SABIÁNSKÉ SYMBOLY V ASTROLOGICKÉ I OSOBNÍ PRAXI

SABIÁNSKÉ SYMBOLY V ASTROLOGICKÉ I OSOBNÍ PRAXI

Lektor Martina Lukášková

16 let praxe se Sabiánskými symboly

 

ČÍM JSOU SABIÁNSKÉ SYMBOLY?

Sabiánské symboly jsou souborem symbolických obrazů pro každý z 360 stupňů zvěrokruhu. Podobně jako má každých 30°, každé znamení zvěrokruhu svou energii má i každý jednotlivý stupeň svůj symbolický impulz a právě ten je nám v Sabiáských symbolech předkládán.

 

JAK VYPADAJÍ?

K dispozici máme původní verzi tak, jak byla odezřena E. Wheelerovou a propracovanou cyklickou verzi od Dane Rudhyara – Astrologická Mandala, nakl. Půdorys 2003

Ukázka pro představu:

Panna 14 – A Family Tree – Rodokmen (původní znění r. 1925)

 ARISTOKRATICKÁ RODOVÁ LINIE ZOBRAZENÁ JAKO STROM (Rudhyar r. 1973)

Klíčová myšlenka: Hluboká důvěra v rodové kořeny individuálního charakteru.

Důležitá je zde skutečnost, že síla, kterou má každý člověk k dispozici v čase krize a rozhodnutí, má kořeny hluboko v minulosti, ať už v minulosti fyzické rodové linie, anebo v minulosti vyjádřené sériemi předchozích vtělení, podmíněných určitým převládajícím účelem a mnohafázovým vývojem určitého zvláštního typu komplexního charakteru. Pravá spontaneita a kreativita je vždy založena na strukturovaném sledu předchůdců, je-li vůbec opravdově duchovní, čili je-li schopna setkat se s kolektivní potřebou. Pouze činy, jež jsou pro naplnění takovéto potřeby nezbytné, mohou být nazvány „duchovními“.

Tento symbol čtvrtého stupně, jakkoli se může zdát mnoha lidem – zejména dnešním mladým lidem – podivný, nás učí technice, která má být užita zejména v době krize. Charakterizuje prostředek, jak dosáhnout opravdového „úspěchu“. Člověk se vrací ke kořenům, aby mohla vykvést jeho osobnost, má-li tento květ přinést živé semeno. AKTIVNÍ SÍLA KOŘENŮ je pro vytvoření semene nezbytná.

 

 

 

JAK SYMBOLY VZNIKLY?

V roce 1925 je v parku v San Diegu svým vnitřním zrakem „přivedla“ na svět vizionářka Elsie Wheelerová spolu s astrologem Markem Edmundem Jonesem. „ Vyvezl jsem Elsii Wheelerovou autem, a zařídil jsem vše tak, aby se mnou mohla zůstat celý den sama. Pracovali jsme ve čtyřech etapách, a během každé z nich jsme udělali čtvrtinu stupňů. Zaparkovali jsme auto na jednom místě v Balboa Parku v San Diegu, na takovém místě, kde nehrozilo, že by nás někdo vyrušil, a přitom jsme byli, coby kamenem dohodil od jedné velmi rušné křižovatky a vůbec od života města. Použil jsem sadu čistých kartiček, jejichž rozměry byly takové, aby mohly být neustále promíchávány; každá z nich byla na rubu označena znamením a stupněm, a bylo jich 360, aby se pokryl zodiak. Ani slečna Wheelerová, ani já jsme u žádné karty nevěděli, o který stupeň se zrovna jedná; ona popisovala obrazy, které vidí, a já jsem je rychle zapisoval a přitom jsem mezi nimi vybíral. Občas jsem některý odmítl a někdy opravila ona. Karty byly neustále promíchávány, aby mohl fungovat zákon náhodného výběru, a já jsem neustále věnoval pozornost opravám okultního druhu. Po asi čtvrtině karet jsme si odpočinuli, projeli jsme se kolem parku a pak jsme se vrátili na stejné místo, kde jsme udělali další čtvrtinu. Poté jsme ji odvezl ven za město, na místo, kde jsme se naobědvali, a kde byla malá pravděpodobnost, že bychom potkali někoho známého. Vrátili jsme se zpět a následující dvě čtvrtiny jsme udělali stejným způsobem,“ píše v dopise M.E. Jones

 

 CÍLE KURZU:

1. V kurzu se prakticky seznámíme s cyklickým používáním Sabiánských symbolů tak, jak je upravil Dane Rudhyar v Mandale (nakl. Půdorys 2003).

2. Naučíme se používat systém symbolů nejenom při práci s astrologickými technikami, ale i v běžném životě.

3. Objevíme odkaz dávné kultury, která uměla číst nejen řeč hvězd, ale rozpoznat v ní i duchovní posilu pro svůj život.

4. Pronikneme do magie slov a spolu s D. Ruhyarem objeví cyklus, který se skrývá za obrazy symbolů.

5. Naučíme se pracovat s orákulem jako spojencem astrologických technik a hlavně si v praxi prověříme, do jaké míry jsme schopni otevřít se symbolické inspiraci v běžném životě.

PROGRAM KURZU:

Část teoretická:

Původ sabiánkých symbolů. Význam a historie slova „sabean, sabejci“.  Přehled jejich verzí. Struktura symbolů podle Rudhyara, M.E.Jonese, D. Roche.

Praxe používání symbolů dle Mandaly D. Rudhyara. Pohled na cyklické spojení symbolů. Význam živlů a aspektů z pohledu symbolů.

Symboly ve spojení s nativitou či jakýmkoliv základním horoskopem.

Symboly ve spojení s aktualizačními metodami (tranzity, sekundární direkce)

Část praktická:

Práce s jednodenním horoskopem, s horoskopem pro východy Slunce a Měsíce.

Individuální cvičení se symboly v psané a kreslené formě.

Symboly jako „orákulum“, jejich užití při dotazové práci, použití symbolů pomocí karet.

Neustálá praktická cvičení s horoskopy studentů či jimi zvolenými osobami.

 

Účastník by měl mít Astrologickou mandalu – D. Rudhyar nakl. Půdorys 2003, další materiály a pomůcky zajišťuje lektor.

Rozsah – čtyři neděle od 9.30 – 17.00 h. Celkový čas 30 běžných hodin.

Termíny: neděle 10. března, 7. dubna, 5. května a 2. června 2013

Cena kurzu:  4.000,- Kč. Cena je konečná. Lektor není plátcem DPH. Možnosti splátek po dohodě s lektorem. Po přihlášení obdržíte variabilní symbol – možnost platby na účet či v hotovosti na místě. Splátky možné jen po osobní domluvě s lektorem. Přihláška nabere platnost až v momentu uhrazené částky či domluvené platby. Počet míst je z důvodu nutnosti věnovat se jednotlivým účastníkům omezen.

Místo konání: Radlická 99, Praha 5 150 00 – Metro B 

Kontakt: Martina Lukášková

TEL.: 728 113 502                                  e-mail: astrologmarluk@seznam.cz

Fotografický popis cesty do učebny:

https://www.dropbox.com/gallery/11055164/1/CESTA_NA_RADLICKOU_99?h=95fce5

Mapa:

http://www.transformotor.cz/wp/wp-content/uploads/2010/10/RADLICKA_99.jpg

Comments are closed.