Horoskop pro 40. týden – úplněk s výzvou k tvořivosti

Svatý Václav nás přenesl do čtyřicátého týdne, jenž bude ve čtvrtek prozářen úplňkem. Pohled na horoskop úplňku naznačuje, že máme před sebou dny, které naplní poselství novoluní. Otázka po tom, jak se každý z nás sám za sebe postaví vzniklé situace, je naprosto neodvratná. Někdo je připraven a jiný odmítá a další čeká, ale nakonec všichni budeme muset improvizovat a to v mnoha oblastech našeho života. Improvizovat na základě toho, co sami umíme a známe. Úplněk (opozice mezi Sluncem a Měsícem) vnáší napětí do bikvintilového trojúhelníku, který je tvořen Lunou, Saturnem-Plutem-Jupiterem a Venuší Jitřenkou (na obrázku zelený trojúhelník). Bikvintilovou řadu spojujeme s generováním vnitřních, tvůrčích zdrojů, takže si myslím, že pokud se zpřísní opatření, můžeme na ně reagovat mnohem tvořivěji, než tomu bylo na jaře. Můžeme se nadchnout pro nové a pokusit se i v omezení prosadit své zájmy. Mnohé se v horoskopu točí kolem silných emocí reprezentovaných Venuší Jitřenkou ve Lvu ve třetím domě, zkušeností s komunikací, oporou o pevné rovnoprávné vztahy a hlavně s ideovými tématy, které hýbou společností.

Můžeme tedy doufat, že ostré rozmíšky v Náhorním Karabachu nepřekročí hranici války a že půtky v ulicích Spojených států, nenaberou větší rasance. Retrográdní Mars v Beranu v jedenáctém domě má trinus k Venuši, a tak doufám, že se snad aspoň něco podaří vysvětlit a urovnat, neboť tyto doutnající spory mohou zapálit daleko větší požáry a to pokud jejich účastníci podlehnou pocitu nutnosti jednat na základě bouřlivých emocí. Strategie a následky se v takovou chvíli neřeší.

Centrum pozornosti se v těchto dnech zaměří na konkrétní postavy a představitele, od kterých se bude očekávat jasné ideové stanovisko, což předpokládám z postavení trojkonjunkce Jupiter, Saturn Pluton. Úplněk má k ruce Chirona, takže bychom mohli v lepším případě překročit pošetilé impulzivní svéhlavé nápady a být víc samostatní v tom, jak o sebe budeme pečovat.

Proměna systému, kterou symbolizuje spojení Saturna a Plutona, je v plné síle a nyní se může projevit tlakem na naše tvůrčí schopnosti, které jsou ukryté mezi tím, co se nám libí a co nelíbí. Může se nám podařit najít to, co nás posílí a to nám pomůžeme čelit změnám, které se dějí a dít budou. V době, kdy se mění společnost, je třeba bedlivě sledovat to, zda není okusováno ze svobod slova a lidských práv. Měli bychom zůstat obezřetní a sledovat, kde se informace zpravodajské mění za názory, kde se popisy mění v reklamu, a kde se komentáře stávají nástrojem propagandy. To, jak a čím se spolu dorozumíváme, bude v tomto období zdůrazněno a také nejcitlivějším místem, které může schytat různé rány.

Lidé, kteří slaví ve čtvrtek narozeniny, by měli dobře zvážit, kde se právě nacházejí. Rozhlédněte se kolem sebe, nespěchejte na sebe, dívejte, co máte, co se podařilo a co ne. Vykročte do nového solárního roku s důvěrou, že ať bude sklizeň tohoto roku jakákoliv, semena budou silná. Tedy, nehleďte na kvantitu, ale na kvalitu, která by se vám do půlroku mohla ukázat a posílit vás.

Lidé, kteří se narodili mezi 19. – 23. srpnem, nebo 16. – 19. únorem, by měli zpozornět a pokusit se objevit, co po nich jejich nitro chce. Potřeby, touhy a inspirace mohou být signálem právě k tomu, abyste vykročili krapet jinak, než jste zvyklí a dostali se tak do souladu se svým vnitřním rytmem. Proto nad svými nápady nemávejte rukou, ale pokuste se je vložit do praxe.

Lidé, kteří mají v horoskop osobní planety na 27°, 28°, 29°, 30° Lva, by měli být taky pozornější. Mohou se jim připomenout témata, která bude stát za to prohloubit a propracovat. Připomene se jim to, na čem je prostě třeba dál navázat a pokračovat.

Inspirace někdy nosí i napěťovou podobu, takže se nenechme odradit případnými nesnázemi, které právě nyní budou generovat sílu reagovat nově a přesto plně čerpat ze základu zažitých zkušeností. Jsme v tvůrčím období, které proměňuje. Kdo se nyní přidá, může najít svou sílu, která je vždy k nezaplacení. Obrazně řečeno a inspirováno sabiánskými symboly Slunce a Luny při úplňku je třeba s odvahou a pozorností překonat bouřlivé peřeje, neboť za nimi čeká klidná řeka. Opřeme-li se při tom do pádel toho, co už o sobě víme a sladíme-li své pohyby s těmi, co plují za námi, před námi či dokonce s námi, můžeme zkusit jednat krapet jinak. Ono „krapet jinak“ je důležité, neboť se v něm ukazuje tvůrčí síla a schopnost najít nové významy našich tradicí upevněných představ a taky nový smysl toho, co se nám děje.

Perokresba Karel Jerie

Pozice Slunce Váhy 10°: KANOE PŘEKONALA NEBEZPEČNÉ PEŘEJE A NYNÍ PLUJE NA KLIDNÉ
VODĚ

Klíčová myšlenka: Sebekontrola a rovnováha, nutná k dosažení pevného stavu vnitřní stability.

Perokresba Karel Jerie

Pozice Měsíce Beran 10°: UČITEL DÁVÁ TRADIČNÍM PŘEDSTAVÁM NOVÉ SYMBOLICKÉ FORMY

Klíčová myšlenka: Revize postoje na začátku nového cyklu zkušeností.

Hodně sil a více bystrosti, soucitu a tvorby než strachu a stagnace přeje Marluk. 29.9. 2020