Horoskop pro 16. týden – zatmění Slunce saros cyklus 129, že by zas promluvily dějiny?

Novoluní je i částečným zatměním slunce, které bude pozorovatelné v Austrálii, v oblasti Indonésie a okolních ostrovů, Vietnamu ale také na Taiwanu.  Snad je dobrou zprávou, že je zatmění jen částečné, a tudíž ne tak silné ve své působnosti, jako bývá plné zatmění. Zatmění spojujeme k zvýšení inklinací, které vedou lidi zpět do časů minulých, jež se rázem nabízí východiska pro dobu přítomnou. Snadněji pak podléháme pocitu, že dřív bylo líp, a tak se snažíme vrátit zpět staré pořádky a zvyky.

Novoluní tedy přinese „mámení“ starých časů zejména do oblasti, kde bude pozorovatelné, a je-li v oblasti Taiwan, tak bychom měli být ve střehu. (I v relokaci pro Čínu bude novoluní silně postavené). Obecně řečeno: v oblasti pásu zatmění mohou zesílit tendence vrátit zpátky staré pořádky.

Na obecné rovině je novoluní v přesné kvadratuře k Plutonovi na začátku Vodnáře. Spojení je třaskavé a povede k akcím, které mohou být nebývale silné, iniciované pudovou stránkou a touhou po tvrdé akci. Může se to odrazit v rozhodnutí, která se budou zaklínat nezvratností, konečností a osudovostí. Podstatnou spojení novu v kvadratuře na Plutona je první fáze procesu proměny, která by měla oddělit zrno od plev. Na osobní rovině to může být podnět k transformaci, k tomu opravdu udělat něco, co spustí změnu, co bude jasným, a hlavně závazným krokem k proměně naší osobnosti k zbavení se toho, co je přežité. Jenže protože je nov zatměním, bude cesta transformace probíhat nejdříve opravdu náhlým potopením do starého života, do návratu ke starým zvykům a tendencím, a to vše by mělo navodit takový šok, abychom se probrali a otočili hledí svého vědomí k tomu, co je pro nás skutečně nosné. Měli bychom poté zjistit kde a co jsou meze a limity naší osobnosti ale i společnosti.

Novoluní bude symbolizovat zvláště pro oslavence vstup na stezku, z níž není návratu aneb nechceme-li si ublížit, bude třeba něco změnit. Budou vystaveni situacím nebo vztahům, které budou ostře zrcadlit vztah moci a bezmoci. Chvíli budou mít moc a vzápětí ji zcela ztratí, a to se bude až trýznivě opakovat do té doby, dokud se ego nepodvolí a tím opustí hru na moc a bezmoc i za cenu rizika, že nebudeme vědět, co dál. V takovou chvíli se ukáže plně Plutonova funkce, neb se spojíme se silou, která možná má své centrum v nejstarší částech mozku, nebo v poli, ve kterém žijeme nebo v srdci, které nosíme. Tak či tak najednou budeme mocni-hotovi kroků, které budou pevné, jisté a proto dobré. Plutonská funkce může působit děsivě, neb se zrcadlí v dramatických situacích, ale její podstatou je vyděsit tak, abychom opustili vzorce, programy, kterých se držíme a s kterými se ztotožňujeme i přestože cítíme, že už to tak nějak funkční není. Proměna, která je nám nabízena, je pro ty, co se nebojí. Ti, co se leknou budou vzývat „ducha doby“, aby zhmotnil někoho či něco, co to za ně vyřeší, rozhodne. Ideální situace pro posílení vlivu diktátorských tendencí, osobností a manipulujících psychopatů.

Výhodou této konstelace je, že těm odvážným z nás může nastávající lunární měsíc pomoci zpomalit tento zrychlený svět intenzivních informací a nastavit se do protiproudu nasloucháním tělu, živým tvorům kolem nás a světu přírody, jehož podstatou není výkon a konzum.

Vše dobré přeji a chopme se své vůle, bude ji třeba uplatnit, jinak se nic nezmění. Váš Marluk

perokresba Karel Jerie

Sabiánský symbol novoluní: Beran 30°: RYBNÍČEK S HEJNEM KAČEN

Klíčová myšlenka: Vědomí a přijetí přirozených mezí.

 Ukazuje se, že každá forma aktivity má svá omezení, a že i vědomí, které dokázalo zachytit záblesk vesmírného řádu, je povinno snést toto vnitřně zaslechnuté poselství harmonie do svého vlastního, „karmického“ pole působnosti. Ve styku s každodenním světem je nutný mír a vnitřní spokojenost s vlastním bytostným osudem (dharmou). Mystik může prožívat vzepětí představivosti a transcendentní vize, musí se však vracet zpět na pevnou zem, k úkolu, který má ve svém sociálním prostředí. Ať se tento úkol zdá sebevětší, ve srovnání s galaktickým polem je nepatrný; jako rybníček ve srovnání s oceánem. Ale je to právě tam, kde je nutno hledat a najít substanci pro konkrétní čin, a kam se má zaměřit veškerá aktivita; a tudíž mají být vědomě akceptována omezení, daná samotnou podstatou této aktivity.