Dürer – Melencolia

Hledání časového údaje reprezentujícího mědiryt

 

 

 

Úvod

Máme-li astrologicky interpretovat výtvarné umělecké dílo, jsme obvykle postaveni před nelehkou úlohu stanovit okamžik, který je pro něj representativní. Tímto okamžikem může být zahájení díla či jeho prvotní skizza, obdoba položení základního kamene v architektuře, nebo naopak jeho dokončení, završení. Může jím být i vrcholný okamžik tvůrčího vzepětí autora, zakomponování enigmatu či naopak lehce naznačené pointy, které mohou po svém odhalení spustit lavinu zjevených významů – a které lze zároveň chápat jako jemné a nevyslovitelné rozhraní mezi úvodní a závěrečnou fází tvorby díla. V případě Dürerova mědirytu je obvykle udáván pouze ročník, tj. letopočet 1514. Nabízí se úvaha vztáhnout datum tohoto díla k úmrtí Dürerovy milované matky Barbary dne 17. května toho roku. Datování obrazu k tomuto dni se nabízí i s ohledem na interpretaci záhadné, duchovité tváře, odrážející se na krystalu v pravé části obrazu. Ten někdy bývá vykládán právě jako prchavý náčrtek tváře.

Durer_Melencolia_

Poznámka autora k článku:

Na základě některých reakcí, kterých se mi dostalo, bych všechny čtenáře rád ujistil (možná i trochu zklamal;-) že fotografie kůstky astragalus na straně 6 se týká skutečně jen oné beránčí nožky. Všechny korespondence, které se k ní vztahují, jakož i další „veselovědní“ analogie jsou čistě teoretického, kompilativního charakteru. Pouze vlastní několikahodinové vaření této nožky a následné větrání bytu, rovněž několikahodinové, je charakteru praktického…

Ondřej Lesák

 

Comments are closed.

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!