FIFI RADÍ – dnes všem, kdož nechtějí být Pozitivní.

Drazí čtenáři a přátelé Fifiho,

rozmach Internetu je jev, který způsobuje, že kdo chvíli stál, již stojí opodál. Jistě jste si už říkali, kde je Fifi, ta ikona Trafa? Zalekl se snad, zdržel se někde, sedí snad na větvi se šupinami na očích a s prstem zcela mimo tep doby???

Žádné strachy, přátelé. Fifi je tu s vámi, a spěchá Vás podepřít v každodenním spravedlivém zápase – v zápase o NEGATIVITU.

Rveme se o ni totiž dnes a denně!!! Odevšad na nás útočí reklama, a mnohdy i naši vlastní bližní se na nás probuzeně usmějí a pronesou něco na téma, jak žádoucí je být Pozitivní!

Ale neklesejme na duchu – vždyť stačí jedno lékařské vyšetření spojené s testíkem čehokoli, co ohrožuje tělo, abychom se z NEGATIVNÍHO výsledku jaksepatří zaradovali!!! (chcete snad být např. HIV pozitivní? Nechcete? Tak vidíte.)

Nuže, prosvištíme si nyní některé základní viry, jimiž nás infikují pozitivisté:

1)    Pozitivní myšlení.

Kdykoli poklesnete na duchu, kdykoli je vám smutno a potřebujete si poplakat, číhá na vás pozitivista se zásadním obviněním: Ale ale, ty NEMYSLÍŠ POZITIVNĚ!!! Výsledkem bývá, a to si přiznejme, že krom toho, že jstepokleslínaduchu ajevám smutno apotřebujete si poplakat, připadáte si jako debil. Chyba!!! Střelba do vzduchu!!!

Fifi doporučuje následující obranný postup:

Rázně a pádně odbýt pozitivistu slovy, že vaše EEG je zaplaťpámbu Negativní. Je-li pozitivista nadále agresivní, dejte mu přes držku, svažte ho do kozelce a pusťte mu osvícený film Kurz negativního myšlení (http://www.csfd.cz/film/232435-kurz-negativniho-mysleni/). A v klidu si poplačte.

2)    Pozitivní rodičovství.

Máte děti, milujete je a občas jim jednu střelíte? A to na veřejnosti, když potomka přepadne temper tantrum a je hotov lehnout si na chodník a zmodrat dušností z řevu vyvolaného nějakou šílenou nespravedlností, např. že nedostal zmrzku? Tady opatrně, drazí, neb dneska už je na to i kriminál. Pozitivisté mají v této oblasti jednoznačně navrch. Jsou na koni, a proto dávají průchod své zvůli a útočí i na projevy mnohem méně dramatické, např. když rodič na dítě zvýší hlas. A zde Fifi varuje před zvlášť zhoubným virem, v nějž Pozitivní rodičovství zmutovalo: jde o tzv Indigové děti. (Ty z vás, kdo nevíte, co to je, Fifi odkazuje na Google.) Pozitivní rodič napadený tímto virem je neléčitelný a legislativa bohužel neumožňuje mu dítě odebrat.

Obranný postup však do jisté míry možno aplikovat!

Setkáte-li se s dítětem, které bylo vlastním rodičem označeno jako indigové, pokuste se k němu nenápadně připlížit a pohrát si s ním v blátě. Pak mu kupte hamburger, vemte ho na kolotoč a povykládejte mu starou dobrou verzi pohádky O Červené Karkulce, tedy tu s rozpáraným, zašitým a posléze utopeným vlkem. Bude chvíli šťastné.

3)    Pozitivní přístup k životu.

Tento virus se do jisté míry kryje s již zmíněným Pozitivním myšlením. Vyznačuje se však tím, že postižený touží poprskat vám tímto virem úplně všechno (často za úplatu!), a za tím účelem se různě vlní, všelijak se podbízí, podsouvá vám pozitivní literaturu, pokouší se pískat jako velryba, tříská do šamanského bubnu a napojuje se na nejrůznější energie, v písemném styku zásadně s velkým E. Zde si Fifi s dovolením vypůjčí památný citát PT a doporučí ho jako vhodný obranný postup:

Ty chceš moje dobro?? Proto si ho ale přece nenechám vzít!!!

Na závěr Fifi radí: nevzdávejte to, posilujte imunitu vším, co oblibujete a BUĎTE NEGATIVNÍ!

Comments are closed.