Posts Tagged ‘astrologie’

Svatojánský lunární kalendář 19. týden

Svatojánský lunární kalendář 18. týden

Horoskop pro jednotlivé dny 17. týdne 2018

Tvořivá síla je ve své podstatě monstrum, drak vyžadující svůj „prostor“ i svou dávku „masa“. Rozpoznat, kdy a čím nakrmit draka, je oč tu běží.

Peter Ferguson

Pondělí 23. – úterý 24. – Měsíc ve Lvu

Měsíc ve Lvu v příznivých aspektech se odrazí v živých rozhovorech, otevřenosti a veselosti. Začátek týdne vypadá slibně. Proto směle do všeho, co je před námi. Otevřeme se barvám, humoru a nechme znít v domě, pracovně hudbu. Vodní a zemská znamení mohou mít blíže k seznámení. Planeta Pluto mění z pohledu ze Země směr pět měsíců retrográdní směr. Je to vždy, když se svou drahou dostane do opozice vůči Slunci. Budeme mít možnost pozorovat, jak se usazují „rozbouřené vody“. Můžeme si uvědomit, kdo a za jakých okolností se chytá moci. Neboť ti, kdo byli připraveni a podnikli patřičné kroky, mohou teď upevnit svou moc. Rozhlédneme-li se kolem sebe (ve smyslu celosvětové politické situace), nabízí se vcelku nelichotivá bilance. Přesto nic není dopředu ztraceno. Na rovině osobní můžeme brzy rozpoznat, čemu či komu jsme dali až příliš velkou moc nad svým životem. Otevírá se nám možnost proměnit život a postavit se tomu, co nás omezovalo. Jsme v měsíci, který je už ve svém začátku poznamenaný změnami. Minulý týden jsme mohli vidět první střípky budoucích velkých změn. Udržíme-li si trpělivost, vůli a odvahu, dají střípky za čas jasný obraz. Pluton k nim nyní začne přidávat další části. To, co může umožnit změnu, je objevení utkvělých myšlenek, kterými se držíme v prostředí, vztahu, který nám nevyhovuje. Překážky proto můžeme vzít i jako upozornění na to, že situace mohou být řešeny jinak. (Osobně v tom pěkně jedu. Uvědomuji si, jak mne zvyky a právě ony „utkvělé myšlenky“ drží v pasti.)

V úterý bude vyvážený den, takže bude hodně záležet, zda zvítězí vůle nebo naše lenost. Kolem poledne a po poledni cca do 16 hodiny si všimněme toho, s kým a jak jednáme. Můžeme objevit nové cesty, jak se s druhými dohodnout. Navíc můžeme dát dohromady účinné plány a postupy. Schůzkám a společným obědům bude přáno. V praxi se ukáže, že víc hlav, víc ví. Objevíme zajímavé a inspirativní věci.

Dny vhodné pro střih a úpravu vlasů, vyživující masky, formování postavy.

 

Středa 25. – čtvrtek 26. – Měsíc v Panně

Středa a čtvrtek dopřejí šťastnou ruku všem, kteří musí něco vymýšlet, analyzovat, zkoumat, ale také vařit, upravovat a opravovat. Budeme praktičtí, nebo si alespoň uvědomíme, kde hledat správnou pomoc a radu. Ve středu bude Měsíc v podstatě celý den držet velkou planetární formaci, které říkáme velký zemský trigon. Propojí se Sluncem v Býku a Saturnem v Kozorohu. Pevná formace zaměřená na praktickou, logickou a pevnou stránku věci. Výborné chvíle pro zahájení ale i dodělání nějaké práce. Soustředěnost a hlavně systematičnost nám pomůže k pěkným výsledkům. Neměli bychom spěchat, neboť je-li ve hře Saturn, nebude nic příliš rychlé. Ve středu jde o kvalitu ne o rychlost, ale také půjde o to, jak věci společensky prezentovat, aby dobře zapůsobily. Nezapomínejme, že Měsíc ve vztahu k Saturnovi přinese i to, co je obecně uznávané a platné. Nic pro rebely a novátory. Na druhou stranu se nám bude dařit na úřadech a při jednání s institucemi.

Ve čtvrtek Měsíc zavře trioktil ke Slunci a trinus k Plutonovi a Martu. Mohli bychom získat dostatečnou motivaci jednat a udělat to, co potřebujeme. Je to vyvážený den, tak nebuďme líní jej využít.

Dny vhodné pro návštěvu lékaře, opravy a ruční práce, barvení vlasů zvláště přírodní Henou. Úspěšní budou lidé ve znamení Panny, Býka, Kozoroha a Štíra.

vlasy barva, láska, květiny přesazování

 

Pátek 27. – sobota 28. – Měsíc ve Váhách

Pátek spojí Měsíc s Venuší v Blížencích. Měli bychom se dobře domluvit s druhými lidmi a také si konečně promluvit o tom, co chceme. Sourozenecká a přátelská spojení mohou přinést své plody. Odpoledne však převáží napěťové vazby. Měsíc uzavře opozici na Merkur a kvadraturu k Saturnovi. Můžeme být struční a také trochu víc strozí. Večer už raději o ničem nediskutujeme a věnujme se odpočinku. Dovolí-li počasí, bude večer vhodný k tomu koukat do ohně a nechat plout myšlenky.

V sobotu můžeme hodnotit a porovnávat, co je a není dobré. Snadno zůstaneme jen u kritických či dokonce jízlivých až cynických slov. Den je vhodné využít buď k výletu a aktivně se zaměstnat poznáváním okolí nebo k práci na domě či zahradě. Napětí emocí a touhy tak přestane tlačit na naše myšlenky a rozpustí se v činnosti, neboť emoce stejně nejsou nic jiného než forma energie.

Den bude přát sportu, výletům, cestám za poznání a kulturou. Vysazujeme balkonové květiny, popínavé rostliny.

 

Neděle 29. – Měsíc ve Štíru

Neděle opět zamíchá kartami a ukáže, kde nechal tesař díru. Zmatky a uzavřenost zkomplikují vztahy. Během dne můžeme víc brát, ale málo dávat. Opět můžeme spadnout do pasti vztahovačnosti. Nechme řeči řečmi. Zaplést se drbu a pomluv nám na duševním klidu nepřidá. Včas si všimněme, jak se naše chování mění ve vztahu s lidmi. Opatrní buďme při těžké práci. Můžeme příliš přecenit své síly nebo spěchat. Opatrnost za volantem by měla být samozřejmostí. Než spěchat, raději se kochat krajinou. Při sportu se držme zavedených cest a postupů. Neriskujeme. Zkratky se mohou zkomplikovat a neznáme postupy zproblematizovat. K večeru bude líp a my můžeme najít správnou míru svého konání.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Peter Ferguson

Horoskop pro 16. týden 2018

V žilách nám koluje to, co se nese naším rodem. Každý z nás do „krevního oběhu rodu“ něco nového přidá. Novoluním vstupujeme do měsíce, ve kterém bude hodně záležet na tom, co si pustíme do žil či jakou infuzi si necháme dát. 

@ohsonson

 

Pondělní novoluní v Beranu

Novoluní bude spojeno s planetou Uran, která je v kvadratuře k Plutonovi. Uran symbolizuje zvraty, změny, vzpouru, revoluci a nové objevy. Do popředí se dostanou subjektivně zabarvené pokusy, změnit svět. Situaci bychom mohli vnímat tak, že se spontánně zkusí cesty, které ještě ozkoušeny nebyly. Ukazuje se, že příliš nepůjde o jasnou strategii, jako o co nejrychlejší a nejméně komplikovanou, přímočarou cestu, která zohledňuje především tu stranu, která danou cestou vykročí. Nečekejme zázraky v rovině společenské. Připravme se na to, že dočasné dohody, jsou jen momentálním řešením, k rychlému upevnění moci dané strany. (V našich podmínkách např. situace Ano a ČSSD a nedělejme si iluze, že KSČ vypadne ze hry, na rovině mezinárodní USA a Rusko a nedělejme si iluze, že se situace v Sýrii začne uklidňovat). Mohli doufat v to, že za této konstelace najde slepé kuře zrno, ale mám za to, že kvadratura Urana a Pluta není o tom, že bychom mohli doufat v nějaké „polehčující okolnosti“. Měli bychom se připravit na to, že informace, které se k nám dostávají o světové situaci, už není třeba nijak maskovat a zakrývat. Světové mocenské síly se přeskupují. Strategie utajení je nyní záležitostí množství, zahlcení informacemi, které znemožňují najít pravdu. Tlak těch, kteří chtějí moc a těch, kteří ji nemají se dodávává do popředí a i my v evropském ráji toho nemůžeme být ušetřeni. Uran se připravuje na přechod do Býka (první vstup 15. května), což bude v době následujícího novoluní. Všímejme si toho, že se z gruntu mění svět a nedělejme si iluze, že se staré známé kulisy světa udrží tak, jak jsou (ani na vnitrostátní politické situaci, ani na mezinárodní). Začneme se dozvídat, co vše je jinak, než jsme si mysleli. Budeme-li všímaví a otevření skládat si věci do souvislostí, nebudeme tak ze svých objevů vykulení. Navíc berme konstelaci i z jiné stránky. Otevírá se nám možnost najít spoje se s těmi, kteří se snaží využít svých sil, svého umu a vrozených dispozic k větší sounáležitosti se světem, živými tvory a přírodou. Začneme objevovat spojence i tam, kde bychom je nečekali. Je třeba mít oči otevřené a bránit se zuby nehty vlivu předsudků a fanatických sloganů nutících nám „šťastný“ život v nevědomosti. Tohle je třeba mít na paměti.

 

Pondělí 16. – úterý 17. – středa 18. – Měsíc v Býku, nov 16.4.

Pondělí udá tón všem a spád všemu, s čím začínáme. Vhodný čas na změny, zbavení se zlozvyků, vzpouru vůči těm, co nás utiskují, jednoduše pro změnu strategie. Otřes je třeba upevnit v praxi. Následující dny nám v tomto ohledu půjdou na ruku. Využijme toho!

Úterý naplní smysly. Budeme mít různé chutě, touhy a hlavně budeme očarovaní láskou. Měsíc se spojí s Venuší v trinu na Mars a Saturn bude příslibem převahy toho, co nám dělá dobře. Tohle bychom měli vědomě využít a nejenom konzumovat, ale zkusit tvořit v kuchyni, domácnosti, práci, zahradě, balkónu…, kde nás napadne zkusit udělat prostor kolem sebe lepší, pohodlnější a pěknější.

Ve středu nepřeceňujeme síly. Pohoda se začne zabarvovat do napěťových odstínů a ke slovu se dostanou velká gesta, přepínání sil a tlak na to nahrabat si do vlastního korýtka, co nejvíc žvance. Nepodlehněme spekulacím, sobectví a chamtivosti, ke které nás může ve středu svádět Jupiter.

 

Čtvrtek 19. – pátek 20. – Měsíc v Blížencích

Čtvrtek a pátek rozloží vítečné podmínky pro ty, kteří potřebují něco dojednat, zařídit nebo jdou ke zkouškám. Bystrá mysl a improvizace vysvobodí i takzvané „nerváky“. Kdo v těchto dnech zariskuje, může získat značné výhody.

Jsou tu dny, kdybychom měli připravit truhlíky, přihnojit a zastřihnout muškáty, vysévat květiny, upravovat záhony. Vyživujeme pleť.

 

Sobota 21. – neděle 22. – Měsíc v Raku, 22. 4. první čtvrť

Napětí mezi Měsícem a Saturnem, Marsem a Plutonem zaútočí na naše plány. To, co chceme, se nemusí podařit získat. Překážky, odklady, vnitřní pochybnosti či ztráta vůle budou výzvou, kterou je třeba překonat. Zaměřme se na jednu záležitost a tu posuňme správným směrem. Budeme-li toho dělat víc najednou, spláčeme nad výdělkem.

V Tyto dny je vhodné vysazovat ovocné stromy, keře, živé ploty, vyséváme bylinky a květiny, které budou později v květináči.

Vše dobré přeje astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Ohsonson

Svatojánský lunární kalendář 16. týden / Lunar calendar 16. week