Horoskop pro 6. týden – Uranské otřesy

Vklouzli jsme do úplňku (5.2.) a zdá se, že je klid. Úplňková konstelace však mluví jasně. Opozice Slunce Měsíc se v kvadratuře dotýká Urana a vytváří T-kvadraturu (napěťová konstelace). Přihlédneme-li k novoluní, které bylo 21. ledna, můžeme interpretovat situaci jako vcelku třaskavou. Domnívám se, že napětí symbolizuje prudké, rychlé, a hlavně rázné kroky, které se začínají projevovat v praxi. Nuže, Uran může také „vyčistit vzduch“ a jasně ukázat „kdo je kdo“, ale také zradikalizovat i to málo, co je zrovna ve stavu klidu.  

V rovině osobní bychom měli vstoupit do příštích dnů bez iluzí, a hlavně bez očekávání, že něco se něco uskuteční bez našeho přičinění. Okázalá gesta a pocity výlučnosti symbolizovaná energií úplňku budou mít vliv nejen na politiku, ale hlavně na nás samotné. Počítejme s tím, že ani my nejsme proti nim chráněni. Výsledné pokušení ve formě buřičství a rebelství se může projevit v tom, že něco ošidíme, ošulíme, přeskočíme nebo přímo vytěsníme. Uran po nás půjde jako vosa po bonbonu a jako vosa, je-li blízkosti své sladké kořisti, bodne kohokoli, kdo by jí bránil v přístupu. Podobně, samozřejmě obrazně řečeno, může Uran bránit své „sladkosti“, kterými jsou zejména změna úhlu pohledu. Jakmile nebudeme ochotni improvizovat nebo rovnou měnit pohled na věc, přijde jeho pobídka. Abychom změnili úhel pohledu, vybral si Uran nyní dynamické aspekty, takže padla karta na poněkud ostřejší způsoby. Nový úhel pohledu můžeme objevit zásluhou toho, že se s událostmi tzv. střetneme. Nepůjdou nám na ruku, nýbrž naopak budou nám skoro házet klacky pod nohy. My tak budeme nuceni konfrontovat se s překážkami, a tak získat možnost nového úhlu pohledu. Je to prostě tak, že jednou jsou cesty suché a prašné a jindy měkké a travnaté. Nyní budou signované holomrazem, vichrem z hor, bouří nebo pořádným lijákem. Prostě nepohoda, ale ta k životu patří. (Psala jsem text v neděli a ještě netušila o zemětřesení v Turecku a Sýrii ☹ )

Takže, co s tím?

Jednoznačně být ve střehu vůči všemu, co nás bude popuzovat nebo nutit k unáhleným a prudkým reakcím. Nezapomeňme, že i za formálním vystupováním, které se většinou jeví jako solidní a bez emoční, se může skrývat pěkná dávka jedu. Proto si právě v příštích dnech všímejme toho, co nám říká instinkt a naše srdce.

 Oslavenci narození do 9.2 by měli nový úhel pohledu najít do půl roku od narozenin. Bude však třeba vymotat se z mnoha spletitých sítí vlastní mysli, která je žene zkoušet hned to, co je slyší.  Oslavenci zbývajících dnů do konce týdne budou zas v pokušení zůstat stát na místě a upevnit to, co je. Jenže za vší tou seriózností a pevností směru by měla být koncentrace na to, co je pro ně podstatné a zvědomení si vlastních hranic a ustát pokušení je posouvat. Na posunutí přijde ještě čas. Nyní by se jejich pozornost měla přimknout k tomu, co jim hranice ukáže, neb aby bylo možno něco posunout, je třeba vědět a vidět, kde vlastně ony hranice jsou.

Buďme otevřené mysli a neodsuzujme ty, co mají jiný názor. Teď se mnohé může vyhrotit a bylo by zbytečné přilévat oleje do osobních vztahů. Kde to bublá, tam to může začít vřít. Nechceme-li vyvařovat velké prádlo, tak raději ztlumme oheň vnitřní popudlivosti. Pěkné dny, ať jste, kde jste aneb třikrát měřme, jednou do toho ale řízněme. 

Včera jsem text nestihla publikovat, neboť jsem se začetla do článků na www.okultura.cz (vřele doporučuji) a z jednoho vybírám k výše uvedenému tématu. Uran je symbolem i náhlého vhledu (objevení cesty do pohoří Qáf), možnosti vyjít ze sebe samého a tímto aktem proměnit své já. Nabídky zde jsou, jen nemusí mít takový „obal“, jak bychom bývali čekali. Hezké dny váš Marluk.