Horoskop pro 34. týden – Jak pak je po úplňku?

V novém týdnu si můžeme v praxi osahat napětí, které nový lunární měsíc 8. srpna vystřelil a nedělní úplněk plně osvětlil. Jeho světlo zářilo při jeho východu do krajiny a nabízelo jeden z pěkných srpnových momentů, kdy se mysl nechá unést krásou jevu jeho velikosti a zářící síly. Ovšem odložme romantikou prodchnuté krásy letních podvečerů a podívejme, co se vlastně po úplňku otevírá.

Otevírá se prostor pro ovlivnění a inspirování, pro rozsévání nabytých zkušeností i myšlenek. Touha sdílet posiluje a povede až k projevům fanatismu a to jak na osobní, tak i společenské rovině (dokladem toho je např. impulz novu k převratu a úplňkové „osvětlení“ situace v Afghánistánu). Posledních čtrnáct dnů umožnilo rychlé až leckdy revoluční obraty a úplněk přinesl výsledky. Napětí T-kvadratury novoluní 8. srpna, žel v lidském světě opět vzalo další díl svobody a ukázalo, že sounáležitost je stále pro většinu pojem zcela neznámý až strašidelný. Úplněk přinesl dostatek zpráv o tom, co pálí společnost, ať jsou to přírodní děje, nebo utahující se pásek politických režimů, které se usilovně hlásí ke slovu.

Na osobní rovině jsme mohli odhalit, co dokážeme a co nedokážeme s druhými sdílet. Propojenost a radost z pronikání do hlubin světa druhého člověka se mohla směle ukázat. V lepším případě nás buď popostrčila k intenzivnějšímu zájmu a péči o vztahy živené láskou, nebo nás upozornila na sféry, ve kterých nejsme k sobě ani druhým pravdiví. Lež a pomluvy či manipulativní výroky nakonec pěkně reprezentují i slova našeho prezidenta, který obvinil BIS z toho, že přes odposlechy svých poradců odposlouchává hlavu státu. Nahozené politické stanovisko, jak se obratně říká tomu, že si prezident říká, co se mu zrovna hodí do krámu, přičemž jeho sortiment hraničí z nabídkou pekla, je ilustrací toho, co se děje i kolem nás. Jde o různé projevy strukturování svobod jednotlivce, skupin a společenství.

V tomto týdnu můžeme očekávat hrstku spekulací, manipulací a lží, které budou zasahovat a utvářet běžný život. Přesto i za těmito obludami se skrývá mocná síla vize, která bude probublávat ústy jednotlivců, kteří neztratili víru v ideály lásky. Zní to možná až nadneseně, ale láska je tím, kdo přináší vizi a umožňuje tvůrčí akt. Je tím, kdo utváří a propojuje vztahy do systému, většího celku. Nakonec i naše city mohou koncem týdne přinést vzpruhu a podporu těm, kteří uvěřili na sílu lásky.

Miluj jakékoliv drobnosti, které ti v každodenním životě pomáhají, které tě těší a sytí, říká napětí opozice těchto dnů mezi Neptunem a Merkurem.

Osměl se promluvit o tom, co cítíš a neboj se odmítnutí.

Trigon mezi Marsem, Uranem a Plutonem ukáže v pátek, sobotu a neděli, že sil máme každý dost a máme-li čelit blbosti a tuposti, je, kde brát. Uvědomme si to. Nebojme se držet toho, co chceme a cítíme, jako správné a pravdivé. Naše kroky budiž jen…ano, ano, ne, ne. Žádné možná nebo snad. Víkend je třešinka na dortu dění, tak si najděme čas na to, co je nám třeba. Nelenošme, nezdržujeme se plytkostí. Chtějme to a ty, kteří se chovají autenticky, a v jejichž přítomnosti se rovná poměr mezi naší hloubkou a našim chováním.

Je tu týden příhodný pro vnitřní rozhodnutí vyvěrající z nutnosti jednat. Máme před sebou příjemný čas, který nás přeorientuje od letních lehkovážností k podzimní práci. K tomu, abychom si ujasnili, jaké máme vnitřní zásoby a rezervy a na nich začali budovat pravdivější postoje a rozhodnutí. Nenechme se tedy oblafnout tím, co se nyní vynoří a bude na nás naléhat. Důvěřujeme těm, kteří jsou ochotni nám naslouchat a chraňme se těch, kteří je předstírají citový zájem. To, co se děje, jsou systémové změny, tak se jich na osobní rovině chopme vědomě a ne z donucení, alespoň dokud to jde. Jižněji od nás, už mnozí a hlavně mnohé vědí, jak rychle se ztratí dlouho nabývané svobody.  

Ps. Od pátku do neděle je velmi příhodný čas pro vyrábění tinktur, lektvarů, sirupů či zavařenin!

Vše dobré váš Marluk