HOROSKOP NA ČERVEN 2012

HOROSKOP NA ČERVEN 2012

 (vychází z novoluní 21. 5. 2012 v 1:48 SELČ Praha)

2i - image hosting zdarma

Buď je tedy apokalypsa něčím nevyhnutelným, nebo ji přivolává samohybný mechanismus paranoidního proroctví. V tom případě musíme tento mechanismus zastavit zneškodněním časované bomby zvané bible. Doufám, že se nám podaří přetvořit mýtus o apokalypse v nástroj čehosi smysluplnějšího, než je čirá destrukce.

Ralph Abraham – Trialogy na hranicích Západu, DharmaGaia

Novoluní spojené s prstencovým zatměním Slunce, pozorované například z Japonska, východní Asie a části USA, má tentokrát zajímavou pozici. Na prvním stupni Blíženců v konjunkci s Merkurem-Prométheem  a Jupiterem, v slabé rozběrné kvadratuře k Neptunu a hlavně v bikvintilech na retrográdní Pluton a Saturn.

Prakticky se tak probudí k životu Jupiterská funkce podporována Merkurem. Jak píše Rudhyar v Astrologické studii psychologických komplexů, buduje Jupiter kouzlo osobnosti skrze intenzívní a dychtivou asimilaci všeho, co je schopno zakrýt a zamaskovat slabá místa v Saturnském krunýři a Merkur ho nyní bude podporovat intelektuální vychytralostí a sofistikou tak, aby každou situaci využil ve prospěch jedince.  Můžeme tedy předpokládat, že naše vědomí bude řádně probuzeno mnoha podněty a impulzy, které bude nutné zpracovat. Pokud po nich nebudeme klouzat, může být červen opravdu přínosným měsícem. Vynalézavost nám pomůže nalézt svérázný způsob, jak upevnit dosažené. Saturn v bikvintilu na novoluní nabízí možnost zpevňovat neobvyklou a velmi svébytnou cestou. Opatrní bychom měli být na vtíravý pocit, že se musíme něčemu podřizovat a to i v tom nejlepším slova smyslu. Napětí trioktilu od Plutona k Jupiteru s Merkurem může podporovat rozechvění a strach, který může svobodnou tvořivost nahradit břitkostí, vychytralostí a sofistikou, které zohledňuje jen mocenské ambice ega. Pozorní bychom měli být všude tam, kde nás okolnosti budou svádět k vzdání se osobní víry. Měli bychom se nebát hledat obecný význam nabývaných zkušeností a krotit nezřízenou touhu po potravě – fyzické, kulturní i duchovní, která nás může zbavit osobní víry, nutné k přežití. Budoucnost pak nemusí být jen apokalyptickým prostorem umožňujícím růst nihilismu a sobectví.

V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

Lidé, kteří měli právě při tomto novu narozeniny, by měli opravdu vědomě vykročit za novými cíly a to i přesto, že na začátku budou zaplaveni různorodými úkoly a netrpělivou myslí. Uvědomit by si měli, že život mají ve svých rukách. Nakonec strach provází i toho největšího hrdinu.

 

Lidé Blíženci a Střelci by měli vsadit na své hodnoty a uvědomit si, co je láká a přitahuje. Budou mít možnost upevnit své hodnoty i své vztahy. Odvaha jim chybět nebude, jen by si neměli vyřídilku a schopnost navazovat vztahy zaměňovat za povrchní tlachání, tedy plýtvání oním velkým rezervoárem energie, která je podstatou každé mentální činnosti.

 

Lidé Býci si měli povšimnout toho, co je odvádí od jejich cílů a pevněji se zaměřit na to, co se jim zdá důležité. Netříštěte své síly.

 

Lidé Raci, Kozorozi, Berani a Váhy mohou mít větší tendence k prosazování si vlastní vůle a to bez ohledu na své okolí. I dobré úmysly mohou druhým lidem nadrobit pěkné starosti. Hleďte na to, do čeho a za jakou cenu vkládáte své síly ale i finanční prostředky. Ne nadarmo se říká, třikrát měř, jednou řež.

 

Lidé Panny a Ryby by mohli zkusit znovu to, co před měsícem odložili. Ukáže se jim, že mají vizi, která chce být stržena „z hůry“ a prakticky realizována.

 

Lidé Štíři, Lvi a Vodnáři budou obrazně řečeno těžit z toho, na čem jiní nechají nejednu kapku potu. Nakonec si to mohou dovolit a také se podle toho chovat. Mohli by pomoci druhým s organizačními záležitostmi či jim dodat povzbuzení. Budou mít dostatek sil.

 

Pro bližší upřesnění je nutné znát přesnou hodinu narození. Informace jsou podané v obecné rovině, pro osobní rozbor je třeba astrologická konzultace.

 

K ZAMYŠLENÍ A INSPIRACI

 

V Astrologické mandale se pro stupeň novoluní nabízí obraz: SKLENĚNÝM DNEM LOĎKY JE MOŽNO POZOROVAT DIVY PODMOŘSKKÉHO SVĚTA. Rudhyar upozorňuje na projevení nevědomých energií a zasunutých psychických struktur, které umožní postřehnout novou dimenzi reality. Jak jednou trefně poznamenal kolega astrolog Petr Lisý, můžeme v naznačeném symbolu spatřovat analogii s televizí, neboť i ona je skleněným dnem, kterým je možno pozorovat divy. O tom, co můžeme vidět tzv. mezi řádky, bychom si v těchto dnech měli víc povídat. Mohli bychom si při tom všem shonu a práci všimnout toho, co se s námi děje a jaké nové významy pro sebe objevujeme. Nesedněme na lep všem „chytrákům“, kterým červen nabídne možnost se projevit.

 

NEBESKÉ DIVADLO MEZI VENUŠÍ A SLUNCEM

Ve znamení Blíženců dojde 6. června k dolní konjunkci Venuše a Slunce, což bude lidským okem pozorovatelná záležitost. Podobně tomu bylo v roce 2004. Dne 6. června kolem 6h 37m budeme moci pozorovat maličkou tečku Venuši přecházející přes obrovský sluneční kotouč.

http://transitofvenus.nl/wp/where-when/local-transit-times/

http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/

Je to pozoruhodný jev, mimochodem jeden z klíčových pro starodávné kultury a hlavně pro Mayský kalendář, neboť další takovou možnost budeme mít až 11. prosince 2117. Neměli bychom nad takovým úkazem mávnout rukou, neboť je pro nás možností spojit se se zkušenostmi lidí žijících před 5 tisíci lety. Pro ně byl přechod Venuše přes Slunce velmi důležitou událostí. Astrologie má ten dar, že se snaží nalézat analogie a metafory pro planety a astronomické jevy. Větší váhu budou mít kontakty a mezilidská spojení. V případě, že se vám nebude pracovně dařit, zvažte možnost rekvalifikace. Chcete-li si pořídit řidičský průkaz, rozšířit své obzory v kurzech, nebo si zlepšit kvalifikaci, neváhejte! Spolupráce s blízkými lidmi, vrstevníky či kamarády bude posílena a její zásluhou se nám může podařit ustát tvrdší ekonomické podmínky. Ne nadarmo ještě ze světa nezmizela spolupráce a barterový obchod.

Sabiánský symbol konjunkce Slunce a Venuše je 16°Blíženců – ŽENA – AKTIVISTKA V EMOTIVNÍM PROJEVU DRAMATIZUJE SVÉ POHNUTKY. Klíčová myšlenka: Vášnivá reakce na nový hluboký zážitek. Tolik k symbolu dodává D. Rudhyar v Astrologické mandale. Na konjunkci Slunce a Venuše i na ženu ze symbolu můžeme hledět, jako na obrazy oslavující ženství, tvořivou sílu v divadle, které vše dramatizuje. V původním znění od Elsie Wheelerové nalézáme obraz ženy sufražetky. Tady bychom se mohli na chvíli zastavit, neboť sufražetky byly bojovnice za politická práva žen, zejména hlasovacího práva. Vzpomenout můžeme na naši Františku Plamínkovou, ženu, která stála za tím, aby v § 106 Ústavy Československé republiky z roku 1920 bylo zakotveno, že „výsady rodu, pohlaví a zaměstnání se neuznávají“. Nejenom na Františčině aktivní činnosti za ženská práva vidíme proměnu ve společenském vnímání ženy, která se, a není tomu zas tak dávno, konečně stává rovnoprávnou lidskou bytostí. Z jiného úhlu pohledu se můžeme na „ženu – aktivistku“ podívat jako na tvořivou energii, která se dere na světlo a dostává svůj náležitý prostor. Cesta však není jednoduchá, a kdyby nebylo dramatizováno její jednání, jejich postojů a názorů by si málokdo všiml. Tvořivá síla se ukazuje ve své plnosti, aby pohnula a rozhýbala ostatní. Máme tedy před sebou červen 2012, kdybychom se měli naladit na vlastní tvořivou sílu a na projevení jejich možností. Cesta k úspěchu však bude lemována zápasem s instinkty a nejistotou. Provázena může být dramatickými pohnutkami a výkyvy, které nás mohou mást. Nadšení, lemující počátky, by nemělo vyprchat. Mělo by se transformovat do trvalého stimulu, který nás bude inspirovat. Máme se tedy na co těšit. Vzpomenout si můžeme na své emoce a postoje z roku 2004, kdy jsme měli možnost sledovat přechod Venuše přes Slunce. Tento přechod byl také v Blížencích a vedl nás do určité vnitřní „izolace“, která je nutná pro načerpání sil a zážitků. V období po dolní konjunkci Venuše bychom měli jít s emocemi ven a zkusit víc projevovat to, co cítíme. Projevit bychom měli své hodnoty, postoje a názory. Nuže, poněkud vylézt z podivné ulity individualismu a více se zapojit do vztahů a dění kolem nás.

 

JUPITER

Jupiter byl v době před naším letopočtem spojován Mezopotámci s Mardukem. Uctíván jako bůh moudrosti, zaklínání, hubitel zla, dárce světla a určovatel osudu i klimatických změn. Časem se jeho funkce rozrůstaly až po epitety stvořitele bohů a jeho kult se šířil krajem. (Nakonec jej převzal svět antický – Zeus.) Symbolem jeho síly byl drak Mušchuššu, který býval zobrazován u vstupů do budov či se v podobě sošek našel v základech domů vše proto, aby ochránil místo před vniknutím zlých sil.

Jupiterská funkce podporuje a udržuje osobnost ve fyzické i duševní rovnováze. Jupiter buduje kouzlo osobnosti skrze intenzivní a dychtivou asimilaci všeho, co je schopno zakrýt a zamaskovat slabá místa ve struktuře osobnosti. Jupiterské funkce zajišťují vnitřní celistvost a úspěšný život ve skupině. Jupiter je základní sociální funkcí jedince. Vyjadřuje potřebu cítit se příslušníkem určité skupiny, a jednat v účinném a harmonickém spojení s lidmi a všemi živými organizmy, které ho obklopují. Jupiter asimiluje vše, o co se opírá víra osobnosti, čímž přispívá k rozšiřování obzorů. Jeho funkce může nabýt i ráz neukázněnosti, nabubřelosti, domýšlivosti, mrzutosti, přeceňování vlastních schopností, marnotratnosti a pokrytectví.

Jupiterská funkce je expanzivní, navazující na impulzy martovské akceschopnosti, které všemi dostupnými prostředky rozhojňuje. Osobnost člověka tak získává obsažnější rozměr. Říkáme si: „Pýcha předchází pád“, ale ze zkušenosti víme, že jím i mnohdy prochází. Přesvědčí se o tom ti, kteří nemoudře vždy znovu a znovu baží po nových prožitcích, atraktivitě s velkolepou září věcí, které jsou „in“. Takoví si nevšimnou smyslu, ke kterému nás Jupiter zvoucí za hranice známého, vybízí. Uděláme-li odvážný krok, jupiterský zlatý déšť oživí naši vůli hledat jedinečný smysl našich životů. Jupiterská funkce nás vede skrze dobývání nových obzorů k moudrosti a k víře ve šťastnější budoucnost.

Použité materiály:

D.Rudhyar- Astrologická mandala, Půdorys 2003

D. Rudhyar – Astrologická studie psychologických komplexů

M. Lukášková – texty k hodinám astrologické interpretace a k panelům První astrologické výstavy