradí. Jeho hlavním posláním je zajistit hladký průběh operace, získat tajné informace a hlavně zcela nenápadně a elegantně zničit nepřítele. Z přehršle schopností poutavého agenta 007 si vybereme ty, které vždy projevuje. Jsou jimi lstivost, vtipnost, bystrost a vědomostní přehled, jazyková vybavenost, postřeh, společenský přehled, obchodní duch, zvládání techniky a technologií, logika a moudrá zkušenost a v neposlední řadě i zvědavost. Tyto vlastnosti mohou snadno připomenout funkce, které astrologie spojuje s Merkurem.

Astrologie se opírá o pozorování. Stane-li se objektem našeho zájmu planeta Merkur, zjistíme, že jsou pro pozorování charakteristické dvě fáze v jakých Merkura můžeme na obloze pozorovat – Prométheus a Epimétheus. Spolu s tím můžeme analogicky pozorovat agenta 007 a najít v jeho jednání merkurskou funkci.

Prométheovský agent 007 bude jednat na vlastní pěst, bude se snažit realizovat své představy v co nejkratším čase. Je otevřen rytmu zítřka a ke svému cíli směřuje totální improvizací netrpělivě vyživovanou jakoukoliv situací a jakýmkoliv místem. Je netrpělivý, dychtivý praktické realizace svých nápadů.

Funkci epimétheovskou na něm uvidíme v momentech, kdy nás překvapí svou rozvahou, klidnou logikou, schopností zorganizovat věci i lidi dle svých nabytých zkušeností. V takových chvílích se empimétheovský agent 007 vyzná ve filozofii, chápe systém cizího náboženství, mistrně dodrží bontón a elegantně ovládne své pudy.

Analogie k pozorovaným fázím Merkura můžeme hledat kdekoliv, kam se jen podíváme. Například na našem obrázku nalezneme mnoho symbolů vnitřního i vnějšího dorozumívání – silnice, most, značky, ornamenty, sochy, fotícího chlapce, jdoucí, hovořící lidi, sochu Nabua držícího v ruce rydlo – pisátko (akkadský bůh „tabulek osudu“, písma), elektrické vedení, antény a mezi jinými i současný znak Merkura.

Merkur je spojovatel. Je představitelem všech slov – symbolů, která spojují pojmy, gesta, činny, vjemy s city. Možná je to právě on – Merkur – tajný agent 007 – nervová soustava – elektrická energie, která ač skryta očím vyživuje a tvoří svými impulzy celý svět.

Comments are closed.