Posts Tagged ‘astrologie’

Horoskop pro 42. týden 2018

Na projev soucitu k životu kolem nás a sobě samým není nikdy pozdě,

tak proč s ním nezačít třeba hned?

Robin Eisenberg

 

Pondělí 15. – úterý 16. – Měsíc v Kozorohu, 16.9. první čtvrť

V pondělí můžeme objevit to, co nás zdržuje anebo ty, kteří nás podvádí. Nebojme napjatějších chvilek, které se mohou proměnit v bránu k poznání. Při troše vnitřní všímavosti můžeme objevit i vnitřní zábrany, které nás brzdí a předsudky, které nám brání spojit se s druhými. Měli bychom dostát svým závazkům a neutíkat od rozdělané práce. Den by měl ve výsledku podpořit rozvoj našich hmotných i tělesných statků. Měsíc v konjunkci se Saturnem v Kozorohu se efektivně odrazí v soustředěné práci ale i v určité strohosti, tak si v rovině citové neklaďme příliš velké nároky.

V úterý může politika, názory a postoje druhých lidí a nálady ve veřejnosti proniknout do našich myšlenek a pozměnit naše plány. Bude dobré mít na paměti míru tichého přitakání, s jakou se necháváme strnout na tu či onu názorovou stranu. První lunární čtvrť, ve které je Měsíc ve spojení s Plutonem posílí hloubku prožívání ale i zvýší tlak na výkon. Výkonní můžeme být na různých rovinách, ale otázkou je: Máme podávat výkony? Možná nebude od věci nechat život plynout a všímat si toho, kudy v jeho proudu plujeme. Nic během úterý nehroťme. Práci včas ukončeme, nebo svou osobnost tzv. přetáhneme. Vnitřní analýzu nepitvejme, nebo vydedukujeme pro sebe až příliš přísná řešení. Noc z úterý na středu nebude jednoduchá, tak si nezahlťme mysl ještě navíc nějakou vášnivou diskusí či divokým filmem.

 

Středa 17. – čtvrtek 18. – pátek 19. – Měsíc ve Vodnáři

Středa spojí Měsíc, Neptun a Uran a to napěťovými aspekty, což se může odrazit v určité pomatenosti či v posílení pudových reakcí. Můžeme rychle sklouznout do zmatečného a uspěchaného jednání. Takže bude třeba udržet rozvahu. Ve středu odpoledne se přidá kvadratura na Venuši do Štíra a ukáže se, jak moc jsme závislí na svých zvycích a starých pořádcích. Oslavenci by měli přistupovat k věcem citovým opravdu zodpovědně a nebát

se požádat o radu tam, kde si nevědí rady. Než se plácat sám ve vleku vnitřních strastí, je lepší najít si průvodce, který pomůže vypořádat se s vzniklými úskalími. Za mnohými obtížemi bude stát obyčejné přecenění vlastních sil. Den může být namáhavý a ti, kdo upřímně zhodnotí své síly se nemusí narazit.

Ve čtvrtek můžeme protřepat nějaká „horká“ témata táhnoucí se našimi vztahy a půda pro hádky začne být opravdu horká. Měsíc v konjunkci s Marsem ve Vodnáři v kvadratuře vůči Venuši a hlavně Merkuru ve Štíru vyvolá prudké tendence. K užitku budou tam, kde potřebujeme prolomit ledy, otevřít „hnisající“ rány. Složitá bude ve vztazích, kde zapomeneme na soucit, empatii a řešení najdeme ve své umíněnosti a elitářské odlišnosti.

V pátek nepřehlížejme fyzické potíže. Postupujme opačně a udělejme si vědomě prostor pro péči o sebe. Měsíc v kvadratuře vůči Jupiteru bude chtít strhnout rekordy. Počasí může kulminovat, a snad přinese zvrat směrem k dešti na našem území. Naše touhy dostanou vhodné vějičky, tak si dejme pozor, ať se neženeme za přeludy a marnotratnostmi. Večer bude přát zábavě. Vyjděme vstříc tomu, co nás těší. Hudba přírody nebo živá muzika nás příjemně naladí. Na poli citů dostaneme prostor napravit to, co se pokazilo. Dny vhodné pro ukládání věcí na půdu, pro úklidy půdy, kůlny nebo zazimování zahradního nábytku.

 

Sobota 20. – neděle 21. – Měsíc v Rybách

Příjemná struna víkendu zabrnká na náš soucit a umožní nám dát vztahové věci popořádku. Pokud se přesto někdo uzavře, respektujeme jeho pozici. Není všem dnům konec a silou si vztah neupevníme. Možná pomůže sobotní večer anebo pohodová neděle. Dny vhodné pro zazimování balkonových květin. Vysazujeme jehličnany a keře.

Závěrem

Týden vypadá vcelku dynamicky a namáhavě, takže bacha, ať nepřeceňujeme své síly, svůj rozum a neukrajujeme si příliš velká sousta. Snadno pak na sebe budeme příliš přísní a k druhým značně nekompromisní. Zákazy a příkazy srdci neprospívají. Obtíže při jednání, v zaměstnání či případné spory, nehroťme. Snažme se získat čas. Napětí konstelací se promítne do posílení preferencí těch, kteří mají moc, postavení, zásluhy… ale početní sílu. V pátek by měl přinést zlom. Osobně doufám v déšť, ale i na rovině společenské by mělo přijít uvolnění. Opravdový odpočinkový víkend by mohl vytvořit náladu, která nás sice stáhne dovnitř, ale otevře naše city a mysl větší všímavosti k dění kolem nás. Vědomě si odpočiňme a udělejme něco pro ty, kteří stojí za hranicí rodinného kruhu – (ostatní lidé, zvířata, prostor, kde žijeme…). Radost ze spojení a ze zjištění, že každý tvor má konkrétní a nezastupitelné místo v celku větším, než jsme my sami, je totiž nejlepším lékem na nemoci a splíny.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Robin Eisenberg

Svatojanský lunární kalendář 42. týden 2018

Horoskop pro 41. týden – novoluní 9. 10.

V čase novoluní je třeba „zasadit a zalít“ právě to, co chceme v následujícím měsíci „pěstovat“.

Meraki Labbe

Pondělí 8. – úterý 9. října – Měsíc ve Váhách , 9.9 nov

Pondělí zviditelní normativy, omezení a pravidla. Do vědomí se budou tlačit úkoly, které prostě musíme udělat, ale i obavy z toho, zda vše stihneme a uděláme tak, jak je třeba. Měsíc v kvadratuře na Saturna připomene povinnosti, řád a strukturu. Kdo skočí Saturnovi na lep, ten se bude plahočit dnem od jedné úmorné činnosti ke druhé. Kdo přijme své úkoly bez protestů a odkladů, zjistí, že soustředěná činnost mnohé usnadňuje, a že myšlenky na to, co by bylo kdyby, jen odvádí pozornost. V pondělí dopoledne prostě bude nutné jednat efektivně. Chceme-li se potýkat s úředním šimlem, pusťme se do toho, nakonec uspějeme. Pondělní odpoledne bude příjemnější, tak se nestresujme dopředu. Všimněme si toho, co je nosnou strukturou našeho dne, jak a co jíme a čemu se věnujeme. Tlak na strukturu nám může dobře ukázat ona pokušení, která nám ubírají sil i přesto, že v úvodu se tváří jako uvolňující – např. brouzdání na internetu, bezcílné zevlování mezi regály v obchodě, rozhovory plné planých řečí, nesmyslná kontrola druhých, zacyklené myšlení na někoho, kdo nám ublížil…dosaďme si sami.

Úterní novoluní, realizující se ještě před východem Slunce, bude v napětí (doběžná kvadratura) vůči Plutonovi, což můžeme přeložit jako občasný ale silný vpád silových tendencí do našich úvah a myšlenek. Hra na moc a bezmoc nás může pěkně potrápit, neboť se bude odehrávat na do určité míry obtížně uchopitelné rovině. Bude třeba všímat si procesů v těle, vnitřních reakcí a popudů. Nebagatelizovat si nic z toho, co vnímáme a cítíme, ve chvíli, kdy s někým jednáme či podstupujeme nějakou činnost. (V tomto smyslu bychom měli vzpomenout na naše zastupitele, kteří nebudou mít jednoduché vyjednávání o povolebních koalicí, tlaky na jejich rozhodnutí nebudou přímé, ale o to silnější). Uvědomme si, co je pro nás důležité, vyhněme se analýze a hodnocení. Analýza může být příliš tvrdá a to k nám samým i okolí. Důraz na hodnocení a jasné soudy budou tím, co ukáže, kdo a co stojí v pozadí a tahá za nitky. Na rovině osobní to mohou být soudy, za kterými může stát neochota se přizpůsobit situaci, měnit zvyky či si sáhnout na to, co v nás není zrovna „výstavní“. Jenže zmiňovaný napěťový aspekt se dá i využít. Právě ve chvílích napětí a neklidu můžeme získat sílu a vymezit se vůči tomu, co nechceme, nebo můžeme začít s něčím, co potřebujeme. Zahajujeme kúry posilující imunitní systém a čistící krev. V den novoluní je vhodné odlehčit stravu nebo upřednostnit očistný půst.

Středa 10. – čtvrtek 11. října – Měsíc ve Štíru

Ve středu bychom neměli zapomenout na svá předsevzetí. Chaotický den nás snadno vyhodí z konceptu. Měsíc se při svém východu kol tři čtvrtě na devět bude v opozici na Urana a sextilu na Saturna, což je směr protichůdných tendencí. Kdo nebude mít svou vůli po ruce, bude poletovat od jednoho k druhému bez větších úspěchů. Takže, přátelé, aby bylo dobře, potřebuje středa plán umožňující alternativy, co bychom mohli dělat, pokud něco neklapne či se změní. Zbavme se prostojů, neboť den má v sobě potenciál motivovat nás k efektivním výkonům a činnostem. Podvečer otevře dveře vášním a probudí náš temperament.

 

Čtvrtek nás naladí na vlnu hlubších citů. Budeme důslední, soustřední a také o trochu více vztahovační. Pro zamilované páry důležitý den pro spřádání plánů do budoucnosti. Měsíc bude mít vcelku pěknou aspektaci k dalším planetám, takže obavy stranou a trochu více sebedůvěry. Můžeme objevit, koupit a získat to, co zrovna potřebujeme. Své aktivity si můžeme dobře zorganizovat a večer být spokojení. Pěkné vyhlídky, ne? Pozorní k rozptylujícím aktivitám by měli být Býci, Štíři, Lvi a Vodnáři. Nenechte se své na vedlejší cesty podružnostmi nebo chvilkovou zábavou.

Dny vhodné pro lymfatické masáže.

 

Pátek 12. – sobota 13. – neděle 14. – Měsíc ve Střelci

Podlehněme pohodě a nenechme se rozčílit. Pátek bude vstřícný k našim projektům a plánům. Kdo se naladí na jeho dynamiku, může sehnat, opatřit, opravit nebo vyměnit to, co je pro něj důležité. Najdeme-li si čas na výlet nebo procházku v lese, uděláme pro sebe víc, než bychom čekali. Při chůzi se odreagujeme, ale se nebudeme brát tak vážně a lépe si ujasníme to, co je pro nás důležité. Společensky laděný podvečer vyláká mnohé do kruhu přátel a za kulturou. Jděme tam, kam se nám chce a ne tam, kam je tzv. dobré se ukázat. Nebudeme litovat.

 

Aktivní sobota bude k užitku lidem s pracovními plány. Svižné tempo a chuť do práce budou výhodnou. Pro sportovní akce, výlety a setkání velice příznivý den. Vrtošivá nálada nám dopřeje stihnout toho za den víc, než bychom čekali.

V neděli budou jiskřit emoce a mnohým přijde humor k duhu. Veselý den. Odpoledne mějme respekt vůči únavě. Změna tlaku a reakce organismu mohou překvapit i ty, co jsou vytrénovaní. Uvolněme se čtením knihy.

Na zahradě (zvláště v sobotu a pak v neděli dopoledne) střiháme živé ploty, natíráme a lakujeme dřevěné plochy a nábytek, upravujeme záhony, přesazujeme šalvěj nebo rozsazujeme levanduli. (Na to se chystám. Musím zrušit záhon a vytvořit nový. V plánu mám bylinkový „vrch“, což je v reálu maskování betonové skruže kol našeho vrtu.)

 

Závěrem

Do středy se můžeme dozvědět mnohé o tom, jak fungujeme, za čím jdeme a co jsme proto ochotni udělat. Od středy můžeme plynout na vcelku příjemné vlně. To jsou samozřejmě ideální podmínky a mnohovrstevnatá realita je může pro každého krapet jinak vybarvit. Poselstvím je, zkusit důvěřovat tomu, co nám říká tělo (pondělí až středa). Vědomě provést údržbu spojení nevědomí – vědomí, jednoduše návratem k symbolům, intuici, správnému dechu, cvičení a meditaci. Uvědomit si důležitost soucitu a skromnosti (nejsilněji čtvrtek, ale na soucit a skromnost je dobrý každý den) a tím pozvolna měnit svůj život a každodenní návyky a zamezit tomu, co nás vede opakovat staré destruktivní myšlenkové vzory a chování. V pátek a sobotu se bavme tím, co těší naše srdce a ne tím, co se od nás očekává či očekává naše okolí.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Meraki Labbe

Svatojanský lunární kalendář 41. týden

Horoskop pro 40. týden od 1. – 7. 10. 2018

Křižovatka dvou cest nám připomíná možnost volby.

Jakmile se na chvíli zastavíme můžeme pocítit radost z křížení cest a z možností, ke kterým  cesty potenciálně odkazují.

Steven Stahlberg

 

Pondělí 1. října – Měsíc v Blížencích

Pondělí bude plné tlaku na přesnost. Plané řeči by si neměly tak snadno najít posluchače. (Kdyby toto nastavení fungovalo vědomě u všech, velmi snadno by se připravilo nejenom na volby do zastupitelstev, ale i na všechny úkoly, které máme před sebou.)

Zkusme se naladit a během pondělí si uvědomit, kolik času ztrácíme „plkáním“ , žvaněním, planými rozhovory, ale i tím, že takovým řečem plochých článků. Raději važme slova, nebo jděme rovnou bez vytáček k věci. Odpoledne se soustřeďme na známá, tradicí osvědčená místa.

Moje úvaha vychází z opozice Měsíce vůči Saturnu a trioktilu vůči Venuši Večernici. Napěťové vazby ukazují, že strukturujícím vazbám představovaným Saturnem a hloubce prožívání Venuše Večernice ve Štíru bude naše adaptační lunární funkce unikat stůj co stůj. Ovšem vezme-li to opravdově, a místo abychom unikali, půjdeme směle do všech povinností, úkolů a akcí pondělí, můžeme na tom vydělat. Ziskem bude snadnější přístup k vnitřní koncentraci a k zvědomění vnitřní síly a vůle. Je tedy na nás, zda budeme napětí prožívat jako rozpor s potřebou úniku, nebo jako vibraci, jejíž vlnění stimuluje soustředěnost, hloubku i cit odhadnout správný čas jednat, získat sebedůvěru a odvahu podniknout i složitější akce.

 

Úterý 2. – středa 3. října – Měsíc v Raku, 2. 10. – druhá lunární čtvrť

V těchto dnech bychom se mohli zaměřit na instinktivní reakce. Pojďme si je dát do souvislostí. Všimněme si svého rozpoložení a situace, ve které se dané rozpoložení objevilo. Můžeme se o sobě mnohé dozvědět a poučit se. Úterní druhá lunární čtvrť vnese napětí pramenící z nutnosti jednat na menším manévrovacím prostoru. Posílí tendence stáhnout se dovnitř a zabednit se před vlivy z okolí. Pozor na to, ať nestrkáme hlavu do písku, jen proto, že se obáváme reakcí druhých lidí. Napětí můžeme využít tak, že se zaměříme na tradiční místa, která máme rádi a ty budeme zvelebovat a upravovat. Navíc napětí bude odvedeno velkým vodním trigonem, který Měsíc z Raka vytvoří s Venuší ve Štíru a Neptunem v Rybách. Vnímavost a citovost bude posílena, což ovšem nemusí být navenek projeveno. Na rovině emoční ulpíme zejména během středy na tom, co druzí říkají, jak jednají a jak se vůči nám chovají. Naše emoce je třeba dávat souvislostí a hlídat si jejich sílu a vliv, jinak můžeme spadnout do větší vztahovačnosti a zbytečné urážlivosti.

 

Čtvrtek 4. – pátek 5. října – Měsíc ve Lvu

Čtvrteční dopoledne nás může fixovat na jedno místo, jednu činnost a neumožní nám dělat víc věcí najednou, natož nějak improvizovat. Odpoledne bude lepší. Nedělejme proto předčasné závěry. Měsíc se dopoledne spojí s Venuší, Uranem a Marsem do velké kvadratury držící fixní znamení Lva, Štíra, Vodnáře a Býka. Snadno objevíme sílu své vůle, ale také oheň vnitřního napětí, které může sílit tím víc, čím nás to bude lákat angažovat se v několika nesourodých aktivitách. Buďme tedy připraveni na to, že energie bude k dispozici. Buď nás převálcuje, nebo ji využijeme a pak se čtvrtek může stát dnem, kdy posuneme výrazně své dílo o kus dál. Napětí se projeví i v tom, co před volbami vyjde najevo. Nejednejme impulzivně a vzpomeňme na pondělí, kdy jsme mohli ucítit, co jsou plané sliby a co jsou fakta. Odpoledne se situace uvolní, a co mělo dobře našlápnuto, může vyšumět mezi přívalem podružností. Ti, co si udrží vůli u toho, co zrovna budou dělat, budou vítězi dne.

 

Pátek nás povzbudí a přivede na jiné myšlenky. Uvolněná nálada, chuť se bavit, žertovat ale i riskovat rozproudí vášně. Na vrch získají ti, co budou umět prosadit své názory vahou a kouzlem svého projevu. Prostě, pěkný obal prodává. Na obsah se tak hledět nemusí. Takže pro den voleb, vcelku situace nadržující těm, co umí jen čeřit vlny. Situace, žel, nenahrává silné voličské účasti. Večer je příslibem pro ty, kteří chtějí navázat vztahy, víc se uvolnit nebo jen relaxovat. Je možné, že se po pátku promění počasí, tak otevřeme vnitřní prostor improvizaci a nestanovujeme si na víkend plány neumožňující alternaci.

 

Sobota 6. – neděle 7. října  – Měsíc v Panně

Víkend by nás měl vést ke zklidnění a pohodě. Zaměřit bychom se měli na potřeby našeho těla a ducha. Měsíc v Panně před novoluním v zemském trigonu se Saturnem a Uranem podpoří sebe-nápravné tendence. Sobota by mohla posloužit jako prostor pro účinné odreagování. Využijeme-li sobotu k práci, pak nás může mile překvapit, jak nám naše aktivity půjdou pěkně od ruky. Sklon trhat výkony a rekordy by měl být vědomě umlčen. V sobotu půjde o kvalitu ne kvantitu. Sobotní podvečer bude příhodný pro relaxaci, meditaci anebo pro kulturní zážitek ovšem v komorním ladění. Dejme prostor knihám, filmům a kultuře vůbec. Inspirujme ducha něčím, co má pro nás přesah.

V neděli zapomeňme na přísnost a kritičnost. Odpusťme si nedokonalost a buďme tolerantní k chybám druhých. Odměnou nám může být získaná pohoda a prostor pro to, co máme rádi. Neděle svým tempem přispěje vychutnání si příjemných chvilek života. Nenechme se o pohodu ošidit.

Z otevřeného prostoru bychom měli stáhnout květiny citlivé na chlad, uskladnit cibuloviny, zastřihnou růže, přihnojit stromy a položit mulč, což píši s vědomím, že budu muset fakt zapracovat na vnitřním perfekcionismu a udělat na zahradě jen to, co mi počasí a fyzické síly dovolí.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Steven Stahlberg