ASTROLOGICKÉ OTÁZKY 2

transformotor

Kdy o sobě může člověk říci, že je astrolog?

To o sobě může samozřejmě říci kdokoli a kdykoli. Aby toto tvrzení
bylo oprávněné, měl by splňovat určité požadavky. Profesionální i
lidské.

Co se týče vzdělávání, které pochopitelně nikdy nekončí, základy práce
s nativitou a s aktualizačními metodami (tranzity, direkce, revoluce)
se dají zvládnout za dva roky systematického a intenzivního studia,
nácvik spolupráce s klientem minimálně jeden rok. Další dva roky by se
měl budoucí astrolog seznamovat s dalšími obory astrologie, např. se
synastrií, se sabiánskými symboly, s obecnou mundánní astrologií,
neboť žijeme v konkrétním historickém čase v určitých společnostech.
Tedy základní vzdělání nejlépe pod vedením zkušeného učitele.

Dalších pět let potřebuje adept astrologie na utvoření vlastního
přístupu k astrologii, k vyzkoušení a výběru vlastního astrologického
instrumentaria, souboru postupů, metod a technik, které se mu
osvědčují, k co nejširšímu nakoukání většího počtu horoskopů.

Technické věci jsou dnes zvladatelné bez větších potíží, ale např.
humanistický kultivační přístup k astrologii a zejména ke klientovi se
pěstuje průběžně a dlouhodobě. Myslím, že ono kdysi zdánlivě náhodně
vyřčené období deseti let se nabývanými zkušenostmi potvrzuje.

Měl si někdy chuť pověsit astrologii na hřebík? A proč?

Jistě, měl jsem několikrát chuť astrologii pověsit na hřebík. A to
někdy proto, že se mi naivně a velkopansky zdálo, že už není co
objevovat. Ale vždy je co objevovat. Teď nemám na mysli nějaké ryze
astrologické poznatky, ale zejména pro astrologii jako pomáhající
profesi inspirativní přístupy současné filosofie a psychologie a
vůbec věd o člověku tedy, humanitních studií.

Naposledy mne z tohoto omrzení vyvedla Lacanova teze, že psychoanalýza
je pomoc rozhovorem, z níž mi zákonitě vyplynulo, že astrologie je
pomoc rozhovorem nad horoskopem, čímž se otevřely dveře směrem k
diskursivní, narativní podobě astrologie, což s postanalytickým a
postruskturalistickým přístupem k holistické filosofii jazyka
přirozeně přešlo k novým hermeneutickým pohledům na interpretaci
podle Paula Ricoeura a k pojetí hermeneutiky jako kultivačního
nástroje a metodě jak udržovat rozhovor mezi lidmi podle Rortyho.

 

Odpovědi Martiny Lukáškové na astrologické otázky kladené Pavlem Turnovským naleznete na:

http://www.rezonance.cz/wp/