Horoskop pro 49. týden aneb kdo nejde s námi, jde proti nám

Měsíc prosinec se rozeběhl a sluníčka pomálu. Dny se krátí a venku samé plískanice. Kdo by se v našem zeměpisném pásmu divil? Blížíme se přeci k zimnímu slunovratu. Horoskop, který jsem vybrala, se vztahuje k sobotní první čtvrti, kdy se navíc v konjunkci potkají Venuše s Plutonem. Pokud bychom mohli nechat věci plynout a nevnucovali životu svůj rytmus, mohli bychom zažít mystický  čas, ve kterém se otevírají brány vědomí ideám nadosobním nebo osobu přesahujícím. Jenže my se neuvolníme, svou mysl stále fixujeme na jednotlivé úkoly a tak nás čeká dynamický týden, který nás ve svém závěru překvapí.

Ve hře je první čtvrť, ve které je Luna spojená konjunkcí s Neptunem. V praxi se tedy můžeme potkat se zvýšenou citlivostí k dění v okolí. Jako bychom byli víc a víc vnímaví a emočně se propojovali s okolím. Je to velmi otevřený stav, ve kterém se nám může snadno stát, že uděláme něco, o čem vlastně vůbec nejsme přesvědčeni. Můžeme se nechat lehce oklamat a svést na cestu zcela jinou, než pro kterou jsme se ještě za „střízlivého vědomí” rozhodli (Slunce v kvadratuře k Neptunu). Pokud máte pocit, že se v současném světě nevyznáte, tak vězte, že se vše ještě víc a víc zkomplikuje, rozmlží a znejasní. Masa má moc, zvláště najde-li hlásnou troubu, která jasně zformuluje to, co je pro ni v danou chvíli důležité. Takový hlas už jen tím, že promluví, dokáže nejasné zprůhlednit, složité zjednodušit a rozostřené zkonkrétnit. Pak už stačí předhodit beránka, na kterého se svede vina a masa se uklidní a všichni jasně vědí, kam jdou a za čím jdou. Co na tom, že s nimi přitom někdo manipuluje, nakonec manipulace je nám vlastní.

Na pozadí Uransko-Saturnských dějů, o kterých jsem dříve mluvila, ovšem od roku 2015,2016 už v popředí, jsou aktivizovány kolektivistické ideje vztahu Saturn Neptun, které dokážou zahnat ten podivný pocit, který vzniká, když se setkáme s něčím, co je neobvyklé, jiné a cizí. V takovou chvíli se snažíme chytnout čehokoliv, co je jasné, pevné a okamžitě dostupné v tom, že přinese rychlé vysvětlení oné neobvyklé situace. Neptun je fascinující funkce v astrologickém systému. Reprezentuje přesah, který můžeme vnímat na začátku jako společenství těch, kteří sdílí jeden názor a naše já se spojí s jinými já, jako kapka v moři s dalšími kapkami a vytvoříme masu – moře, které nás chrání životodárnou masou. Jsme účastníky, bez kterých by nebylo moře. Později můžeme Neptunskou funkci vnímat jako ideu, která nás přesahuje, která nás nutí rozpustit stále znovu a znovu pracně vystavěné a upevněné názory a postoje. Dokonce nás nutí i pochybovat o tom, zda naše ideje nejsou jen bláhovými sny, které se nedají nikdy plně realizovat. Ještě později můžeme tuto funkci vnímat jako setkání s tím, co nás přesahuje. Takový přesah se uskutečňuje ve chvíli, kdy uvnitř nás není ten, který by cokoliv z prožívaného komentoval či hodnotil. V takovou chvíli cítíme, že jsme splynuli s celkem větším, než jsme my sami a že v onom splynutí se vědomí otřelo o Boží záda. To je mystický stav, který přináší blaženost z toho, že se účastníme čeho si, jehož tajemství nemůže být vysloveno. Neptunská funkce je v takovou chvíli naplněna.

Vrátím-li se ke konstelaci, která symbolicky nese metafory pro tento týden, musím všechny čtenáře vyzvat, abychom se zaměřili na to, co se nám přesevše povedlo, co se nám podařilo, byť by to byly drobnosti. Musíme načerpat sílu, abychom udrželi svou víru. Sílu naberme tam, kde jsou známky toho, co se daří. Ne známky toho, co je špatné a destruktivní. Jakmile v sobě posílíme to, co se daří, získáme sílu pomořit se do nejtěžších, nejkritičtějších míst, které tím proměníme v energii, která nás nese dál. Je to síla plavat proti proudu, síla sebraná z toho, že kamkoliv se podívám, tam se nám daří, jinak bychom nemohli ani číst tyto řádky. Čteme-li je, máme sílu organismu, máme oči, máme i chvilku na sebe a máme tedy vše, co potřebujeme, abychom se koncem týdne mohli podívat do míst kritických, kterými posíleni dobrý projdeme.

Učiníme-li  tyto funkční kroky, ke kterým nás vyzývá Mars ve Štíru, můžeme proměnit své hodnoty zásadním způsobem, jak to umožňuje Venuše s Plutonem. Najdeme osobní a jasnější cestu tímto demagogií prodchnutém období. Mysleme na to, že zlo se také drží toho, co se mu daří, tak proč se toho nedržíme i my? Pevné kroky po namrzlém bahýnku šedivých dnů, ve kterém světla ubývá, ale víry a lásky v srdci přibývá, Váš Marluk.