Horoskop pro 2. týden 2021


Novoluní odehrávající se 13. ledna otevře vcelku velmi dynamický a tedy zajímavý lunární měsíc. V loňském roce o den dříve, tedy 12. ledna byla konjunkce Pluta a Saturna, která se stala symbolem hluboké systémové proměny, která se od té chvíle rozehrála. Letos máme těsně v blízkosti novoluní, kdy Slunce s Měsícem jsou ve vztahu konjunkce s Plutem. Z oné dvojice nám zůstal Pluto a Saturn už doputoval do Vodnáře a s novoluním ve volnější konjunkci.

Je-li ve hře Pluto, jedná se o obraz moci a bezmoci, který, myslím, vstoupil intenzivně do popředí právě v loňském roce. Však si vzpomeňme na relativně klidný leden, kdy jsme se dozvěděli o viru a půtky ve světě jsme vcelku klidně pozorovali z tepla svých domovů. Letos je to už jinak. Pluto představuje stav, který nutí systém k proměně zásluhou tlaku, který destruuje to, co je příliš zbytnělé, zkostnatělé, sešroubované, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Plutonský proces je ovšem ve svém výsledku revitalizující a to znamená, že by měl přispět k očistě, jejíž zásluhou se objeví ty systémy, pilíře a struktury, na kterých má cenu stát, dál pokračovat a budovat společnost. Plutonský proces je však vnímán z pozice síly a moci, kdy obé je přisouzeno něčemu či někomu, ať už jsou to přírodní síly, politické systémy, nadřízený, kamarád, manželka nebo jakýkoliv jednotlivec zejména bohatý a vlivný nebo i činnost, kterou nemůžeme opustit a ona nad námi takto převažuje. Je to však, jak už jsem několikrát psala a připomínala, záležitost klamná. Nikdo nemá takovou moc, neboť v systému, kde je vše propojeno se vším, to není ani možné. Je možné mít dočasně pocit moci, neboť dostatečný počet lidí věří, že moc mám. Je možné, aby nad námi něco či někdo měl moc, neb tomu dostatečně silně věříme. Pokud tuto naši představu opustíme, zjistíme, že vše je jinak a že stejnou moc a sílu objevíme v sobě. To je možné i uprostřed koncentračního tábora, který nepopiratelně má nad jeho zajatci moc a jak víme z života Emanuela Frankla, i zde lze klam prohlédnout a objevit vlastní moc skrytou ve vůli k smyslu a vnitřní odvaze.

Chci tím prostě říct, že se nám připomene to, co nad námi má moc a stažená mračna mohou vypadat děsivě a také děsivá často i bývají, ale to neznamená, že bychom měli brát nohy na ramena, strkat hlavu do písku či se bát. Prostě je třeba hledat skulinu, kde je to, co nad námi má moc slabé, kde je jeho zranitelné místo, abychom poznali vlastní sílu. Je to vždy jinde, než tam, kde je stržena divákova pozornost. Jak nám radí pohádky, netvor má svůj život ukryt např. ve vejci, které je na míle vzdáleno a ještě skryto v nějakém zvířeti, nejlépe rychle se pohybujícím, aby ho jo, bylo těžké ulovit. Takže zpět, je třeba zaměřit pozornost na to, kde se svoboda objevuje a to ve chvíli, kdy máme pocit, že nám ji nějaká moc bere. Neboť v našem duálním světě platí, že jakmile něco převáží, začne se pomalu a jistě druhá stana vyvažovat a až ta zas převáží, začne ta první nabírat na síle.

V nadcházejících dnech si všímejme toho, co na nás všichni valí ze všech stran. Posilujme imunitu, křičí kapacity, politici i reklamy. Imunitní systém posílíme i  tak, že si všimne toho, kde moc získáváme a odvrátíme naši fascinaci místem, kde ji ztrácíme, neboť plutonský proces může uhranout a tak člověka zmrazit a zbavit ho aktivity. Je třeba sledovat to, co je a zůstává svobodné, neboť to můžeme chránit a rozvíjet.

Nabíhající proces kvadratury Saturna a Urana připomene krizi systému, kterou se snažíme pytlíkovat zejména od roku 2008 místo, abychom ji restruktovalizovali. Kvadratura ve spojení s tímto novoluním ukáže, jak jsou ve společnosti lidé nespokojení a rozladění. Vulgarita, neurvalost a hrubost jsou nástroje, které opojení mocí přináší, ať už máme moc získanou penězi, silou, věděním či účastí na skupinovém hnutí. Je to odvrácená strana soucitu, laskavosti a vlídnosti, která má také nesmírnou moc a také patří do plutonské procesu. Nejsou to jen ty nepěkné věci ,ale i ty krásné mají svou moc a s tou je také třeba naučit se pracovat, jinak nás obé roztrhá na kusy.

Jak vidíte, téma Pluta je velmi rozmanité, ale tak či tak nás vystaví tomu, co je pro něj nejdůležitější a tím je svoboda. Svoboda však není právo dělat si, co chci, kdy chci, ale správně končí tam, kde začíná svoboda druhého. To není omezení, a je-li to vnímáno jako omezení, je zapomínáno, že se tím otevírá svoboda našeho spojeného jednání, aneb ve dvou se to lépe táhne. Za svobodu se bojuje, ale vhodnější by bylo ji stále hledat, neboť už to, že udržíme mysl koncertovanou na přítomný okamžik, objevujeme svobodu a transformujeme nejen sebe, ale celý systém, jak polopaticky doložili vědci, kteří měřili mozkovou činnost meditujících lidí. Meditace má mnoho podob a meditací se může stát jakákoliv činnost, je-li vykonávána v bdělé přítomnosti tady-a-teď. Nu, o to jde v symbolice Pluta o proměnu vědomí, neboť z pohledu Pluta je Slunce jednou z nepatrných hvězd, ztrácející se v záři větších hvězd a na takový pohled je třeba mít dost síly.

Z tohoto pohledu je například dění v USA velmi naléhavé, neboť ukazuje, silu nespokojenosti. Bylo zajímavé, že volby byly rozhodnuty při zatmění Slunce, tak inaugurace prezidenta bude při první čtvrti právě výše zmíněného novoluní. 20. ledna bude Slunce v konjunkci se Saturnem v kvadratuře na Lunu v konjunkci s Marsem a Uranem, kteří se potkají na stejném stupni. Je to opravdu značně napěťová situace, která se otiskne do dění nejen v USA, ale v celém světě a to v tom smyslu, že se strukturálně naváže na to, co se odehrávalo v letech kolem roku 2008.

Můžeme si všimnout toho, že vrcholem napěťové konstelace je Neptun, což znamená, že přijde vlna nálad, emocí a informací, které budou rozpouštět a zamlžovat vše tak, jak se tomu, kdo má vliv, či se vlivu chytí – což je třeba masové hnutí, bude hodit. Všimněme si, že se nám dostává jen vybraných informací, dle toho, co se kterému zpravodajskému kanálu hodí. Jen tu a tam se dozvíme, jak se vyvíjí např. žalostná situace v Jemenu, nebo dalších zemích. Tohle není jen krize jedné z velmocí, ale krize systému, který velmoci umožňují a prosazují.

Prakticky bychom se měli připravit na složitý leden, který nás vystaví složitým otázkám a my bychom k nim neměli přistupovat fatalisticky a příliš radikálně. Tím nemyslím, že bychom měli být nějak vlažní či nevýrazní, ale je-li ve hře Pluto, není vhodné brát věci příliš radikálně, neboť radikalita je jen vnější projev. Plutu jde o vnitřní transformaci – systému či osobního postoje nebo vlastních zdrojů. Jakmile budeme mít pocit bezmoci, dejme si pozor na ideologie různorodého druhu, které nás budou chtít jen uklidnit, zaslepit či nalákat na svou ideovou stranu. V lednu si udržme odstup a pozorujme vnější i vnitřní dění a nehroťme nic, co nás potká, neboť příští měsíc může být vše ještě jinak.

Do úplňku 28. ledna se držme toho, co pro nás důležité, držme se toho, že budeme za všech okolností hledat prostor, kde je možná naše svoboda. Pro vnitřní transformaci ideální období, pro rozjezd podnikání či nových projektů opravdu obtížné podmínky. Zvažme proto, kam a jak budeme napínat síly a máme-li osobní projekt, počkejme s jeho spuštěním, nic nám neuteče.

perokresba Karel Jerie

Dostatek vnitřních sil a odvahy hledat osobní i společenskou svobodu i tam, kde se jí nedostává. Výzva je jasná: Sabiánský symbol novoluní je ŽENA VSTUPUJE DO KLÁŠTERA – naprosté odevzdání se transcendentnímu cíli, kde je podmínkou vnitřní svobody tvrdá disciplína. Váš Marluk