Horoskop pro 22. týden – úplněk s Večernicí v elongaci

Nový týden vyvrcholí nedělním úplňkem a v ten samý den se dostane do největší vzdálenosti od Slunce Venuše Večernice. Tomuto maximu mezi Sluncem a Venuší se říká elongace. V horoskopu lidí, kteří se takto narodí, je elongace Večernice symbolem značného temperamentu a odvahy, která je významnou hnací silou života. Konstelace tedy nabízí možnost odvážné až riskantní akce, která může pěkně zamíchat našimi životy. Připravme se na to, že nás čeká emočně dynamické období, které nebude jen plácnutím do vody, ale pořádně rozčeří hladinu a vynese na povrch to, co bylo ukryto. Ve hře je totiž i Pluton, který je s Venuší v opozici a účastní se napěťovými vztahy i úplňkovou Lunou a Sluncem.

Těm, kterým se úplněk umístí na nějakých planetách osobního horoskopu, osách nebo citlivých bodech, může připadat svět ještě bláznivější než doposud, ale překvapivě místo, aby vzali do zaječích, budou podněcováni, aby učinili opravdu zajímavou strategii. Jejich odvaha bude rozhodující a ukáže, že i nepříjemnosti se dají řešit, úskalí projít a tlaky ustát, jen se člověk nesmí bát.

Malé intermezzo: Budeme-li úplněk relokovat, zdůrazní se saturnská nota v Izraeli, Turecku, Ukrajině, Moskvě. Iracionální podněty nebo i obavy mohou na těchto územích vést k přitvrzení v cílech a rozhodnutích. Cestou, která je riskantní, provokativní a dynamická může vykročit Čína a USA.

Dny od středy výzvou k tomu, zda se dokážeme prokousat tím, co je neodbytné a také nepříjemné a dohromady to celé nepoleví (minimálně ne do úplňku). Pro ty, kteří jsou odhodláni něco změnit nebo už déle mají v plánu kroky, ke kterým jim schází odvaha, je to vítaná příležitost, jak se rozhoupat k akci. Mysleme na to, že napětí umožnuje získat prostor, nový pohled, otevření nových možností. Až napětí opadne, přijdou harmonické vazby mezi planetami, které umožní, aby byl prostor vyplněn a bezezbytku využit. Aby tak mohly činit, musí se nejdříve udělat místo. Takže tento týden berme tak, že děláme místo něčemu, co si možná ještě neumíme představit, nebo nevidíme přesně v konturách, ale až úplněk pomine, můžeme mít připravený pomyslný „záhon“ či „kout“, který nám následně umožní zasadit nebo do něj složit nově objevená semena. Taková činnost, zvláště, bude-li vědomá, přinese plody. Pusťme se do všeho, co je před námi, neb teď je ve hře proměna a o tu vždy stojí za to usilovat.

Přejme si dostatek vody pro vše živé, neb nás čekají teplé časy. U nás už začíná být půda pěkně vyschlá. Během úplňku si zapišme své sny i všechny neobvyklé situace, které nás potkají. Bude v nich ukrytá nápověda, jak máme postupovat dál. Vše dobré vám přeje Marluk, který začal vyklízet skříně a minimalizovat jejich obsahy. Snad se to podaří i na rovině vnitřní 😊

perokresba Karel Jerie

 Pro zvídavé – sabiánský symbol elongační Večernice je RAK 29°: ŘECKÁ MÚZA VÁŽÍ NOVOROZENÁ DVOJČATA NA ZLATÝCH VAHÁCH

Klíčová myšlenka: Intuitivní zvažování alternativ.

Symbol naznačuje, že jsou před námi minimálně dvě zřejmé možnosti, dvě cesty – dvojčata. Rudhyar ve svém výkladu spojuje řeckou múzu s intuicí, které dle něj vybírá z dvou možností. Napětí bude tedy pramenit z toho, že nebudeme vědět, kterou možnost si vybrat, na které z miminek vsadit. Můžeme si vybrat jedno nebo druhé, ale také můžeme kombinovat obě cesty a zkusit to, co se v protikladech nabízí propojit nebo zkombinovat. Z konstelace víme, že na dlouhé zvažování všech pro a proti nebude čas. Budeme se muset rozhodnout a budeme mít ke své volbě odvahu. To je důležitá věc, která pro setkání s tímto symbolem je nanejvýš vhodná, neb se to jeví, že budeme muset čelit nablýskanému konzervatismu naší společnosti a našeho světa. To, co nás bude nutit dívat se do minulosti, berme jen jako ukazatel a nespleťme si to s cílem. Glorifikovat minulost, ztělesnit tradici bez přidání nového úhlu pohledu sice může přinést dočasný klid, ale nepomůže proměně, o kterou běží.