Horoskop pro novoluní 1. dubna 2022

Novoluní v konjunkci s Chironem a Merkurem má tedy opravdu málo aspektů. Pohled na horoskop nabízí rozptýlené shluky planet s dvěma samotáři po stranách Plutonem a Uranem. Celé je to podivné v tom smyslu, že v kruhu jsou vždy všichni ve vztahu, ale přesto ty hlavní vztahy (hlavní aspekty) se uzavřít nepodařilo. Jsou tu konjunkce, pakty několika stran, jsou tu kvintily – vztahy, které se snaží o nové možnosti, oktily – vztahy vzniklé z napětí a nutící prostě jednat, neb jinak to nejde a nakonec přesné septily – vztahy, které označujeme slovem osudové spojení aneb i letmé setkání zúčastněných funkcí planet změní radikálně pohled na běh dění.

Astropodcast horoskop pro novoluní 1.dubna 2022

Pojďme to rozplést.

Novoluní v oktilech na Venuši Jitřenku v konjunkci se Saturnem a Martem nabízí dynamiku jen zdánlivě odvážnou a svobodomyslnou. Venuše opouští spojení se Satrunem, do kterého se pro změnu hrne Mars. Můžeme se domnívat, že jednání o urovnání konfliktu na Ukrajině budou postupně pokračovat, ale vše se povleče. Ve hře je Saturn a ten proces notně protáhne, navíc si myslím, že ho poznamenají vztahy septilové, které má Mars k Slunci a Luně, což symbolizuje nějaké zcela iracionální kroky, které poznamenají budoucnost a stočí její dění do složitějších vztahů, kterým běžně říkáme obtíže. Uvažme, že se to netýká jen dění na válečném poli, ale obecně to budeme i my, kteří budeme v pokušení na základě zcela tzv. nevysvětlitelných emočních pohnutek jednat a tím roztočíme kolo našich soukromých událostí. Jako ilustrační obraz si můžeme představit Kolo osudu ze stejnojmenné tarotové karty, které nečekaně objevíme a jen tak ze zvědavosti roztočíme, aniž bychom si uvědomovali, že to, co díky tomu povýšíme a naopak ponížíme, se odrazí v našich životech. Vrátím-li se zpět k válečnému dění, pak např. Putin bude konstelací novu vcelku posílen a nemůžeme tedy čekat, že by v něčem přistoupil na kompromis. Naopak se domnívám, že to bude šponovat dál a možná udělá i něco, co je fakt iracionální, což můžeme být klidně prohlubující se nezájem o to, co děje kolem černobylské elektrárny.

Pluton v kvintilu k novoluní spíše naznačuje, že se můžeme dočkat mnoha překvapení, které nás mohou vést k předčasné radosti, že se věci i my měníme. Považme, že právě před pár dny objevili vědci, že na Plutu jsou sopky a že ledový povrch skrývá bouřlivé útroby podobně složité jako na Zemi nebo Marsu! Jak ilustrativní pro interpretaci Plutona, který právě Martem projevuje svůj vliv, neb vede osobnost i lidstvo-jako-celek k proměně základního nastavení, k opuštění všech jistot, které vážou ego a blokují možnost nahlédnout, jak se věci doopravdy mají. Pluton, který se zdá neosobní – ledový povrch, si nebere servítky a jedná tak, aby si zúčastněni uvědomili, že jsou v natolik složitém systému, že hrát si jen na vlastním písečku je pro život dost nebezpečné.

Jak patrno, lidstvo potřebuje ještě víc, aby mu došlo, že má pečovat o to, co mu Země nabízí. Uran v Býku v septilu na Jupiter v konjunkci s Neptunem ukážou opravdu třeskutě debilní nápady, neboť si nedělám iluze, že by tato konstelace obecně vedla k tomu, k čemu má a to je prohlédnutí závojem klamů a k vědomému se otevření celku většímu než jsme my sami. Uran by toto měl urychlit a Neptun odvést od Jupiterových sebestřednost posilujících tendencí, ale opět se mrkněme do vlastních životů a prověřme, nakolik se naše vědomí rozšiřuje, nebo zda spíše nevyhlížíme nové téma, novou věc, která by nás na další čas bavila a dala zapomenout na to vše, co se s námi i světem děje.

Takže shrnuto podtrženo, máme před sebou opět náročný měsíc, což bychom měli vzít jako fakt a tím otupit ostří myšlení, že dřív bylo dobře, zato teď…Teď to je, jaké je a tím, že je věc náročná, tím víc od nás vyžaduje soustředění. Soustředění je koncentrování sil a to je možné jen, když si uvědomíme, co je nadbytečné a kde se zbytečně plýtvá. Po té, je stav soustředění vlastně velmi příjemný, protože nás vede být tam, kde zrovna jsme. Další výhodou takového stavu je, že nám nedává čas se hrabat v tom, co by bylo kdyby….musíme jednat a o to jde.

Sabiánský symbol novoluní, které navíc aktivuje již mnou minule zmiňovanou generaci, zní: Beran 12°: TROJÚHELNÍKOVÁ FORMACE LETU DIVOKÝCH HUSÍ

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Idealistické spoléhání na mentální představu univerzálního řádu.

Rudhyar píše: „Předešlé interpretace tohoto sabiánského symbolu pomíjely významnou skutečnost, že let divokých husí nejenže připomíná trojúhelník, ale zejména že je sezónní, a tudíž sladěný s planetárními rytmy. Symbolizuje tedy kosmický řád, který je v kontrastu ke společensko-politickému řádu v národě, reprezentovaném vůdcem. Je to řád viditelný na pozadí jasné oblohy, „nebeský“ typ řádu, i když jej ztělesňují na zemi zrození ptáci; projevuje se skrze ně díky tomu, že jsou schopni v letu udržovat strukturu. Symbol se tudíž vztahuje k vědomí Duše, ke způsobu, jak si ho vizualizuje mysl obrácená k nebi. Toto vědomí duše můžeme nazývat transcendentním, protože dosud ještě nebylo „vtěleno“.”

Trojúhelníková formace, tedy trojúhelník je základním tvarem, který všichni dobře známe. Matka-otec-dítě, Bůh-Duch-Syn, Otec-Syn-Duch ti všichni jsou si v trojici stejně rovni a bez kohokoliv z nich by se trojice rozpadla či vlastně nikdy ani plně uskutečnila. Rovnoramenný trojúhelník má však takovou zajímavost. Záleží na tom, kde si pozorovatel stanoví základnu a kde tím pádem vznikne protilehlý vrchol, který se v takovou chvíli jeví, jako ten „viditelnější a nejvýznamnější”. Přesto v rovnoramenném trojúhelníku není žádný vrchol „ten hlavní“, ani v trojúhelníkové formaci hus. Hejno hus drží formaci tím, že se vzájemně posilují k přeletu a ve vrcholu se drží a střídají jedinci, kteří sil mají tolik, aby rozráželi vzduch a určovali směr letu dle proudění větru. Jde tedy jen o úhel pohledu, který vůči trojúhelníkové formaci zaujmeme a kdo se nám tím pádem dostane do jeho vrcholu. Ten pak může na chvíli ovlivnit naše smýšlení. To je třeba mít stále na paměti, abychom neusoudili, že je tu jeden, co hejno hus vede. Ony se vedou tím tvarem, který tvoří, tak i vědomí se tvoří podle toho, jakou formu na sebe vezme a v jakém vztahu bude. (U hejna hus není trojúhelníková formace většinou zcela dokonalá, neb stačí málo, aby se některým jedincům nepodařilo naladit na formaci a tvar se pozmění. V symbolu je to však myšleno jako vzor, jako příklad, hodný následování.)

Symbol nám připomíná, že bychom měli mít i přesevše mysl obrácenou k tomu, co symbolizuje nebe, tedy k přesahu nás samých a tím umožnit, abychom přijali formaci, která naši mysl v tomto směru udrží i v čase pro klidné meditace a kontemplace nepříznivých. A k tomu se trojice-trojúhelník vcelku hodí, ať si do jeho vrcholů dosadíme, co je našemu srdci blízké. A o to vlastně jde…což?

Už minule jsem zmínila určité oslavence (cituji sama sebe: „Lidé narození  v červenci, srpnu 1970, dubnu, květnu, září a říjnu 1971, únoru a březnu 1972”). Nehledejte za tím nic složitého. Vypíchla jsem to, že dubnový nov a navíc oktil na Venuši a další aspekty aktivují Chirona, který se po padesáti či jednapadesáti letech vrátil na svou výchozí pozici právě v horoskopech zmiňovaných lidí. Ti by si měli uvědomit, co v jejich životě znamená to, že se předčasně do něčeho pustili, či něco předčasně opustili, nebo s něčím přišli dřív, než na to okolí a podmínky byly připraveny. Sabiánský symbol pozice Chirona zní: Beran 13°: NEVYBUCHLÁ BOMBA SVĚDČÍ O NEÚSPĚŠNÉM SPOLEČENSKÉM PROTESTU

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Nezralé zhodnocení možnosti náhle změnit status quo.

Z toho plyne, že přichází dobra, kdy by tito lidé už mohli plně pochopit, jak to udělat, aby jejich akce byla „zralá“ ,aby se protest podařil, aby se změny konečně realizovaly tak, jak cítí, že jsou k nim oni sami povoláni.

Nebojme se soustředění a nesnadností, sílíme a to není nikdy na škodu. Vše dobré Marluk