UKÁZKA Z VEDENÍ PRAXE NA TÝDENNÍM SEMINÁŘI ASPEKTY V PRAXI

Aspekty Martina Lukášková

PAVEL TURNOVSKÝ  – z pohledu rozběrných a doběžných kvadratur v nativitách.

 

Jestliže např. rozdíl mezi rozběžnou a doběžnou kvadraturou vidíme v krizi, která vede k řešení individuálním činem (rozběžná) a krizi, která vede k syst

émovému řešení (krize vědomí), pak např. rozdíl těchto kvadratur mezi Venuší a Marsem (Venušiným citem, hodnotami estetickými a Marsovou aktivitou fyzickou či duševní, která může být konstruktivní (Hefaistos) nebo destruktivní (Ares) může spočívat v neobratnosti, s jakou city dáváme najevo při rozběrné kvadratuře až tak, že ty, které milujeme zraňujeme v případě rozběrné kvadratury nebo budováním složitých milostných strategií a estetických systémů.

 

Pablo Picasso jako typický macho, který se proslavil nejen jako neúnavný výtvarník, zejména malíř, grafik, keramik ale i dramatik (hra Touha chycená za ocas) a manický sběratel svých vlastních relikvií. V pozůstalosti se našlo několik beden všech možných památek z běžného života, dopisů, pohledů, vstupenek, jízdenek apod. Ve vztahu k ženám byl majetnický, patriarchální, poživačný sobecký až i násilnický. Oficiálně měl postupně 7 stálejších životních partnerek a současně několik desítek příležitostných mile

nek. Kromě toho uměl bezohledně hájit a prosazovat své ekonomické zájmy, svá díla prodával draze, byl si vědom jejich hodnoty.


 

 

obrázky: vlevo The Dream Surrelism, vpravo Mather and Child

 

 

Jeho protipól s doběžnou kvad

raturou Johann Wolfgang von Goethe měl jeden dlouhodobý vztah, který legalizoval až po 18 letech za dramatických okolností vpádu napoleonských vojsk do města, v němž žil a při rabování domu, v němž žil. Už před tímto vztahem udržoval dlouho

dobé intenzivní a intimní přátelství s o něco starší vdanou ženou, od níž odešel, vpodstatě utekl bez rozloučení na dlouhou cestu do Italie. Po smrti své manželky měl řadu dalších vztahů a nakonec ve svých 74 letech zahořel vášnivou lás

kou k dívce o 55 let mladší, s níž se chtěl dokonce oženit, k čemuž nakonec nedošlo, pro racionální odpor matky oné dívky a jeho blízkých přátel.  Goethe byl nejen významný a za svého života uznávaný romantický spisovatel, básník, romanopisec a dramatik, ale jeho estetické zájmy se prolínaly se zájmy vědeckými.

Zabýval se prakticky mineralogií, botanikou. Založil několik herbářů, studoval optiku a vypracoval osobitou teorii barev.

 

 

 

 

 

MARTINA LUKÁŠKOVÁ – z pohledu doboběžné a rozběžné kvadratury Venuše a Mars v reálném čase (dynamické tranzity)

–          KVADRATURA – rozběžná –  (28. září 2013 Venuše Večernice ve Štíru, Mars ve Lvu) – mluvíme o krizi z nutnosti přijmout novou reorientaci svých činůklíčovým slovem by zde mohlo zaznít Rudhyarem nabízené: „Udělej to!“.

 

Při rozběžné kvadratuře si vybíráme si z různých možností a tím, že jednu musíme, díky nakumulovanému napětí zvolit, dalších se nenávratně zbavujeme. Vynést rozhodnutí je riskantní, je to reorientace, zlom a tím i získání nové energie do další části vztahu, ať už by bylo naše rozhodnutí jakékoliv. Venuše je ve fázi Večernice narůstající do elongace vůči Slunci. Emocionální rozpoložení není tak spontánní, ale o to víc vášnivé a hluboké s občasnými destruktivními prvky, kterými je veškerý zápal demonstrován. Přemíra emocionality se drží pod pokličkou do chvíle rozhodnutí a pak bouchne a zmítá se mezi temperamentem a méněcenností.

 

–          druhá rozběžná kvadratura (16. ledna 2014  Venuši se ovšem podařilo spojit se Sluncem a nyní je fázi retrográdní Jitřenky v Kozorohu). Její „vklad“ do vztahu s Marsem je tedy podstatně zanícenější, spojen s větší mírou očekávání a dychtivosti vymezit se vůči instinktivní povaze, citové vřelosti zaplavené ambicemi nepodlehnout. Větší umanutost a schopnost organizovat si potřebné věci, vede k výběru jasných vztahů, jako bychom věděli komu a co předat, ale (Mars je v tuto dobu retrográdní ve Vahách) nevystihli správné načasování. Napětí vzniklé z toho, že se Venuši nedostává toho, co chtěla, může konstruktivně podobě vést k větší koncentraci nebo k vždy přítomné regresi či dokonce rezignaci.

 

 

 

–          třetí rozběžná kvadratura (2. března 2014 Venuše Jitřenka v Kozorohu jde do elongace vůči Slunci). Funkce hodnotící je v tuto chvíli nezávislá na solární vůli a síle a tak může napětí s Marsem vyostřit, vyhrotit novými a mnohem riskantnějšími hodnotami či libostmi s požadavkem na jejich co nejrychlejší prosazení. Taková kvadratura je pak silným tlakem na vyjádření, kterému se však nemusí dobrat toho, oč usilovalo. Konfrontace s dosažením jiného výsledku či odezvy stimuluje další verze aktivit.

Řečeno na příkladu: Milenka se rozhodne oslovit, zavolat svému milenci, kterého poznala minulou noc. Je to napěťový akt, neb si není jistá, zda ji bude ještě chtít. (Mají za sebou konjunkci – společná noc). Přes toto vnitřní (nejistota) a vnější (neví, kde je milenec) napětí mu zavolá a dozví se, že on nemá čas. Nedostane se jí možnosti se s ním spojit. To však neznamená, že je vztah ztracen. Je zde mnoho možností, proč milenec nemá čas a jen jednou z nich je ta, že o ni už nestojí. Vyvolané napětí z nedosažení kýženého cíle může milenku vést k tomu, že podnikne jiné aktivity a třeba „jako náhodou“ se ocitne v místě, o kterém ví, že jej milenec navštěvuje a jejich spojení klapne. Nebo na věc rezignuje a napře nevybitou energii, tlak a zoufalství do své profese. Cesta obou k sobě není bez napětí a překážek. (Pro příklad sledováno z pozice milenky Venuše).

 

–          KVADRATURA – Doběžná – (27. srpna 2014 Venuše Jitřenka ve Lvu, Mars ve Štíru) – v této fázi vztahu Venuše a Masu dochází ke krizi v rozvoji vědomí. Vše, čeho bylo prozatím dosaženo a co si uvědomujeme, je třeba reformulovat. Musíme najít živější a do budoucnosti nosnější směr. Všech tradičních a v tuto chvíli již nefunkčních pohledů je nutné se vzdát a otevřít se konstruktivní budoucnosti. Je to návrat ke zdroji. Doběžná kvadratura vede ke krizi z přijetí autority a odpovědnosti (nyní o to víc, když je navíc Mars v těsné konjunkci se Saturnem) a tlačí na to, tvořit na základě vlastních pravd, neb žádná univerzální pravda není. Napětí je syceno tím, že musíme volit správná slova, ne dle jejich účinnosti, s jakou působí na okolí, ale dle jejich významu, který jsme v nich schopni a ochotni nalézt.

 

Navážeme-li na náš prostý příklad milence a milenky, jsou naši aktéři ve fázi, ve které jsou oba pod tlakem otázek: Jaký smysl a význam jejich schůzky mají? Čím je pro ně jejich vztah? Co od sebe očekávají? Zkouší reformulovat vše, na čem se domluvili a není snadné najít nosné řešení, plán ani význam jejich vztahu. Musí si každý sám za sebe představit, co ve vztahu mohou dál, v budoucnu dělat, jak a kam ho nasměrují a čím ho budou živit. Po několika výměnách názorů si najdou společný byt, sestěhují se nebo si uvědomí, že do budoucna jeden s druhým nemohou počítat…atd.

Právě doběžná kvadratura mezi Venuší a Marsem může vést k překroční povrchnosti každého z nich. Z pohledu muže, milence (Mars), se může muž přestat spoléhat na to, že žena bude nositelkou erótu a připraví se na převzetí zodpovědnější role (budoucí otec) nebo v sobě rozvine aspekty citovosti. Z pohledu ženy, milenky Venuše, může žena začít individuálně myslet, jakmile přestane být závislá na muži v otázkách, které spadají do působnosti logu, tedy vymaní se z kolektivně hodnotících soudů a spolehne se na vlastní vnitřní koncepty a pojmosloví.

Aspekty Martina Lukášková