Horoskop pro 2.týden 2020

Podíváme-li se na rok z cyklického hlediska, bude leden, měsíc
následující po prosincovém slunovratu, patřit k prožitkově dlouhým měsícům. Lednové rozpoložení může vyvolat dojem, že máme relativně dost času a tedy, že stihneme vše potřebné. Zastavme se a uvědomme si to, neboť únor je krátký a již v březnu se roztočí kolotoč nástupu světla, venkovních aktivit, oprav, staveb a ani nedomýšlím, čeho všeho. Je leden, den Tříkrálový a my máme před sebou dost dnů k tomu, abychom si ujasnili, co chceme a něco praktického pro to podnikli. Záměrně to sem píši, abych vás nalákala na cyklické prožívání roku, které díky poměru světla a tmy, tedy naklánění země vůči slunci – přísluní a odsluní, má poměrně slušnou míru na tom, jak o světě, sobě a přírodě přemýšlíme a díky tomu
jednáme.

Druhý týden roku přinese v pátek úplněk. Svůj začátek měl v novu 26. 12.
2019, který se spojil s Jupiterem v trigonu na Urana do Býka. Konstelace
novoluní nabídla silný rozjezd, posílení touhy přistupovat k věcem jinak či
jednodušeji, zvládnout orientovat se v zavedených pravidlech a vnést do života nějaké inovace, které pomohou časem proměnit strukturu postupů ale i vztahů. Mohli jsme získat pocit, že struktura, ve které se pohybujeme, její pravidla a řád, nejsou zas tak složitá či přísná, a že se s ním dá vlastně vyjít. Jak patrno, před úplňkem můžeme vidět, že to zas taková sláva není. Pravidla, struktury, tradice a řády se prostě jen tak obejít nedají a nutí člověka držet se tam, kde většina mlčí. Tedy, že není snadné změnit něco, co většina necítí jako nutnost měnit. Páteční úplněk ukáže spíš ty, kteří se zuby nehty drží konzervativních postupů a nebojí se použít k tomu dávku moci a přesvědčivosti. Zajeté stereotypy a zvyklosti prostě ukážou, jak těžkým oříškem jsou pro ty, kteří je chtějí změnit. Měsíc v opozici na Slunce, úplněk) je i v opozici na Merkur, Saturn a Pluto. Blíží se konjunkce Saturna s Plutem, která po 38 letech se stane novým symbolem roztočení boje o moc a diktaturu nad celkem. Ukazuje se napětí, které vyvolá to, čemu se říká studená válka. My všichni si užijeme štvavé kampaně ze všech stran, neboť konflikty na Předním blízkém východě se nás dotýkají, neboť nežijeme odděleně. Je to silná káva, kterou nám mocnosti začali servírovat. Ekonomické sankce a další změny v ceně surovin nás prostě ovlivní. O tom, že se k moci dostávají názory, že není žádného vlivu člověka na to, co se děje v přírodě ani nemluvě. Ukáže se, jak jednají mocní a jaké silové
postupy si zvolí. Přesto v této nepříliš optimistické situaci není vše
ztraceno!

Astrologie mne naučila, že krize je příležitostí ke změně, a že jedinec má šanci pohnout světovými dějinami. Myslím, že změna je možná na osobní, ale i na společenské úrovni. Jde o to, jak přistoupíme k informacím, které se nám nabízí. Na osobní rovině si všimněme, jak přistupujeme k hodnocení sebe a světa. Jak se stále necháváme ovlivňovat minulostí, jak žijeme v tom, co kdo nám kdo kdy řekl, co jsme zažili, jako by to byla jediná možnost, jak se málo otevíráme budoucnosti a možnosti, že je něco možné, jak jsme k sobě spíše kritičtí, než abychom se za něco pochválili a měli rádi, jak upadáme do malomyslnosti, když nemáme rychlé či efektivně konkrétní výsledky, jak se často zbavujeme zvědavosti tam, kde by právě zvědavost byla klíčem k cestě ven. Myslím to tak, že když nám je z nějakého důvodu ouvej či prostě nemáme náladu, jak zapomeneme použít vůli a zvědavě se sami sebe zeptat: Co se to děje? Co mi takový divný stav ukazuje? K čemu povede? Místo tlaku na okamžitou proměnu daného stavu, spíše stav pozorovali a čekali, co ukáže. Odpověď nemusí a často nepřichází hned, ale to, že se ptáme, nám umožní vnímat stav a neodmítat ho. Svým způsobem se s ním sbližujeme a tím ho proměňujeme. Není nic špatného na tom, že máme nějaký negativním znaménkem hodnocený stav, ale je nevýhodné se s ním ztotožňovat, nebo ho odmítat či ho ignorovat a vyzdvihovat jen dny, kdy je nám dobře a jsme šťastní. Najít štěstí i v těžkých stavech chce vůli. Vůli, kterou v astrologii představuje Slunce.

Vstoupíme-li do role Slunce, vstoupíme do toku světla, které se vidí ve všem, co mu vstoupí do cesty. V těchto dnech (přesně 2.- 20. ledna, kdy bude Slunce v orbisu konjunkce se Saturnem a Plutem) a nejlépe kolem úplňku si všimněme své vůle. Zkusme si vůlí hledat to, co je kolem nás dobré, co se udrželo a co v nás budí vnitřní jas, co nás rozsvěcuje a co nás posiluje. Vůli si totiž musíme uvědomovat a dennodenně se k ní vracet a oživovat ji, jinak se vytratí a my budeme jen vegetovat od jedné aktivity k druhé. Vůle spojená se Saturnem a Plutem pak může přinést opravdu silný tlak na to, změnit přístup k sobě a k okolí. Máme tedy šanci na změnu, ale jak to bývá, změna vnitřní nepřijde tím, že nic nepodnikneme, ale tím, že si začneme uvědomovat, jak vnímáme svět a sebe a zda toto vnímání není sevřené v nějaké formě, která nás omezuje. Tuto formu můžeme nahlédnout a časem proměnit. Měli bychom být v tomto procesu trpěliví, neboť staré zvyky a návyky mají svou moc, a dokud jim vědomí byť jen krapet bude naslouchat, jen tak nás nepustí. Pocit, že nemáme moc něco změnit, vlastně ani pořádnou vůli či inspiraci, může být průvodním efektem. Ve hře je Pluto symbol stavu označujícího stav střídání „moci-bezmoci“, tedy proměny, která přichází ve chvíli, kdy uvěříme, že žádnou moc nemáme a pak zas cítíme, že máme, ale to se hned ztratí do bezmoci a toto střídání vede do stavu nepohody a vnitřní rozháranosti či zmatenosti. Pluto není symbolem zmaru ale radikální proměny. Je třeba se nenechat zaslepit tím, jak věci prožíváme, ale uvědomit si, že hra na moc-bezmoc je tím, co je třeba odmítnout. Pro světlo, které může symbolizovat naše vědomí, není žádné moci, která by ho zastavila. Jsou jen překážky, které ho odráží a ukazují, jaká je jeho síla. Nehleďme na hodnocení toho, kdo jsme, kým jsme, ale všimněme si toho, že radost je světlo, které představuje Slunce, že je vůlí kterou můžeme prosvítit cokoliv. Díky vůli se můžeme ptát po tom, co se to děje a co nám daná situace nabízí? Nic není dopředu ztraceno!

Leden může být prožitkově dlouhý. Jisté je, že je a bude konstelačně nesmírně zajímavý a také dramatický a nabídne nám možnost položit základní kámen jinému pohledu na svět. Pohledu, který ukáže důležitost struktury, funkce a role, kterou v životě máme. V této záležitosti bychom neměli na sebe spěchat ani soutěžit s druhými o to, kdo to dá či nedá. Počítá se to, že to zkusíme, už to je posun, už to je proměna. Jako posilu si připomeňme, že základní kámen byl položen. Je jím to, že žijeme, je jím účast na životě lidí, kteří žili před námi a kteří měli své mluvčí, jež nám ukázali cestu. Na nás je všimnout si základního kamene a zjistit, jaký je půdorys stavby, objevit vůli, světlo, která nám pomůže položit kámen ke kameni. Když se na to takto podíváte, objevíte nesmírné dobrodružství života, které je zajímavější než apatie, smutek, úzkost, nuda a zklamání.

 

Text věnuji zejména lidem narozeným mezi 9. – 15. lednem, které čeká zkouška jejich vůle a odvahy odmítnout hru na moc-bezmoc. Nejde jen o toto období, ale o letošní rok, který bude třeba uchopit opravdu racionálně. Poctivě a systematicky se zaobírat vším, co se před vámi objeví. Je to rok, který vás posílí a ve výsledku upevní vaši pozici, ale také s tím souběžně může odkrýt vše, co strkali pod koberec. Takže raději dobrovolně včas vyklidit nánosy, než si nechat vtrhnout dvojici Saturn Pluto na úklid.

Leden bude v tomto ohledu silný i pro lidi narozené v hlavních dynamických aspektech na konjunkci Saturna a Pluta, kde právě v lednu bude i Slunce. Jsou to ti, co se narodili mezi 12. – 19. říjnem a 9. – 14. dubnem (ti mají kvadraturu, tedy se setkají s impulzem, který jimi otřese, aby něco začali měnit,což může být tolik potřebný pohyb v jejich životě),  11. – 17. červenec (ti mají opozici na uvedenou konstelaci a budou v napětí, které by jim mělo pomoc uvědomit si to, kde se zasekli, kde uvízli, kde se bojí jednat a pomoci jim se rozhýbat).

Hodně zdaru a odvahy k uplatnění vůle v životě a nespěchání přeje Marluk