Horoskop pro 37. týden – novoluní babího léta

Vstupujeme do vcelku pěkného týdne a o to víc je třeba si povšimnout, co se nám to vlastně nabízí? Minulý týden jsem psala o retrográdních planetách, které i nadále zůstávají retrográdní (Merkur, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluton). Pokud si vzpomenete, psali jsme si, že retrogradita posiluje vnitřní práci a do pozadí dává tu vnější, což je často označováno za období, ve kterém se nedaří. Jenže, důraz je kladen na vnitřní, skrytou činnost a z toho je třeba vycházet.

Páteční novoluní na konci znamení Panny ve velmi přesném trigonu k Uranu je vlastně základnou velké planetární konstelace zvané Zemský drak s vrcholem v Neptunu. Konfigurace je jako klasický starý papírový drak. To, co táhne k zemi je novoluní a to, co táhne k výšinám, je Neptun, takže se opět můžeme hnát za tím, co nám určují módy, masové trendy či co jsme si vysnili v našich představách, nebo se můžeme víc propojovat a soucítit s těmi, kteří jsou stranou a skrze soucit je vzít dovnitř a zrušit tak hranice, které je vydělovaly. Jenže to je také ideál, který se nedaří realizovat, protože pro něj stále není nadšeno tolik lidí. Vesmír opět zrcadlí, že by se další pár mělo přidat. Jenže…

V současné době jsou jiné ideály, které můžeme pěkně pozorovat, neb nám defilují před očima: Ideál úspěchu, blahobytu, individualismu, vlastní síly, ideál demokracie, míru atd. Je jich tolik a jsou krásné i děsivé v tom, že se za ně často platí víc, než je vůbec zdrávo. Takže populisti a lháři budou mít opět žně.

Z konstelace pro čas novoluní je zajímavý právě přesný trigon, který svírá Slunce s Měsícem s Uranem. Do popředí se dostanou tendence jít si vlastní cestou bez ohledu na obecný trend, módy a uznávané postoje. Je to vcelku radikální impulz nutící vymanit se z okovů a rozběhnout se jinam…jenže je třeba připomenou, že Uran je retrográdní a že jeho impulsy ke změně se budou odehrávat na vnitřní úrovni. To znamená, že se můžeme bouřit proti tomu, co je, nebo se můžeme zas o kousek dál posunout směrem k vlastní nezávislosti na tom, co vnímáme jako svazující.

Tuto rovinu provází i to, že se nám připomenou vzpomínky, způsoby chování a do minulosti odeslané záležitosti, o kterých jsme se mylně domnívali, že jsou už za námi, že se už nebudou opakovat, vracet, připomínat. Hle, dveřmi jsme se vyhodili, poctivě zamkli a ony už okny lezou opět dovnitř. Co dělat? Neplašme se. Je třeba si dát na čas a podívat se s čím přichází a koho strhují či už strhly do své moci. Nečekaný průlom, který otevře dveře minulým zkušenostem může být výzvou, jak opravdu z gruntu měnit to, na čem si zakládáme, z čeho čerpáme. Nebo si prostě uvědomíme, že jsme svědky toho, jak se do popředí dostává jen to, co tradici a apelovaní na naše zvyky a pohodu jen předstírá.

Velký zemský trigon, který se stává symbolem tohoto novoluní, je nám pobídkou k tomu, abychom důvěřovali vnitřním zkušenostem, citům, tomu, co nás opravdu podporuje. Na rovině vnitřní je tak toto období vhodné k tomu, abychom objevili své silové zvíře. Pokud ho už máme, abychom ho znovu povolali do svého života, zatančili jeho tanec a věnovali mu po dobu deseti dnů od novoluní každodenní péči. Přinese nám vnitřní sílu, kterou potřebujeme. Pokud nevíme, jak zvíře přivolat, je třeba najít, a to nejlépe v pátek, klidné místo, kde můžeme chvíli ležet. Pusťme si zvuk bubnů, který najdeme na internetu, nic složitého, jednoduchou rytmiku a soustřeďme se na dech. Až uklidníme tělo a uvolníme svaly, představme si, že je někde blízko nás díra do podzemí. Jak se objeví, vstupme a nechme se vést cestou dolů, do nitra. Tam, kde se cesta v podzemí otevře do většího prostoru, se zastavme a počkejme, až naše zvíře přijde. Může mít různé podoby, nebraňme se žádné a pozorujme, co dělá, jak se chová a jak je přitom nám samým. Pak ho požádejme, zda by s námi nešel stejnou cestou nahoru. Cesta zpět bývá rychlejší. Zvířeti v sobě poděkujme, že přišlo a později, až půjdeme spát ho zas pozdravme. V následujících deseti dnech si najděme chvilku a zkusme napodobit pohyby, které zvíře dělá, pro jeho poctu a slávu. Tím posílíme vzájemné spojení. Kdyby se přivolání nepodařilo, opakujme vše další den či pak další. Objeví se.

V oblasti běžného života je tento čas vhodný pro přípravu, věnování se tomu, co skryté, vnitřní ale i tomu, na co před tím nebyl čas. Možná nám přijde tento čas jalový, ale opak je pravdou. Ti, co nyní něco chystají, ti budou na konci roku těmi, kdo vystřelí jako raketa ke svým cílům. Babí léto je krásné a brzy zabarví svět kolem nás. Tak se letos můžeme „vybarvit“ i my. Kdo bude věnovat vnitřní práci čas, bude odměněn.

Sabiánský symbol jen dokresluje planetární konstelaci. Novoluní oživí Panna 22°: KRÁLOVSKÝ ERB OSÁZENÝ DRAHOKAMY

Klíčová myšlenka: Osvědčení o aristokratickém stavu, ať už se „vznešenost“ prezentuje na jakékoli úrovni kulturní výlučnosti.

Erb vzniká jako symbol rodu, toho, co lidé v rodě dokázali, jaké pocty získali a k jakým ideálům se hlásí. Erb je sice dílem rodu, který byl před námi, ale i my nezůstáváme v jeho přítomnosti bez přičinění. Jsme to my, současníci, kdo musí přijmout dědictví rodu, spravovat ho a rozhojňovat, nebo ho jen udržovat, aby bylo, co dál předávat dalším generacím. Je to silný symbol vyvolávající obraz předků, na které navazujeme ať v dobrém, tak i v tom, co se jim nepovedlo. Nikdy nejsme na nic sami, ani si za nic sami nemůžeme, vždy je s námi skrytý náš rod v genech, ve zvycích, v tradicích, tendencích, ve společnosti a v ideálech, ke kterým se hlásíme. O to víc, že symbol nám připomíná královský rod, tedy něco, co zastupuje všechny, neb král je zastupitelem svého lidu.

V celku symbolu se jedná o průzkum toho, co je v našem nitru nejdůležitější, nejvzácnějším a nejmocnějším dědictvím. Toliko má úvahu, kterou završím větami Dane Rudhyara z komentáře k tomuto symbolu: „Gautama Buddha byl okultně znám jako „Ten, kdo přichází po svých předchůdcích“. Erb reprezentuje kolektivní status, Duchovní Úřad. Kdokoli jej nosí, bere na sebe za něj odpovědnost. Jak říkají Francouzi, „Noblesse oblige“. VZNEŠENOST vypovídá o náročné odpovědnosti člověka. Symbol klade otázku: Chceš, jsi schopen a připraven vzít na sebe „královský“ úřad, ať už na jakékoli úrovni?“ Odpovědět bychom si měli během deseti dnů po novu.

Vše dobré přeje váš Marluk

PS: Jukně u této příležitosti, kdo se začal chápat po moci ve společnosti, kdo se cítí „být připraven“ vzít na sebe královský úřad…je to velmi ilustrativní a návodné, co následně dělat a jak se na jeho úřad připravit.