Horoskop pro 6. týden – novoluní v kvadraturách

Horoskop pro 6. týden – vkládám pozdě, ale napsala jsem dřív, měnit to už v textu nebudu. Prostě je toho nějak moc…

Ve čtvrtek nás čeká novoluní, které jako vždy symbolizuje vynoření nového tónu pro lunární měsíc. Je to přelomové novoluní, které v sobě nese hodně očekávání, uvážíme-li, že značná část populace východních zemí ho vnímá jako přelom roku. Pojďme se na něj podívat z blízka.

Novoluní svírá kvadraturu k Marsu, což bychom mohli vnímat jako napětí při uskutečňování idejí, plánů a změn, které se nám zdají příhodné, ale v praxi se ukážou, jako nepoužitelné či neúčinné. Nový měsíc bude iniciovat radikální změny, které by uvolnily stávající situaci. Může však jít víc o pokusy, než o hlubší natož komplexnější plány a činy. Na rovině osobní se budeme muset utkat s tím, co se sebou. Jedna věc je, že můžeme žít tím, co bude až bude volněji, ale každodenní praxe nás postaví před nutnost vyplnit jednotlivé dny. Ukáže se nám, jak umíme či neumíme vycházet se sebou samými, když nemáme plán, ideu, společenské kontakty nebo možnost sdílet. Nashromážděné napětí bude vyvíjet tlak na uvolnění energie, která může rozhýbat opravdu konstruktivní změny, nebo jen rozbouřit hladinu mysli a přivodit úzkost, podrážděnost nebo nedůtklivost. Konjunkce Venuše Jitřenky s Jupiterem se jeví jako příznivá, ale blízkost Saturna a kvadratura na Mars ukazují, že se budou touhy míjet s praktickými výsledky. Dosažené výsledky budou jiné, než naše představy. Dohromady převládají kvadratury – napěťové aspekty, což je zásadní pro ty, kteří chtějí malovat čerta na zeď a strašit napětím, ale pro ty, co vnímají napětí jako nutnost uvolnit prostor, otevře nový lunární měsíc nutnost opakovaně jednat a nenechat se odradit od našich cílů. Napětím bychom měli najít možnost, jak jinak, což se při tlaku na všechny může hodit. Budeme víc podráždění a emoce vstoupí do hry. Kdo však ustojí napětí tím, že použije vůli, aby odvrátil zrak od prudkých emocí, touhy se za každou cenu odlišit, trucovat, revoltovat či tlačit na příliš na prosazení jinakosti. Síly, odhodlání bude dost, neb Mars má oporu v trinu na Pluton a přidá-li se soucit (sextil na Neptun), pak můžeme využit vlny tlaku a surfovat po kvadraturách rychle ke svému cíli.

Připomínám, že konstelace upozaďuje ohnivý živel (v ohni není žádná planeta), což je symbolem kolísání mezi sebepopíráním a teatrálností, takže opět polínko do tlaku na extrém. Nehledejme inspiraci venku, ale uvnitř, což může být výzvou pro překonání apatie, lenosti a nezájmu.

Jsme v dynamickém období, které je symbolizováno kvadraturou mezi Uranem a Saturnem a společenské ledy na povrchu tuhnou ale na krajích se lámou a do vědomí lidí vstupují nápady, jak měnit strukturu i chování. Vůči tomu roste i tlak udržet řád, kázeň a kontrolu všech, jak to jen nejlépe jde. Snažme se neztratit vůli ke smyslu a i v tomto často Kocourkovem označovaném období hledejme smysl. Jisté je, že únor rozhodne, jaké bude jaro. Soudě dle přírody – únor bílý pole sílí, máme naději. Tak, ať nás napětí posílí v úsilí dokopat se k tomu objevit, co se sebou samými ve chvíli, kdy jsme sami. Uvolníme-li dveře zavedeným zvykům a přijmeme-li svou povahu bez výčitek i oslav, objeví se to, čemu se máme věnovat. Předehra však bývá plná napětí s trochou diskomfortu, nepohodlí a emočních výbuchů, to už tak u napěťových aspektů bývá. Jenže napětí povolí a pak se rychle na útrapy zapomene, neb vzedmutý adrenalin nám dá možnost svištět směrem vytčeným naší vůlí. Pevný krok, neklesat na duchu a neupadat do zpátečnických nálad vám pro následující dny přeje Marluk.

Sabiánský symbol novoluní Vodnář 24°: ČLOVĚK, KTERÝ PŘEKONAL SVÉ VÁŠNĚ, UČÍ HLUBOKÉ MOUDROSTI VE SMYSLU SVÉ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

perokresba Karel Jerie

Klíčová myšlenka: Konstruktivní užití nelehkých zážitků z minula jako příkladů pro ty, kdo stále ještě bojují se svými vášněmi.

Jakákoli zkušenost může posloužit duchovnímu účelu. Každý muž či žena, byť sebeprostší, může být příkladem mladým lidem, kteří dosud zápasí s překonáním nebo ovládnutím nutkavých popudů své emocionálně-biologické přirozenosti. Kdokoli, kdo se nějakým obtížným způsobem dokázal projevit a něco vykonat, přispívá ke kolektivní moudrosti svého společenství a lidstva. Vše, čeho bylo dosaženo, má být postoupeno těm, kdo tím mohou být inspirováni k většímu a přiměřenějšímu úsilí.

Na tomto čtvrtém stupni šedesátého pátého pod-cyklu se nám dostává pokynu, na nějž bychom neměli nikdy zapomínat: Pokud jsme učinili krok ve vývoji, jsme zodpovědní za ty, kdo se ho teprve chystají udělat. To je pravý smysl výchovy. Klíčovým slovem je SDĚLITELNOST. (Toliko D. Rudhyar – Astrologická mandala, Půdorys 2003)

Comments are closed.

PŘIHLÁŠENÍ k odběru novinek!