Horoskop pro 6. týden – první lunární čtvrť s cyklem Saturn Uran


Máme tu první lunární čtvrť, která podpořila doběžnou kvadraturu Saturnu k Uranu. Novoluní, které současné rozběžné kvadratuře předcházelo, mělo se vztahem Saturn Uran také co do činění. Z toho můžeme usuzovat, že jsme v měsíci, ve kterém události ukážou, jak se ekonomicko-politický svět mění a jak se rozložení sil na světě zásadním způsobem pozměňuje dle hesla: Co teď neurveš, urve jiný! O cyklu Saturn-Uran melduju už dlouho a vlastně je to k ničemu, protože jsou lidé stále vykulení z toho, co se děje. Cyklus Saturn-Uran zrcadlí naši ochotu i neochotu měnit systém společenského uspořádání, ale i ten náš vlastní vnitřní systém jistot. Na venek se to projevuje ústy nejsilnější států, které si jednoduše hájí své ekonomicko-mocenské pozice. Vzpomeňme na rok 2008, kdy se započala opozice mezi Saturnem a Uranem a do roku 2010 ukázala, co je za pády bank a jak se následně změnila politika mocností vůči Přednímu blízkému východu. Možno si dosadit historická data do tabulky, kterou níže nabízím.

Obavu z války je vlastně oprávněné mít, neboť její možnosti a zisky, jsou stále lákavé. Při tématu války myslíme obvykle na obavu o běh a života, o ztrátu lidské důstojnosti a o bídu, která ji provází, ale teď je potřeba se na ni podívat tak, kdo a co by válkou získal. Nejsme v situaci, kdy by snad hrozila válka velká, na úrovni druhé světové války, ale na prahu válek lokálních, které se k nátlaku a obchodu nesmírně hodí. Zisk by totiž v takové válce převýšil náklady. Takže v otázce nákladů se domnívám, že Rusko by v tuto chvíli víc tratilo, než válkou s Ukrajinou získalo. Víc se snaží uhrát tím, že vyhrožuje a mobilizuje Evropu k tomu, aby jasně jednala o tom, jak daleko chce Rusko mít. Jak patrné, Německo je závislé energeticky na Rusku a tak zbraně Ukrajině nepošle a Francie, se snaží jako druhá Evropská velmoc vstoupit do hry jako prostředník. Zrovna při první čtvrti spojené s výše popsaným cyklem. Jak si to vyložit? Možné pohledy jsou ty,  že Rusko chce daleko víc zasahovat do dění v Evropě a chce zvýšit svůj vliv, což je pochopitelné, otázkou je, zda únosné a pro Evropu výhodné? Je to také známka toho, že v Evropské unii panuje značný nesoulad v orientaci a spolupráci jednotlivých zemí, čehož Rusko využívá. Pro nás to znamená, že se nám odkrývá hra mocných. V podstatě už není třeba, jako tomu bylo dříve, něco skrývat či maskovat. Může se jednat zcela otevře a také rasantně, neb chcete-li někoho dotlačit k jednacímu stolu, je třeba mu pohrozit.

Osobně se mi tento vývoj vůbec nelíbí a tiše se obávám toho, že v roce 2027 můžeme opravdu splakat nad výdělky toho, jak se mocní stále nedokázali nabízenou mocí zasytit a to, co je nyní hrozbou, se promění do reality. Ale nebudu malovat čerta na zeď, že?

Na osobní rovině je tento cyklus důležitý stejnou mírou, protože nabízí účinnou zbraň proti rozhodnutí těch, co mají vliv. Zbraní je naše ochota a připravenost jejich plány naplnit či je odmítnout. Proto bychom si právě v těchto dnech měli všimnout toho, co nás nutí do změn, co se v nás čistě na rovině osobní otevírá jako nové a hlavně si všimnout toho, co prostě stůj co stůj brání změně a jako bolavý zub se stále ozývá a nutí nás opakovat chování a jednání, o kterém dobře víme, že je chybné, špatné či vysloveně škodlivé. Pokud totiž mechanismus takové chování nahlédneme a postavíme-li se mu svou vůli, máme možnost, zasahovat do dějin. Začíná to dějinami našeho rodu, kterým můžeme udělit pořádný políček, protože se začneme snažit zvrátit jeho setrvačné tendence, které se nesou generacemi a končí to zvědoměním si podpůrných sil, které v našem rodě jsou také, ale nikdo je zatím nevyužil. Jsou to právě ony podpůrné tendence, kterými na nás rod tlačí, abychom si jich všimli a tím, že použijeme svou vůli, jejich zdroj plně a prakticky otevřeli. Zní to možná abstraktně, ale kdo k tomu jen trochu přivoněl, jistě si umí dosadit vlastní příběh do toho, co zde uvádím. Radou je odložit ostych a požádat předky o podporu. Věřte, chtějí zachovat rod, tak jsou připraveni pomoci. (Nevyzývám k duchaření, ale upřímné prosbě, která spojena s naším spirituálním nastavením může rozšířit naši běžnou vnitřní modlitbu.)

Proto buďme pozorní a do úplňku 16. února se fakt snažme, jak se říká, vytřískat z těch obtížných a tíživých záležitostí materiál, který nám ukáže, kde je třeba se vůlí postavit na odpor setrvačným tendencím minulosti. Nyní bychom se měli humorem, vůlí, aktivitou …prostě dostupnými prostředky bránit sentimentu, vlastním separačním tendencím, lítosti, strachu a vnitřní zlobě. Tyto tendence je třeba proměnit a nepodlehnout jim.

V tomto týdnu se přese vše snažme zaměřit na to, co máme před sebou a zkusme si stanovit cíle, za kterými půjdeme. My doma stříháme rouby a roubujeme podnože neb chceme zachránit staré české odrůdy jabloní, které věkem na zahradě pomalu a jistě odchází. Začínáme plánovat změny na zahradě. Ve nitřním světě hledám strategii jak ustát nesmírnou trému a strach, kterou mám před zkouškami, přičemž některé mám za sebou a stále se mne drží. Dala jsem se na studia a netušila, že mne nervy rupnou tak, že se neustále bojím, že to nezvládnu,což se samo odráží i psychosomaticky v bolestech nohou. Takže s tím teď bojuji já. Přeji vám hodně odvahy. Ač se to nezdá, tento týden nás podpoří. S úctou váš Marluk