Horoskop pro 1. týden 2021 – aneb obecné vyhlídky

Na začátku roku se nejeden z nás ptá, co že přinese právě se otevírající rok. Je to malá chvíle zastavení, kdy po zimním slunovratu se život na pár dnů zpomalí, aby se už koncem ledna začal roztáčet ve stále svižnějším rytmu. Pojďme se podívat na vyhlídky roku 2021.

Pomalejší planety nás obdaří těmito fázemi svých cyklů:

Nejdříve v pondělí 4. ledna to bude oktil mezi Jupiterem a Neptunem.  Doběžný oktil přenese nutkavost vnějšího jednání do vědomí tak, aby záměr pudící k jednání mohl být spatřen. Je to moment, kdy si můžeme uvědomit příčiny našeho jednání. Je to také impulz, který celý týden povede ke zevšeobecňování, k touze uniknout tomu, co se nám nelíbí tím, že to vytěsníme nebo přeneseme na někoho jiného. Neptunská náruč otevřená masám ukáže, jak snadno podléháme všedně podaným informacím a pokynům, které touto zásluhou většina z nás mlčky schválí za platné, za duchovní a uzná i za módní. 

Pondělí tak může ukázat impulzy a obrazy, které jsou falešné ve své povrchní líbivosti, ale také může zvědomit soucit a pocit sounáležitosti v těch srdcích, která se snaží přesáhnout ustálená vnitřní schémata trvalým zájmem o zvědomění přítomného okamžiku.

17. ledna Jupiter v kvadratuře k Uranu

– po polovině ledna se ukáže to, co chce revoltovat či prosadit svůj svébytný názor. Prosadit se mohou směry a tendence silných jednotlivců a stát se ukazatelem dalšího rytmu růstu ve společnosti, zejména růstu vlivných jednotlivců a silných jedinců, kteří nehledí na společné, ale prosazují si svůj osobní modus. Snaha po ekologii dostane injekci těch, kteří si na blahodárné myšlence přihřívají vlastní polívku ve svém milovaném zlatém ešusu.

Pro běžného člověka to bude období systémových změn, které ho mohou rozhodit a tak mu ukázat, co je a co není hodné jeho námahy. Nárazem můžeme poznat, že jdeme lichým směrem a ještě v tu samou chvíli (ve hře je Uran) nalézt rovnováhu i na šikmé plošině, upravit postoj a vykročit tak, jak potřebujeme. Jednoduše řečeno improvizace povede k úspěchu, ale nezapomeňme, že je-li ve hře Jupiter, vždy se jedná o růst ega, tak se nenechte ošálit případnými pocity, že jste přišli životu-vesmíru-všemu na kloub. Pro podnikavé lidi ovšem moment, kdy by mohli zdravým rizikem obohatit svůj budget.

20. ledna Saturn oktil Neptun.

– nový dvacetiletý cyklus Jupitera a Saturna, který začal v loňském roce při zimním slunovratu, a který můžeme spojit s novým společensko-kulturním řádem, se začne oblékat do patřičného ideologického kabátu upraveného tak, aby zahalil co nevětší počet lidí, ovšem čerpajícího z let minulých. Tedy z let, kdy cyklus Saturn Neptun započal. Stalo se tak v roce 1989 a tehdy vcelku slušně emočně zamával s mnohými ale i zamlžil události, které se děly. Vzpomeňme na tzv. mrtvého studenta a na další chiméry, ale i na silné emoce a naděje spojené s Občanským fórem a také na to, co z toho pošlo. Masa lidí však tehdy pomohla svrhnout vládu, vůči které vlastně bez vnější příčiny v takovém počtu a tak radikálně nikdy před tím až na pár jednotlivců neprotestovala. Jak je to možné? Je to možné tím, že Neptun představuje spojení do většího celku, než jsme my sami, takže v roce 1989 symbolizoval Neptun spojený se Saturnem obecně vhodnější podmínky pro ideovou proměnu mnoha zemí. Dozvuky můžeme zaslechnout i v současnosti, kdy např. místo věcné kritiky druhého volebního působení prezidenta Havla, se zvedá vlna jeho glorifikace a s tím i vlna kruté nenávisti vůči jeho osobě a to obé zcela zbytečně. Věcné posouzení Havla neubere na jeho síle, člověčenství ani jeho symbolické roli, kterou v dějinách začal zastávat. Tolik jeden příklad. O pletkách kolem kuponové privatizace a tom, jak se propachtovaly klíčové podniky se stále řádně nemluví respektive stále mlží. O tom, že ještě dnes ten, kdo byl na straně listopadové represe proti studentům káže v projevech o milování bližního svého, psát víc nebudu. V tomto smyslu se otevírá čas, kdy můžeme události 1989 uzavřít, poučit se z nich a také už konečně zaujmout jasný postoj a touhu po věcné revizi, aby i mladší generace věděli, oč vlastně šlo.

Chceme-li vědět o co poběží letos, bude třeba být bystrý a nenechat se pohltit sdílenými zprávami a názory lidí v našich sociálních bublinách. Uvědomme si, že jakmile někdo někoho vybízí proti jinému či naopak snaží se získat pro daný názor dalšího příznivce, má v tom nějaký svůj zájem. Opravdové vzpoura pramenící v lidech je sycena nějakou sdílenou nespokojeností a ne křikem jednotlivce, byť se jeho křik schová za sofistikované texty. Systém představovaný Saturnem do sebe nasákne staré ideologie spojené s obdobím od roku 1989, jen je během letošního roku oblékne do nového kabátu. Nemysleme si, že se tady objevuje něco, co nás spasí či naši osobnost pozdvihne k výšinám. Pozdvihnout se mohou jen ti, co rozpoznají štěrbinu, kterou bude možné projít. Štěrbinu utvořenou tím, jak se staré ideologie budou oblékat do nových podmínek.

Na rovině osobní bude leden opravdu zajímavým výcvikovým „táborem“, který prověří, zda umíme učinit změnu po té, co nahlédneme své ego, které se rozpíná, jako by bylo jediné a neomylné na celém světě. Komu se to s boží milostí podaří rozpoznat a jednat jinak než doposud, bude po lednu opravdovější a sám se sebou smířenější.

Na rovině společenské bychom měli využít mnohých otevřených dveří, které nečekaně nabídnou svá tajemství. Ve hře je Jupiter, a tak je radou nespekulovat a nečekat na to, co bude nejlepší, ale raději pragmaticky promýšlet, zda výhody a nové pobídky jsou pro naši stávající situaci opravdu výhodné, nebo zda za nimi nejsou skryté další náklady, které se snaží někdo šikovnější přesunout na naše bedra.

17. února, 14. června a 24. prosince budeme sdílet Saturnovu kvadraturu k Uranu.

– asi nejdůležitější konstelací je třikrát během roku realizovaná kvadratura Saturna k Uranu. Jejich cyklus započal v roce 1988 a stal se symbolem rozpadu Železné opony a rozvoje společnosti na celém světě. Uran totiž přináší do systému-řádu-struktury symbolizované Saturnem zcela nové prvky, které nutí celý systém se znovu jinak strukturovat. Výsledky toho, co přinesl „jinak“ jsme mohli shlédnout v roce 2008 po zvolení Obamy prezidentem, který se přímo při opozici Saturn Uran dostal do čela USA. Finanční krize a plné odhalení loby mateřských bank, které hýbou světovou ekonomikou, se stalo tématem, které dodnes není dořešeno a právě v letošním roce se naskytne možnost s tím něco udělat. Pokud si někdo myslel, že loňský rok byl revoluční, tak ať si poslechne toto: Právě rok 2021 může být oním revolučním krokem, neb poslední ostrá zatáčka v cyklu Saturn Uran, může mnohé změnit. Měli bychom si všimnout, že ti, co byli připraveni na změnu, ji v roce 1988 začali realizovat, kdo byl jakkoli – materiálně či duševně připraven, naskočil a mnozí jsou dnes tzv. za vodou či lépe, duchovně realizování.

Krize, o které už od roku 2008 ví většina lidí, se připomene velmi silně a bude vyžadovat naši pozornost. Pozornost by však měli mít ti, co ji umožnili a ti, co se na ní pásli. Svět se nemůže změnit, pokud si jasně neuvědomíme, kde stále podléháme starým zvykům a postojům dříve započatých cyklů.

Na rovině osobní si tak můžeme položit otázku, kam jsme se po roce 1988-89 dostali?

Co jsme dokázali?

Jak jsme naplnili příležitosti, které se nám otevřely či jak jsme rozvinuli svůj potenciál?

Odpovězme si bez emocí, věcně a nebuďme na sebe příliš přísní, neb přichází čas, kdy můžeme mnohé zvrátit.

Obecně by se mohlo napsat, že Býci, Vodnáři, Lvi a Štíři půjdou z kůží na trh. Otázkou je, co mají na sobě? Zda bude, co ukázat? Zda tuší, co budou muset ukázat? Bude to pro ně prubířský rok, který prověří ideály v praxi a napoví víc o tom, zda je jim bližší výkon či vztahy.

Nejvíce silně to budou prožívat ti, co jsou narozeni mezi 26. dubnem – 3. květnem, 25. lednem – 1. únorem, 28. červencem – 4. srpnem, 28. říjnem – 5. listopadem.

Ohledem ostatních napíši později. Nuže, vyhlídky máme! Myslím to tak, že jsou-li v daném roce důležité milníky v cyklech planet, máme příležitost se posunout a o další prasklinu posílit  rozpad svého do sebe uzavřeného pohledu a vnímat život v kráse přítomného okamžiku. Výzvy tu jsou a průvodci i společníci se objeví často hned, jak člověk vykročí na cestu. Mysleme na to, že je třeba vykročit a zároveň přitom uzavřít etapu starou víc jak třicet let. Na to vše máme 5 let, které rozhodnou o tom, zda budeme pendlovat mezi lokálními výrony agrese, nebo budeme budovat společnost, která nevítězí nad přírodou, ale snaží se odkoukat od přírody to, co jí pomůže, aby uprostřed ní mohla žít.

Hezký týden bez okázalých předsevzetí ale spíše malých praktických kroků k tomu, aby všem bylo líp. A pokud jde o koronavirus, tak vyčkejme do února. Jak jsem dříve psala, leden ještě bude plný podivuhodných zvratů a opatření. Váš Marluk 4. ledna 2021

Astropodcast pro 1. týden 2021