Horoskop pro 20. týden – nový lunární měsíc aneb kde brát, když není, kde vzít?

Pojďme rovnou k věci, neboť novoluní na konci znamení Býka si to rozhodně zaslouží. Slunce ve spojení s Měsícem v Býku má zdařilou harmonickou aspektaci produktivních sextilu od Marta na konci Raka a Neptuna na konci Ryb. Přesto nějak nehýřím optimismem. Proč? Snad proto, že Venuše je v oktilu od Slunce? Ne, to není špatná konstelace, neb oktil je v tomto případě ukazatelem Venuše Večernice, která se pohybuje kolem nejvzdálenějšího místa od Slunce. To dohromady značí silnou emocionalitu na solární vůli nezávislou, odvážnou a bojovnou. Venuše v oktilu bude symbolem toho, jak si budeme stát za svým, za svými pocity, hodnotami, které se nám jeví nosné a zkušeností podpořené.

Tak, co tedy stále mám, že nejsem z toho nadšená? Snad blízkost Uranu, který je devět stupňů od novoluní? Ale kdeže, to přeci už známe. Víme, jak to je, když je vše jinak, respektive, když se fakt neví, co bude dál a nezbývá než improvizovat, nebo onu dynamiku jednoduše překlepat a počkat, až bude klidněji. Ale, když už jsme u znamení Býka, je dobré si všimnout, jak pokryté znamení máme. Pro čas novu budou v Býku kromě Slunce a Měsíce, Uranu, také Merkur Prométheus už direktní, Dračí hlava čekající na blížícího se Jupitera, který nedávno vstoupil do Býka.

Jupiter je symbolem expanzivních tendencí, růstových motivací, touhy po vlivu a širších obzorech, ale podloží znamení Býka není pro jeho snahy zcela optimální. Bude si muset poradit. Má území Býka před sebou. Už začátek své cesty nemá snadný, neb je v napěťové T-kvadratuře s Plutonem a Martem. Pluton se vrací do Kozoroha, takže už můžeme vidět, jak se nechává společnost uchlácholit, „jak to vše máme v rukách“, a „jak to důležité, je chráněno“. Mars v na konci Raka taky není žádná výhra, neb svět dojmů a emocí není zrovna to, s čím by dalo efektivně mobilizovat k akci. Leda davové nálady, na ty tohle spojení funguje a vlny emocí se přesouvají a hledají na koho svalit ono podivné prázdno, které v sobě tu a tam většina lidí cítí a před sebou hned pečlivě zakrývá. Přesto se Jupiter bude snažit a bude chtít vydupat ze země něco, na čem se dá stavět. Můžeme tedy zaznamenat obrat, který od středy by měl být pocítitelný, který povede k tomu hledat zdroje, opory a využít maximálně to, co je k dispozici. Jak se v naší době říká: „Prodej svoje přednosti! Ukaž, co je v tobě nejlepšího!“ Přesně tak bude obrazně řečeno Jupiter postupovat. Prodá to nejlepší a to, co nestojí za řeč nebo je špatné, buď dobře schová nebo nalakuje tak, že to bude působit čerstvě, dobře a prodejně. „Vše, co mám“, říká Jupiter, „dokážu prosadit, prodat. Vše, čím jsem, dokážu využít, abych rozšířil své pole působnosti“. Tohle je cenná i velice nebezpečná věc. Cenná v tom, že nás podpoří, vede k překonání překážek, u Jupitera k jejich mrštnému obejití, vytěsnění nebo zamlčení. Překážky prostě nejsou, jde se dál! Tohle je velká síla potřebná pro ty, kteří si nevěří a potřebují posílit. Na durhou stranu se v tomto Jupiterském postupu skrývá i snaha využít cokoliv a kdykoliv k tomu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, aby se nic z toho, co mám a vlastním nezměnilo. Může jen přibývat, ale nemůže ubývat, říká Jupiter, a tak se bude chovat ten, kdo chce něco prosadit (ať jsme to my, společnost, vláda, mocní světa…). Silné to bude o to víc, že je Jupiter v kvadratuře k Martu a Plutonovi, takže je v oblasti, která mu zcela nesedí, a ještě mu tihle dva hází klacky pod nohy. Bude to dramatické a bude se to hrotit, což se ukáže například na bojištích na území Ukrajiny, kde se snahy o pevná vlastnická území budou hrotit do maxima.

Nálady ve společnosti tedy ovlivní ty nejzákladnější potřeby a nejzažitější zkušenosti, což možná nahraje do karet např. Erdoganovi v druhém kole voleb, ale pokud si Turci uvědomí třeba jen, kolik peněz z jejich daní na zemětřesení vláda promarnila, což odpovídá ranku základních zkušeností a potřeb, tak bude mít Erdogan smůlu.

V novém lunárním měsíci nás to povede k získání pevnější důvěry v to, co máme. Za okolností určitého tlaku budeme mít možnost uvědomit si naši potřebu smysluplnosti a tím, si ujasnit i to, co vlastně doopravdy potřebujeme. Určitá „přízemnost“, která je jinak dobrým výchozím základem, se právě zásluhou Jupitera může jevit jako zatěžující a ubíjející naše ideály a ideje, stahující nás do bahna všednosti chůze po zemi, neb my přeci chceme létat a zažívat stavy bez tíže. Útěky k jednoduchým řešením budou pokušením následujících dnů. Až se nám to stane, vzpomeňme, že vše může být i jinak, že mnohé z toho, co je, je především obsahem našich utkvělých představ, které se bojíme opustit. Sama o tom dobře vím… V nejhorším případě se dá Jupiterský odpor k přízemnosti obejít tím, že si prostě lehneme na zem a podíváme se na zatím ještě stále modré nebe. Vědomí toho, že jsme tečkou v trávě, nám může přinést odstup a dát víc času ke zklidnění, abychom neztropili nějaké příliš rychlé rozhodnutí, které uspokojí jen momentální pocity, a které tím pádem nemusí být produktivní natož konstruktivní. Navíc, rozhlédneme-li se v leže kolem, zjistíme, jak jsou ony nejpřízemnější věci překrásné. Například takové traviny. Kolik je jich druhů a v kolika krásných tvarových provedeních…a tak podobně…

Vše dobré přeje váš Marluk.

PS. Pro zvídavé přidávám sabiánský symbol novoluní: BÝK 29°: DVA ŠEVCI PRACUJÍ U STOLU

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Podvojný charakter zralého lidského chápání.

V symbolismu chodidla znamenají pochopení. Pochopení je jiné než běžná znalost, protože obsahuje alespoň určitý stupeň hluboké identifikace s tím, co je chápáno. A navíc, není možno něco pochopit, aniž by byl vzat v úvahu protiklad věci. Mentální proces chápání – a tudíž ocenění – předpokládá konfrontaci mezi dvěma úhly pohledu. Tím rozum získává smysl pro perspektivu. Rozehnat stín předpokládá mít objekt (na jeho vlastní dvourozměrné úrovni) osvětlen ze dvou zdrojů. Pravé pochopení rozhání každý intelektuální stín. „Dva ševci“ představují dvě protichůdné cesty přístupu k pochopení zkušenosti – zejména nové zkušenosti – a poskytují konkrétní formy, které mohou pochopení „obout“ a ochránit.

Na tomto stupni se naznačuje způsob, jak funguje zralá mysl jedince, chce-li získat PERSPEKTIVU. Pravá perspektiva se stává základem, na němž lze budovat nový přístup k životu. D. Rudhyar, Astrologická mandala. Půdorys 2003.