Cyklus Slunce a Luny – zatmění

Proč dochází k zatmění? Slunce je přibližně 390krát větší než Měsíc, ale současně je od Země přibližně 390krát vzdáleno. Průměry světelných kotoučů na naší obloze jsou tak přibližně stejně veliké, cca půl stupeň úhlové míry. Za určitých okolností, když jsou souřadnice Slunce a Měsíce stejné, nebo téměř stejné, zakryje Měsíc Slunce a brání tak jeho světlu dopadnout na zemský povrch.


Existují tři typy zatmění Slunce: částečné, prstencové a úplné. V průběhu jednoho zatmění se často stává, že se jeho typ mění.


Zatmění na našem území v letech 1706, 1415 přímo druhý den Husova slyšení na koncilu v Kostnici, kde bylo zatmění také pozorovatelné, , srpen 1999. Příští zatmění spatří naši potomci až v roce 2135.


Chceme-li prakticky poznat význam zatmění v horoskopu, musíme si uvědomit jednu zásadní věc a tou je, že zatmění jsou fáze cyklu vztahu mezi Sluncem a Lunou.


V našem podnebním pásmu se věřilo, že při zatmění Slunce požíráno drakem a při zatmění Luny chtějí Měsíc sežrat hladoví psi. Proto se lidé sešli a zaháněli obludy co největším hlukem.


Jak říká Alexandr Ruperti: „Zatmění symbolizují vážnou konfrontaci člověka se vším, co brání v lidské povaze brání duchovnímu pokroku.“ Při zatmění jsme vystaveni síle svých zajetých kolejí a pohodlných zvyků. Jsou výzvou k tomu, abychom co nejradikálněji skoncovali s omezujícími faktory. Výsledek naší snahy bude záležet na síle vnitřní povahy a vůle, na tom, zda si udržíme integritu spolu s otevřeností vůči změnám.

Comments are closed.