Horoskop pro 42. týden – otočka Merkura, maximum vztahu Slunce a retrográdní Mars a navrch novoluní

Ze všech stran zní slova o omezení, uzavření, stažení, zastavení, opatření, přetížení, navýšení, ochrana, obrana, restrikce atd. a situace se jeví vážně. Jak se na to dívám z pozice humanistické a transpersonální astrologie?

Rudhyar vždy připomínal, že krize je možností obratu, možností otevřít se a reagovat na nové podněty. Krize je rozhodně příležitost. Situace je složitá, ale jak patrno, ještě ne kritická, neboť kapacity lůžek v nemocnicích a systém našeho zdravotnictví ukazují, že umí zvládat mnohé. To bychom si měli uvědomit, že tohle je dobré a hodné naší podpory a zájmu. Na obloze je zas dobré to, že napětí je prozatím vždy odvedeno, tedy nalezne své vyústění, což dává naději, že se neřítíme do vyslovených pekel.

V novém týdnu se Merkur Epimétheus zastaví a změní z pohledu ze Země svůj pohyb na retrográdní, tedy že z našeho pohledu bude couvat. V praxi to znamená, že se začne přibližovat Slunci do dolní konjunkce ( 20.12. ) V interpretaci zas, že funkce vnitřní a vnější komunikace, kterou Merkur reprezentuje, bude mnohem více zaměřena na klasické postupy, tradice a pevné a dané zvyky. Merkur tak symbolizuje změnu, kdy to, co bylo vnímáno, jako běžné a funkční ve vnějším světě, začne být posuzováno z hlediska své funkčnosti a opravdovosti ve vnitřním světě. Mysl se začne bouřit proti tomu, co nepřináší slibované výsledky a začne hledat jiné, vlastní cesty. Merkur se otočí během středy, na kterou vláda naplánovala uvedení v chodu nových opatření.  Ukáže se, že si každá země zavede své způsoby, jak se s virem začne vypořádávat. Na osobní rovině to povede k zvnitřnění toho, co se děje s možností se vlastně stáhnout do svého vlastního světa a víc se svázat s tím, co se komu z nás osvědčilo. Merkur je ovšem  v opozici na Urana a s Lunou a Venuší v čase svého obratu vytváří planetární konfiguraci Rádlo. Dá se tedy očekávat, že situace se vyvine tak, že se buď ukážou alternativní cesty, jak vše překonat nebo buřičství a rebelování, které se k překonání pokusí směřovat. Uran by měl být využit k hledání inovací a k tomu, abychom neuvízli v omylech minulosti a pevně dané kulturní, společenské i osobní tradici.

 Chovám hlubokou naději, že se situace uklidní, ale musíme počkat, neboť Slunce zrovna bude v opozici na retrográdní Mars, který nám krapet komplikuje situaci a svádí nás používat staré modely a způsoby chování v nové situaci, což se samozřejmě ukazuje jako nefunkční či nedostačující. Už teď však některým dochází, že je třeba se připravit na to, že je nutné hledat taková opatření, místa a lidi, kteří dokážou v čase potřeby operativně reagovat. Tohle je výzva těchto dnů. Uvědomit si, že klid je svým způsobem statické peklo, že je třeba reagovat pružně, improvizovat a hledat nové cesty neustále znovu a znovu a nic nefixovat, neboť situace se může ze dne na den proměnit. Je to velmi těžké, neboť každý z nás chce mít své jisté a mít klid. Jenže onen klid je vlastně jen přehledná situace, ve které se vyznáme a proto máme pocit klidu. Změna podmínek nás více či méně rozruší a vede k pocitu neklidu. Jenže začneme-li se kolem sebe rozhlížet a orientovat se ve vzniklé situaci dle toho, co doposavad známe, co poznáváme, čemu rozumíme, může se neklid rázem začít uklidňovat. Co tím chci říct?

Chci tím říct, že je třeba si začít uvědomovat, co máme k dispozici a není toho málo. Otázkou je, zda si to uvědomujeme a zda o tom mluvíme? Co máme, jsou šikovní lidé, je funkční systém zdravotnictví, je humor. Vydržme napětí těchto dnů, neboť události nejdou proti nám, ale tak abychom se konečně podívali na to, co se děje. Je-li nás jako lidí velký počet, musíme počítat s tím, že při zvýšení jakékoliv nemoci natož při takto rychle se šířícím viru, nás bude hodně nemocných a poměrně k tomu i dost v nemocnicích. To však neznamená, že je třeba se bát. Naopak, je třeba pohlédnout do očí strachu, neboť nám brání improvizovat a hledat nové cesty. Postavit se s Merkurem té tradici a postupům, které se opakují jen ze zvyku, rutiny, z mocenského prosazení či z lenosti. Zkusit hledat opatření a postupy a to můžeme každý sám, která budou odpovídat daným podmínkám. Tento týden je z astrologického pohledu přelomový, neboť Merkur se ve svém chodu obrací a jeho retrogradita může vyostřit pocit sociální nespokojenosti, Slunce je v opozici na Mars, takže ukáže maximum možného,  novoluní přinese nový impulz a téma, tak se nenechme strašit a nemalujme čerty na stěny, jinak nám uteče možnost vnímat to, že si musíme dávat v první řadě pozor na konflikty, na spory, které mohou eskalovat a vytvořit daleko větší problémy, než ty, které budeme mít kvůli karanténě. Radikalizace postojů se děje vnitřně, skrytě vnějším pohledům. Zatvrzelost přichází ze zaslepenosti a umanutosti  držící pohled jen jedním směrem. Retrográdní Mars připomíná to, že se mnohé radikalizuje.

Novoluní 16. října v pátek v opozici na retro. Mars a kvadrátu na Jupitera, Pluta a Saturna je symbolem vstupu do rozhodujícího období, ve kterém vynikne kvalita našich hodnot a schopnost improvizovat a ukáže, zda přemůže nerozhodnost nutící dát nový kabát starých řešením. Napětí  panující ve společnosti a její hlásné troubě – médiích, ovlivňuje naše uvažování. Vnitřní usebrání může pomoci nenechat se emočně ovládat a lítat ode zdi ke v názorech a vnitřních stavech. Nenechme na sebe házet vinu za vzniklou situaci. Chovali jsme se dle našich zvyků a to všichni. Nyní je třeba se vybízet, podporovat a chválit se za to, že sebereme sílu improvizovat a jednat v souladu s nově vzniklou situaci. Překonat staré zvyky je těžké. Od středy v nich můžeme uvíznout, stěžovat si na to, co nemůžeme, nebo může začít jasně vidět, co je třeba dělat jinak. Masové postoje jsou tím, co hýbe světem, ale každý z nás je jedním z jeho hlasů. Záleží tedy na každém, jak se k věci postaví. Je třeba mít respekt k tomu, co přichází, ale zachovat si odvahu a víru a s nimi se nebát podívat se na to, čeho se obáváme.

Perokresba Karel Jerie

Sabiánský symbol novoluní nese obraz: (Váhy 24°): MOTÝL, KTERÝ MÁ NA LEVÉM BOKU TŘETÍ KŘÍDLO

Klíčová myšlenka: Schopnost rozvinout v zájmu ­ vnitřního posílení nové způsoby reakce na základní ­ životní situace.

Stojí za to dát hlas interpretaci obrazu Dane Rudhyara, protože stručně a jasné glosuje základní symboliku obrazu. Cituji: „Motýl je starodávným a tradičním symbolem výsledků procesu duchovního přerodu. Má-li tři křídla namísto dvou, ukazuje to na zvláštní vývoj určitého aspektu duchovního života. Trojka je symbolem naplnění. Normálnímu duchovnímu životu jedince byla přidána určitá aktivní síla. Levá strana se obvykle vztahuje k instinktivnímu poli ve vědomí, je to však také strana srdce. Ukazuje se nová síla, možná dosud neuvědomělá.”

Symbol nás tedy upozorňuje na možný postup, na techniku, kterou by bylo výhodné použít. Využijme síly toho, že omezení nás nutí být víc v kontaktu se sebou samými a hledejme nové cesty, nová křídla, která nám umožní jiné způsoby chování. Držme se cesty srdce a nebojme se improvizovat. Symbol mluví o trojici (třetí křídlo) a to je chvíle, kdy je fajn si připomenout, že z napětí protikladů, z dvojice muž a žena vzniká dítě, třetí do páru, přinášející všem zúčastněným uvědomění rolí, výživu, smysl v naplnění a radost z tvorby. Trojice je sladění v rytmu. O nový rytmus se teď doslova bojuje. Připojme se každý svým dílem.

Pevnou víru a odvahu přeje Marluk 12.10.2020

astropodcast pro 42. týden