Pražský zvěrokruh – inspirace k procházce Prahou

Beran (21.3-20.4.)

Znamení Berana začíná jarní rovnodenností. Prvotní, svéhlavá, intuitivní a přímočará energie představuje životní sílu, vůli existovat. Berani jsou odvážní, neváhající použít neobvyklé postupy. Omezující ohradou je jim jen pracovní a vztahová rutina. Jdou hlavou proti zdi, a když neví, improvizují.

Berani jsou rození vůdci, sportovci, rádi soutěží a dobývají cíle. Mají vztah k technice, práci s kovy a elektřinou. Beraní profese – hasič, záchranář, pracovník pohotovostní služby, lékař (např. chirurgie a neurologie), ve vojsku a u policie. Jsou i svébytnými hudebníky a sportovci.

Prostor dynamiky Berana se otiskuje do románského kostela sv. Klimenta, patrona prvních křesťanských kostelů s atributem beránka, nemocnice na Františku, kde byla provedena v r. 1847 první operace v narkóze v Evropě, Staroměstského náměstí s radnicí a věží, kde byla stavební huť Petra Parléře a později instalovaná technická vymoženost Staroměstský orloj. Na náměstí poznamenala doslovně projevená symbolika Berana katem Mydlářem a popravou 27 českých pánů. Beraní impulz zde oživila jedna z prvních elektrifikací. Sídlil zde centrální první hasičský sbor. Žhne tu odkaz mistra Jana Husa v Betlémské kapli. V Beranu má sídlo Elektrotechnický zkušební ústav, holešovické výstaviště s Křižíkovou fontánou a s divokou krásou Stromovky, Planetárium a Národně technické muzeum.

 

Býci _ (21.4.-20.5.)

Znamení Býka naplňuje smyslové pohárky a nabízí možnost vychutnat si život. Jeho energie inklinuje k jednoduchosti, přirozenosti, vyčkávání a setrvávání na místě, kde je možné shromaždovat věci a zkušenosti. Býk si jde za tvrdohlavě za svým. Tvoří duchem i rukama. Starostlivost o majetek je životní potřebou pevných jistot.

Býci jsou ekonomy a stratégy, účetními, bankéři a finančníky, administrativními pracovníky, přesnými manažery, provozními ale i staviteli, architekty a realitními makléři. Jejich parketou je oblast gastronomie, hotelnictví, potravinářství, zahradnictví a zemědělství, umělecké řemeslo, kumšt, hudba a zpěv, móda a design..

Prostor Býka se otevírá Karlovými lázněmi, místo pro lazebnictví a kaváren, vydavatelského sídla K.H. Borovského a v současnosti hudebního klubu. Následuje Klementinum sídlo vědění a národní knihovny, Uměleckoprůmyslová škola, Uměleckoprůmyslové muzeum, Filosofická fakulta a uměním pulzující Rudolfinům. Letná s oddechovým prostorem a sídlem domácího klubu Sparta Praha, Trojský zámek, vinohrady a hlavně krásná Zoologická zahrada. Duševní blaho zajistí nemocnice v Bohnicích, Bohnické údolí spolu s přírodním parkem Draháň-Trója.

 

Blíženci ` (21.5.-20.6.)

Znamení Blíženců je otevřené všem druhům a technikám dorozumívání. Blíženci jsou zvědaví, hraví, duševně čilí a výřeční. Jejich rozpolcenost pramení z roztěkanosti a nutnosti zpracovávat emoce rozumem. V nervozitě sklouzávají k povrchnosti. Co nedokážou vytvořit, to zvládnou s druhými vyměnit.

Blíženci vynikají tam, kde lidé dorozumívají, spojují a domlouvají. Jsou prodejci, nákupci, dopravci, přepravci, řidiči, průvodci, sportovci, tanečníci, cestovatelé a manažeři. Uplatní se v médiích, novinách, na poštách, v reklamních agenturách a grafických studiích. Dokáží být galeristy, kurátory či pracovat v zábavném průmyslu.

Prostor Blíženců začíná na Karlově mostě, který je ukázkou blíženecké informovanosti, souznění stylů, technické propracovanosti a v neposlední řadě klíčovou spojnicí. Na Malé Straně v Blížencích vyčnívá nejvýznamnější barokní stavba chrám sv. Mikuláše, Valdštejnský palác se zahradou a východní brána Pražského hradu. Do Blíženců spadá Zlatá ulička sídlo zlatníků a místo opěvované básníky a literáty, obranná Černá věž, za Karla IV „Zlatá“, která je dnes depozitářem archeologických nálezů, Letohrádek královny Anny a první pražská veřejná zahrada v Chotkových sadech.

.

Raci a (21.6.-22.7.)

Znamení Raka spojujeme s letním slunovratem. Raci jsou na jedné straně plni dojmů, citů, vjemů a péče a na té druhé je tíží úzkost, majetnictví a strach z opuštění. Raci respektují minulost, rodinu a soukromí. Jsou to svým způsobem sběratelé vzpomínek, dojmů, ale i věcí. V jejich práci se odráží jemnost, soucit a potřeba soukromí.

Raci jsou fixováni na místo a lidi. Najdeme mezi nimi profese pečovatelů, zdravotníků, vychovatelů, učitelů na prvním stupni či mateřské školce, sociálních pracovníků, psychologů, ošetřovatelů zvířat, hoteliérů, vedoucích penziónů, provozních, praktických lékařů, archeologů, historiků, lingvistů, památkářů, starožitníků, ekologů, kuchařů, hudebníků, básníků, zpěváků a námořníků.

Prostor Raka nás vede k „rodinnému“ klenotu Pražskému Jezulátku, pod ochranou matky v podobě chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně, k Pražskému hradu ulicí slavného novináře, básníka, spisovatele Jana Nerudy znamením Rak, ke Katedrále Sv. Víta, magickou ochránkyní panovníků a prezidentů. Poklady střeží zdi Pražské Lorety libozvučnými tóny zvonkohry a krásou kaple Panny Marie a kostela Narození Páně. V Raku je i Královská obora, založená Přemyslem Otakarem II, který mimo jiné rozšířil na našem území astrologii. Ta nabízí vyhlídku „tatíčka“ T.G. Masaryka. Rodinnou procházku uzavře přírodní park Šárka.

 

b Lvi (23.7.-22.8.)

Znamení Lva spojujeme s energií projevující se navenek. Lvi jsou odvážní a demonstrují světu svoje city a touhy. U jakékoliv činnosti dbají na to, aby dostali kvalitu, předvedli své dovednosti s důrazem na svůj vzhled. Umí se bavit i hrdě a nekompromisně starat o své blízké. Rádi něco vytvářejí, nebo se alespoň obklopují tvorbou jiných lidí.

Lvi musí práce bavit. Jsou podnikaví, řídí, hrají, učí, zpívají a muzicírují, obchodují, kšeftaří, dělají dramaturgii, jsou galeristy, vlastní starožitnictví, režírují, točí se kolem filmu, módy, šijí, obchodují, jsou automechaniky, architekty i stavbyvedoucími.

Je zde Kampa, sídla J. Wericha, V. Holana a Medy Mládkové, která v muzeu Kampa vrátila národu její přední výtvarníky. Tvořivou sílu Lva zastupuje s láskou spojený Petřín a Petřínská rozhledna, dohlížející na Prahu, Lanová dráha, petřínské bludiště. Lví slávu můžeme získat na Strahovském stadionu nebo nabýt zdraví v prestižní nemocnici na Homolce. Kouzlo hudby, stylu, uměn se snoubí v letohrádku Hvězda.

 

Panny c (23.8.-22.9.)

Panny jsou mistři drobné, nikým nepozorované práce. Jsou to výzkumníci na poli ducha i hmoty. Pozorují detaily a tím se učí. Leckdy kritizují to, co neodpovídá jejich představě o dokonalosti. Ve své sebenápravě jsou až hypochondricky zaujati drobnostmi. Co neladí, je znervózní. Přesto žijí v podstatě ve skromné úctě k životu.

Panny třídí, chrání, opravují, archivují, studují. Při práci analyzují. Typické profese jsou: učitel, překladatel, korektor, sekretářka, lingvista, přírodovědec, biolog, zoolog, fyzik, matematik, analytik, hospodař, psychoanalytik, lékař, zubař, zdravotník, terapeut, zahradník, bio-potravinář, dělník, skladník, strojař, technik, jemný mechanik, kovotepec i pracovník uměleckého průmyslu, kritik, spisovatel, knihkupec, lektor, archivář, pastor.

Zemské znamení Panny otevírá skromná a o to víc malebná Bertramka, spojená se stopou W. A. Mozarta. Patřit sem bude území, jako je Ohrada, Košíře, Řeporyje, Stodůlky a Ořech – oblasti s původně silným zemědělským charakterem.

 

 

Váhy d (23.9.-22.10.)

Váhy žene vítr do partnerské spolupráce. Vytyčuje je podzimní rovnodennost. Jsou energií společných východisek a hodnot. Rádi spolupracují, vytváří estetický obraz svého života. Hodnotí, měří a srovnávají své a cizí síly, vkus a možnosti. Konfliktům se pokud možno vyhýbají. Zvládají etiku a společenské konvence tak dobře, že se jimi kolikrát nechají plně pohltit.

Váhy hodnotí a jejich energie se uplatní v profesi: diplomata, sociálního pracovníka, úředníka, jednatele, zprostředkovatele, pojišťovacího agenta, moderátora, tlumočníka a překladatele, návrháře, švadleny, dekoratéra, vizážisty, designéra, hoteliéra, servírky, galeristy, kunsthistorika, architekta, grafika, kulturní referenta, správce počítačové sítě, učitele, kritika, pracovníka nadacích, sociologa, filosofa a estetika.

Na zadáku znamení Váhy máme Arbesovo náměstí, kde stával kostel sv. Filipa a Jakuba. Odkud je nedaleko Galerie Portheimka, Anděl, kde se střetávají cesty obchodní, diplomatické, módní i výstavní. Krásu, která nás zaměřuje na jednotlivosti a detail, najdeme v Prokopském údolí. Zde nalezneme jeden z nejstarších kostelů sv. Petra a Pavla, kde se dochovala z původní románské stavby apsida s románskou věží. Butovické hradiště je pozůstatek obývání tohoto území ještě z doby kamenné. Nalezneme zde studánky i místo, kde stával Děvín, známý z dívčí války. Vrátíme-li se do centra, bude do sektoru Váhy patři Národní divadlo, kavárna Slávie, kde se dodnes konají schůzky umělců a literátů.

 

Štíři e (23.11.-22.11.)

Štíři mají dar imaginace a touhu prozkoumávat společenská i osobní tabu. Jsou vnímaví a citliví, což ovšem dobře před druhými skrývají. Svůj svět organizují a hledí na výkonnost a efektivnost. Nebojí se těžkých a náročných úkolů. Nesnesou lenivé a vágní spojení. Bojují o vše, co je zajímá a vzrušuje.

Štíří práce musí být výzvou. Jsou výzkumníky, psychology, poradci, manažery, detektivy, archeology, odborníky na elektroniky, obchodníky, finančníky, lichváři, hazardní hráči, průzkumníky, inženýry, výzkumníky, umělci.

Znamení Štíra zastupuje nejvýrazněji Vyšehrad s Čertovými kameny, rotundou sv. Martina, hřbitovem významných osobností Slavínem. V hávu tajemna, hlubin, mýtů a historie, kterou stále sdílíme nalezneme Podolí uvádějící z jihu tok Vltavy do Prahy, Tančící dům, Emauzský klášter, Faustův dům, Kavčí hory, Žluté lázně, Bráník. potok,

 

 

f Střelci (23.11-20.12)

Střelci jsou v jádru dobrodruzi a fantastové, pro které známý obzor není zavazující. Jsou zanícenými hledači tajemství, filosofických pravd a duchovních výšin. V podstatě neustále studují a učí se. Ve svém zápalu dokáží být až fanaticky náruživí a v takovou chvíli i značně bezohlední. Jsou známi svým dvojím metrem – na své sliby zapomínají a druhé nutí jejich sliby splnit.

Střelce pohání ambice a zvědavost. Hledání pravdy a nejjednodušších cest je vede k profesím manažer, právník, filosof, obchodník, cestovatel, kurýr, sportovec, pracovník v oblasti reklamy, svou komunikativnost uplatní v podnikání, publicistice, politice. Romanismus dokáží přenést do chovu psů a koní.

Střelec je mistrně zobrazen ve stavbě Nuselského mostu spojující dálnicí „cizinu“ s centrem Prahy. Ve Střelci se nalézají budovy soudů, výškové stavy, komplex univerzity na Albertově, které se stalo i výchozím bodem demonstrací a revolučního hnutí mládeže.

 

Kozorozi g (21.12.-19.1.)

Znamení Kozoroha je spojeno se zimním slunovratem. Délka noci nabývá vrcholu. Kozorohové jsou navenek vážní a strozí a uvnitř sálají skrytým plamenem svých citů. Nevyhýbají se tvrdé realitě a jdou systematicky krok za krokem za svými cíli. Zdobí je vytrvalost, organizační schopnosti, společenská obratnost a zodpovědnost. Svádí touha po moci a úspěchu.

Kozorozi v sobě nosí lásku k mateřskému jazyku, ale i k železnici nebo dopravním prostředkům. Energie Kozoroha je v profesích politika, podnikatele v průmyslu, soudce, učitele a vychovatele, policisty, inženýra, architekta, statika, geometra, historika, archeologa, teologa a kněze, geologa, personalisty, horníka, tiskaře, kameníka, stavebního dělníka. Duch Střelce se odráží v Kunratickém lese. Kozorohu dominuje horní konec Václavského náměstí se sv. Václavem, Národním muzeem, místem, kde se upálil Jan Palach, kde pevně kotví národní symboly. Kozoroh je spojen s Královskými Vinohrady, Zahradním městem a s oblastí zvanou Háje. Pevně sem patří budova Českého rozhlasu, Eden, údolí podél Botiče.

 

Vodnáři h (19.1.-18.2.)

Znamení Vodnáře vybízí ke sdružování se na cestě společných plánů a ideálů. Nenápadní Vodnáři skrývají nespoutanou, svobodomyslnou a rebelskou duši. Jsou otevřeni novinkám a technickým vymoženostem a zkouší nové a neobvyklé postupy. Vyhýbají se důvěrnostem a emocionálním výlevům. Vše racionalizují. Udržují si smysl pro vtip.

Vodnáři inklinují k profesím, ve kterých budou spolupracovat s lidmi, organizovat provoz, sbírat informace či něco zkoumat. Energie Vodnáře nalezneme v profesích: technik, řidič, pilot, novinář, redaktor a korektor, elektrikář či profese pracující s elektronikou, informatik, meteorolog, antropolog, sociolog, astronom, choreograf, režisér a profese spojené s filmem a televizí, tanečník a herec, výzkumník veřejného mínění, cirkusák a klaun, projektant a architekt.

Vodnář nás vede do míst rušný, kde se duch spojuje s hmotou. Nejdříve na Můstek, ulicí 28. října na dolní část Václavského náměstí s budovou Melantrich, která tolik znamenala při Sametové revoluci. Nasměrujeme-li to k Jeruzalémské synagoze, dostane nás Vodnář na Hlavní nádraží, k uzlu spojovacích cest. Pak můžeme k Vysoké škole ekonomické a k domu odborů rovnou na Žižkov, dnes silně spjatý se svobodomyslností a novými trendy, což dotvrzuje Žižkovská věž a hora Vítkov s památníkem.

 

Ryby i (19.2.-20.3)

Ryby jsou idealisté s ochotou se obětovat, pokud bude třeba. Jejich představivost je velkolepá. Rozpoznají komplexy a závislosti. Mají v sobě velký soucit a pochopení pro úchylky a odchylky od „normálu“. Neomylně vycítí atmosféru, ale těžko se zbavují nabytého dojmu. Jejich úkolem je najít a udržet hranice mezi vlastní citlivostí a světem kolem nich.

Ryby jsou mistry ručních pracích. Energie Ryb sálá z profesí: lékař, pracovník v pomáhající profesi, zdravotní sestra, bylinář, záchranář, hudebník, herec a režisér, iluzionista, fotograf, maskér, kosmetička, malíř pokojů, výtvarník, básník, spisovatel, teoretik umění, psycholog, duchovní vůdce, léčitel, farmaceut, obchodník, prodavačka, burzovní makléř, lobbista a spekulant, účetní, vinař, číšník a barman, rybář, potápěč, plavčík.

Znamení Ryby nás vede přes Betlémskou kapli, kde kázal mistr Jan Hus, přes Havelské tržiště, které je výsostným symbolem Ryb ke Karolinu snoubícímu vědy. Karlovou univerzitou k Ovocnému trhu, Celetnou ulicí k Černé matce Boží, pod Prašnou bránou až k Obecnímu domu a divadlu U Hybernů. Vše plné ruchu, obchodu, kultury, fantazie, tajemna tak, jak to k Rybám patří. Náměstí Republiky a Florenc nám otevřou dveře do jiných světů. Dál nás překvapí znovu nabytá krása Karlína, který se po povodních stal centrem světoběžníků, umění, designu i nových měn – je zde první bankomat na Bitcoin. Nepřekvapí, že do Ryb patří Palmovka a O2 aréna i výstaviště Letňany.