Horoskop pro 19. týden – na vrcholech cyklů

Do 19. týdne vstoupíme konjunkcí Slunce s Merkurem, což je situace, která se děje šestkrát až sedmkrát za rok. Slunce se s Merkurem spojuje buď dolní nebo horní konjunkcí. Můžeme říct, že dolní konjunkce Slunce a Merkura je počátkem jejich vzájemného vztahu, kdy je z pohledu ze Země Merkur v prostoru mezi námi a Sluncem. Horní konjunkce je pak situace, kdy z pohledu ze Země vidíme Slunce a za ním v pomyslné linii našeho pohledu je Merkur. Horní konjunkci, o které tu mluvíme, můžeme symbolicky spojit s významem úplňku, tedy s určitým vyvrcholením cyklu vztahu mezi Sluncem a Merkurem.

V pondělí 4. května se setkáme s horní konjunkcí, tedy s vrcholem cyklu Slunce Merkur, který začal 26. února 2020. Tento cyklus je pro nás zajímavý, neboť právě v něm jsme nejvíce celosvětově sledovali nárůst šíření viru, který nás všechny překvapil v březnu, kdy byl Merkur v maximální vzdálenosti, dne 24. března. Na tento den připadlo i novoluní a odstartovalo živelný měsíc plný závratných zpráv o krizi, životě a smrti, o koronaviru, ať už se jeho šíření, vzniku i léčby týče. Česká republika měla svého prvního mrtvého.

To je pěkná ukázka toho, jak astrologický diskurs může popisovat proměny témat ve společnosti. Pojďme si připomenout časový sled, kdy jednotlivá témata během letošního roku vstupují do hry:

Merkur Slunce konjunkce –  první byla 26. února se svým vrcholem 4. května, druhé téma přijde 1. července se svých vrcholem 17. srpna a třetí téma přinese konjunkce 25. října se svým vrcholem 20. prosince.

Obrazně řečeno, o čem jsme od konce února přemýšleli, že bychom si na své zahrádce vysadili, o to se od 4. května budeme muset setsakramentsky starat, aby nám to pěkně rostlo. Přátelé, kolotoč událostí se začíná pěkně roztáčet, tak si držte klobouky a všímejte si těch, co s větrem mění plášť, neb k tomu teď dojde.

Myslím, dle aspektů septilové řady, které jdou od Saturna ke konjunkci Slunce Merkur,že nebude nouze o zaručené a formativní iracionální až fatalistické zprávy!

Zde je nutno zmínit i zajímavost v načasování spuštění CNN na Primě, která své vysílání spustila večer před touto konjunkcí.

Merkura v těchto dnech pozorovat nemůžeme, neboť je schován za Sluncem. Vykoukne na nás až kolem 18. května po občanském soumraku, ve fázi Epiméthea. Takže, kdo neví, co mám dělat, neb mu období od února nepřineslo žádný pořádný podnět, má čas pátrat kolem sebe do 18. května a pak dostane kopanec, kdyby tedy ještě otálel a nevěděl, co si o tom všem má myslet a co dělat.

Co pro nás výše zmiňované znamená?

Jednoduše to, že se nám během 19. týdne začne ukazovat, k čemu je uvolnění karantény dobré a k čemu zas ne. Naše společenské ambice se mohou stát tím, co prověří náš charakter. V přehlídce charakterů, totiž vážení, dál pokračujeme a neměli bychom být unaveni situací, ale dál bedlivě sledovat, jak nám jednotlivé postavy vyjevují svůj charakter. Nezapomínejme, že staré struktury zůstanou starými strukturami a nečekejme od politiky obrat, ale spíše se formujme do opozice vůči tomu, co nám nevyhovuje. Merkur uskuteční svou horní konjunkci uprostřed znamení Býka v recepci na Venuši. ( Merkur je doma v Blížencích a Venuše v Býku. V současnosti je Venuše v Blížencích a Merkur v Býku, tudíž si vyměnily své domácí základny a tomu říkáme recepce).

Recepci vnímáme podobně jako konjunkci, a tak se nám v interpretaci Slunce ve spojení s Merkurem spojí i s Venuší, která je reálně od obou dál. Slunce si můžeme představit jako zdroj životní síly, jako hlavního hrdinu, který se vydal na cesty a právě v pondělí dostane dobrou nebo přinejmenším jasnou zprávu o tom, kde vlastně je. Bude mít několik dnů na to pochopit a zorientovat se v nových poznatcích a informacích. K ruce mu bude Venuše, Krasopaní, která mu umožní důvěřovat tomu, co se mu líbí, co cítí, jako dobré a pro jeho postoje mu najde spojence. Okolnosti, za jakých se tohle stane, budou nanejvýš zajímavé. Každý na své úrovni, ve svém příběhu, kde je Hrdinou a začne se víc snažit využít toho nejlepšího, co mu dosavadní období přineslo. Někomu tvůrčí sílu, někomu ambice, jinému úlisnost, dalšímu vypočítavost, neboť za nejlepší, si každý dosadí to své. Nadějí mne naplňuje to, že krom hromady hrdinů, kteří využijí velmi vypočítavě dané situace, vykročí i hrdinové, kteří jasně vsadí na to nejlepší, co v předcházejících dnech objevili. Nezapomínám na to, že jednotlivec může ovlivnit celek.

Ve čtvrtek se Slunce potká s Lunou v úplňku. I jejich soli-lunární cyklus dosáhne svého maxima a vyjeví nám, zač je všeho loket. Připomeňme si, že cyklus začal novem 23. dubna a připomněl nám téma ekologie, úbytku vody v půdě a ekonomické krize z let 2008-10. Můžeme si být jisti, že se nám po úplňku ukážou ideologické machinace a manipulace napříč společností i naším soukromím, která tato téma zkusí přehlušit. Úplněk se vztahem k Neptunu zaštiťuje právě verbalizování obecných postojů, které dají masám pocit bezpečí a oživí touhu po všem, co přehluší prázdnotu po vztahu s tím, co nás přesahuje. Všední život, který nás ve dnech po úplňku čeká, může pohodlně zakryt to, co je třeba z témat novoluní mít dál na paměti. Běžné povinnosti, kterých bude přibývat, mohou přehlušit ožehavá témata, která se nám ve dnech předcházejících ukázala.

Aspekty s Neptunem můžeme také pojmout jako následování vize, která zbaví naši tvorbu egocentričnosti a promění ji ve službu celku. Příklad z praxe: Krmím denně ptáky. Moje zahrada už pojímá tolik druhů ptactva, že se nestačím divit. Umožňuji jim větší životaschopnost, což ale také přispívá k tomu, že sklidí zasazená semínka ze záhonku dřív, než ona pustí svůj první klíček. Ptactvo moje počínání má za bezva hru: Hledej semínko. Sýkorky vždy vedou a neomylně naleznou. Mohu jim to mít za zlé? Mohu, ale nic to platné nebude. Zaposloucháme-li se do jejich zpěvu a dívám-li se na jejich hemžení a lety na zahradě, uvědomím si na tom všem svůj podíl a je mi dobře. Příště si dám větší pozor při vysévání, neboť mne jejich očka stále sledují. Rozumějte dobře. To, co se nám povede, nás může oslavovat a přinést pro nás osobně velkou slávu, anebo přispět k tomu, že my osobně budeme zapomenuti, ale naše dílo bude dál žít v prostředí, do kterého jsme ho zasadili.  Toť ryze neptunská výzva.

Nápadů a řečí je mnoho a ještě jich přibude, to co by mělo prověřit charakter je, co dotyčný člověk fakticky dělá. Ustojíme-li informační poryv, může se nám podařit objevit techniku, jak se postarat o to, co jsme si vytkli, zasadili, vytvořili.

Aspekty, tedy úhlové vztahy planet, které se tento týden mezi planetami objevují, jsou zajímavé ve své převaze decilů a tridecilů, tedy desáté harmonické řady, která se prolne kol úplňku do převahy kvintilů a bikvintilů, aspektů páté harmonické řady. Co si pod tím představit?

Představit si to můžete tak, jako byste stavěli z kostek hrad a vždy, když už jste byli skoro před koncem, tak jste si stavbu nedopatřením zbořili, nebo vám byla něčím či někým zbořena. Aspekty decilové řady vám pomohou při dalším pokusu se upamatovat na to, co bylo z předcházejících pokusů nejefektivnější a nejcennější. Budete stavět efektivněji a také obezřetněji k možným rizikům a pak s úplňkem se odvážíte improvizovat, protože základy budou dobré, a tak zkusíte, co je dál ještě možné a stavbu nějak vylepšíte. To není špatné, ne?

Vykročme do nového týdne s tímto vědomím. Pokud máme zrovna zbourané kostičky, neplačme! Naopak, radujme se, neboť teď se nám může podařit stavba ve svých základech mnohem pevnější a kvalitnější.

Aspekty decily a kvintily patří mezi tzv. drobné aspekty a často se v astrologii opomíjí, ale právě ony drobné vazby dělají předvoj a také pojivo k těm velkým vztahům. To, co budeme budovat, nemusí být v praxi hned patrné pro ty, co našemu počínání přihlížejí. Nestarejme se o to, jak naše počínání působí navenek, ale na to, co budujeme. Stavme v souladu s tím, co nám poslední dny ukázaly za cenné, nosné a efektivní. Nestavme pro oči druhých, ale pro svůj pocit z dobře odvedené práce. Naše dílo se nám zúročí.

Odvážně do informačního šumu a pevně do úplňku, který posvítí i na to, co jsme vidět úplně nechtěli, přeje 3. května 2020 Marluk

ASTROpodcast – tedy zvukovou nahrávku si můžete poslechnout zde:

Astropodcast 19. týden 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.