Astrologický průvodce životem a tvorbou Davida Lynche

  „Bohužel, život obsahuje nevyhnutelný prvek nepředvídatelnosti.“ D.L.

David Lynch Interior 11

 

Zastavení první – Poslední Kozoroh

David se narodil ve chvíli, kdy se Slunce nalézalo na 29°45´ znamení Kozoroha. Pokud vás napadá, že David je už vlastně Vodnář, zastavte se. Lynch je Kozoroh par excellence, neb ve znamení Kozoroha se ještě nachází Merkur a Venuše. Samostatnost a soustředěnost jsou pro Davida typické. Má ambice dokázat něco, co by ho přesáhlo a s kozoroží trpělivostí a elegancí si jde cílevědomě za svým. Sebekontrola pro něj nepředstavuje problém. Do svého života zařadil transcendentální meditaci, kterou nejenom dvakrát denně praktikuje, ale také propaguje jako metodu, která by dětem ve školách pomohla k soustředění. Zajímá se o pravidla a zákonitosti, kterými se řídí svět.  „Ráno a večer medituju, pokaždé půl hodiny. Neumím si představit, jaký by byl můj život bez meditace. Nikdy a nikde jsem své sezení nevynechal. Dělám to každý den již 23 let. Čistí to nervový systém, což je nástroj našeho vědomí. Kousek po kousíčku začne člověk chápat a mnohé si uvědomovat. Špatné věci se vás tolik nedotýkají a úspěch vás tolik nepohltí. Jelikož úspěch může být víc nebezpečný než neúspěch.“

Přes svůj rozevlátý účes je Lynch vždy jakoby nadčasově elegantní a usměvavý. Přesto je to určitým způsobem uzavřený muž. Jako správný Kozoroh je nesmírně pracovitý a stejný zápal projevuje v inklinaci ke vlastní podobě spartánského životního stylu.

Venuše Jitřenka v horní konjunkci se Sluncem ukazuje na pevný hodnotový systém, který si nedělá příliš velké iluze o světě ani o vztazích. Vyvěrá z vlastních zkušeností, které se opakovaně potvrdily (2. dům). Příjemné vystupování je korunováno kultivovaností a šarmem. David prožil dětství v malém městě ve státě Montana, kde se mu oba rodiče poctivě věnovali. Otec mu ukazoval rozličné brouky a les, neboť pracoval jako „vědec přes lesy“ na ministerstvu zemědělství pro výzkum chorob dřeva. Lynch o něm často mluví a není bez zajímavosti, že v jeho filmové tvorbě se často objevuje role chápavého otce. Spojení Slunce a Venuše tomu jen nahrává, neboť Slunce (otec) je vnímán jako nositel hodnot (Venuše).

Rodiče dali malému Davidovi dobrý vklad do života. Získal potřebnou sebedůvěru a mohl brilantně rozvinout dispozici Merkura ve druhém domě, tedy výtečnou schopnost konkrétního verbálního sebevyjádření. Zvědavost je poháněna ambicí poznat funkci a smysl. Jeho mysl dokáže disponovat vlastními prožitky, které ztvárňuje a verbalizuje. Jeho prožitky jsou hlavní inspirací. A že má Lynch dobrou schopnost se soustředit a koncentrovat. 

Merkur v opozici na Saturna s retrográdním Marsem nutí se soustředit. Napětí pramení z obav o přesnost a věrohodnost vlastních nápadů a vědomostí. Saturnská funkce strukturuje osobnost a v případě Lynche si k tomu vybírá oblast, která nahání obavy a strach – smrt, rituál, tabu, sdílení vnitřních procesů – obsahy 8. domu. Záležitosti, na které se ostatní bojí kolikrát jen pomyslet, Davida přitahují jako magnet. Projevuje velkou míru odvahy, když si na sebe pouští obrazy násilí, smrti a zla. Nakolik je ovlivněn svými vlastními stavy si můžeme jen domýšlet. Retrográdní Mars se Saturnem jsou skalpelem, který pitvá vnitřní strachy, obavy, démony a touhy v jejich jakémkoliv projevu. Vnitřní úzkost z okolí či každodenního setkávání se s lidmi může přinášet četné inspirace. „Mám rád klid, ve kterém mohu snít. Vždy říkám, že dosáhnout nějaké inspirace, je jako rybaření. Když klidně sedíte a máte dobrou návnadu, máte šanci chytit rybu. Nápady jsou něco podobného. Nikdy nevíte, kdy na ně natrefíte. Rád v noci zůstávám doma a moc nikam nechodím. Vždy mě napadne, že kamkoli jdete, tam jste. Právě teď bychom mohli být v Pákistánu, víte co tím myslím? Vždy máte s sebou ty samé problémy. Není v tom takový rozdíl být jinde se sebou samým, tak proč někam chodit.“ Díky tomu si Lynch umí udržet hranice a dodržuje hranice druhých lidí. Umí si své věci sepsat, zorganizovat, ale také naráží na neustále se opakující zlozvyky, které jako díra v zubu nepřetržitě nutí merkurský jazýček ohledávat prasklou sklovinu vnitřních obav. Duševní práce, soustředění a převedení invence do praxe je řehole, kterou si David záhy osvojí a bič mocné dominy promění v transcendentální meditaci.

Pokud o něm někdo z herců promluví, popisuje ho jako velmi milého, vlídného člověka. Lynch je zrcadlem touhy po bezpečném zázemí. Jedna věc je, co si do něj lidé promítají a druhá, jak si vlastně on sám strukturuje své soukromí. V jeho domě se nevaří, neboť nesnáší zápach vařeného jídla. „Například v těchto dnech jíme společně s mojí přítelkyní u rozdělaného krbu a z jídel si vybíráme obvykle mezi sýrem, jablky a čedarem nebo kuřetem s chřestem či brokolicí. Já piju červené víno a někdy si dám kubánský doutník. Mám ale i jiné zlozvyky.“ Lynchův asketismus má zajímavé podoby.  „Když vstanu, dám si kapučíno. To je moje snídaně. Nejím nic až do oběda. Dostávám se do období, kdy budu jíst to samé každý den. Později si dám sýr, olivový olej a ocet, rajčata a tuňáka, vše smíchané dohromady. Předtím jsem jedl tuňáka se salátem a sýr, ale po třech měsících se to už přejedlo. Jednou jsem měl jedno a to samé jídlo každý den po sedm let – čokoládový koktejl a kávu ve 14:30 v Bob’s Big Boy. Hodně restaurací Bob’s bylo od té doby zavřeno.“

Uran v sedmém domě vztahujeme k náhlému navazování vztahů a partnerství. Ve vztazích Lynch potřebuje svobodu a volnost. Jinými slovy můžeme napsat, že potřebuje vztah postavený na bázi přátelství, plného důvěry ale ne tolik těsného spojení. Možná se vyhýbal závazným vztahům a možná, že hledal partnerku, která ho bude neustále překvapovat. Jeho náročný vkus (Venuše v Kozorohu) ho spojil s nejednou krásnou ženou, nezapomeňme na Isabellu Rossellini.

David Lynch Head

Zastavení na Uranu stočilo pozornost k zbývajícím transaturnským planetám. Není bez zajímavosti, že právě jen Uran má spojení s osobními planetami. Pluto a Neptun se s Uranem pojí do jediného harmonického tvaru horoskopu – sextilového trojúhelníku. Progresivní spojení retrográdních transaturnů vede Lynche cestou velké fantazie k osvobození se od tzv. „obecných pravd“. Navenek se chová nekontroverzně, ale ve své tvorbě, svém soukromí naprosto vybočuje z řady. Retrográdní Uran se stává vyslancem, který vede Lynche za hranice všedního světa relativně osvobozeného od karabáče logiky. Retrográdní Pluton v devátém domě přihrává snahu proniknout pod povrch myšlení a nutí osobnost bádat na poli psychologie. K tomu se přidává retrográdní Neptun v jedenáctém domě, který Lynche vede cestou splynutí s hudbou a lidmi podobně hudebně naladěnými. Jako příklad uveďme jeho dlouholetou spolupráci a přátelství s A. Badalamenti. A možná i Neptun stojí za Lynchovým upřímným zájmem o lidi z různých společenských vrstev.

Horoskop zdůrazňuje Měsíc v Mediu Coeli, který na sebe strhává nemalou pozornost. S takovým „postižením“ je jasné, že vás lidé na ulici v cizím městě, které jste navštívili poprvé, neomylně osloví a zeptají se vás jako starého dobrého domorodce na cestu. Měsíc po úplňku v Panně v 10. domě je opravdu rybím okem odrážejícím duševní energie svého okolí. Všechny jednotlivosti se sbíhají a osvětlují jeho kritický a také v mnohém ohledu cyklický přístup k životu. Jeho vybíravost má svůj směr. „Vždy jsem se chtěl stát malířem – dokonce už jako dítě. Ale tam kde jsem vyrůstal, v Montaně, byli pouze malíři pokojů. Lidé, kteří malovali domy. Poté jsme se přestěhovali na východní pobřeží a můj nový kamarád mi řekl, že jeho otec je umělecký malíř. To bylo něco ohromujícího. Vždy jsem si myslel, že byste měl přestat s malováním, když dospějete. Od této chvíle jsem se chtěl stát malířem. Maloval jsem celou noc – a jednoho dne mne napadla tato myšlenka: To co maluji, odráží něco ze mě. Náhle jsem cítil, že existuje něco uvnitř mě, něco velmi osobního. Tahle touha po malování mě neopustila do dneška. Když mám zrovna čas, stále se malování takto odevzdávám.“

Rozhodně si nemyslím, že by Měsíc v Panně na MC byl signaturou pro malířství, ale určitě je symbolem Davidova detailního, analytického pohledu na život, ve kterém musí jednotlivosti ladit, neboť jen tak, uklidňují rozbouřené nitro. Měsíc čerpá bikvintilového spojení se Sluncem a Venuší. Životní síla a hodnotící funkce jej vybízejí rozpoznat hloubku vztahů, v kterých si David hledá svoje místo a roli. Uvážíme-li, že Slunce s Venuší jsou v rozběžné kvadratuře na Jupitera, můžeme se domnívat, že snaha vystačit si sám je vcelku dobře vyživována účinnou aplikací strategie pozorovatele, který získává rychle přehled. Estetická a hodnotová náročnost se Jupiterem jen prohlubuje a nutí bouřit se proti zaběhlým normám, vyzvedáváním obecně známého tím, že ho zarámuje do nového kontextu. Nic, co by nebylo veřejně známo, ale v Lynchově podání dostává například samet, ucho, dřevěné polénko, zcela nový kontext, který ještě víc zdůrazní jeho symboliku. Obrací pozornost k magii světa, která se odehrává každý den, aniž by si jí kdo povšiml. „Jednou jsem také uvažoval o psychoanalýze, protože jsem si myslel, že bych si s někým měl promluvit o těchto věcech, jako jsou ta opakující se jídla apod. Zeptal jsem se toho muže: „Může schůzka s vámi ovlivnit mojí kreativitu?“ on řekl: „Budu upřímný, může,“ a já pověděl: „Mnohokrát vám děkuji, nashledanou.““

David Lynch Interior 1

Výše zmiňovaný Měsíc symbolizuje adaptativní funkci a přináší neustále nové a nové jednotlivosti, které musí mysl zpracovat, roztřídit, zařadit a vyhodit. Jeho vnitřní svět si můžeme představit jako obraz stále se obohacující o informace, s apelem katalogizovat, aby se vědomí nerozpadlo. Vnější klid – prostředí s minimem nepředvídatelných podnětů, hluků a obrazů pak takové mysli umožňuje rozvíjet představu a plnit úkol lunační osminy – osvětlovat, poznávat navázané vztahy.

Martina Lukášková

Použitá literatura:

Robert Schnakenberg – Tajné životy slavných filmařů, Euromedia Group, 2011

Citace převzaty z Suddeutsche Zeitung, překlad Marek

 

Dílo – převzato z Wikipedie