HOROSKOP NA KVĚTEN 2012

transformotor

Trigon

(vychází z novoluní 21. 4. 2012 v 9:20 SELČ Praha)

„Přímo proti nám nás sleduje, a když na podzim spadne listí, je i více viditelný, pohled obličeje ve skále. Jeho ústa jsou sice skrytá sutí, ale o to bystřeji mu nic neunikne. Jde o nesmírně starou tvář, i její pohled má obdobný čas, hloubku, do které nelze jako do plamenů dlouhodoběji pohlédnout. Tvář, která má na protější straně, ve stěně s dračím pramenem svoji protitvář, obličej jako kyvadlo času a příběhů v této lampě. A je také jedním z úhlů, vrcholů trojúhelníku uvnitř této planoucí lampy, který chrání skrytou stěnu skřítků. Dalším vrcholem trojúhelníku je zrcadlo, což je vypreparovaný útes vystupující z masivu vysoké stěny. Hladká plocha kamenného zrcadla zesiluje každý mlčící hlas, každou myšlenku poutníka stojícího v průsečíku těžnic. „Symboliku“ místa, jako třetí vrchol, uzavírá již zmíněný okrový, červený pramen prýštící nad námi z vysoké přídě, tradice mluví o podzemním draku jako o červeném.“

Jiří Koubek – Sintrová lampa

 

Horoskop na květen vychází z novoluní 21. dubna, které je spojeno velkým zemským trigonem s Plutonem a Masem. Produktivní energie zemských znamení uvede v činnost záležitosti, které dlouho spaly. O rozruch se postarají napěťové vztahy, které do zmiňovaného trigonu vnesou dynamiku a akci. Proud aktivované energie trigonu bude pomalu a jistě dozrávat v Neptunu na MC.

Květen je symbolizován opravdu pravým rozpukem sil a energie. Zemský trigon nabízí stabilitu, které je nám v této rozbouřené době třeba. Jenže si můžeme položit otázku, zda je pro nás stabilita tím, co nyní doopravdy potřebujeme. Nebylo by lepší využít síly k praktické realizaci změn, které by nepřinesly jen dočasné ztišení krize, ale změnu paradigmatu, o které si šuškají už i babičky na návsi? Ať chcete klidný květen anebo naopak toužíte po praktických akcích s konkrétním zaměřením, horoskop novoluní nám to nabídne. Připravení mohou využít své příležitosti a zrealizovat či spustit své projekty.

S novoluním je ve vztahu opozice retrográdní Saturn, který může poukazovat na zesílené tendence k samotářství, samostatné činnosti a soběstačnosti. Budeme mít příležitost vzít věci do svých rukou. Pokušení poradit si se vším jen a jen sami bude nutné překonat pozornou všímavostí k příležitostem spolupracovat s lidmi naladěnými na stejnou vlnu. Vášnivý zápal a dostatek informací přinese Venuše Večernice v oktilu na nov. City a emoce budou sice kontrolovány, ale to jim neubere na hloubce ani touze po vzrušení. Rafinované flirtování a zápal pro věc dokážou okouzlit nejedno srdce, ale také nám mohou dopomoci k zajímavým kontaktům a spojením. Dostatek energie pro každodenní činnosti a rutinu zajistí Mars. Díky němu si můžeme navázat na ty osvědčené zkušenosti, které by neměly upadnout v zapomnění. Neptun jim nabídne vizi. Ač by byla sebe bláznivější, má šanci na úspěch. Ideály mohou tento měsíc získat alespoň částečně praktickou podobu. Plutonova touha pro funkčnosti navázaných vztahů opřených o poznanou lidskost a společné zkušenosti přinese zajímavé výzvy. Prudké myšlenky, slova a postřehy, chvílemi snad až překotné (Merkur s Uranem), se stanou impulsy, jež by nemněly dovolit náboji usilujícímu o stabilitu ustrnout v masce maloměšťáckého status quo.

 

V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

Karty jsou rozdány a přesto, že máme v rukách potřebná esa, nemusíme najít odvahu je použít. Každý potenciál se dá promrhat. Od ochoty se dorozumět s druhými se dá vždy ustoupit. Čekat, že „to půjde samo“, by bylo troufalostí, která může zmařit vyslovené šance, které květen nabídne.

Není bez zajímavosti, že den novoluní si vybrali lidé protestující proti vládě. Impuls ke změně je tedy víc než silný.

 

Lidé Býci (zvláště ti narození mezi 20-22. dubnem) by se měli vybičovat k rozhodné akci, které může zvrátit nepříjemnosti předcházejícího období. Ve vašem znamení je stále Jupiter, takže máte možnost expandovat ve směru, který jste si vytkli.

 

Lidé Blíženci a Střelci by měli zacházet opatrně se slovy, nechtějí-li někoho pěkně naštvat, nebo se s ním přímo rozejít. Budete vystaveni četným mezilidským nedorozuměním. Květen je lásky čas, tak se nebojte citů něžných citů.

 

Lidé Raci, Kozorozi, Berani a Váhy mají našlápnuto směrem k novým obzorům. Svádět je budou staré a navíc dobře známe zlozvyky a návyky. Právě pro ně by měl být květen výzvou k překročení osobní stagnace. Máte šanci proměnit svůj každodenní život!

 

Lidé Lvi a Vodnáři mohou využít zápalu druhých lidí a budou-li chtít, mohou se k nim i připojit. Jejich měsíc může být ve znamení vztahu, na který je pro ně naprosto zásadní. Nevěřte myšlenkám, které vám budou říkat, že onen vztah nemůžete ovlivnit. Opak je pravdou.

 

Lidé Panny a Ryby by měli procitnout ze snů a věnovat se praktickým záležitostem. Jejich plány se mohou začít prakticky realizovat. Nebojte se víc prosadit! Okolnosti jsou vám nakloněny.

 

Lidé Štíři mohou vytěžit z květnových dnů maximum. Aniž by se museli příliš snažit, klapnou jim jejich záměry na výbornou. Nutné jen bude, aby si všimli, že mají v rukávu esa.

 

K ZAMYŠLENÍ A INSPIRACI

 

V Astrologické mandale se pro stupeň novoluní nabízí obraz: ELEKTRICKÁ BOUŘE. Klíčová myšlenka: Kosmická síla schopná transformovat veškeré implikace přirozené existence.

Na tomto stupni existuje, přinejmenším potenciální, možnost „zjevení“. A jak Rudhyar dodává: Vědomí asi bude NAVŠTÍVENÍM (bouří) hluboce zneklidněno, avšak substance individuálního bytí může být tímto prožitkem oplodněna.

Obraz bouře vychází z prostoru, tlaku a teploty vzduchu, které jsou místem vzniku blesku. Elektrická bouře plná výbojů je běžná většině těles sluneční soustavy. Je ukázkou děje v dané atmosféře. Elektrická bouře však může probíhat i v organismu a to ve chvílích nečekané srdeční zástavy nejčastěji způsobené nadměrným užitím alkoholu. (Nečekanost bouřkových výbojů se stala metaforou pro srdeční obtíže.) Horský potok (předcházející symbol Astrologické mandaly) je symbolem trvalé hojnosti, za to bouře symbolem proměny tlaku a kumulace energie. Opozitem je tedy nečekaný impulz a oproti vodě a zemi je zde připomenut živel ohně a vzduchu. Vnitřní se opět setkává s vnějším a naopak. Nebe se dotýká země, přičemž se nabízí možnost rozpoznat jinakost jednoho a druhého.

 

TRIGON

Tradiční názor na spojení planet v trigonu vychází z hlubokého přesvědčení o blahodárnosti takovéto konstelace. Čím více trigonů, tím více štěstí, velí tradice. Zkušenost však ukazuje, že i trigony nejsou naprosto ideální. Proč? Začněme od začátku. Trigon, úhel 120° nebo 240° je vztah, který funkcím spojených planet dodává funkčnost a přirozenou spolupráci. Planety jsou ve vzájemné shodě, nebo lépe, přirozeně spolupracují. Potud je to v pořádku. Musíme si však uvědomit, že trigon bez dynamiky povede jen k cirkulaci energie či k zacyklení. Napětí umožní trigonu vyvinout soustředění. V praxi to znamená, že planety v trigonu přináší jedinci výhodu „ochranné ruky“ či snadnosti získat to, co si vytknou. Jenže k tomu, aby si něco vytknuli, je nic nenutí. Trigon vlastně umožňuje, že člověku jde, na co sáhne, ale už ho nevybízí se něčemu věnovat do hloubky nebo alespoň důkladně.

Trigon umožňuje planetám se ideálně spojit. Viz příklad – otec, matka, dítě. Pro pár je třetí do počtu – dítě tím, co jej naplní. Všichni tři zúčastnění jsou si vzájemně užiteční.

Trigony jsou bez napětí líné. Vneseme-li do nich vůli, napětí, sebekázeň či odhodlání, donesou nás opravdu daleko.

Trigon v sobě nese bohatství možností. Stačí jedna opozice na jeden hrot trigonu a už se síly zformují a bohatství trigonu vydá své poklady. Rozšiřují naše vědomí a překonáním duality, rozporů nás dostávají k nalezení funkčnosti našich vztahů.

Použité materiály:

D.Rudhyar- Astrologická mandala, Půdorys 2003

M. Lukášková – texty k hodinám astrologické interpretace a k panelům První astrologické výstavy