Horoskop na září 2011

Zářijový nov připadá na pondělí 29. srpna 2011. V konstelaci planet naší sluneční zahrádky se nabízí k potěše pozemšťanova oka pěkně geometricky upravený parčík. Rovnostranný záhon zemského trigonu zdobí na východní straně Slunce, Měsíc a Venuše-Večernice, vysílající svůj pohled na kulminujícího Jupitera za podpory Plutonovy. Tato vskutku poutavá podívaná nabízí překypující barvy a plody konce léta, které si budeme moci s chutí vychutnat. Trigon plný silných a energií naditých zážitků signovaných požitkářským Jupiterem v Býku vyniká na pozadí překrásného průniku dvou jak břitva ostrých trioktilových trojúhelníků. Je to vskutku zaklesnutí dvou rovnocenných soupeřů. Na jedné straně Mars, Saturn a Neptun, na té druhé Uran, Pluton a Merkur.

Tyto trioktilové trojúhelníky si můžeme představit jako dva obry, kteří se silou svých paží snaží jeden druhého vyhodit z rovnováhy. Při novu je můžeme spatřit v situaci, kdy je poměr sil vyrovnán. Napětí pramenící z hledání účinných pravidel (doběžná kvadratura Marse k Saturnu) bude syceno nárůstem vnější nejistoty z toho, jak vlastně dál (trioktily na Neptuna). Onou babou, která radí, se stává vydírající sugesce, že není jiné alternativy, než řešit krize udržením status quo, útěkem do snů a konzumu či úspornými-ožebračujícími balíčky a to na všech stranách. Vazba na ideál konzumu, výkonu, spotřeby, nárůstu, grafů vývoje trhu, burzovních obchodů, rentability a dalších pojmů z terminologie nejuznávanějšího náboženství západu – ekonomie, je tak veliká, že má obyčejný člověk pocity marnosti, podívá-li se na svět kolem. Tím se dostává do pasivity, která ho lehce promění v tichého otroka ideálů, které se rozhodně nevzpínají k jeho blahu, ale určitě nezapomínají na blaho vybraných členů společnosti tolik toužících, aby se nic neměnilo a peníze stále tekly jen do jejich kapes.

Uran v rozběrné kvadratuře na Plutona signalizuje nárůst napětí z nutnosti proměnit staré struktury a oživit systém zbořeništěm, které vytvoří prostor pro stavby nové. Je-li ve hře Pluton, nebude děj nijak unáhlený ale o to důkladnější. Proces proměny se rozbíhá, a pokud lidé zapomněli na svou tvořivost, je určitý nepříjemný tlak, žel, třeba. To, co lidé objevili v letech 1965-66, se nyní dostává do praxe a začíná ukazovat svou funkčnost i svou pošetilost. (Např. rozmach a síla virtuální války v kyberprostoru nebo proměna ekologického hnutí v marketingovou strategii a kupčení s emisemi.)

Hluboké transformační proudy si mohou hledat Merkurem ve Lvu svou „hlásnou troubu“, která vše vykřičí do světa. Radikální projevy plné emocí a vášní na sebe nemusejí dát dlouho čekat. Co martický obr svede svaly, to obr merkurský vyjádří slovy.¹  V takovém zápase bychom neměli být lhostejní a lenošiví k jakémukoliv projevu nacionalismu, neboť jeho podstata bývá pramálo obrozenecká.

Září nás tedy může pěkně rozehřát a naplnit „dobrotami“. Přežereme-li se, může nás později notně bolet břuch.  Chceme-li rozjet nové projekty, nemohli jsme vybrat lepší půdu, lepší konstelaci. Naše vize mají možnost zakořenit. Odolat musíme lákadlům jednoduchých a přímých cest, o kterých už z dětství víme, že vedou do pekla. Nebojme se nesouhlasit a nutit především sebe sama a v neposlední řadě i zástupce státu využívat alternativ, které ostentativně ve své mocichtivosti přehlížíme – přehlížejí…

¹ Martický a merkurský obr – pojmenování vzniká ne podle planety ve vrcholu, ale podle jediných zástupců osobních planet v planetární konfiguraci.

OSLAVENCI Lidé narození v den novu by se měli vážně zamyslet nad novými cestami a otevřít svůj život změnám. Mají výtečnou příležitost prosadit své myšlenky do života a začít se věnovat úspěšnému projektu.

Lidé Panny narození 30. – 31. srpna a v období mezi 8. – 11. a 14. – 21. září by mohli vsadit na své zkušenosti a tím projít náročnějším obdobím. Rozhodně by je nemělo odradit napětí a vnitřní neklid. Záležitosti, které nepůjdou na první dobrou, je třeba zkoušet znovu. Ve výsledku se dílo podaří!

Lidé Panny narození mezi 1. – 7. září by neměli zpohodlnět a nepřijímat život jako zaběhlou rutinu. Mezi prsty by jim tak mohl proklouznout důležitý vztah. Citové záležitosti budou klíčové a tak neberete reakce drahé polovičky jako samozřejmost. Připraveným bude přáno a mají možnost zúročit svou práci v bohatších výsledcích.

Lidé Panny narození 11. a 12. září se symbolicky řečeno ocitnou na určitém bodu zvratu. Měli se kolem sebe dobře podívat a všimnout si toho, co dokázali ve světě vnější i vnitřním. Neměli by se zdržovat věčnou analýzou a obavami a raději na místo slov přejít k činům. Vymanit se mohou z pout, která je svazovala. Úspěšně se mohou postavit lidem, kteří jejich ochotu jen a jen využívali.

Pro bližší upřesnění je nutné znát přesnou hodinu narození. Informace jsou podané v obecné rovině, pro osobní rozbor je třeba astrologická konzultace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.