Úplněk 10. ledna 2020

Úplněk je částečným zatměním Měsíce, pouhým okem složitěji viditelný, který je v opozici ještě na Merkura, Saturna, Ceres a Pluta. Shluk planet v Kozorohu posiluje význam znamení, které obvykle spojujeme s energií strukturující společenskou roli, místo a pozici, kterou je nutné zaujmout, aby se jedinec ve společnosti udržel a neztratil. Potenciál Kozoroha je skryt už v jeho znaku – kozo-ryba či kapr-koza byl v časech před naším letopočtem nazýván Suhurmašu a byl emblémovým zvířetem sumerského boha sladkovodních vod Enkiho. Odtud také jeho spojení s rybou. Enki měl přízvisko „ten který tvoří a tvaruje“, což je pro podstatu Kozoroha dost podstatné. Kozoroh totiž tvoří. Tvoří v prostoru kolem sebe, ve společnosti tím, jak dovedně umí organizovat a hledat to, co může vztahy zpevnit a prohloubit. Tvaruje tím, jak neustupuje od poctivého začátku a dál systematicky postupuje až k cíli, který si předsevzal. Kozorohu po vzoru jeho dávného boha zůstala ochrana a organizace kultury a civilizace. Jeho energie chce dosahovat cílů, dokáže využít svou autoritu a svou moc, která je opřená o pevné hranice a střízlivý projev, maskující vnitřní citovost, která se za žádných okolností nesmí dostat na povrch. Kozoroh je energií snah, umu, výkonu, role, praktičnosti, ale i moci, ambicí toužící po silné pozici, kterou jen tak něco neotřese.

V Kozorohu se nyní nachází Slunce, Merkur, Saturn, Ceres, Pluto a od nich kousek dál Jupiter. Funkce planet tedy naznačuje velký důraz na to, co energie znamení představuje. Píše se a já jsem také psala o tom, co takto disponovaný úplněk nese. Shrnu-li to do bodů, tak nám vyjde:

Objevila se a dále se bude objevovat o dominanci usilující kolektivní i osobní síla.

Zviditelnily se překážky – vnitřní a vnější, kolektivní i osobní.

Zviditelnily se limity, hranice a povinnosti kolektivní i osobní.

Objevují se a dále se budou prosazovat tence moci a  síly.

(vše platné pro do současnosti dosaženou úroveň lidství)

Toto vše, symbolicky na svém povrchu, odráží světlo lunace, Měsíce v Raku, který v astrologickém jazyce přináší pocity hlubokého vnitřního prožitku, pocity osamění (nezapomeňme, že v Raku je slunovrat a poprvé si rytmus uvědomuje své nitro a kořeny a tím objevuje pocit samoty, samozřejmě zdánlivé, ale pro ego a jeho aparát pravdivé, který vede k touze po tom obklopit se bezpečnou hradbou vztahů blízkých), zostřených emocí nebo naopak pocitů nedostatků emocí, ale hlavně ukazuje, kde se nás osobně výše uvedené dotýká. V jakých místech, částech a oblastech života. Tedy, kde v těle, duši, vztazích a prostoru kolem nás, kde ve spirituální oblasti cítíme pocit napětí.

Co tedy dělat?

Pozorně sledovat, co se v těchto dnech s námi samými děje. Všechny všednosti sledovat a nic z nich nebagatelizovat, či nemávat rukou natož hledat rychlé a snadné vysvětlení, které nám sice poskytne luxus, že danou záležitost odložíme, ale také nám tím zadělá na složitější obtíže a to vše, za našeho tichého souhlasu.

Pozorně sledovat dění kolem nás ve společnosti, neboť je fakt skoro doslovné, co se v rámci konstelace konjunkce Saturn Pluto po 38 letech děje. Jak začala probíhat nová forma studené války, válka psychologická a ekonomická, jak se tahají o moc ti, kteří mají pocit, že jejich role není tak pevná a mocná.

Tohle je třeba mít na paměti a uvědomit si, že planetární situace je odrazem dění, ale nejenom toho stísňujícího a nebojím se říci negativního, ale že se v hlubinách právě teď v každém z nás může rodit odstup, větší odpovědnost a připravenost pro nový řád a společenskou organizaci. Nepropadejme pocitu, že se nic neděje ani pocitu úzkosti, že jsme na pokraji zániku. Právě teď je třeba si uvědomit, že zánik je součástí života, ale to, co je důležité, je jak a čím dny našeho bytí naplníme. Všimli jste si, jak přišla móda říkat, že bychom měli být „flow“, tedy plynout, být v plynutí, v proudu? To patří také pod dění dnešní doby, tedy to, že se běžně začalo mluvit o něčem, co dříve patřilo jen do textů a učení skrytých. Výzkum zážitku flow, začal v sedmdesátých letech v Itálii, kde lidé označili stav, který prožívali metaforou nesení v proudu vody. Být flow a plynout v proudu života v souladu, je vlastně jinými slovy být tady-a-teď, tedy být vědomě u toho, co zrovna dělám, ať dělám cokoliv. Ztratit přitom pojetí času a prostoru a přitom neztratit ze zřetele, kontext místa, kde se nacházím. Vnitřní beztvarost se pak formuje tím, co je tvořeno. A jsem zas u tvorby a tvarování, naší kozo-ryby. Nuže, co tím vším pro dnešek chci říct?

Chci zdůraznit, že se nyní tvaruje a zpevňuje to, v čem plynem, v čem plujeme, na čem se tiše i hlasitě podílíme. Nuže, nejenom že se projeví boje o moc a tlaky síly, represe a propagandy, ale také můžeme a máme vlastně i povinnost objevit ve dnech od úplňku to, v čem plujeme a uvědomit si, co nás tvaruje, co či zda vůbec tvoříme a sami sebe tak tvaruje. To je úkol, úkol nelehký, protože vyžaduje vůli podívat se tam, odkud hrozí povinnosti, úkoly, ale jinak to nejde. Kdo se nepodívá, bude plout v kolektivním proudu tichého souhlasu ke všemu, jen aby jednotlivec nemusel nic řešit.

Nuže, v čem plujeme?

Sabiánský symbol úplňku:

Měsíc – tedy to, co bude vstupovat do našich životů, čemu se budeme přizpůsobovat, jak to budeme prožívat:

FÁZE 111 (Rak 21°): SLAVNÁ ZPĚVAČKA PŘEDVÁDÍ V OPEŘE SVÉ UMĚNÍ

Klíčová myšlenka: Emocionální uspokojení, odměňující kulturní výlučnost.

perokresba Karel Jerie

Výlučnost operní zpěvačky by měla být všem dobře patrná. Je to diva, která vystoupí z množiny hlasů a udá jasný emoční směr ději a směru celé opery. Ukáže to, co je důležité, co je nejsilnější a to také na pódiu prožije. Její hlas nás nese tam, kam bychom si netroufli a posluchače nese v proudu emocí a barev. Rudhyar připomíná, že „opera není jen hudba – je to i příběh, mythos, který ztělesňuje některé nejzákladnější představy a emoce, charakterizující kulturu, v níž se zrodila.“ To je třeba vzít u zmíněného symbolu v úvahu a připomenout si, jaké různé druhy opery máme a jaké se po světě vyskytují. Každá kultura otiskuje do své opery, své emoce a mýty. Tudíž, když se setkáváme s tímto symbolickým obrazem na pozici Měsíce, tak se nám ukáže emotivní náboj jednotlivých kultur a to v jejich vrcholné podobě a navíc i touha po úspěchu, po jedinečnosti a vlivu, který zpěvačka má a představuje. Ona ztělesňuje to, co daná kultura oceňuje či toleruje. Od silných emocí, přes názory, až po snobství, předsudky a přetvářku. To vše a mnohé další je cenou za úspěchem zpěvačky. To se nám od úplňku ukáže.

Slunce zdroj životní síly, energie, vůle stojí na symbolu:

FÁZE 291 (Kozoroh 21°): ŠTAFETOVÝ BĚH

Klíčová myšlenka: Význam soutěže ve vývoji ­ skupinového vědomí.

perokresba Karel Jerie

Štafetový běh je vcelku jedinečnou ukázkou soutěže ve spolupráci. Vyhrává team, který je výkonnější, ale také umí nejlépe spolupracovat. Souhra mezi jednotlivci je otázkou soutěže. Tento symbol naznačuje, že to, oč nyní běží, je ukázka souhry mezi jednotlivci ve skupině. Jak se dát dohromady a táhnout za jeden provaz? Jak se sjednotit? V kontextu konstelace je Slunce v konjunkci s Merkurem, Saturnem a Plutem, tedy má-li skupina mocné a jasné informace, má silu vyhrát. Kdo se dostane a prosadí umě spojené informace, vyhraje. Viz kolečko informací okolo neštěstí ukrajinského letadla. To znamená, že se nám otevírá možnost jednat a efektivně spolupracovat. Cílem je vyhrát, nad čím a kým, to už si musíme dosadit každý z nás. V tento čas se formují skupiny ke svým cílům a projevují se ty skupiny, které na tuto chvíli byly už dávno připravené. Takže pozitivum je, že můžeme zformovat i my něco kol sebe, vstoupit do vztahů a vyhrát. Chce to jen se odhodlat a ve dnech následujících se nezaleknout překážek. Síly temna se jich také nebojí a věřte, že i ty mají před sebou překážky.

Hezký úplněk, s přáním: Až kol osmé večerní zahlédneme malý stín na povrchu Měsíce, zahlédněme stejný v sobě. Zahlédněme ten, který nám brání tvořit a tvarovat sebe i svět kolem sebe.  Marluk 10. ledna 2020