Horoskop pro 31. TÝDEN – úplněk odkryje, že rutina skrývá portál k jiným světům

Máme před sebou úplněk, který přináší plody započaté při novoluní. Jak patrno, prší i u nás doma, což je krása, takže určité ochlazení přišlo vhod a snad se i tráva do konce prázdnin na chvilku zazelená (pro ty, co nevědí, fotka našeho sucha na mé fb stránce). Dny působí jednoduše, ale sami vidíte, jak málo stačí, aby se emoce rozbouřily a na povrch vyšlo to, co klidně mohlo zůstat skryto. Vazby na Plutona prostě mají svou sílu a dokážou rozvířit emoce. Vše proto, aby se změnil úhel pohledu.

Otázkou je, proč by se měl úhel pohledu měnit? Aby se objevily nové variace a vše se rozrůznilo do nových škál. Opakování tvarů (zvyků) je sice záhodné pro udržení formy, ale ve výsledku neproduktivní, protože jako vše není trvale udržitelné. Proměny umožňují aktualizaci nových možností, které čekaly na svou příležitost. Žijeme ve světě neustálých proměn, které čekají na svou příležitost. Pluton nyní otevírá opravdu hluboké transformace. Jako by nám bylo zasaženo do samé podstaty, do kostry, do centra nervové soustavy tak, aby se pohyb struktury-kostí a tok neuronů pozměnil a umožnil nové řešení toho, s čím se potkáváme. Je to proces alchymický, neb se děje ve skrytu, za oponou, která je utkána se silných vášní, emocí, instinktivních reakcí. Budeme-li k dívání používat oči, spatříme jen oponu. Vlastní představení nikdy nespatříme. Je třeba zapojit zrak vnitřní, zrak srdce, tím je možné spatřit to, co je běžně skryté. To je téma posledního období, které v nastávajícím týdnu pokračuje.

Úplněk je v T-kvadratuře na Jupitera, což upřímně řečeno, není žádná sláva. Jupiterské expanze budou dráždit, jak zdroj životní síly, tak rovinu naší schopnosti adaptovat se na podmínky. V podtextu dění bude nějaká nedosycenost. Jako by stále něco chybělo, něčeho bylo málo či nemělo to takovou chuť, kterou jsme očekávali. Jupiterská expanzivní funkce se bude snažit zaplnit prázdná místa, byť by byla jen pocitová. Však si vzpomeňte, kolikrát jsme něco podnikli jen proto, že se nic moc zrovna dělo. Není-li tato mocná síla regulována a směrována saturnskou funkcí korekce, může nabrat děsivé síly, jak nás o tom učí stará pohádka Hrnečku vař. Kaše bude tolik: „…že i několik týdnu poté, se tudy kupci museli kaší prokousávat…“

Jupiter v kvadrátu ke světlům může korespondovat s pocity nedostatku. Budeme lákáni k tomu, co ještě nemáme a nutně potřebujeme mít. Bude se snažit odvést naši pozornost k požitkům, které jsou snadno přístupné a ve své podstatě bohaté na zážitky. Nic proti, nakonec proč se nepomět, ale kvadratury naznačují, že si toho moc neužijeme. V duchu „co když tamto druhé je lepší“, se můžeme hnát z jednoho na druhé a ztratit nejen požitek ale i kontext.

Tenhle úplněk bude na jednu stranu stvrzením snah těch, co se už minimálně dva měsíce snaží změnit svůj přístup ke světu. Na druhou stranu bude vykolejením pro ty, kteří se příliš o zakotvení v sobě příliš nezajímali. Přesné vazby nalézáme u Plutona v trioktilu k Martu v Panně, který má zas přesný trigon k už zmiňovanému Jupiteru. Planety jsou tak provázané, což povede expanzivní složky našich osobností vybírat si takové jednotlivosti, které se nám budou zdát něčím emočně přitažlivé a takové, které budou nabízet možnost prozkoumat a analyzovat danou záležitost. Budeme tedy přísní v jednotlivostech, v detailech, ale celek můžeme šmahem přehlédnout.

Saturn v přesné opozici na Merkura Epiméthea jen potvrdí, že co už víme, bychom měli používat a prohlubovat, neboť to upevňuje naše postoje a přispívá k hledání významu a smyslu našeho dění. Zásluhou Saturnovy retrogradity bude práce vnitřní důležitější než ta vnější. Vnější práce totiž bude provázena pocitem rutiny a povinností. Kdo se tímto nedá odradit, může objevit právě mezi rutinní a obyčejnou prací nějakou drobnou zajímavost, zvláštnost, prostě skulinu, kterou se mu otevře nový úhel pohledu na jeho věc. Je to jako bychom vařili oběd. Stojíme u plotny u svého tisícího obědu, nakonec, kdo by to počítal, neb práce domácí nikdo nepočítá. Zrovna nemáme náladu na experimenty, ani chuť cokoliv vymýšlet. Vaříme rutinně a v podstatě chceme mít vše rychle hotovo, ale i tak nic nezanedbáváme. Jen to prostě není ona zábava, kterou bychom si představovali. Tu se stane, že snad z nepozornosti se lehce řízneme do prstu (Mars v trioktilu k Plutonovi). Promptně si prst strčíme pod vodu nebo do úst a po chvilce, kdy se organismus uklidní sedíme s prstem oblepeným náplastí na kuchyňské židli a koukáme oknem ven. Venku mezi mraky vysvitne sluníčko, zaslechneme vzdálený hlas ptáka, kterého cosi vyplašilo podobně jako před chvíli nás. Sedíme a jsme uvolnění a v oné uvolněnosti si vzpomeneme na drobnost, která se nám onehdy udála a my na ni skoro zapomněli. Pocit radosti, že jsme si vzpomenuli, nás povzbudí. Náhle nám dojde, že jsme chtěli dělat věci jinak, neb jsme se pro to UŽ rozhodli. Vidíme, jak nás opětovně převálcoval zvyk a obvyklý způsob života a my na své rozhodnutí skoro zapomněli. Jenže teď, jak tu, tak sedíme s lehkou rankou od kuchyňského nože, jsme si vzpomněli. Vyskočíme dovaříme oběd a víme, že UŽ jdeme jinak i přestože vaříme stále týž oběd. Víme, že jsme se rozhodli a hlavně rozpoznali, kde nás omámil zvyk a stará tradice. Toto prohlédnutí je to, co se počítá to, co dodá sílu a energii jít dál a měnit pohled na svět.

Nu, takto může být ona rutinní činnost užitečná. Neboť právě v ní vynikne cokoliv, co ji naruší. Drobnost, vykolejení může být doslova portálem do jiných dimenzí naší osobnosti. Pokud tuto zkušenost známe, nemusíme se nového týdne nijak obávat. Stačí si všimnout toho, co se děje mezi řádky a potvrdit to, pro co už jsme se v čase předchozím rozhodli.

Můžeme to pozorovat i společensko-politické rovině, kdy se mocnosti vrátí k tomu, co plánovaly, pro co se rozhodly. Všimněme si toho právě například v porovnání s pendlováním francouzského prezidenta, který neví, s kým se rychleji spojit. V současnosti musí zajistit francouzský vliv v Nigerii. Otázkou je, zda se mu to podaří, neboť dění v Africe je skrytým bojem o zdroje a další vliv na celý svět. Jednání o míru na Ukrajině je taky otázkou, neb pokud budu vycházet z konceptu, že se zúčastněné strany opírají o své dřívější rozhodnutí, není vidět nikoho, kdo by chtěl či jen uvažoval o nějakých ústupcích směřujících k dohodě. Kdo z toho permanentně těží je Čína, která se prostě stává velmocí.

Úplněk může zdůraznit to, co by kdo chtěl. Můžeme sledovat přehlídku požadavků. Kdo se chopí nějakého dráždivého tématu, ten to opětovně schytá. Neb se nahlas se může mluvit jen o tom, co nikoho neruší nebo jen o tom, co vzrušuje osobní touhy. Mluvit o přírodě, o vodě se stává okrajovým tématem, které napovrch vybublá jen, je-li horko, nebo, nedej Bože, nějaká kalamita. Přitom právě tento úplněk by nás mohl usadit zpět do toho, co k nám patří bez zbytečného dychtění po něčem, co je stejně pomíjivé jako všechno ostatní. Pokud odoláme pokušení a včas se zkorigujeme svou rozežranost, můžeme v novém týdnu být doslova překvapeni drobnostmi, které nám otevřou nový a inspirativní pohled na náš život. Udržme se, ať nepodlehneme falešným cílům a lákadlům, která chtějí vyzdvihnout naši velkolepost. Lidskost začíná tam, kde si uvědomíme, že nic nám není cizí, že jsme v podstatě stejní v základním nastavení a že není, co komu závidět, neboť pokud tohle víme, jistě jsme objevili i um, který se vykazuje právě jen a jen naše osobnost. Každý ho má, jen si ho všimnout a nesrovnávat se. To je odkaz transpersonálních planet Uran, Neptun a Pluton, objevit, že jsme hotovi činu, že máme vizi a že bereme energii z proměn, neb ty tvoří náš um.

Závěrem připomínám, že tohle zas tak oddychové dny nejsou a okurková sezóna událostí se jaksi nekoná. Dění je natolik rozjeté, že bychom měli spíše hasit než hledat další rozbušky, které zapálí další lidské vášně.

Vášeň použijme k tomu, že si dáme práci a uvidíme ranní rosu. Její účinky pro tělo, duši i estetický rozměr, který nabízí jsou převeliké. Navíc sabiánský symbol Slunce v úplňku nás k tomu vybízí. Nemusíme vytvářet rovnou léčivé preparáty, i když jejich výrobu teď doporučuji, ale můžeme se oblažit, vždyť:  Lev 10°): RANNÍ ROSA SE ZAČÍNÁ TŘPYTIT V PAPRSCÍCH VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE, ZAPLAVUJÍCÍCH POLE

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Exaltovaný pocit, rodící se v duši člověka, jenž úspěšně prošel dlouhou nocí, která prověřila jeho sílu a víru.

Klíčovým slovem je PROMĚNA.