Horoskop pro 20. týden aneb změna směru

V novém týdnu nás čeká ve čtvrtek druhá lunační čtvrť, kterou spojujeme s „krizí vědomí“, tj. s bodem obratu, při kterém napětí způsobí nutnost uvědomit si to, co doposavad proběhlo, přičemž je i zároveň vyvolána touha po smyslu. Příslib toho, že se řádně probereme a uvědomíme si, jak se naše plány a možnosti vyvíjí, není vůbec marný. Myšleno ovšem v rovině běžného života, které si mnozí nemusí ani povšimnout. Většinou si všimnou ti, co jsou zaměřeni na cyklické prožívání času anebo ti, co se s něčím trápí, neboť onen osobní diskomfort umožní všimnout si rozdílností v tom, co a jak prožíváme. Nuže tedy, nač se můžeme těšit?

Rozhodně vstupujeme do týdne z kraje vážně míněných rozhodnutí a jasných akcí. Druhá lunační čtvrť se bude zrcadlit v naší touze po praktickém návratu do starých kolejí. Skřípot bude slyšet tam, kde se začne jasně ukazovat, že normy a nejasnosti mají větší vliv, než bychom chtěli a vše, co by mohlo běžet obvyklým způsobem, se klidně zasekne tam, kde nemá. Přesto by nás podněty měly vést vylepšovat to, co jsme od novoluní 23. dubna začali a nutit mysl uvědomit si, kam to vlastně směřujeme.

Ve dvacátém týdnu se z našeho pohledu ze Země otočí směr tří těles sluneční soustavy. Orbity planet zůstávají samozřejmě stejné, ale z našeho pohledu se nám začne jevit, že planeta couvá, tedy že má zpětný chod. Říkáme tomu, že je planeta retrogradní. V pondělí se zastaví a pak začne „couvat“ Saturn a ve středu se přidá Venuše Večernice a ve čtvrtek Jupiter.

Jak astrologie interpretuje retrográdní planety?

Odpověď není zcela jednoznačná. Záleží totiž na směru, tedy východiscích astrologů. Milovníci starých astro-pořádků by jistě hodnotili tělesa dle jejich hodnosti denní či noční a pak z vědomím retrogradity by ubraly tělesům na síle a interpretační význam by nebyl příliš lichotivý. Jiní by spojovali retrograditu se vstupem karmických záležitostí do života, další s obtížemi vyjádřit správně onu funkci, kterou planeta v horoskopu nese, a další by možná strhli interpretaci do potlačených rovin osobnosti. Ve směru, který celou svou praxi razím, vnímáme retrográdní planety jako velmi rychlé, prudce působící funkce, které si razí často cestu místo z centra osobnosti ven, z venku dovnitř, tj, že vychytávají ze života situace, které si rychle a prudce vtáhnou dovnitř, ztotožní se s nimi či na jejich základě začnou fungovat.

Takže je to tak, že z našeho pohledu se planeta na své dráze nejdříve zastaví, je stacionární a hned po té začne couvat, čemuž říkáme, že je retrográdní.

Stacionaritu si můžeme představit tak, že na malou chvíli se planete ve své zastávce jeví bez pohybu, jako by hrála hru na sochy. Její pohyb zmizel. Splývá ve své stálosti se svým okolím. Dosadíme-li si její okolí – hvězdnou oblohu, může na oko pozorovatele stacionární planeta působit jako stálice. Je to ovšem jen klam, neboť v reálu se nezastavila, což pozorovatel záhy pozná. Stacionaritu planety interpretujeme tak, že funkce dané stacionární planety je opravdu notně zvýrazněna a jeho nositele zcela pohlcuje. Vzápětí se však planeta stává retrográdní, což znamená, že nabírá na rychlosti a mohli bychom i symbolicky říci na prudkosti a její běh se jeví jako couvání.

Retrogradita u Saturnu

V pondělí začne být retrográdní Saturn a vydří mu to až do 29. září, což si můžeme představit tak, jako by jeho obranné mechanismy, které běžně tvoří a pomáhá tak člověku udržet vnitřní i vnější strukturu a  ochránit se před tím, co mu v okolí přijde nebezpečné či příliš nátlakové, poleví. U člověka tak retrográdní Saturn místo, aby zpevňoval strukturu jeho osobnosti, bude jeho nitro, vnitřní svět spíše oddělovat od okolí, jeho bližních, ale přesto se osobnosti nebude dařit odolat tlaku a vůči okolí se jasně vymezit. Člověk se retrogradním Saturnem vnitřně zakouší svou jinakost, uzavřenost a přestože by chtěl, nedokáže odolat nikomu, kdo s ním bude chtít vstoupit do vztahu. Utvrzovat se tak bude ve své vnitřní výjimečnosti a sebestřednosti, ale navenek bude působit jako slabý, neschopný se řádně vůči druhým vymezit. Sebeochrana a sebeprosazení je pak, jak často připomíná Rudhyar, tím, co je třeba vědomě rozvíjet. Na fungování člověka jsem chtěla ukázat, co nás čeká ve společnosti. To, s čím se teď potkáme bude apelovat právě na to, abychom se snažili o zdravé sebeprosazení a zdravou sebeochranu. Co tím myslím?

Mám zato, že odrazem retrográdního Saturna budou ještě větší snahy o vlastní svébytný názor na dění, které zaujmou strany a jejich představitelé. Prosazovat se tak bude to, k čemu v tuhle chvíli dané strany dospěly. Není příliš vyhlídek na rozvoj a prohledávání různorodých východisek. Obrana je jen v pocitu, že každý stát (podobně jako osobnost) má jiné výchozí podmínky, ale na základě těch se bude rozhodovat. Mířím k tomu, že spolupráce na rovině obrany či vymezení vůči tomu, jak jinak postupovat, se asi opět konat nebude. Spojí se jen ekonomické zájmy a to proto, aby se jednotliví aktéři nevystavili nebezpeční poklesu svých příjmů. Tohle bude vcelku zajímavé, neboť se vyvolá pocit, že nebezpečí je zažehnáno.

Ve středu změní svůj chod Venuše Večernice a také stane retrográdní, což ji vydří do 25. června. Směřuje k dolní konjunkci se Sluncem a to je období, ve kterém je z našeho pohledu Venuše retrográdní a my si ji tak přibližně do 20. května můžeme užít těsně nad západním obzorem a pak nám zmizí a pozorovatelná nebude. Retrográdní Venuše je vlastně taková bujná, divoká a rychlá Venuše, která prudce reaguje a přitom se však nedokáže přizpůsobit podmínkám, které ji obklopují. Je to stav, ve kterém toužíme po něčem, co ani nevíme, co je, a když to přijde, což poznáme na neodolatelné apelu onu věc mít, nestihneme včas za reagovat. V praxi se tak dostáváme do fáze, kdy se objeví mnohé touhy, ale my je nebudeme umět pořádně využít. Obrazně řečeno, otevřou se obchody a my si koupíme to, co jsme nepotřebovali. Jen pro tu možnost, že jsme opět mohli svobodně nakupovat.

Nu, a ve čtvrtek s druhou lunární čtvrtí se sveze i obrat Jupitera, který se stane také retrográdní od 15. května až do 13. září. Expanzivní tendence naplňující funkci Jupiterskou vedou k tomu, že tam, kde nelze expandovat, tam lze kompenzovat. To jste jistě v poslední době slyšeli, jak se musí kompenzovat ztráty, tedy že se musí doplnit to, co nemohlo expandovat. Tak to je Jupiter jako vyšitý. Kde nemůže růst, tak růst předstírá či ho kompenzuje – vyrovnává, ale je tolik možností jak růst vyrovnat, dorovnat. Retrográdní Jupiter obrací funkci expanzivní i kompenzační do vnitř, to znamená, že zaměřuje pozornost na to, co by mohlo být, kdyby… tedy na sny, představy a projekce. Můžeme si tedy začít snít o tom, co by mohlo či mělo být, nebo promítat své potřeby do někoho, kdo nám tyto pohodlnější či výhodnější, růstové pořádky zajistí. Navenek nic moc chtít nebudeme, vlastně už jsme skoro zvykli na to, že jsou obchody zavřené, ale když je otevřeli, tak se podíváme. U retro Jupitera je skrývaná vnitřní rozpínavost, která často jde od extrému k extrému.

Shrnuto podtrženo. Ve společnosti začnou do popředí vstupovat tendence, kdy si každý bude víc a víc držet svůj osobní názor na to, co se děje, a přitom navenek poslechne nařízení, která budou a nevymezí se. Podporování touhou po tom, co by mohlo být, můžeme promítat svá přání do lidí, o kterých si myslíme či jen tušíme, že by nám mohli danou prosperitu či pohodu zajistit ať už na rovině společenské, ekonomické, tak i duchovní, přičemž „otcovské“ figury abychom pohledali. Nu, nemyslím si, že by se nám teď ukázali noví semenní lidé, o kterých jsem před časem mluvila. Ti, co se už ukázali, zalije vlna každodenních povinností, ale jejich čas není ještě uzavřen, takže se tak nerozčilujme, až uvidíme a uslyšíme, co si mocní i zvolení budou brát do úst. Můžeme se tedy těšit tomu, že co si neuděláme sami, to za nás nikdo neudělá a očekávat, že se něco vyjasní asi taky v tuto chvíli nemůžeme.

Od úterý tedy neklesejme na duchu, neboť i retrogradita má svou světlou stránku. Větší tendence naslouchat nečekaným nevědomým impulzům, tedy vlát ve větru dění, je vhodné pro posílení tvůrčího ducha a může to mnohým lidem přinést nápady a kreativní podněty, stejně jako touhu uniknout tomu, co jim přijde jako nepříjemné a omezující. Vynoří se mnoho informací, které půjdou ostře proti sobě a připomenou nám, jak radikální umí mnozí být. Sledovat více stran bude uměním, neboť radikalizace postojů se zdá být v tuto chvíli nevyhnutelná. To by tolik nevadilo jako to, že argumenty budou slabé, a tak se nechejme zmanipulovat. Zaměřme se na své dlouhodobé cíle, neboť spontánní nápady nebudou mít takovou sílu, jako ty, na kterých děláme delší čas a jejichž setrvačnost drží směr. Jak možno pozorovat, červen nám prozradí mnohé, ale neměli bychom si květnu sami svým nekoordinovaným chtěním naložit víc, než na co budeme v září stačit. Jak vidno, pohyby planet, totiž napovídají, že bychom měli být všímavější a hlavně se tento týden připravit na to, že vstupujeme do období, ve kterém prospěje vytrvalost a samostatnost i paličatost nenechat se zahnat do kouta, ve kterém by nezbylo nic jiného, než jen snít o lepších zítřcích.

Nuže, tedy i s retrograditou neztrácejme směr a nenechme se oklamat jevy natož vpády vnitřních pocitů. Váš Marluk 11. května 2020

astrocast 20. týden

Comments are closed.

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!