Horoskop pro 36. týden – retrográdní planety a světlo Venuše Jitřenky

Nový týden se rozeběhl a vehnal školáky do lavic. Používám slovo vehnal, neb neznám dítě, které by se do školy těšilo, pokud už ji zná a je tak, žel, zbaveno romantických představ o tom, že výuka probíhá v duchu „škola hrou“ a za katedrou stojí ti, co je výuka baví a jsou za ni i po právu dobře odměněni.

36. týden začal se šesti retrográdními planetami. Retrogradita je pojem, který nám říká, že planety zásluhou kratší (vnitřní planety) a delší oběžné (vnější planety) doby, než má Země, se z našeho pohledu jeví jejich dráha jako couvající, tj. ve zpětném chodu. Astrologie pro tento pohyb neměla příliš dobrého hodnocení. Planety v retrográdním pohybu byly takové, které „… poskytnou své dary, ale ty mohou být někdy později odvolány či zrušeny. To je to, co znamená jít zpět. Řecké „anapudzidzon“ (opět fonetická transkripce), které označuje retrográdnost, znamená v řečtině také „zrušení svědectví na základě křížového výslechu. To je přesně to, co retrográdní planety znamenají,“ tolik citace z textu Z. Bohuslava, který se věnuje helenistické astrologii. Osobní zkušenost a teze humanistické a transpersonální astrologie mě vedou k tomu, že tento tradiční pohled vnímám, ale posunuji praxi dál, což je běžná praxe těch, kteří něco dlouho zkoumají. Měli to i uznávaní učitelé jako například J. B. Morina v Astrologia Gallaca, kde například posunul pohled na spálené planety (pro zájemce viz Kniha 16, kapitola 6).

Retrográdní planety symbolizují, že jejich funkce nevedou k dalšímu a novému získávání zkušeností ve vnější vztahovém světě, ale k pohledu zpět, tj. k protřepání a prozkoumání toho, co bylo už nabyto, získáno a zažito. Jako byste začali prohrabávat uložené věci na půdě a znovuobjevovali vzpomínky a věci dávno opomíjené či dokonce zapomenuté. Je to cenné období, které může připomenout to, co jsme možná předčasně odložili, nebo nechali být jen proto, že na to tehdy nebyl čas. S tímto příznivým setkáním se nám ukážou i věci, které je třeba si připomenou, i když nechceme a doléhají na nás tak dlouho, až nás donutí nalézt znovu vůli se s danou záležitostí či tématem popasovat.

Seznam retrográdních planet a jejich období v tabulce z programu astro-seek.com

Malý nástin interpretace současných retrográdních planet. Je to jen nástin, neb téma je hlubší a obsahem přesahuje tento formát:

Merkur (aktuálně ve fázi Epiméthea) – naznačuje mysl, která jde proti instinktům a vlastní pudovosti. Projevuje se mentální aktivita, impulsy, které revoltují proti tomu, co je v povaze objeveno jako zděděné, naučené a přijaté tradicí. Pro nás je to možnost vymanit se z otroctví toho, co je nám vnucováno z vnějšku, jako tzv. jediné možné a tradiční. Na osobní rovině to je možnost reagovat na vpády iracionálních nevědomých energií, tíživých či obsedantních vzpomínek a prožitků tak, že můžeme prohlédnout jejich klamnost nebo pro ně najít vysvětlení, a tak mysl zklidnit. Vidíte, jaké pěkné možnosti. Pokud bychom vnímali retrograditu Merkura po staru, je třeba počítat s tím, že to, co se v této době dohodne, nemusí v rámci delší perspektivy platit, že se setkáme s tím, že výsledky dohod nebudou stálé.

Venuše – viz na konci textu, neb pondělkem 4.9. její retrogradita končí.

Jupiter (retro od 4.9.) – snaha rozšiřovat si vnitřní obzory; zaměření na dění a expandování do vnitřního světa a tím zvýšení rozpínavosti, vnitřní chtivosti až nenasytnosti, což se může projevit zejména v soukromé sféře. Ovšem také impulzy k hledání vlastní víry, přesvědčení a zkoumání vlastního nitra. Odmítání konvenčních forem, objevování alternativ a jejich průzkum.

Saturn – schopnost koncentrace na to, co se nás velmi osobně dotýká, snaha spolehnout se na sebe samé a tím menší potřeba spolupráce, větší míra sebekritičnosti a náročnosti zejména k sobě samému. Období, kdy se „otcovské figury“ ukážou jako slabé, zvláště jsou-li v základu slabé. Silné postavy spíše nechtěně ukážou své skryté či intimní polohy. Možnost podcenění ochrany či přecenění, nezapomeňme, že saturnská kontrakce reaguje na jupiterskou expanzi, a pokud Jupiter příliš bude něco přehánět, může Saturn méně chránit a to je třeba mít dost dobře na paměti!

Uran – tendence odcizit se od hlavního proudu dění, od masových záležitostí a mód. Posílení hledání originality ale také buřičství a rebelství za účelem zakrytí vlastních strachů a neschopností.

Neptun – unikání do vlastních představ a snění, sázení na domněnky a představy, které nám emočně rezonují. Vnímavost odtržená od reality, která budí touhu zasvětit se ideálu, bez ohledu, co i kdo jím je. Na druhou stranu potřeba vnitřního ticha, kontemplace nebo meditace.

Pluton – nutkavé a emočně náročné vpády do psyché, které vedou k asociálnímu chování a uzavření do samoty, která nabídne prostor zkoumat, co se to děje. Pocit fatality toho, co vnímáme a cítíme, ovšem i velmi naléhavá možnost tuto fatalitu a emoční ochromení odmítnout a tím získat nový přístup k životní energii a hlubší porozumění životnímu běhu.

Jak patrno jsou to tlaky, které nutí spíše pracovat na tom, co je v rovině osobní označované jako vnitřní, v rovině společenské – na tom, co je běžně lidé nevidí, co se děje v zákulisí a že se teď kují pikle. Přesto bychom měli mít na zřeteli, že v tomto období mohou být víc než kdy jindy, pikle objeveny, odhaleny a prozrazeny. Stejně tak mohou být objeveny vnitřní tendence, které nás sžíraly či emočně trápily a my se od nich můžeme vzdálit tím, že jim dáme nový rámec, nový smysl a tím se zbavíme toho, abychom jim podléhali.

Nuže, tohle je třeba promyslet a aktivně prožít, neb je to vlastně velmi štědrý konec léta. Venuše, která v pondělí přestala být retrográdní, je Jitřenkou, před východem Slunce svítící na cestu a dodávající nám odvahu, neb spěje od fáze nejjasnější Jitřenky, která bude 19. září. Právě v této fázi je Venuše Jitřenka nejsilnější silou, která staví „nebeské chrámy“, tj. nové hodnoty, za které stojí i bojovat. Máme tedy sílu, jen si ji uvědomit, tj. ujasnit si, že víme, co chceme a že jde jen o to, jak si to dáme uvnitř sebe dohromady, abychom mohli usilovat o získání toho, co pro nás má hodnotu. Odvahu na cestě za světlem Jitřenky přeje Marluk