Horoskop pro 39. týden – první čtvrť, co řízne do živého

Nový týden otevírá s napětím témata kolem českého řešení situace kolem koronaviru. Odstoupil ministr zdravotnictví, o čemž si osobně myslím své v tom smyslu, že byl odstoupen, a večer nás čeká projev premiéra. Od novu se blížíme k první čtvrti, která ve čtvrtek rozčeří hladinu, neb se při ní zrealizuje i přesná opozice Merkura k Marsu, kteří jsou v kvadraturách k Jupiteru, Saturnu a Plutonu. Mocenské tlaky ukážou, co umí. Jak jsem již minule psala, očekávám, že se spustí vlna nových opatření a pokusů nějak směrovat náš život. V pátek Luna dostane do konjunkce s Jupiterem, Saturnem a Plutem, což je symbolem nejen pro proměnu počasí, ale také pro proměnu nálady ve společnosti, která bude reagovat na aktuální dění. V tomto týdnu se vytvoří kotel napětí a ozvou se mnohem víc stará dobrá témata, která nikdo nechce řešit, jimiž jsou ekonomická krize, utečenci, zavření hranic, ekologie. Vše může bobtnat a nafukovat se. Izolujeme se čím dál tím víc a v této tendenci udělalo dění kol viru opravdu své. Co je třeba zvážit, až se budeme bouřit proti vnějšímu omezení je, jak začínáme být omezováni vnitřně. Co tím myslím?

Myslím, že digitální sledování je daleko nebezpečnější, než opatření roušek. Digitální a mediální totalita totiž má těžko odhalitelné hybatele a finanční podporovatele. Julian Assange by mohl vypravovat. Podívejme se tedy na svět z tohoto úhlu. Sledování, kdo kam a jak kliká, nakupuje, jezdí, chodí a navštěvuje, je do budoucna daleko složitější kauzou než to, že nosíme roušky. Astrologie vidí situaci tak, že je-li ve hře Pluton, vše se dramatizuje tak, aby se jasně ukázalo, kdo moc má a kdo ji nemá. Ti, co ji mají, si ji budou chtít udržet a dramatu využijí či ho ještě notně přiživí. Ti, co moc nemají, se budou snažit moc získat, nebo v horším případě přijmou roli oběti. Dalším projevem je zvýšení dramatičnosti v emocích na osobní i národní rovině, což vede k neochotě poslouchat druhého, který s naším názorem nesouhlasí. Bublají zde značné bubliny nenávisti, neochoty odpouštět a vášně prosadit si „tu svou“ (viz. americké pouliční protesty nebo osobní dění na sociálních sítích u aktuálních témat). Přesto ani sledování, ani centralizace moci ani nenávist a dramatizace vnitřních pohnutek nejsou tím, oč Plutonovi jde. Jeho funkce je transformovat systém, transformovat osobnost. Plutonova taktika je, že vytvoří stav chaosu, zmatku, zvýšených a zostřených emocí, hysterie, prostě stav, ve kterém stále přemýšlíme o tom, kdo moc má a kdo ji nemá, vše proto aby se systém – struktura otřásl a ukázala se místa, která jsou falešná, zatvrdlá, příliš egoistická. Pluton totiž otevírá cestu za hranice ega a podporuje touhu po přesahu. Jeho způsob je hutný a radikální, neboť jinak není šance něco z gruntu proměnit.

Co bychom měli udělat, abychom tuto fázi zvládli? Je třeba prokázat odvahu a odmítnout hru na moc a bezmoc. Neboť nejde o to přidat se nějakou stranu, vyostřovat konflikt, radikalizovat se ať dobrovolně či pod tlakem, ale nahlédnout svět a své konání z odstupu a tím změnit pohled, postoj a své chtění. Tohle však není snadné. Můžeme si to zkusit na rovině osobní a zkusit odvrátit zrak od emočně silných konfliktů, které nás tu a tam pořádně zaměstnají.  Většinou se musíme něčím zaměstnat, ovšem něčím, co emočně upoutá naši pozornost a strne vědomí do jiných vod prožívání. Jenže tento postup je dočasný a za chvíli se zas plácáme v myšlení na to, proč se nám někdo pro nás emočně důležitý neozval, proč nás ten či ten nemiluje, proč se k nám otočil zády, proč nás nenávidí nebo že my někoho nesnášíme a promítáme si důvody odpornosti toho druhého, nebo že nás někdo ničí, zasedl si na nás, přehlíží či ponižuje (pár příkladů pro představu).  Tyto stavy ukazují, že silné emoční ustrnutí vede k radikálním činům, tlakům a rozhodnutím. To ovšem není transformace. Ta přichází v momentu, kdy odmítneme sedět na emoční centrifuze a začneme si uvědomovat, co se vlastně  děje. Pluton totiž chce, abychom nahlédli svá slabá místa a pokud to jde, tak je zpevnili, abychom si ujasnili, že emoční kotrmelce nejsou to, oč tu běží, abychom pocítili, že život je vzácná příležitost účasti na kreativní síle. Funkce Pluta tak bude na povrchu plná manipulace, moci a hysterie, ale v podstatě silou, jež těmito hraničními stavy vyvolává nutnost osvobodit se od toho, co omezuje tvůrčí sílu vědomí každého z nás i společnosti, kterou každý z nás utváří.

Nepanikařme a nenechme se vystrašit jako na jaře. Je třeba si připustit, že život je křehký, že je třeba chránit ty, co jsou slabší a spolupracovat na tom, co nás posílí, že jsou důležité vzory, které umí vyvolat v dalších lidech to dobré, odvahu a sílu k soucitu. Nezapomeňte, že propaganda je v dnešním světě tak spletitá, že odhalit její chapadla není vůbec snadné, že omezení mají různou formu a některá, která proti kterým se masa lidí obyčejně tak rychle nevymezí, jsou ta nejnebezpečnější a nejschůdnější pro prosazení totality.

V úterý přivítejme podzimní rovnodennost, bránu otevírající dveře převaze tmy. Dny se začnou zkracovat a chlad bude výzvou pro každého tvora v našem zeměpisném pásmu. Tmu pojíme s principem jednoty, neboť spojuje a jednotí, odebírá tvar, obrys i charakter a nabízí jednotu, spojení, rovnost, klid a ticho. Vstupujeme do období, kdy se pomalu a jistě začneme stahovat do vnitřního světa, k teplu a světlému bodu vědomí, které jako plápolající oheň našich kamen bude opětným bodem dnů směřujících k zimnímu slunovratu. Znamení Váhy, které otevírá rovnodennost, je energií hodnotící to, co je a co není dobré. Vstupujeme do dnů, kdy víc než jindy se nám připomenou naše hodnotící soudy, předsudky a postoje. Chceme-li mermomocí vidět ve znamení Váhy harmonii, tak ji zkusme vidět v tom, že našim hodnocením, soudům a postojům necháme otevřeny zadní vrátka pro případné možné rozšíření, obohacení a procitnutí. V takovém případě by pak mohly být Váhy ve svém symbolu harmonické. Pěkné podzimní dny Marluk 21. 9. 2020

Comments are closed.

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!