HOROSKOP pro rok 2020 a dál aneb co můžeme čekat.

Rok 2019 doslova sbíral materiál pro konjunkci Saturna a Plutona, která se uskuteční 12. ledna 2020. Jsme v období, kdy se do naší pozornosti dostává nová forma propagandy silně ovlivněná politicko-ekonomickými zájmy nejvlivnějších, ale také málo přehledných skupin a jednotlivců. Jakmile si připomeneme předcházející konjunkce, můžeme tušit, jak vážné věci se děly, dějí a dít budou.

Konjunkce Saturn Pluton

Rok 1914 – první světová válka, pozemková reforma, následné světové změny;

1947 – Marshalův plán startuje studenou válku, rozkvět komunistické propagandy;

1982 – nástup Reganovy studené války, ovlivnění trhu s ropou.

Od roku 2020 se začne plně prosazovat propaganda ohledně ekonomických zájmů Číny v Africe a její dopady na další státy. Ukáže se nový styl v dobývání vesmíru. Přeorganizuje se role USA a Ruska ve vlivu blízkovýchodní země a těžbu ropy. Projeví se ale také síla skupinového financování zajímavých projektů a aktivit; akceschopnost aktivistických hnutí; rozhodnutí hledat a prosazovat nové formy školství a vzdělávání; zájem o hlubší poznání přírody a mezilidských vztahů.

Mohli bychom říci, že spojení strukturující funkce Saturna a hlubinně transformující funkce Pluta jsou opravdu třaskavou směsí. Musíme si uvědomit, že Uran je v Býku, kde se snaží z gruntu měnit základy a připravovat půdu na nové systémové spoje a vztahy. Saturn a Pluton v Kozorohu upevňují moc řádu, kterému se nechce odejít. Měly by sloužit pro uvedení nových společensko-kulturních základů, ale na to nejsme ještě připraveni. V základu všichni stále preferují plný žaludek a teplo a klid domova, před soucitem a touhou po vyšších ideálech. Není divu, své základy jen tak nepředěláme. Co však můžeme, je uvědomovat si, že základní potřeby by neměly být vynucovány za každou cenu, že by neměly být jediným cílem našeho života běhu. Potenciál člověka by tak byl velmi oklestěn. Saturn s Plutem ve spojení přitvrdí muziku a může se dívat na to, jak si s tím poradí premiér Babiš, který právě v tento čas prožívá opozici Saturna a Pluta na Jupitera. Jupiter je spojen s expanzí a Saturn s Plutem mu tuto expanzi mohou významně omezit a zredukovat. I přesto, že zůstává v premiérském křesle, nemá jednoduchou pozici, ale nebojí se měnit strategii, takže si dejme pozor na to, s čím během ledna přijde. Jeho nesmírná pracovitost ho nenechá ustrnout či se zastavit. Soutěživý duch, který chce mít vše perfektní, je aktivován a premiér stupuje do další fáze boje o moc. Pokud si ji přesevše upevní, můžeme počítat s ještěrem, kterého z politického centra dění jen tak nesmeteme.

Posilující vliv budou mít jednotlivci a skupiny, které se budou opírat o to, co označováno slovy: tradice, národ, rodina, pevná pouta, jistota, samostatnost. Na těchto slovech by nic nebylo. Jsou to slova veskrze s příznivými a zajímavými obsahy, ale při konstelaci Saturn Pluton získají na ultimativním podtextu. Začnou rozdělovat na ty, co chtějí pokrok a na ty, co se opírají o stará pravidla a jistoty. Tradice se musí v průběhu času proměňovat, neboť nemůže držet lidi ve stále stejném módu. Její neměnnost je možná jen tam, kde se lidé vědomě rozhodnou a vůlí drží odtaženi od pokroku a technického rozvoje. V takových skupinách je pak možné dodržovat tradici nezměněnou. V našich euro-amerických podmínkách je však těžké držet tradici beze změn. Všimněme si toho, co kolem nás ožívá a jak se tradice proměňuje a buďme pozorní k těm, kteří nás budou přesvědčovat o tom, co je a co není tradice, rodina, jistota, samostatnost a pevná pouta. Vliv propagandy žel zasahuje i do tak blahodárné činnosti, jako je ochrana životního prostředí. Bude třeba si jasně uvědomit, že vyjedeme-li z města ven, objevíme, jak dostává krajina zabrat a to našim podílem, jak trpí zvířata a rostliny a to naším podílem.

Dalším pohledem je nutnost sledovat propagandu a upevnění moc informační sítě. Vstupujeme do roku, který umožní moc těm, kteří budou rozhodovat o tom, co a kde se objeví. Směr ke korekci informací a sledování a regulování informací o jednotlivci posílí.

5. dubna, 30. června a 12. listopadu bude kulminovat konjunkce mezi Jupiterem a Plutonem, což je expanze moci i tam, kde ještě není. Ovšem moci strukturované neb konjunkce bude také v Kozorohu. Jupiter zde není nijak silný, ale spojení s Plutem v roce, na jehož začátku je konjunkce Saturna s Plutonem a konci (21. 12.) konjunkce Jupitera se Saturnem, nabývá jeho význam na síle.

Významným novoluním bude 23. duben, který oživí kvadraturu mezi Saturnem a Uranem. Saturn totiž 22. března vstoupí do Vodnáře, ale s Plutonem zůstane ve volnější konjunkci. K ní se přidá i Mars, takže jaro vzedme vlnu témat, která nás budou dále provázet. Očekávaná krize ukáže své první části, neb vzpomeňme, že když byl Saturn v opozici na Urana, byl zvolen B. Obama, ale také přišla pěkná vlna krize bank a průmyslu. Z toho plyne, že bychom měli letos myslet na zadní kolečka a nepouštět se do úvěrů, nemáme-li alespoň nějak bezpečné zdroje příjmu.  Jaro, speciálně pak konec dubna a květen nás mohou vybudit do aktivit, které mohou prosadit změny či vložit klín do příliš zkostnatělých struktur.

Novy pro květen a červen ukazují na neptunská témata, tedy na to, co uchlácholí široké masy a přinese iluzi pocitu bezpečí a důvěry. Pro lidi, kteří hledají přesah, ideální doba na rozšiřování obzorů, meditaci, transmisi. Pro ty, kteří chtějí něco mediálně propagovat, taky dobrá doba, neboť se bude dařit šířit a ovlivňovat myšlení druhých.

Novoluní v červenci (20.7.) v opozici na Pluta, Jupiter a Saturn znovu připomene mocné touho světa a ukáže, co si pro nás nachystali. Vcelku slušný náboj pro upevnění moci konzervativních sil. Pro našeho premiéra opět nesnadné období, které mu může zasadit další složitou zkoušku.

Zářijový ( 17. 9.)  a říjnový ( 16.10.) nov ukážou horké kandidáty do senátních voleb a krajských zastupitelstev. S tím se objeví to, jak to jednotlivé strany a hnutí s námi myslí a co si pro nás-občany představují. Myslím, že mnohé z toho, o čem si myslíme, že by rozumný člověk neudělal, bude veřejně deklarováno a vcelku bez protestů přijato. Možnost, aby se objevilo hnutí či strana, která by přinesla trochu rozruchu do malého Českého rybníčku, není vyloučena, ale spíš posílí stávající hnutí. Ve světě zvláště v říjnu můžeme čekat opět události, které nasměrují další kroky směřující k omezování svobod jedince. Je to však také možnost postavit se na odpor. Tlak konzervativních a nacionalistických hnutí bude velmi silný, ale to neznamená, že má někdo něco dopředu vyhráno. Z historie se můžeme poučit o tom, že vždy je možnost dělat něco, co destrukci či zmar minimálně oslabí. Takže i přesto, že text není příliš veselý, je zde velká naděje právě v těch lidech, kteří postaví základy nových struktur a směrů.

Můžeme se podívat na jednotlivá znamení pro rok 2020, ale před hlásím, že pohled je notně obecný a zjednodušující. Vycházím jen z konstelací. Budete-li mít zájem o podrobnější rozbor, obraťte se na mne. Budu třeba znát čas, hodinu a místo narození.

Beran 2020

Lidé ve znamení Berana by měli být aktivní zvláště do konce února 2020. Mars ze Střelce a Venuše v Beranu budou posilovat jejich odvahu ale i touhu vstoupit do vztahů. Pro rozjezd projektů příhodná doba. Opatrnější by měli být ti, kteří se narodili mezi od 11. dubna dál, neb ti budou pod „vlivem“ konjunkce Saturn, Pluton, Jupiter a měli by dobře zvážit půjčky. Také by měli držet zaměstnání a neměnit jen proto, že se jim něco nelíbí. Budou potřebovat trpělivost vydržet zátěž a námahu. Přesto se jim vše ve výsledku může vyplatit a mohou posílit. Od září do poloviny listopadu bude Mars v Beranu retrográdní a očekávat, že se v druhé polovině roku něco vylepší by bylo opravdu bláhové. Co neudělají Berani v první půli, s tím už sotva v té druhé hnou. Proto je nutné, aby se nešetřili a pěkně krok za krokem hned od ledna realizovali své plány.

Býk 2020

Lidé ve znamení Býka mají před sebou vcelku slušný rok, který pokud využijí své vůle, jim může přinést dobrou úrodu. Mohou totiž na společenských změnách a tlacích vydělat. Mnozí mohou ve svých pozicích posílit a získat dobré místo a vliv. Lidé narození mezi 22.-27. dubnem jsou pod vlivem Urana budou navíc mnohé ve svém životě měnit. Jejich odvaha bude odměněna a mohou se konečně vymanit z toho, co je tížilo či otravovalo. Tlak na ně bude velký, což by je ve dnech kolem jejich narozenin, nemělo přivést do skepse. Nezapomeňte na to, že jste v roce změn, ne v roce osobní porážky. Ať se budou změny zdát sebehroznější, nebojte se jich, neboť za oponou bude čekat daleko lepší možnosti, než jak se vám na první pohled bude zdát.

Blíženci 2020

Lidé ve znamení Blíženců by si měli na jaře všimnout těch, kterým je třeba pomoct, či s kterými je osud svedl dohromady, neboť to mohou být lidé pro ně velmi nápomocní. Díky nim se mohou dostat tam, kam by se jinak nedostali. V době vašich narozenin bude v Blížencích Venuše, symbol lásky, hodnot a citů, takže kulte železo, ať vám nevychladne. Pro seznámení a tvůrčí činnost skvělý čas. Blíženci narození mezi 9. – 12. červnem by si měli všimnout toho, co je unavuje, vysiluje a co je vlastně už nebaví. Kvadratura Neptuna vůči jejich Slunci bude symbolem vyprázdnění, které je nutné, aby se udělalo místo pro novou vizi a směr. V novém roce může získat inspiraci a spirituální podporu pro to, co dál podniknout. Mohou vám konečně dojít důležité souvislosti a vy díky pochopení učiníte správné kroky.

Rak 2020

Lidé ve znamení Raka mají Slunce právě v opozici na shluk planet roku 2020, tedy na Saturna, Pluta, Jupitera. Zvláště Raci narození mezi 9. – 21. červencem. Oni budou pod palbou a zdá se, že se jich společenské změny a tlaky dotknout. Budou muset čelit překážkám, které prověří jejich charakter, ale i pevnost jejich hranic. Jako vodní znamení mají Raci tendenci vnímat víc dění kolem nic. Jejich citlivost je pověstná a nebudou-li se včas chránit pevnými hranicemi, mohou letos narazit na ty, co jejich hranice budou chtít prolomit či využít. Měli by být opatrní a dobře zkoumat, komu a za jakých okolností důvěřují. Není každá autorita autoritou. Co chcete letos udělat, udělejte v jeho první části. Od srpna do konce roku vám věci mohou jít obtížněji, než budete počítat.

Lev 2020

Lidé ve znamení Lva mají před sebou dynamický začátek roku a spoustu příležitostí se projevit a ukázat, co v nich vězí. Mohou vyniknout svou iniciativou, tvořivostí a silou. Jejich slabinou může být jen neochota dělat víc, než je třeba. Lenošivá část jejich osobnosti bude mnohému na překážku a tak se může stát, že mnohé promeškají. V druhé polovině roku, kdy bude Mars retrográdní v Beranu, budou jedni z mála, kteří budou moci dobře využít jeho akčnosti a snadno objeví, jak si poradit tam, kde druzí budou házet flintu do života. Prostě rok 2020 není pro Lvy vůbec špatný.

Panna 2020

Lidé ve znamení Panny budou připraveni vstoupit do dění a mohou ukázat, že mají co říct. Posílit může jejich sebevědomí, které je od přírody slabší a konečně místo věčného srovnávání se s ideálem, mohou prakticky tvořit a jednat. Bude se jim dařit a mohou opravdu během roku vybudovat pevné a bytelné struktury, na kterých budou dál stát. Čas jejich narozenin bude významným posunem a podporou do konstruktivních změn. Podobně silnými měsíci budou duben, květen a prosinec. Takže milé, Panny, žádné pochyby a ustrašenosti. Pěkně směle do boje, neboť letos můžete mnohé získat. Panny narozené mezi 11.- 13. zářím by měly naslouchat hlasu „shůry“. Otevře se jim svět nadosobní, což však může být provázeno počátečním zmatením, znuděním nebo zklamáním. Nic se však není tak horké, jak se uvaří. Trpělivost jim pomůže překonat všechny složitosti.

Váhy 2020

 Lidé ve znamení Váhy by měli být opravdu opatrní ve chvílích, kdy je obsednou předsudky a neochota hledat alternativní možnosti. Jejich úzkoprsost se jim letos může vymstít. Radou je včas se zastavit a uvědomit si proč se mi nechce, podívat se na danou věc, či daného člověka z jiného úhlu pohledu. Právě to budou chvíle (zejména v březnu, červenci, říjnu), kdy něco odsoudí a zhodnotí příliš příkře a hlavně pro sebe ve výsledku neefektivně. Měli byste se vyhnout stěhování a změnám práce, neboť si nemusíte polepšit. Podporu byste měli hledat u Lvů a Střelců, kteří vám mohou pomoci se uvolnit či dodají odvahu k cestě dál. Příznivými měsíce bude druhá polovina května, červen, srpen a druhá polovina listopadu.

Štír

Lidé ve znamení Štíra mohou objevit zajímavou vizi či nápad, jak si v novém roce poradit a zlepšit svou situaci. Jejich vynalézavost může být příčinou mnohých změn v jejich životě. Rozhodně se jim bude dařit a mohou vytěžit mnohé tam, kde jiní budou ztrácet. Budou mít nos na to, kam a jak investovat i cit proto, co je třeba změnit. Prostě si najdou nové příležitosti jak rozhojnit svůj vliv. Štíři narození mezi 26.-29. říjnem budou vyzváni k opravdu radikálním změnám. Mají šanci z gruntu měnit svůj život a vystavit se novým prostředím, kde posléze zapustí kořeny. Příznivými měsíci pro lidi ve znamení Štíra budou leden, březen, červenec, září a říjen.

Střelec 2020

Lidé ve znamení Střelce budou muset být dynamičtí a mrštní od začátku roku. Zvolní až příchodem března, ale to už si možná zas sami na sebe něco vymyslí. Jsou to aktivní lidé, který rychlý nástup roku a zátěž nijak nezabrání jednat tam, kde chtějí. Střelci budou mít nový rok spojený větším expanzí i do oblastí, do kterých si dřív netroufli. Jejich odvaha se opět projeví a dostane je do aktivit, které zvláště v dubnu, srpnu a na podzim, budou ukazovat své plody. Střelcům by se mělo povést přinést plody své tvorby do praxe. Bude se jim dařit a je možné, že stěhování či pobyt v cizině jim poskytne nový tvůrčí prostor. V červnu by měli být Střelci opatrní, ať díky své netrpělivosti nevyvedou něco, s co je na čas zastaví. Obecně však druhá polovina roku bude Střelcům nakloněna a podaří se jim to, co pro ostatní bude obtížné – trefit cíl.

Kozoroh 2020

Lidé ve znamení Kozoroha budou mít tak trochu svázané ruce. Pro expanzi není rok 2020 ideální, takže ti, kteří budou očekávat rozmach, budou zklamaní. Na druhou stranu posílí pozice těch, kteří poctivě něco budují a tvoří. Jejich práce přinese plody, nijak okázalé a jak se na konci roku ukáže, trvalé. Kozorozi totiž mohou velmi silně podpořit svou pozici, posílit vliv svůj i své firmy, nebo upevnit svou roli v rodině. Jejich trpělivost a cílevědomost bude odměněna. Mnozí získají na větší tvrdosti a o to víc se budou snažit. Opatrní by měli být ve svém nasazení, neboť jejich tlak na výkon bude značný a mohou si zbytečně svými ambicemi poničit zdraví. Kozorozi narození mezi 11. – 16. lednem by měli být pozorní k tomu, co se jim letos bude nabízet. Mohou významně ovlivnit dění i na poli společensko-kulturním. Záleží jen na jejich vůli. Jakmile však budou mít pocit, že něco či někdo nad nimi mám moc, měli by se uklidnit a uvědomit si, že prožívají zkoušku. Zkoušku vůle k hledání více cest. Nikdy není jen jedna či dvě, vždy je víc možností a o to, pro Kozorohy půjde. Neustrnout na tom, co se nabízí a hledat dál. Nebrat nic osudově a fatalisticky, neboť to bude klam. Díky tomu pak posílí a projdou vším bez šrámů tělesných i duševních.

Vodnáři 2020

Lidi ve znamení Vodnáře čeká vlastně dobrý rok, který by neměl příliš vybočit z jejich směru. V tom, v čem jsou, porostou dál a uplatní svůj vliv. Jako by to, co v roce 2019 vybudovali, v roce 2020 rozhojní či konečně v klidu prozkoumají. Jejich život je povede cestami, na kterých mohou sbírat zkušenosti a připravovat se na dění budoucí. Prostě vnitřně posílí. Nemusí se tedy nervovat a malovat čerty na zeď, neboť aspekty ukazují, že by je nic složité nemělo potkat. Vodnáři by měli být pozorní k tomu, co nabídnou Střelci a Blíženci a trochu víc skeptičtí k tomu, co nabídnou Berani a Váhy.  V dubnu se nebojte jednat a nedivte se, že život nabere na otáčkách. Můžete mnohé zrealizovat. Od září si udržte chladnou hlavu a smysl pro humor, neboť mnozí kolem vás budou propadat skepticismu, kterým byste neměli nechat nakazit.

Ryby 2020

Pro lidi ve znamení Ryby doopravdy začne rok až jejich narozeninami, a že se s nimi pěkně roztočí. Jízda na horské dráze bude v březnu tím, na co je třeba se dobře připravit. Jednou nahoře, podruhé dole, což je prostě zpráva o trase, ne o tom, jací jsou. Uvažte, že výkyvy můžete zvládnout, nebudete-li se příliš uzavírat před světem. Vaše energie jarem ožije, ale to neznamená, že musíte během března strhat vše, co jste od začátku roku nestihli. Važte své síly a nehoňte se za vším. Máte před sebou opravdu dynamické měsíce, které se uklidní až příchodem podzimu. Do té doby budete napružení a nastavení na akci. Ryby narozené mezi  7.-10. březnem budou mít Neptuna v konjunkci se svým Sluncem. Je to otevření se celku většímu než je člověk, což často provází pocit ztracení a nezájmu o tom, co je v dosažitelném okolí. Pro vás platí, že byste měli všímat toho, co se objevuje jako nové a ne toho, co už vás nebaví a nenaplňuje.

Yeji Yun

 A jak dál?

V roce 2021 nás čeká kvadratura mezi Saturnem a Uranem, která začne uzavírat cyklus počatý rokem 1988, první kvadratura 1999-2000, opozice 2008-09. Ukáže se to, co je potřeba změnit a může se objevit krize v průmyslu.

Rok 2023-24 naváže, neboť Pluton po 25 letech v Kozorohu vstoupí do Vodnáře. V Kozorohu proměňoval společenské struktury, ukazoval sílu, moc a vliv rolí, které ve společnosti hrajeme ale i hrát odmítáme. Nutil nás a ještě nutí prověřovat naši vnitřní opravdovost, zjišťovat, co je v zaběhlých strukturách organizace života i v našich rodinách nutné potkat, čemu čelit přímo, co naopak eliminovat a předčím už opravdu nikdy nezavírat oči. Navíc uzavře Saturn oktil vůči Plutu a do plna se vyjeví obsahy propagandy let 2020. Ve Vodnáři bude Pluton až do roku 2043 symbolem tíhnutí k tomu odstranit vše, co není transparentní a technicky dokonalé, což je velmi dvojsečná záležitost. Posilovat budou projevy zatemňující vizi lepší budoucnosti, nacionalistické směry a směry velebící příliš tvrdou racionalitu, odmítající tajemství, přesah a nevysvětlitelné. Na druhou stranu se objeví nové technologie, v originální formě se prosadí přírodní koncepty zvláště ve výzkumu psyché a těla, na západní svět dolehne jeho vliv na tzv. rozvojové země, poznatky o vesmíru více ovlivní současný svět a s tím vším se prosadí lidé, kteří se nebudou bát nasadit své proto své životy. Obávaná robotizace, automatizace a vliv internetu naberou plných obrátek. Zda se k tomu připojí i tlak lidí na změnu společenského života, je otázkou pro každého z nás. Na všem se totiž podílíme rovným dílem a naše volby nejsou zanedbatelné. Neptun, planeta symbolizující nutnost uvědomit si celek větší, než jsme my sami a nutnost osobní i společenské víry v to, co nás přesahuje, vstoupí v roce 2026 do Berana, kde bude pobývat až do roku 2039. Jeho vstup do Berana se spojí i s konjunkcí s planetou Saturn, která se odehrála např. v r. 1846, 1882, 1917, 1951, 1989. Přidáme-li si k datům společenské události, zjistíme, že vždy šlo o ideové zvraty, proměny ve víře a masový příklon k populizmu, dále pak k proměně územních celků a jejich novému ideologickému nasměrování. Takže kolem roku 2026 můžeme tušit, změny v uspořádání států ve světě a také opravdové proměny v Evropě. Od roku 2032 můžeme čekat poněkud „divočejší“ časy, které mohou mít různě vážné interpretace. Vše může zvrátit Uran, který je od jara v Býku. Zvraty a rychlý sled událostí by v nás měl probudit vědomí si toho, co je doopravdy funkční a kvalitní. Měli bychom rozpoznat místa, kde podléháme předsudkům dělících nás od souladu s lidmi a s životním prostředím. Do roku 2044 dojde Uran z Býka až do Lva. Vyzve nás, abychom z gruntu měnili postoje k tomu, co vlastníme, jakým způsobem sbíráme zkušenosti, jak se staráme o prostředí kolem nás, čím se živíme a to i na duševní rovině. Jisté je, že nic není dáno pevně dopředu. Hra o „trůny“, tedy o to, co převáží, není rozhodnuta. Neztratíme-li víru a lásku v to, co nám dalo a stále ještě dává život, ve spojení lidí a přírody, není nic dopředu ztraceno.

Martina Lukášková (část textu pro Žena a život 1.4.2019, doplnění 2. 1.2020)