LETNÍ SEMINÁŘ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

Vážení přátelé, kolegyně, kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na osvědčený celotýdenní letní seminář

PRAXE HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

čili setkání nad vlastními horoskopy pod vedením astroložky, arteterapeutky a psychoterapeutky Martiny Lukáškové a výtvarníka a astrologa Pavla Turnovskýho.

Při interpretaci budeme striktně dodržovat na osobu zaměřený přístup humanistické a transpersonální astrologie. Procesní fáze semináře je sebezkušenostní – důraz na astrologickou praxi a uvědomování si procesů, které se při ní dějí. Každý účastník bude mít vlastní prostor pro svou práci. Na základě toho je počet účastníků v semináři omezen na pět.

Každý účastník by měl být obeznámen se základními astrologickými metodami: s tranzity, solárními a lunárními revolucemi, sekundárními direkcemi-progresemi a lunačními cykly v nich. V průběhu semináře si účastníci tyto techniky nejen osvěží, ale budou mít také možnost zhodnotit jejich význam pro vlastní praxi. Pro snadnější orientaci je třeba, aby si účastníci připravili stručný přehled svého dosavadního životaběhu.

Z důvodu udržení důvěrného, chráněného prostředí nebude ze semináře pořizován zvukový ani obrazový záznam a pořizování záznamu nebude umožněno ani samotným účastníkům. Počet účastníků je omezen na pět, proto je přítomnost po celou dobu semináře nutná, omluvitelná je nepřítomnost pouze z důvodů opravdu výjimečných životně důležitých záležitostí.

Účastníci semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Termín:

15. – 19. srpen

Seminář sestává z 30 běžných hodin a je časově rozvržen takto:

9:30 – 12:30 dopolední část

12:30 – 14:00 přestávka na oběd.,

14:00 – 17:00 odpolední část

(Pevné jsou jen začátek a konec – přestávky se upravují podle potřeb studentů.)

Cena 4.000 Kč, splatnost předem či po domluvě na místě, seminář bude obsazen v pořadí, v jakém dojdou platby, variabilní symboly a zúčtovací data sdělí Pavel Turnovský na turnov@rezonance.cz, pavel.turnovsky@gmail.com

Informace o průběhu kurzu a možnostech ubytování – M. Lukášková 728 11 35 02

Místo setkání: Centrála humanistické a transpersonální astrologie Mintaka

Radlická 99, Praha 5 (poblíž metra Radlická)

S přáním všeho dobrého Martina Lukášková () a Pavel Turnovský

Comments are closed.