astrologický instrumentář

Dane Rudhyar – Astrologické minimum

Pokus o formulaci minimálních požadavků na praxi nativní astrologie Read the rest of this entry »

Problematika Merkura – Dane Rudhyar

ukázka z knihy Dane Rudhyar: An Astrological Study of Psychological Complexes, 1966; 7. kapitola Přeložil a poznámkou doplnil Ondřej Lesák. O Merkurovi toho lze napsat mnohem více, než se obvykle učí v astrologických učebnicích. Říká se o něm, že je symbolem mysli, ale sám tento termín je spojen s mnohou záhadou. Merkura lze však považovat i za představitele různých procesů a funkcí osobnosti, zejména pokud se tato osobnost rozvíjí mimo rámec běžné škály činností, které lze předpokládat u průměrného moderního člověka. Pokud se podíváme na sluneční soustavu z heliocentrického hlediska, vidíme Merkura jako první planetu, obíhající kolem Slunce. Lze tedy říci, že se vztahuje k prvotní diferenciaci jediné, nerozlišené solární energie, vyzařované do prostoru. Jako takový představuje Merkur bipolární elektrickou sílu, která je samou podstatou všech organických projevů a aktivit. Tento Merkur-elektřina je „tónem“ života, udržujícím a stále obnovujícím organismus, izolovaný narozením v podobě samostatně fungující jednotky, základu individuální osobnosti. Zmíněný „tón“ (individualizovaná solární energie) je Merkurovým involučním vyjádřením. Uvádí se, že je soustředěn do středu kříže tvořeného páteří a linií ramen v rozpažení. Představuje silový aspekt této planety. Toto mystické Merkurovo centrum je „místem“, kde kvetou růže v jádru všech ukřižování, podle rosekruciánské symboliky zvláště zvýrazněným v Kristově duchu. Odpovídá pažní pleteni (plexus brachialis) moderní anatomie, samému ohnisku Merkurovy funkce. Tradiční astrologie přisuzuje této planetě vládu nad pažemi, rukami, plícemi a dýcháním. Zdá se přitom, že existuje jisté spojení mezi pažní pletení a bludným nervem (pneumogastrický systém), který má původ v hlavě (vládce Beran) a větví se směrem dolů po obou stranách krku. Read the rest of this entry »

Stručná symbolika roviny Ascendent-Descendent

Ascendent (dále jen AS) je průsečík ekliptiky (zdánlivé dráhy Slunce kolem Země) a východního obzoru daného místa. Znamení, ve kterém se AS nalézá, symbolizuje typ energie, který nám pomáhá v rozvoji, poznávání světa a věcí kolem nás. Ukazuje nám naše nejvýraznější ale i nejpovrchnější rysy, kterými poznáváme svět kolem nás. Protilehlým bodem je Descendent (dále jen DS), který ukazuje typ energie potřebný při vztahování k druhým lidem. Stručná charakteristika jednotlivých os horoskopu: Read the rest of this entry »

VIV. Cheiron – symbol dočasnosti

Promítneme-li si řecký mýtus o kentauru Cheirónovi (z řečtiny, cheir – ruka) na asteroid Chiron (obvykle užívaný latinský název), začneme rozpoznávat mnohé z významů, které nám přináší. Spolu s ostatními planetkami má svůj původ v Kuiperově pásu, za drahou planety Neptun (matka – dcera Ókeana-Neptuna) a protíná dráhu Saturnovu (otec Kronos-Saturn).

Read the rest of this entry »

XIII. Pluto – nový vhled

Přijmeme-li inspiraci z Herakleita, že protiklady (světlo-tma, oheň-voda, nahoře-dole…) jsou extrémní metafory, radikální způsob, jak vyjádřit jednu věc, jako by to byly dvě ostře odlišné věci v prudkém konfliktu samy se sebou, ocitáme na půdě plutonských funkcí. S poslední planetou přichází poněkud rychlý skok do tématu, ale při setkání s Plutem nezbývá čas na „předehru“.

Read the rest of this entry »