Horoskop pro 8. týden – udržet pozice

               Nový týden otevřeno novoluní v konjunkci se Saturnem a bez další větší aspektů. Máme tak před sebou měsíc, který bude ovlivněn saturnskými strukturami a řádem. Co si pod tím představit? Jednoduše to, že se nám připomene zažité, zafixované postoje, zvyky a tradice, pevně propojené s naší povahou. Do popředí se dostanou také naše předsudky, zábrany a obavy. Saturnská funkce je vymezující, tj. ukazuje hranice osobnosti, našeho těla, ducha a našeho jednání. Mám tím namysli limity, které máme dané konstitucí těla, výchovou a společností, ve které žijeme ale i ty, které si dáváme či bezmyšlenkovitě sami přijímáme. Vymezení je nutné, aby bylo patrno odkud a kam je možno jít, kde se můžeme svobodně pohybovat. Vymezení je nutné chceme-li se koncentrovat na něco pro nás důležitého. Hranice nám pomáhají udržet kontinuitu i chránit svůj prostor. Vymezený prostor umožňuje vnímat prostor a čas, bytostné atributy saturnské funkce. Alespoň krapet pro nastínění saturnské funkce.

Vrátíme-li se k praxi, bude nový lunární měsíc nést pečeť těchto vymezených prostor. Zdůrazňovat pevné hranice a jasné pozice, tedy to, co je možné ztvrdit, o co se opřít. Pokud nemáme astro předsudky zavádějící nás do temnot Saturna, jako omezující planety, můžeme si představit, že konstruktivní a koncentrované použití vůle bude v nastávajících dnech posíleno, stejně tak jako potřeba jasných a konktrétně daných pozic, východisek a úkolů. Kdo se nebojí, tomu může Saturn potvrdit jeho úsilí a konečně zpevnit, ztvrdit, zformovat či přímo vtisknout do společnosti to, co bylo nějaký čas připravováno. Pokud nemáme za sebou nějakou přípravu, práci, nashromážděnou zkušenost, nemůže Saturn nic zpevnit a zformovat, není na to vybaven. Jde po tom, co má „svou historii“ a na to se koncentruje. Kde nic není, tam Saturn zafunguje jako omezení, jako zchlazení toho, co se jevilo živorodé. Obrazně řečeno, nejsou-li podmínky plně připraveny na rozpuk života, může přijít mráz a zchladit i zabít to, co přišlo příliš rychle či mimo svůj čas do popředí. Z tohoto úhlu se na chvíli zadívejme na příběh našeho života (možno takto juknou i na příběh společnosti či společenského dění). Máme-li něco, na čem už delší čas děláme, může nám saturnská funkce pomoci danou záležitost upevnit nebo dokonce dokončit a uzavřít. Pokud jsme však s něčím přišli příliš brzo, zbrkle, impulzivně, bez rozmyslu, ukáže nám Saturn, jak jsme slabí a nicotní ve své nevědomosti a připraví nám setkání se situacemi, které se nám budou jevit omezující, bránící rozvoji a plynulému projevu.

Oslavenci narození v pondělí by měli dbát na přípravu a to všeho, co považují za důležité. Chcete-li podporu, musíte mít, co nabídnout, tj. mít něco za sebou. Jinak vám bude ještě ubráno z toho mála, co máte. Oslavenci (úterý a středa) by si měli všimnout toho, co je překračuje, co je uvolňuje i toho, co jim přináší pocit marnosti či ztráty zájmu. Přijměte to, co se nabízí, neb je to neptunské mámení, které je třeba prohlédnout. Pamatujte, že to důležité bude skryto za tím, co se jeví běžné, rutinní. Oslavenci zbývajících dnů by si měli vyhrnout rukávy. Valí se na vás příval možností, vztahů a nabídek. Jde o to, zda je ukočírujete, nebo půjdete cestou okamžitých nápadů a svéhlavých výbuchů nálad. Vůle je to, co je třeba vědomě použít.

Pro zvídavé ještě představuji sabiánský symbol novoluní, který dokresluje mnohé. Otázkou je, kdo je lovec a kdo se musí skrývat? RYBY 2°: VEVERKA SCHOVÁVAJÍCÍ SE PŘED LOVCI

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Potřeba jedince zajistit si budoucí živobytí a chránit se přitom před prvky agresivity ve společnosti.

Veverka nejenže se musí schovávat a dělat si zásoby na zimu; při shánění jídla se navíc musí mít neustále na pozoru. Společenské procesy vždy vrhají temné stíny. Jedinec si mezi svými druhy není nikdy jist bezpečím, neboť proces individualizace – se svými negativními aspekty, předháněním, společenskou agresivitou a chtivostí – zapříčinil zhroucení organického kmenového uspořádání lidstva archaických dob. Tolik citace z Rudhyarovy Astrologické mandaly. Můžeme si obraz ještě dokreslit tím, že si uvědomíme, čím může být v rovně symbolické veverka. Může symbolizovat animální pudové a instinktivní síly, které pracují ve prospěch organismu, neboť starostlivost o to, aby veverka přežila, je velká a jedna veverka dokáže sklidit a uložit celý strom ořešáku. Je to tvor, plachý, a přitom schopný expanze, a i tento tvor, primárně pro lov lidí nezajímavý, se musí skrývat před agresivní silou lovců, kteří v záchvatu opojení z moci mohou zabíjet kohokoliv, kdo se stane výzvou k lovu. Nikdo si není jist, a to je téma symbolu (Jak vážné v této společensko-politické situaci v Evropě). Když se ve společnosti rozjede mašinérie „lovu“, nemůže si být nikdo jist tím, zda se nestane obětí, a to i v řadách lovců samotných (vzpomeňme každoroční oběti v řadách myslivců, kteří se omylem postřelí či přímo zastřelí při lovu). Symbol nás upozorňuje na drama, které v sobě společnost a její fungování také nese. Je většinou pečlivě ukrýváno, jako je neviditelná dominance veverky ve svém teritoriu, tak se každý z nás i společnost snažíme ukrýt stíny a krutost svého srdce. Symbol je nyní stvrzen novoluním, takže jeho odlesky mohou vstoupit do života a pomoci nám se zorientovat.

Symbol varuje před nebezpečenstvími života ve společnosti v době rozjitřeného individualismu, kdy násilí je možností, s níž je třeba vždy počítat. SEBEOCHRANA a ostražitost je stále nutná.

Tak si rozhýbejme kostru (symbol Saturnu), zprovozněme naši strukturu a uvědomme si, o co a jak se opíráme na těle, na duchu i v srdci. Co není pevné zpevněme a koncertujme pozornost na to, co je ztuhlé, jinak naše „hranice“ nebudou dobře fungovat. Váš Marluk