I. Krajinou horoskopu, cestou Hrdiny

Astrologie nás uvádí do světa hvězdopravectví, analogií, slov inspirovaných planetárními cykly. Většina slov, které používáme, jsou symboly. (Cesta, krajina, horoskop, hrdina…) Na tom, co slova-symboly označují, jsme se vzájemně dohodli. Pro slovo-symbol, je typické, že zastupuje označované a obsahuje nezměrné množství významů. (např. slovo krajina – symbolizuje přírodní scenérii a zároveň v sobě skrývá všechny naše představy, zkušenosti a vzpomínky o tom, jaká konkrétní krajina to může být. Slovo krajina v sobě nese vnitřní souvislost, která všechny významy spojuje do jednoty). Odkazuje k poznání významu, tedy k budoucnosti.

Skrze astrologii (astro-logos – jazyk-hvězd) rozmlouváme s druhými lidmi slovy-symboly mateřského jazyka a jimi také otvíráme další rovinu – symboly planet Sluneční soustavy, domů, znamení zvěrokruhu a dalších. Symboly, s kterými se zde setkáváme, nám zakrývají určitou životní souvislost, říkáme „symbolizují něco“ a zároveň ji odkrývají z jiného úhlu pohledu v momentu, kdy se díky nim snažíme pochopit svůj život. Představujeme si, imaginujeme, co může pod jednotlivými symboly horoskopu být a tak poznáváme svět vnitřní i vnější. Promlouvají na tak archetypy (pravzory), které jsou-li člověkem přijaty, obohacují náš život o další rozměr. Obrazy, které nám při setkání se symboly vystupují na mysl, se sjednocují s naší zkušeností, oplodňují nás a pak se ztrácí v tajemné záři Vesmíru. Imaginace, která astrologii provází není bláznovstvím, vírou či fantastickou cestou. Je prostá a střídmá, neboť vychází ze zkušenosti.

Cesty poznání světa jsou roztodivné a každá má své zvláštnosti a možnosti. Nakonec však všechny vedou k poznání sebe sama. Staňme se v průběhu našeho seriálu Hrdinou s velkým H. Hrdinou, jehož dalším přívlastkem je dobrodruh, který s odvahou prochází krajinou horoskopu, místy krásným ale i zoufale temnými. Ruku v ruce s tím, co se dozvídá o sobě, se dozvídá i o světě kolem.