Horoskop pro 20. týden 2018

Můžeme se kochat krásou bouře.

Můžeme čekat, co se z napětí vyklube.

Můžeme dělat, že se nic neděje.

Můžeme podlehnout úzkosti a strachu.

Můžeme přijmout napětí se stoickým klidem,

ale také si můžeme uvědomit,

že je třeba mobilizovat síly

a žít změnou přístupu k vztahům s lidmi a životnímu prostředí.

John Brosio, Čekání 1994

 

Pondělí 14. – úterý 15. – Měsíc v Býku, 15. 5. novoluní a Uran vstupuje poprvé do Býka

Zprávy a informace, které se k nám během víkendu dostaly, bude nutné zpracovat. Vtiskněme svá rozhodnutí do praxe, byť by to bylo jen něco drobného. Měsíc v trigonu k Saturnu nám poskytne vcelku přijatelné tempo. Záležet bude na naší kondici a vůli, jak si věci uspořádáme. Rozhodneme-li, mělo by se nám v pondělí dařit. Pro lidi, kteří musí jako já překonávat únavu, vcelku optimistické vyhlídky.

Úterní novoluní bude klíčové pro oslavence, kteří ve svém narozeninovém roce vykročí novým a v mnohém ohledu revolučním směrem. Zajímavé to bude zvláště proto, že Býci zrovna nepatří k milovníkům změn a zvratů. Jejich vlídná a vcelku klidná povaha si vysloužila podporu Pluta a Marta. Budou mít dostatek síly, vůle a dostatku vcelku dobré podpory. Napětí opozice novoluní a Jupitera bude jen známkou, že nastává pro oslavence čas prosadit vlastní požadavky či si z možných nabídek konečně dobře vybrat. Změny tedy mohou mít plynulý průběh.

Pro nás ostatní přinese novoluní impulz vzít opravdu z gruntu vše, co se dostalo do centra naší pozornosti. Velice vhodná doba pro začátky, rozjezdy projektů. Neváhejme a nebojme se počátečních zmatků. Konstelace symbolizují, že na holičkách nezůstaneme.

Úterní proměny počasí by nás neměly zarazit. Uvědomme si, že je třeba vody a nehudrujme na zataženou oblohu.

Po osmi letech vstupuje poprvé Uran do Býka. (Druhý vstup 6. listopadu, v Býku se Uran definitivně usídlí až od 6. března 2019). Uran v Býku se stane symbolem otevření cesty novým zkušenostem a přístupům k tomu, co vlastníme i máme, k věcem, tělu, duchu ale i Zemi a způsobu našeho pobytu, způsobu, jak se“tradičně“ jen konzumujeme prosto a plody přírody, k novým podobám toho, co je považováno za tradiční! Začněme si všímat ekologických aktivit, toho jak se na společenské rovině proměňují zvyky a tradice, jak vznikají nové tradice a zanikají staré a na vyostřující se střet mezi ortodoxií zvyků pohledu na člověka, zvíře a přírodu a lehkovážným uznáním kultury odtržené od reality.

 

Středa 16. – čtvrtek 17. – Měsíc v Blížencích, 16. května Mars vstupuje do Vodnáře (bude však retrográdní a plně vstoupí do Vodnáře až 11. září)

Během středy si povšimněme toho, co se kolem nás mění. Rozhovory, módy, nálady a preference a emoce lidí. Jsme s nimi v souladu, nebo bychom mnohé chtěli jinak? Středa a čtvrtek nás popostrčí k tomu si věci vysvětlit a doptat se. Jak to přesně druzí mají? Jsme mimo, nebo jen máme svůj směr? Neváhejme se podívat na to, co nás trápí a co nás zajímá. Můžeme najít zajímavé a hlavně inspirativní odpovědi, byť by nebyly příjemné. Negativní odezvy mohou být v těchto dnech pákou k tomu, posunout se dál a vymanit se z osobních bludů, lenosti či přílišné umanutosti.

Čtvrtek bude zajímavý v tom, že Měsíc vstoupí do konjunkce s Venuší Večernicí a společně vytvoří s Jupiterem a Marsem bikvintilový trojúhelník. Bikvintili patří k pozoruhodným aspektům, které symbolizují vnitřní vnuknutí, rodící se z neklidu a napětí ovšem směřující do úspěšné praktické realizace. To, co nás trápí, můžeme najít řešení. Nepodřizujeme se vzlykům a pocitům, že nic nemáme sílu změnit. Máme. Jen se nesmíme bát prvotního zápasu se sebou samými a po té s materiálem, z kterého chceme něco vytvořit. Pod slovo matriál si každý vložme to, co je chceme změnit.

Dny vhodné pro „hrubší“ zubařské zákroky. Do truhlíků sázíme balkonové květiny.

 

Pátek 18. – sobota 19. – Měsíc v Raku, 19. května Venuše vstupuje do Raka

Pátek probudí naše hodnoty a slova budou klíčem k srdci. Takže se osmělme a pišme, telefonujme a především mluvme s těmi, kterým jsme nakloněni. Den bude přát cestování a sportu. Slunce v trigonu vůči Marsu a Plutu nabídne hlubší podporu a pocit sebejistoty nejenom oslavencům, ale i nám ostatním, kteří se budeme snažit něco vykonat. Odpoledne přinese soukromou náladu. Budeme preferovat dobré známé a prověřená místa. Žádné experimenty. Naopak tradiční kuchyně, tradiční spojení se budou jevit jako to nejlepší. Udělejme si radost nějakým tradičním rodinným receptem. Na rovině společenské neočekávejme žádné zázraky. Vše inklinuje k upevnění pevných hranic a potvrzení stávajících norem.

Sobota díky pozici Měsíce vyčaruje vodní trigon opřený o pozici Měsíc Pluto. Venuše Večernice vstoupí do Raka. Nabídka trigonových vazeb jen lehce zmírní napětí. Dejme si pozor, ať nepodceníme situaci či to, co se děje ve vztazích. My ani druzí nemusí tak snadno mávnout rukou nad netaktností, uražením či významným mlčením. I vztahovačnost se umí dobře maskovat. Je však i příjemnější stránka soboty a tou bychom měli zakončit. Výhodou bude sobotní rytmus, který bude střídat akci s uvolněním a my si díky němu můžeme zažít plný a bohatý den. Takže se pusťme do plánovaných prací, výletů a nezapomeňme dát prostor zvuků šumění stromů, zpěvu ptáků nebo hudbě, kterou máme rádi.

 

Neděle 20. – Měsíc ve Lvu

Nedělní dopoledne může být poněkud náročnější. Na svá bedra si toho poměrně dost nabereme. Možná by stálo za pokus, dát věcem volný průběh a tolik netlačit na pilu. Zkusme! Sekáme trávu na sena či pro zvýšení hustoty.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: John Brosio, Čekání 1994

Comments are closed.