Horoskop pro 35. týden – opozice Mars Neptun

Napětí druhé lunární čtvrti, bylo během pondělkem vcelku slušně odvedeno trigony, takže to, co se zdálo složité, mohlo najít svoje vysvětlení či vyústění. Vstupujeme do závěru lunačního měsíce a můžeme uzavírat i plánovat, co v tom další měsíci podnikneme. Zajímavostí je přesná opozice Marta vůči Neptunu, která padne na 2. září.

Cyklus Mars Neptun začal loni 16. června konjunkcí, kdy jsme se mohli těšit z radostnějšího rozvolňování a hlavně se začaly objevovat zprávy o tom, kde se nám koronavirus tak rázem vzal a co s ním dál. Budeme-li chvíli přemýšlet o cyklu těchto dvou planet, musíme si nejdříve říci, že jeho rytmika je dvouroční. Každý druhý rok je Mars v konjunkci s Neptunem, tedy na stejném místě ekliptiky a každé dva roky zas v opozici. Opozice je vztah, kdy jsou obě tělesa od sebe nejdále.  Mars byl spojován v dobách před naším letopočtem s běsněním podsvětního boha Nergala a jeho vztah k dalším planetám se proto vykládal jako nebezpečí a pohromy. Později se vlivem Řeků a pak Římanů stal válečníkem a tím, kdo vyvolává spory a konflikty. V moderní astrologii se na něj pohlíží jako na reprezentanta dynamického nutkání, které uvede organismus do pohybu, např. svalový tonus, dále s impulsy jednat, konat, tedy vydat se do akce. Jeho funkce je však nejen aktivizovat organismus, ale i aktivovat společnost, vyvolávat bouře, povstání a spory, války a konflikty. Neptuna oproti tomu v dobách před naším letopočtem neznali. Je uveden na scénu vědomí lidí až pozorováním Johanna Gallema, přičemž Gallem ho nalezl na základě výpočtů francouzského matematika Urbaina Le Verriera 23. září 1846. U Neptuna byla nejdříve spočítána jeho dráha na základě odchylky od dráhy Urana a pak byl teprve objeven. Tato skutečnost se hodí i do jeho symbolického významu. Je symbolem vize, (tušení jakého si tělesa), kterou matematik Le Verrier měl a jejíž zásluhou výpočty realizoval. Neptun však symbolizuje i klamy, zmatky, bludy a falešný pocit propojení do většího celku, kterému často říkáme „my“, tj. ti, co se znají a zobecní nějaký názor menšiny na větší skupinu lidí. Neptun ovšem okem humanistické a transpersonální astrologie symbolizuje spojení s celkem jedince přesahujícím, s celkem větším, než je on sám. Takové poznání je možné jen skrze soucit a nepodmíněnou lásku. Neptun tedy rozšiřuje a posouvá vědomí za hranice běžného vnímání. Vede k poznání vzájemné propojenosti všech forem života na zemi, nebo naopak jen shání lidi do stáda, skandujícího bezmyšlenkovitě heslo, které mu bylo nabídnuto nějakým manipulátorem nebo touhou svést vinu na obětního beránka, což ze zkušenosti vždy dobře zafunguje.

Opozice Mars Neptun je tedy zajímavým souběhem událostí na nebi a na Zemi, při které se nejen znovu vynořují názory, jak to doopravdy bylo…, ale také nové líbivé formy, které mají nalákat masu k zobecnění, k pocitu falešné sounáležitosti a u nás i k hlasování o budoucí vládě. Buďme tedy otevřeni tomu, co nám jednotlivé strany nabídnou a nechme se zviklat populismem, který si mnozí osvojí. Mámení klamů a třpyt vizí se leckdy těžko jeden od druhého rozpoznává. Takže se mohou vynořit opravdu obludné představy, ale také inspirativní vize. Jak se v tom vyznat? Vsadit na srdce a hledat tam, kde je soucit či kde se pro něj alespoň otevírá prostor.

Na pořadu dnů budou zdravotní věci, záležitosti kolem dopravy a národního hospodářství signované Pannou, ve které Mars rozbouří svou aktivitu či bouři. Podvody a klamy zasáhnou stranické čachry a tak o zábavu nebude nouze. Jsem fakt zvědavá, co za kauzu zas vytáhnou na světlo světa a jak u nás vytěží situaci kolem rozpočtu, koronaviru, penze a třeba platů učitelů.

Na rovině osobní však buďme k sobě laskaví. Nastává čas, kdybychom si měli opravdu promluvit sami se sebou a to tím nejlaskavějším jazykem. Nechat city promluvit a dopřát si trochu sebe-přijetí. Uvědomme si na co stačíme, a co už je nad rámec našich možností. Přijmeme-li takovou skutečnost, může nám obrazně řečeno konstelace nadělit vizi, která bude stát za realizaci. Od 2. září si zkusme nalít čistého vína a neutápějme své sny v pocitu, že dokud nám samotným neteče do baráku, nemusíme příval vod řešit. Měli bychom vystoupit z komfortní zóny naší každodennosti a udělat, opravdu prakticky,  něco jinak. Možná to bude zkraje příliš prudké. Mars je prostě akce hlava nehlava, ale to neznamená, že malý pád na začátku nebo odpor, jsou známkou špatné cesty. Kdepak. Vnímejme to, co cítíme, ne to, co si myslíme. Lidé narození 13. – 15. září a 12. – 14. března by si měli všimnout za čím jdou a o co se opírají, neboť i zdánlivě rozumné informace mohou být konstruktem jak se oklamat.

Takže se nebojme snít, mít vize, jednat na základě citů a pokud zvítězí soucit, nebude třeba si připomínat nic z výše uvedeného. Ovšem upadneme-li do nudy, apatie či přílišného konzumu různorodých informací, jídel a drinků, můžeme nechtě sednou na lep slušným bludům, propagandám a způsobit si slušné závislosti. 

Ruku na srdce, ať známe rytmus chůze a smělý krok do dalších dnů. Váš Marluk