Horoskop pro 8. týden – úplněk

Půjdeme cestou, která v danou chvíli bude vypadat nejlépe, řekli si lidé na rozcestí a každý podle svého se vydal dál. Jeden člověk zůstal stát, jako by ho do země vrazil a k posměchu ostatních, hleděl do země. Kdyby na rozcestí někdo zbyl či byl trochu víc bystrý, všiml by si, že strnulost onoho stojícího člověka měla důvod. Zadumaný člověk se díval na zem a prstem nohy, trochu neobratně maloval plán do prachu rozcestí. Značil si, co už cestou objevil, co viděl a co z toho může odvodit. Vyvodil, kam jde řeky proud, kam mohou sahat hory a dal si dohromady vše, čeho byl v danou chvíli schopen. Jakmile to měl, sedl si do trávy a pozoroval život kolem. Díval se na let ptáků, na kůru stromů, na pohyb mraků a na cestu slunce, stopy a nenápadné pěšiny zvěře. Po nějakém čase zvolil směr a vydal se na cestu. Nikdo nechce tvrdit, že ten muž cestou netrpěl a nezakusil mnohá protivenství, ale byl jediný, který došel do cíle, který našel klid, kde mohl v míru spočinout.

Rozcestí, na kterém se lidé ocitnou, je podobenstvím pro sedmý týden a zejména pro sobotní úplněk. Je před námi mnoho cest, kterými se vydat. Mnoho se toho nedá plánovat, přesto tu jsou možnosti a jde o to, které zvolíme a zejména pak, zda se před svým rozhodnutím zamyslíme a zvážíme situaci z nadhledu dosavadních zkušeností a vědomostí, zda ji propojíme s pozorováním a dedukcí, kterou necháme jít spolu s instinktem a intuicí tak, aby se nám ukázal směr.

Horoskop pro sobotní úplněk nabízí cesty, ale také říká, že se na ně můžeme vydat jen podle toho, jak se nám v danou chvíli budou zrovna zdát, tedy i bez toho, abychom se více zamysleli. Podivuhodná energie nabízí možnost originálních řešení a já mám kupodivu naději, že se někdo připravený objeví a pomůže dalším k odvaze zkusit jít jinak, než jak je veden dav. Tolik má volná improvizace, pro ty, které by zajímalo, jak jsme k takové úvaze přišla, nabízím následující.

Klíčový je úplněk, pro který je stanovený horoskop, Tedy osy a domy jsou vytvořeny pro přesný čas úplňku. Tím horoskop nabývá kvality ukazatele vrcholu lunačního období, tedy toho, kam od novu 11. února spějeme a nabízí možnost obratu v tom, že vede život k vědomí toho, co se děje. Od novoluní jde o to, co je třeba udělat, vykonat či vytýčit, od úplňku o to, jak s tím, co jsme učinili naložit, a jak o tom přemýšlet. Nejvíc jde o to, jaký dáme našemu konání smysl. Úplněk  – opozice Slunce a Luny – je z jedné stany dynamizován oktilovým úhly a z druhé strany harmonizován sextilem a trinem. Budeme-li se do spleti aspektů chvíli dívat, zjistíme, že jak strana dynamická, tak strana harmonická mají své protipóly. Tedy harmonickou stanu ve vrcholu, kde leží Uran, dynamizuje Saturn svou kvadraturou a napěťovou stanu ve vrcholu s Plutem harmonizuje Mars, který ho svádí trigonem.

Jako by byl úplněk trhán na kusy a ty okamžitě zužitkovány ventilem planet, které napětí uvolňují. Co si z toho vybrat? Saturn je stále velmi silný a jako symbol pevné a neměnné struktury stále odolává proměnám, které reprezentuje Uran v Býku. Odolává obměnám v tradicích a zvycích a to na poli bazálním, kdežto na povrchu se věci mění a tradice se vesele opouštějí, ale základní přístup k životu se nezbavuje nánosu předsudků a ego představ. Pluto, který proměňuje strukturu společnosti, radikalizuje a nutí ji jít až na dřeň, má rázem od Marta ventil a může upustit páru do toho, kdo zrovna nabídne zadnici. Jinak řečeno, ten, který bude vědět, co dělat (jakou cestou na rozcestí jít), ten dostane sílu a moc tak plně učinit. Jenže, kdo to je? Jsme to my? Odvážíme se stát nástrojem Plutonických sil, nástrojem transformace? V politickém směru se až děsím zvědět pravdu, stačí se rozhlédnout a vidět, jak se likviduje vše, co se nehodí do plánu.

Pro nás je však důležitá rovina osobní,  na které se může ukázat, že naše skálopevná přesvědčení jsou rázem pryč, začne-li nám téci do bot. Řečeno obrazně, můžeme udělat klidně i to, že na své cestě okrademe pocestné, neb je to přeci jejich chyba, že usnuli u kraje cesty tvrdým spánkem z vyčerpání a nedávali si pozor na své věci. Tedy, že začneme používat ty, kteří jsou kolem nás, jak se nám to bude zrovna hodit.

 Jistě bude v tomto týdnu stát za to sledovat, jaké politicko-ekonomické smlouvy či přípravy na smlouvy se objeví, bude stát za to vědět, kdo dostane jaké projekty a také nebude bez významu sledovat ty, o kterých se zas kvůli kovidu tolik nemluví …kde jsou utečenci, kam dospěly demonstrace v Bělorusku, jak se žije v Náhorním Karabachu, co asi Indové, jak asi je v Africe, o které teď zas šťastně chvíli nikdo nepíše, jak je na samém severu, co chystají afroameričané v USA, jak se proměnilo hnutí Me Too a tak dál. Důraz na každodennost ukáže, že vnutit vůli druhým, není zas tak nesnadné, zvláště jste-li dobrý pozorovatel a stratég.

Vrátíme-li se na osobní rovinu, na které je třeba pracovat, jsou před námi dny, kdy si můžeme při každodenních úkonech, které se neustále opakují – Luna v Panně, ujasnit, jak nás ovládají emoce, co nás motivuje, kde hledáme zdroje, neb o zdroje jde na celém světě. Slunce v Rybách se zdá slabé, ale jeho síla je ve víře, ve víře, která onu každodennost naplňuje celostností. Celostnost obsahuje všechny možné vztahy, ale aby byly vidět, musí se alespoň jeden v síti vztahů probrat a otevřít oči, ten pak vidí. Takového člověka je třeba následovat ne tak, že za ním půjdeme jako housata v řadě, to ani v síti vztahů není možné, ale že právě tam, kde stojíme, se kolem sebe rozhlédneme a síť si uvědomíme. Není nic krásnějšího než vědomí toho, co onu síť vztahů umožňuje. Je to právě Slunce v Rybách, které nás vede tentokrát cestou víry tuto síť objevit.

A tak, kdo sází, tak ať si rychtuje svá semínka, neb od neděle po úplňku by je chtělo vetknout do půdy a to jak obrazně, tak doslovně! Nespěchejte na rozcestí a nechoďme cestami, o který jsme jen slyšeli, že jsou dobré. Chvíli se zastavme a raději později, ale s rozmyslem, vyjděme tam, kam potřebujeme. Váš Marluk