Novoluní 6. října 2021 …

Novoluní se tentokrát potká s Marsem na 14°znamení Váhy v přesném oktilu na Venuši Večernici na posledním stupni Štíra. Je to zajímavá konstelace, která vypovídá o tom, že nastávající lunární měsíc bude vyzývat k aktivní účasti na poli vztahů a mezilidské komunikace.

V České republice se chystáme k volbám, které v duchu této konstelace nepřinesou příliš velkou změnu, jen potvrdí to, že lidé budou spoléhat na osvědčené pravo-levé vidění světa a místo změn si vyberou to, co zhodnotí za pro ně dobré či optimální. Čekat rozvrat a radikální proměnu tedy asi nemůžeme. Situace nahrává i tomu, že mnozí rezignují na volby či se odmítnou voleb účastnit. Volání po uvědomělém občanovi je chvályhodné, ale měli bychom si uvědomit, že takovým občanem se málo kdo narodí. Takového občana je nutno vychovávat a kultivovat. To se u nás děje tzv. na vlastní triko. Buď se vzděláváš nebo ne. Není patrné, že by stát o tuto důležitou podmínku demokratického zřízení usiloval. Mars a nov ve Vahách otevřou vlnu hodnotících soudů, které v reálu nic neřeší. Není to ten pravý impulz, který by něco měnil. Ve Váhách se bojuje slovem a právě zmiňovaným hodnocením a zhodnocováním toho, co je a není komu vhod. Oktil na Večernici by však mohl vyprovokovat některé, kteří ještě nebyli tolik vidět, aby podnikli nějakou akci k většímu prosazení svého hlasu. Můžeme tedy očekávat, že se nám ukáže odvaha, ale až po té, co bude odvoleno. Pomluvy a intriky ponesou své ovoce a my se můžeme připravit na vlnu zajímavých osočení a výčitek. Konstelace je jen na první pohled nevinná. Ve své podstatě dokáže být energie Váhy opravdu tvrdá. Její důraz na hodnotící soudy má svou míru a i zde platí, že pokud se navrší doba rozhodování víc, než je pro jeho nositele zdrávo, objeví se prudká reakce a pálí se mosty. Nemysleme si, že nov a Mars ve Váhách nemohou přinést rozbušku do mnohých vztahů a to i těch mezinárodních. Spálit most ve vztahu znamená, že se odvrátíme od vztahování a stáhneme sami do sebe. V čase, kdy bychom měli spolupracovat, jak by tomu Váhy chtěly, je separace, svéhlavost a umíněnost ostrou střelou.  

Je-li v našich vztazích nepohoda či nesoulad, ať už si příčinu uvědomujeme nebo nesoulad jen tušíme, měli bychom se nyní opravdu přičinit o to, aby se naše vztahy zlepšily a narovnaly zas do rovnoprávného vztahu – já pán, ty pán. Tam, kde to ještě jde.

Poselství novu: Netlačit tolik na své cíle a chtění, ale uvědomit si polaritu, která ve vztahu je a pokusit se její strany aktivně vyvážit. Ti, kdo na tento impulz zareagují, si budou moci za čas vydechnout a  nechat se nést na nohou pevného partnerství.

Novoluní se bude dotýkat zejména těch, kteří mají v blízkosti 14°Vah či v opozici 14° Berana, nebo v kvadratuře – 14°Raka a Kozoroha osobní planety (Slunce, Luna, Venuše a Mars i Merkur). Budou to ti, co by si měli všimnout, zda se jim ze vztahů cos nevytratilo. Nebojme se být aktivní a nebojme se chybovat. Mýlit se můžeme, ale neměli bychom ztratit zájem o druhé. Opravdu impulzivní akce a úkony mohou násilně proměnit vztahy.

PS. Malou naději skýtá tranzit Neptuna v trioktilu na Lunu a Saturna a Pluto v kvadrátu k Venuši v horoskopu A. Babiše, kteří mohou symbolizovat vyčerpání a podkopání základů, které tento muž vytvořil. Nevím, zda to bude mít vliv na volby, ale rozhodně se domnívám, že by to tentokrát mohlo vyústit v fatální chybu, kterou A.B. udělá, a která mu znemožní vládnout tak, jak by rád. Otázkou je, zda jiný premiér naši situaci zachrání? Nu, nechme se překvapit. Oslabení A.B. by mohlo být opravdu citelné a to by mohlo rozpoutat něco, co by mělo stát za náš zájem a aktivní účast na dění.

Vybrala jsem pár momentů z celku, jen proto, abych nezatěžovala laskavého čtenáře přehršlí astrologických termínů a postupů. Pokud chceme něco do nového lunárního měsíce vložit, měla by to být péče o vztahy. Vztah však mohu mít i „němou tváří“ a na ně bychom neměli zapomínat. Váš Marluk