Co si představit pod termínem „Pražský zvěrokruh“?

 

Co je pražský zvěrokruh?

Pražský zvěrokruh je astrologický koncept, na jehož základě je plán města rozdělen na 12 výsečí odpovídajících dvanácti znamením zvěrokruhu.

 

Jak se na pražský zvěrokruh přišlo?

Za znovuoživením pražského zvěrokruhu stojí akademický malíř, astrolog Vratislav Žižka, který si v 60. letech povšiml západu slunce za katedrálou sv. Víta a tak inspiroval ke zpracování tématu RNDr. Milana Špůrka, CSc. Obzorovou astronomii dokladoval ve svých knihách Ing. Zdeněk Ministr.

 

Co vytyčuje pražský zvěrokruh?

Pražský zvěrokruh je vytyčen slunovratovou linií vedoucí od kostela sv. Štěpána ve Štěpánské ulici přes střed v rotundě Nalezení svatého Kříže na rohu ulice Konviktské a ulice Karoliny Světlé po katedrálu sv. Víta. Osa Kozoroh – Rak. Druhá linie, rovnodenností protne slunovratovou v úhlu 90° a spojí kostel sv. Klimenta v Klimentské ulici přes střed rotundy sv. Kříže a s částí Arbesova náměstí. Osa Beran – Váhy.

 

Chci vědět víc? Jak si to představit? A co Karel IV.?

Rozvržení Prahy není ani v nejmenším náhodné. Vychází ze základů obzorové astronomie, která dala vzniknout astrologii. Základní osu tvoří předkřesťanská slunovratová linie, spojující dvě důležité protilehlé vyvýšeniny. Jednu spojujeme s areálem kostela sv. Štěpána, půdně osadou „Rybníček“ zmiňovanou již v roce 933, neb zde vyvěraly posvátné prameny. Druhou je protilehlá posvátná vyvýšenina zvaná „Žiži“ (zizi – žár, žhnouti, v ohnisku), kde se naléhá areál Pražského hradu. Při zimním slunovratu vycházelo slunce přesně nad Rybníčkem a při letním slunovratu přesně zapadalo slunce nad Žiži.

Obzorový kalendář je nástupem křesťanství opuštěn, ale jeho místa jsou dále spravována. Žiži, místo Hradu knížete Václava se v před r. 935 obohatí o rotundu sv. Víta. V 11. stol. je přestavěná na baziliku a za Karla IV. získá svatováclavskou kapli gotické svatovítské katedrály. Na Rybníčku se staví ve 12. stol. románská rotunda sv. Longina. Karel IV. zde záměrně v rámci Nového Města staví v letech 1351-1401 větší komplex kostela sv. Štěpána. Karel IV. do projektu Nového Města vědomě zahrnuje a znovu potvrzuje slunovratovou linii.

 

Středem je nejstarší pražská románská rotunda Nalezení svatého Kříže. Byla klíčovou „křižovatkou“ obchodních cest a zůstala duchovním středem obzorových linií. Legenda praví, že v místě, kde stojí, byla do rybníka vhozena ukřižovaná dívka, která přijala křesťanství. Po bouřce se kříž vynořil na hladinu a to bylo považováno za Boží znamení. Pravdou je, že v základech se našel ztrouchnivělý kříž. Symbolika kříže slunovratové a rovnodenností linie a Kristova kříže je určující.

 

Osu jarní a podzimní rovnodennosti spojují ze dvou břehů Vltavy dvě románské stavby. Je to kostel sv. Klimenta. Původně na jeho místě stávaly dva románské kostely, na což odkazuje zakládající listina vydaná Břevnovským klášterem r. 993. Na protilehlé straně je to místo bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba na Arbesově náměstí. Původně jednolodní románský kostel s apsidou nejspíše z 11. stol. První písemnou zmínku máme z 18. října 1333. Kostelík měl pohnutý osud. Mimo jiné se zde konaly slavné filipojakubské poutě a hodně se mluvilo o jeho tajemných podzemních chodbách. Kostel by roku 1891 zbourán.watch full film Cell

 

Jak pražský zvěrokruh použít?

Spoj výše zmíněné body a protni je přímkou, podobně jako na naší mapě. Vnikne základní kříž. Zbývající prostory rozděl po 30°. Každá výseč na mapě Prahy tak získá symboliku zvěrokruhu. Můžeš se na Prahu podívat z nového úhlu pohledu. Zkus procházet městem ve znamení, ve kterém jsi narozený. Můžeš hledat skryté souvislosti a připomenout si moudrost a pozorovací schopnosti našich předků.