XI. Uran – vnitřní revoluce

Na poli působnosti symbolu planety Uran se setkáváme s životními situacemi, které jsou hluboce znepokojující. Uran naráží na velké téma s názvem STRACH ZE ZTRÁTY BEZPEČNÝCH A ZNÁMÝCH HRANIC.

Bojíme se toho, jaké změny přinese zítřek, bojíme se smrti, neznámých lidí, bojíme se o svou práci, své děti, bojíme se toho, co kdo řekne, jak nás přijme partner, co bude dál… Naše myšlení si zvyklo na různé druhy strachů, frustrací a konfliktů. Je to přirozené, neboť život není procházka růžovou zahradou. Zvyky a pravidla, o která se opíráme musí být pevná, aby udržela strukturu osobnosti.

Jenže i bezpečná pevnost se může stát nebezpečnou sama sobě. Jsou-li stěny příliš neprostupné, začneme se v ní bát, uzavřeni představami o správnosti našeho řádu i předsudků, kterými nálepkujeme svět kolem. Život je neustálý pohyb a zkostnatělé názory brání rytmickému pohybu. V takových chvílích nastupuje funkce Urana, aby rozbila zdi či zesměšnila vnitřní obrazy, které jsme v průběhu života nastřádali ve vědomí. Ze všech zbytků Uran vytvoří barikádu, na které nás nechá zcela samotné. Cílem není roztříštit nás na cimprcampr, ale učinit nás svobodnými k jinému úhlu pohledu na život. V takové chvíli se stáváme nebezpečnými všem, kteří se cítí ve svém bezpečí, zvycích a pravidlech bezpečně. Prožíváme nejenom vnitřní zmatek, ale i vnější nepochopení. Jistota starého myšlení není zajištěna, kulhá, chová se nelogicky, nedá se na ni navázat. Jsme v přímé bitvě o barikádu – krize je ve svém vrcholu. Uranská funkce brání jakémukoliv definitivnímu řešení situace. V praxi to vypadá tak, že člověk po nějaké té době zmatků, nejistot a pekla strachů prohlédne a zjistí, že se v něm cosi uvolnilo, že volně operuje s novými názory a zkušenostmi. Vítězně ustál boj s vlastními introjekty a pravidly. Zvítězil tiše a sám na opuštěné barikádě Vnitřní revoluce.

A jak by řekl uranský obrazoborec Ch. Morgenstein ve své básni: Jak si šibeniční dítě zapamatuje jména měsíců.

Sněden
úhoř.
Vezem
buben.
Svět ten
čert vem!
Na věnec
lupen.
Lháři,
lži jen!
Tys dopad!
Blázinec

Comments are closed.