Horoskop pro 9. týden – za svitu Jupitera a Večernice

Každý večer nám ozvláštňují po západu slunce dvě překrásná světla. Jasněji a jako by se zdálo i třpytivěji svítí Venuše Večernice, která se bude míjet s Jupiterem. K přesné konjunkci dojde 2. března ve čtvrtek, ale úkaz nás bude provázet celým březnem. Kdo si počká, může 23. března pozorovat i Lunu, která spojení ozvláštní svou přítomností.

S čím si můžeme Jupitera s Venuší spojit?

Začněme od Venuše. Je třeba si připomenout, že ji můžeme pozorovat před východem slunce jako Jitřenku nebo po západu slunce, jako je tomu v těchto dnech, jako Večernici. Venuši spojujeme v astrologii s funkcí hodnotící. Představíte si pod tím něco? Ne? Ano?

Není to tak složité. Stačí si uvědomit stav, ve kterém nás něco upoutá, nebo naopak odpudí a my cítíme stav libosti – nelibosti. Právě pocity libost-nelibost spravuje funkce hodnotící, kterou v astrologii (myslím tím směr humanistické a transpersonální astrologie) reprezentuje Venuše. Je-li Večernicí budou pocity libosti a nelibosti daleko více ovlivněny tím, co se ve společnosti obecně nese za dobré a co se obecně považuje za nedobré. Naše hodnocení budou souběžně s tím, co cítíme srovnávány s tím, co je v našem okolí obvyklé, co se tzv. nosí, co je IN, tedy pro většinu tím zajímavým. Srovnání, zda s tím i moje osobní pocity libosti nelibosti souzní, je tím, čím se Večernice bude muset zaobírat. Podíváme-li se na to, co se nyní „nosí“ ve společnosti (dosaďme naše přátelé, partu, do které patříme, sociální bublinu, společnost, politické svět…), tak právě to bude Jupiterská funkce reprezentující expanzi, velmi spontánně, bez rozmyšlení, impulzivně rozhojňovat, rozptylovat a prosazovat do všech stran společnosti, a to s opravdu ohnivou rasancí.

Máme před sebou dny, kdy se bude opravdu zajímavé sledovat, do jaké míry podléháme či nepodléháme tlaku toho, co je zavedené, strhující, ale i pohodlné a milé, dynamické a progresivní a hlavně… jedou v tom všichni, tak proč ne my. Silný vliv obecného vkusu se dotkne každého. Leckdy bude maskován pocitem, že si k onomu obecnému, řekla bych až stádnímu, jsem schopen udělat vlastní názor, a proto následně nabudu dojmu, že vliv obecného vkusu na mě nepůsobí. A tady pozor! Bude působit na každého. Chce-li se někdo vymanit, musí se obecnému postavit a skutkem vymezit, nejen myšlenkami v hlavě.

Jak se k situaci postavit?

Využít se dají konstelace tak, že chceme-li, můžeme během těchto dnů zjistit, co se tak nejvíc poptává a uspokojit tuto stránku trhu a tím se obohatit. Jsme-li ve fázi, že chceme expandovat, měli bychom být už od víkendu zakleknuti ve startovní pozici a bedlivě si všímat výzev, které náhle přijdou a vypustí nás na trať. Pozor na svéhlavost. Je třeba naslouchat a vnímat okolí, které nás odstartuje. Ne si svéhlavě určit čas startu, neb to je samo o sobě nesmyslné. Jsme-li však ti, co se nechtějí pást ve stádu, budeme mít krapet obtíže udržet si vlastní nezávislý postoj. Nuže, ale to je výzva, ne prokletí. 

Máme tedy před sebou silný týden, ve kterém může čtvrtek vynést Střelce, Berany a Lvy překvapivě vysoko a umožnit jim podniknout něco, co je posune dál. Vzdušná znamení by si také mohla něčeho dobrat, nebudou-li příliš zahlcena pocitem vlastní důležitosti. Zemská znamení mohou cítit stres nebo přílišný tlak na jejich výkonost, která má ovšem své vlastní tempo a vodní lidé zas mohou být ztracení z rychlosti, se kterou se bude očekávat, že se rozhodnou.

Udržme si to, co máme v plánu, nebo jak kdysi řekly lysohlávky Terenci McKennovi: „Nemáš-li plán, staneš plánem někoho jiného.“ Hezký den váš Marluk

perokresba Karel Jerie

PS. Sabiánský symbol spojení večernice a jupitera v beranu je: Beran 13°: NEVYBUCHLÁ BOMBA SVĚDČÍ O NEÚSPĚŠNÉM SPOLEČENSKÉM PROTESTU

Klíčová myšlenka: Nezralé zhodnocení možnosti náhle změnit status quo.

…to mluví za vše…